St. Olai sogn, Helsingør:

Døde mandkjøn

1826

Tilbage til Helsingør

Listen kan indeholde taste- og tydefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.
Meddelelser om korrektioner modtages med taknemmelighed.

[Mine kommentarer er i skarpe paranteser.]

Denne del af kirkebogen er skrevet med rystende hånd, sine steder meget vanskeligt at tyde!

Nr.
Dødsdato
Begravelsesdato
Den afdødes navne, håndtering og alder.
483
26. Jan.
31. Jan.
James Duncan, kjøbmand, 64 år
484
8. Febr.
11. Febr.
Jacob August Steenberg, Apotheker Steenbergs søn, 1 1/4 år
485
 16. Febr
18. Febr. 
Lars Larsen, Arbejdsmand, 52 år 
486 
22. Febr. 
27. Febr. 
Niels Christensen, Murersvend, 32 år,  -[En dødsårsag er nævnt, men ulæselig for mig
 487
 5. Marts
9. Marts
Christian Peter Ebbesen, sømand, Peter Ebbesens søn. 10 år, 
 488
 7. Marts
 11. Marts 
 Jens Petersen, grønthandler, 43 år. 
489
11. Marts 
14. Marts 
Joseph Ludvig Schrøder, uægte barn,1/4 år 
490 
11. Marts 
15. Marts 
Anders Svendsen, tjenestekarl, 27 år, hængt sig selv 
491 
18. Marts 
21. Marts 
Hans Peter Jørgensen, uægte barn, 3/4 år. 
492 
18. Marts 
22. Marts 
Ole Olsen, arbejdsmand, 52 år, fattig .  ..?? 
 493
21. Marts 
25. Marts 
Ole Larsen, bødker, 54 år. 
494 
29. Marts 
 1. April
Casper Emanuel Andersen, contorist, 25 år. 
 495
23. Marts 
1. April 
Hans Julius Holm, Skomagermester J. Holm 's søn, 10 mnd 
496 
3. April 
7. April 
Christian Ferdinand Møller, Søn af fisker Ole Møller, 3/4 år 
497 
7. April 
11. April 
Frederik Wilhelm, lods Joh. Hansen 's søn. 32 uger 
498 
10. April 
15. April 
Niels Christian . . . ?? tegnelærer og løjtnant ved det borgerlige artilleri, 51 år. 
499 
13. April 
19. April 
Jochum Jacob Ko. . .?? Lods, 51 år 
500 
23. April 
26. April 
John Br. . .?? Ellich Smitth.- Engelsk lods,44 år, 
Død på hospitalet, Det sidste k. . . ?? brændt . . .?? [Dødsårsag ulæselig
501 
 3. Maj
6. Maj 
 John Brummers, engelsk matros fra Hull. 65 år, død på hospitalet
502 
3. Maj 
6. Maj 
Guillaume Griffits, Skibsdreng, 17 år, død på hospitalet. 
503 
6. Maj 
10. Maj 
Dresen, lods, 48 år, Fattiges jord 
504 
11. Maj 
13. Maj 
Adolph Frederik Anthon, soldat Anthon 's barn, 5 mnd.
505 
19. Maj 
23. maj
Svend. Uægte barn, 2 uger 
506 
8. Juni 
12. Juni 
Christen Christensen,   . . . ?? N. Christensen 's søn, 6 dage. 
 507
11. Juni 
15. Juni 
Hans Peter Nielsen, Arbejdsmand And. Nielsen 's søn, 1 dag. Født og døbt i Frederiksborg 
508
 14. Juni
16. Juni 
Peter Henrik, Skomager Flygers søn, 1 dag, 
 509
23. Dec. 
1825 !
20. Juni 1826 
Johannes Ludvig Hagelbach, færge . . ?? 25 år, Død ved at falde over bord 23. Dec. fundet 20. Juni. 
510 
 26. Juni
30. Juli 
 Peter Nielsen [Tilnavn ulæseligt] færgemand, 43 år, 
511 
7. Juli 
10. Juli 
Wilhelm Joachim Ferlund, Joh. Ferlund's søn. 5. mnd. 
512 
13. Juli 
17. Juli 
Bendt Svendson, lods, 78 år.
513 
22. Juli
25. Juli 
Friederich Marx, Tysk matros, 20 år, død på Øresunds Hospital.
514 
24. Juli 
28. Juli 
Carl Petersen, Kobbersmedesvend. 26 år, 
515 
29. Juli 
2. Aug. 
Peter Andersen, Arbejdsmand, 69 år. 
516 
12. aug 
16. Aug 
Jens Jensen, fattig . . .barn ?? 1½ år
517 
14. Aug. 
17. Aug 
John Jacobsen, skomagersvend, 24 år. 
518 
11. Aug. 
18. Aug. 
Thomas Davidsen, skibskaptajn på briggen "ANTILOPE" 56 år, død ombord 
519 
18. Aug. 
22. Aug. 
Carl Ferdinand Major, [Ell. Mejer??] Uægte barn. 12 uger, fattiges jord.
520 
20. Aug. 
24. Aug. 
Berend Jostens de Junge. Hollandsk skipper, 52 år, død på Øresunds Hospital. 
521 
27. Aug. 
29. Aug. 
John Gally, Engelsk matros fra Schiels, 19 år, død i land fra skibet . . .?? ført af kapt. Bolsson??
[Gnidret og utydelig skrift
522 
1. Sept. 
5. Sept. 
Johan Henrik Salomon Jensen, ærgemandssøn, 31 år.
523 
4. Sept. 
5. Sept. 
David Stratkin, engelsk matros, fra Dundye i Skotland, 36 år,  bragt død i land fra skibet "JANIS" ført af kapt. Brown
[Gnidret og utydelig skrift
524 
7. Sept. 
13. Sept. 
Jørgen Larsen, Søn af . . .?? Lars Olsen, 15 dage gammel.[En bemærkning, men ulæselig]
 525
12. Sept. 
15. Sept. 
George Smith, engelsk matros, 31 år død på Øresunds Hospital 
526 
18. Sept. 
22. Sept. 
Christian Hansen, Uægte barn, 5 ?? 
527 
4. Okt. 
6. Okt 
Charl Johan, Tysk styrmand, 40 år, ilandbragt død på fra skibet "PETER" ført af capt. F. . . .?? fra [Resten ulæseligt] 
 528
2. Okt. 
8. Okt. 
Johannes Sundman, svensk matros, 16 år, skibt "CONCORDIA" ført af  . . . ?? [Gnidret og utydelig skrift
 529
8. Okt. 
11. Okt. 
Chester Weiseman, engelsk matros, 32 år, død på Øresunds hospital. 
 530
11. Okt. 
16. Okt.
Peter Wallin, contorist, 28 år.
531 
16. nov.. 
22. Nov. 
Daniel Kuh . . .?? [Ulæseligt] strandtoldbejent, 87 år.
532 
22. Nov. 
24. Nov. 
Hans Peter, arbejdsmand, Hansens ??14 år [Skrevet med rystende hånd, meget vanskeligt at tyde]
 533
22. Nov. 
28. Nov. 
Anton Bor . . .?? [Efternavn ulæseligt] fattiglem, afskediget underofficer. 72 år.
534 
9. Dec. 
14. Dec. 
Christian Rohden, forhen fuldmægtig, 40 år.
535 
10. Dec. 
14. Dec. 
Andreas Peter Hansen, Arbejdsmand Mogens Hansens barn, 9. Mnd.
 536
15. Dec. 
18. Dec. 
George Emanuel Eberlin,  kaptain og toldinspecteur ved Øresunds Told, 70 år.
537
15. Dec.
20. Dec.
Wilhelm Gottfrid Petersen, uægte barn af pigen M. K. Petersen, 3 mnd.