Tilbage til Helsingør.

Byskrivere i Helsingør.


Nr 1.
Jørgen Michelsen, nævnes 6/3-1531
2
Oluf Jepsen, 1546 - 13/5-1555 død 1559
3
Aage Klokker
4
Mauritz, 1559 til 1561
5
Hans Nielsen, 1561 til 20/4-1562 hvor han flyttede til København
6
Morten Nielsen, 20/4-1562 til 3/12-1582. Raadmand nr. 47.
7
Anders Lauritzen, 23/5-1583 til 1592
8
Morten Lund (Swelund), 7/2-1592 til 1603. Skifte 11/7-1614 Gift med Karen Svendsdatter.
Børn:
Birgitte, død 17/5-1592
9
Peder Hansen (Kolling), konst. 17/8-1598 til 24/8-1598.
10
Morten Knudsen, 1603 til 23/4 1612. Raadmand.
11
Niels Pedersen, Ridefoged på Kronborg, byskriver 28/4-1612 død 7/9-1829. Gift med Alhed Jørgensdatter (hun gift 3. gang med Gallas Clausen rådmand.
Faderen: (hendes) J. Rywold, borgmester. moderen Karen Hofmannsdatter.
Børn:
Jørgen f. 2/8-1619 død 1634, skifte 13/8-1642
Peder, f. 21/8-1622, cappellan til St. Olai kirke.
Poul f. 25/1-1629. Adlet 1679 Rosenpalm, (Se Personalhistorisk tidsskrift I R. 1' bind.)
Maren gift m. Søren Madsen toldskriver.
12
Knud Mule, senere byfoged.
14
Jens Block, Byfoged i Ringsted, byskriver 2/1-1632. senere borgmester.
15
Peder Povlsen, Ridefoged på Kronborg, 19/8-1639 til 9/12-1639. G. m. ?? Pedersdatter. Faderen: P. Poulsen rådmand i Christiansstad.
16
Anders Harschesen, 1639 - 2/9-1665 død 18/7-1675. G.m. Bente Olufsdatter.
Børn: 
Anna, f. 19/9-1641 død 20/7 1675.
Dorthe, f. 8/1-1643
Peder, f. 25/2-1644
Povl. f. 3/8-1645
Lauritz, f. 14/5-1647
Anders, f. 7/1-1649
Hans, f. 21/9-1651
Anna.
Ole.
17
Jacob Jacobsen (Morsing) 2/9-1665 død 30/1-1677. G.m.1) Inger Jørgensdatter død 18/4-1672. 2) 1672 m.Johanne Andersdatter enke efter Christian Holmers. Faderen: Anders Larsen brygger.
Børn:
Inger, f. 6/4-1673
Johanne, f. 3/4-1674
Kirstine f. 17/9-1676 død 9/8-1678
18
Otto Jessen, Tingskriver i Holbo Herred, byskriver 23/11-1677 død 13/6-1684, skifte 14/2-1691, g. m. Karen Jørgensdatter.
Børn
Anne Kirstine f. 17/12-1676
Jørgen, f. 20/10-1678
19
Hans Jensen Barchmann, f. 1649, byskriver 10/7 1686 død 1701, skifte 7/3-1701
20
Jørgen Pugge, 12/3-1701, død 21/1-1707, skifte 14/1-1707, fader: Rasmus Pugge, moder: Kirsten Nielsdatter. Gift 4/8-1701 m. Helvig Pedersdatter Bagge f. i Helsingør 1660, enke efter Rasmus Nielsen Gjerrild, død 8/3-1706 skifte 9/3-1706.
21
 Niels Mortensen Bolt, f. 1670, byskriver 29/1. 1707, død 24/5-1714, g. m. Agata Hansdatter.
22
Joachim Møller, 8/6-1714, død 18/9-1737, g. 1/9-1716 m. Marie Elisabeth van Deurs, født i Helsingør 29/8-1688,  død 4/4-1757. Hendes fader: Jan van Deurs, moder: Anne Preus. 
Børn:
Anna Cathrine f. 28/6-1717 død 3/7-1717.
Jochum Arent, f. 9/5-1718, død 31/11-1718
Caspar Ernst, f. 9/5-1718 død 30/10-1720
Jean Ernst, f. 19/8-1722
Arent Heinrich, f. 25/9-1725
23
 Vendel Burchardt, byskriver 28/9-1731 til 26/1-1742 død 24/3-1757 Skifte: 30/5-1759.
24
 Poul Heichsen, 26/1-1742 til 12/10-1753 død 2/11-1753. Gift 28/2-1742 m. Dorothea Margrethe Loumann f. 1725 død 1808.
Faderen: Friederich Loumann, moder: Karen Jensdatter.
Børn:
Nicolai, f. 27/9-1743.
Frederik, f. 20/11-1744
Christine, f. 7/1-1746
Karen, f. 2/9-1747
Dorthe, f. 9/12-1748
Poul, f. 10/1-1750.
Jens, f. 13/12 1751 død 31/12-1751
25
 Gerhardt Joachim van Deurs, Byskriver 12/10-1753, rådmand.
26
 Lauritz Christian Estrup, 26/2-1796 til 8/1-1826. Raadmand
27
 Wilhelm Spies, f 1/8-1770 i Oxenvad ved Haderslev, exam. jur. 1795, byfoged i Vejle 18/10-1805 skriver i Kjær herred 25/9-1809 byskriver 9/6-1827 til 1/1-1840, død 21/3-1840 Faderen: Jørgen Wilhelm Spies, moderen: Magdalene Pedersdatter, 1. gang G. m. Ida Elisabeth Tsherning døbt 9. dec. 1770 i Vejle. 
Børn: 
Georgine, g.m. Ludvig Faber, postmester i Frederikshavn.
Catharine Magdalene, g.m. Mathias Severin Fischer, proprietær,
Johan Eilhardt
Sophie Amalie f. 15/6-1810 - g. m. Regimentskirurg Ravn.
Karstine
Gift 2' gang m. Cecilia Christiane Klingberg, [Andre kilder: Klingenberg] f. 22/4-1779 i Randers, død 28/10-1851. faderen: Rasmus Klingberg, toldk. i Vejle, moderen: Christiane Magdalene Hindsberg.
Børn: Wilhelm Theobald, cand. pharm.
Ida Elisabeth f. 17/12-1815
Cristiane Rasmine Laurentine
Emilie Anthonette
Ida Sophie f. 17/12-1815.
28
 Knud von Hadlen, f. 20/4-1774 i Norge, stud 1795, cand.jur 24/1-1804, byfoged i Hillerød, byskriver 17/2-1840, justitsråd 1852, entl. 1856, død 24/4-1858. Gift m. Hindrine Magdalene Elisabeth Trock, f. 1780, død 16/3-1855.
Børn:
Elise Oveda Caroline f. 1821 g. 18/12-?? m. cand. jur. Meining.
Johan Henrik Ernst f. 1829, ejer af Kvistgaard. [ I posten er der tilsyneladende faldet en del data ud]
29
Janus Andreas Garde, f. i København 1/6-1792, stud. 1811, secondløjtnant 24/12-1813, cand. jur. 9/4-1817, premierløjtnant 26/11 1822, byskriver i Hasle 24/24/1-1827, byfogen i Rønne 23/10-1835, justitsraad 15/9-1851 - byskriver i Helsingør 23/11-1856, entl. 13/6-1870, død 4/9-1874 i København. Hans far: 
Peder Schwane Garde, moder: Anne Cathrine Reistrup.
Gift 31/5-1814 m Cathrine Kirstine Qvistgaard f. 24/2-1787 på Nørager, død 4/12-1851. Faderen: Iver Qvistgaard, godsejer, moderen: Agnete Cathrine Christine Plum.
Børn:
Cathinka Petrine f. 8/11-1815.
Thora Claudine, f. 4/5-1818.
Hans George Friboe, f. 30/11-1825.Kontreadmiral

Ved lov af 1/7-1870 forenedes Byskriver og Byfogedembedet i Helsingør ved indtrædende vacance.