Tilbage til Helsingør


Vielser foretaget i
Sankt Olai kirke, Helsingør
4. Februar 1836 - 11. December 1840
 

Brbrdr. = brændevinsbrænder.


Nr.
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses-
dato
Hvor viet
og bemærkninger
1
Enkemand (1ste gang) wærtshuusholder
Niels Hansen nu 58 år
Pigen Emilie Meilbye
nu 21 år, tjenende hos brudgommen
smedmester 
Frederik Johnsen og wærtshuusholder 
Peder Nielsen
4. Febr.
I kirken.
Samtlige attester foreviste
heriblandt skifteatt.s slutning for N.H. dat. 10. Okt. 1835
2
Fisker Børge Nielsen, enkemand (1. gang) 
nu 36 år
Pigen Caroline Marie (Pedersdatter), Smith
37 år
lods Niels Hansen
kjøbmand S. E. Fæster
15. Febr
I kirken
Samtlige attester foreviste, deriblandt magistratens, dat. 29. Jan. 1836 med ægteskabstilladelse for brudgommen som enkemand
3
Ungkarl s. . lieutenant?? i søetaten  hr. Mathæus Barttolomæus Bøcher nu 25 år gammel
Jomfru Emilie Sophie Frederikke Kornerup; nu 26 år gammel
hr. kjøbmand Kornerup
hr. major Friis af Kronens Regiment
15. April
I kirken.
Bevilling af Admiralitetet til ægteskab forevist.
Samtlige attester foreviste.
NB: Denne vielse henhører egentlig til St. Mariæ sogn
4
Ungkarl, færgekarl Lars Andersen Aackerstrøm,
nu 31 år gammel
Pigen Susanne Svanberg; 
nu 30 år gammel
kjøbmand A. Møller
færgemand Lars Friis
22. April
I kirken.
Samtlige attester ere foreviste
5
Ungkarl Iver Pedersen tjenende; nu 35 år
Pigen Marie Jørgensen
tjenende, 
nu 34 år gammel
Wærtshuusholderne
Fabricius og Hansen
27. April
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
6
Ungkarl snedkerfrimester
Hans Peder Christian Reinhard;
nu 30 år gammel
Pigen Marie Cathrine Plarr, tjenende, 
nu 38 år gammel
brygger B. R. lund
glarmester Dahlgreen
3. Mai
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
7
Ungkarl, tjenende 
Lars Jørgensen, 
nu 26 år
Pigen Karen Hansdatter
tjenende, nu 28 år
kjøbmand Brandt
møller T. Lund
10. Mai
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
8
Ungkarl tjener 
Peder Olsen
nu 23 år gammel
Pigen Marie Elisabeth Jensen; 
nu 27 år gammel
bagermester Herold
wildthandler Arntzen
20. Mai
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
9
Ungkarl, Andreas Wilhelm Steffens, arbeider, 
nu 27 år gammel
Pigen Inger Hansdatter tjenende; nu 40 år gammel.
færgemand Jens Wiboe
drager Rasmus Pedersen
10. Juni
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
10
Ungkarl Ruben Snow, styrmand, boende i Boston i Nordamerika, 23 år 
Jomfru Charlotte Frederikke Amalie Jansen her af staden; 
nu 25 år
hr. consul Løbel
lods capitain Jansen
1. Juli
Hjemme 
ifølge bevill. dat. 15 juli 1836
Samtlige attester foreviste
11
 Ungkarl, tjenende Mathias Pedersen (Gurre) 
nu 23 år gammel
 Pigen Johanne Marie Andersdatter, tjenende, 
nu 21 år gammel
brygger B. L. Lund
høker Christian Pedersen
16. Sept 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
12
Ungkarl indsidder Jens Poulsen, nu 31 år 
Pigen Maren Nielsdatter tjenende, 
nu 29 år gammel
 kjøbmand M. Jørgensen
brændewiinsbrænder Bossen
23. Sept. 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
13
Ungkarl kleinsmedsvend
Rasmus Rasmussen Hemmer, nu 28 år gammel
 Pigen Marie  Elisabeth Rahn,
nu 25 år gammel
 kjøbmand Plum
smedmester F. Johnsen
30. Sept. 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
14
Ungkarl Frederik Jørgen Salomon,
opsynsmand ved . . .?? [gnidret, måske wejvæsenet] af Birkerød sogn 
 Pigen Lovise Olsen
nu 20 år gammel
 gaardmand Jens Nielsen i Bidstrup og 
jordbruger 
Ole Christoffersen fra Birkerød
30. Sept. 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
15
Ungkarl Christoffer Schrøder,
bagermester, nu 23½ år 
 Jomfru Cecilie Sophie Wilhelmine Dems,
19-3/4 år
hr. pastor Schrøder og
bagermester Dems
8. Oct. 
Hjemme
Bewilling dat. 4. oct 1836
16
 Ungkarl kjøbmand Peder Frederik Holm, nu 25 år
 Jomfru Emilie Annette Hansen;
nu 22 år gammel 
 kjøbmand Knud Gad
skipper N. Hansen
 26. Oct.
 I kirken.
Samtlige attester  foreviste
17
Enkemand skibsclarerer George Francis Wright nu 29 år gammel 
 Jomfru Thora Magdalene Elisabeth Bøcher,
nu 19 år gammel
 commandeur Tuxen fra Kjøbenhavn og
kjøbmand M. Wright her i byen
 26. Oct
I kirken.
Wielses Brew dat. 16. Oct 1836
(uden forudgående tillysning)
Samtlige attester  foreviste
18
Ungkarl sømand Christian Clausen; nu 35 år gammel 
Pigen Karen Kirstine  Nielsen
nu 21 år gammel 
 lods Niels Hansen og
wærtshuusholder 
Ole Mathiesen
28. Oct 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
19
Ungkarl Niels Nielsen, tjenende, nu 28 år 
 Pigen Sidse Marie Nielsdatter, nu 32 år
 huusmand Pet. Petersen
Do Ole Petersen
 4. Nov.
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
20
Ungkarl, huusmand på byens Overdrev, 
Lars Christiansen,
nu 26 år gammel 
 Sidse Sørensdatter, tjenende; nu 27 år
 slagtermester
J. P. Nielsen og
grønthander J. M. Ramm
 11 Nov.
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
21
Ungkarl tømmersvend Christian Svendsen,
nu 25 år gammel. 
 Pigen Rasmine Sophie Truelsen, tjenende; -
nu 27 år
 major v. Friis og
tømmermester Steen
18. Nov. 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste

 

Den 10. August 1836 wiede jeg i Søllerød kirke hr. Edward Collin, ungkarl assessor under finansdeputationen og secretair wed fonden ad usus publicus, 28 år gammel, og jomfru Henriette Oline Thyberg, nu 23 år gammel, begge af Kjøbenhavn og bruden henhører til Trinitatis menighed der. I følge forordning af 30te April 1821 § 1, ware brudgommen fritagen for tillysning fra prædikestolen. Forlovere vare consanum Collin og tømmermester Thyberg.

Anno 1837:


Nr.
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses-
dato
Hvor viet og bemærkninger
1
Ungkarl indsidder
Peder Sørensen,
nu 31 år gammel
Pigen Ane Nielsdatter
tjenende, nu 34 år
jordbrugerne 
Niels Eriksen og Lars Pedersen
13. Jan.
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
2
 Ungkarl Niels Hendriksen
tjenende, nu 26 år
Pigen Nille Jensdatter
nu 33 år.
 jordbruger Peder Hansen og
gaardmand Lars Hansen
13. Jan. 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
3
Ungkarl Niels Pedersen (Helsinge) tjenende, nu 23 år 
 Pigen Maren Andersdatter
tjenende; 26 år
 wærtshuusholderne:
Niels Hansen og
Christian Nielsen
17. Feb.
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
4
Ungkarl Stephen Stephensen
tjenende nu 29 år gammel
 Pigen Ane Cathrine Bendtsdatter tjenende,
nu 22 år gammel
huusmændende:
Stephen Gundersen og
Jørgen Nielsen i Gurre
 24. Feb
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
Ungkarl Jens Jensen tjenende, nu 25 år gammel
Pigen Karen Jensdatter, tjenende, nu 21 år gammel
kjøbmand Jørgensen og
huusmand Jens Olsen boende i Daustrup 
[Måske der menes Daugstrup]
 24. Feb
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
Ungkarl, wognmand 
Carl Hendrik Hornwain
nu 31 år gammel 
 Johanne Marie Jacobsdatter, fraskilt  fra forrige mand, gaardmand Mathias Bendsen, 
er 28 år gammel
 kjøbmand Møller
og
wærtshuusholder
Mathiesen Fabricius
 13 Marts
Hjemme
Bevilling dat. 10. Marts 1837.
Speciel kgl. bevilling til dette ægteskab dateret 
21. Dec. 1836
Ungkarl Søren Jensen, tjenende, 
nu 30 år gammel
 Pigen Dorthea Sophie Christiansen,
nu 36 år gammel
garwermester Rhode
snedkermester Huldtmann
17. Marts 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
Enkemand  lods
Anders Bagge, 
nu 54 år gammel
 Pigen Abelone Hansen
Tjenende; nu 37 år gammel
brændewiinsbrænder 
H. Grubb og
captain Gradmann
 31. Marts
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
Ungkarl, contorist Severin Christian Stiesen; 24 år
 Jomfru Caroline Charlotte Giesmann nu 23 år
bagermester C. Herold
organist Lund
12. April 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
10 
 Ungkarl, lods Adam Christoffer Bahrndorff nu 35 år gammel
Jomfru Effrantzine Marie Ramm, nu 20 år gammel 
 kandestøbermester
Bahrendorff og
skomagermester Ramm
19. April 
Hjemme
Bewilling dat: 7. April 1837
Samtlige attester foreviste
11 
 Ungkarl Jens Peder Franck contoirbetjent
nu 25 år
Pigen Johanne Nielsdatter
nu 24 år 
 capit. og skibsclarerer Hansen og wærtshuusholder John Coulthardt
28. April 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
12
Ungkarl Johannes Larsen, jordbruger, nu 37 år gammel. 
 Pige Maren Nielsdatter
tjenende, nu 30 år gammel
 spekhøker Pedersen og
kjøbmand Galschjødt
2. Maj 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
13 
Ungkarl Hans Hansen wognmandskarl, 31 år gl.
Pigen Kirsten Nielsdatter Thomsen, nu 23 år gammel
kundtdreier Sabra og
fragtmand Niels Marinius
5. Maj 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
14 
 Ungkarl handelscommissair Jørgen Holstebroe
nu 37 år gammel
 Jomfru Emilie Ibsen
nu 27 år gammel
kjøbmand S. P. Holstebroe
garvermester Rohde
 11. Maj
Hjemme
Bewilling dat: 6. Mai 1837
15 
Ungkarl Peder Madsen tjenende, nu 30 år gammel
Pigen Johanne Marie Hørling tjenende, 32 år
smedmester Olsen og
capitain Dreier
12. Mai 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
16 
Ungkarl Peder Bengtsen, tjenende, nu 39 år gl.
Pigen Ane Johansdatter, nu 33 år
brændewinsbrænder Hansen
lods Guldbrand Ammonsen
2. Juni 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
17 
Lieutenant Andreas Wacthelbrenner, kjøbmand og skibsclarerer, nu 41 år gl.
 Jomfru Sophie Reinholdine Arnoldine Christensen, nu 29 år
 skibsclarerer N. P. Kirck og
brygger Hans Larsen
1. Juli 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
18 
Ungkarl, bager Georg Ernst Christian Engholm, 34 år
Jomfru Sophie Frederikke Undén, 
nu 23 år.
buntmager Røpper og
kjøbmand Berg
 15. Juli
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
19 
Ungkarl skomagermester Nathanell Karlgreen,
nu 45 år 
 Enken Ane Lund, født Broe, enke efter afd. skomagermester
N. Chr. Lund 44 år
skomagermestrene 
Abel og
A. Petersen
30. August 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
20 
Ungkarl, tømmersvend Christoffer Gotthard Schmidt, nu 29 år gammel
 Pigen Oline Kirstine Bakke, nu 24 år gammel
 wognmand Schmidt og
dyrlæge Carøe
9. Sept 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
21
Ungkarl muursvend 
Ernst Sandru Vecht 
nu 27 år gammel
Pigen Ane Marie Jensen
nu 26 år
skrædermestrene
Kock og Brinkmeyer
11. Oct.
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
22 
 Ungkarl, færgemandssøn 
Hans Peder Riis, 
nu 28 år gammel
 Enken 
Bodil Kirstine Hyll, forhen gift med afdøde høker Kragh, nu 31 år
 færgemændene 
Jørgen Hansen og
Børge Ludvig Børgesen
 20. Oct.
 Hjemme
Bewilling dat. 12. Oct. 1837
Samtlige attester foreviste
23 
Enkemand, brændewiinsbrænder Hendrik Grubb, nu 36 år gammel 
 Jomfru Margrethe Jensen, nu 23 år
høker Møller og 
skomagermester
A. L. Abrahamsen
25. Oct 
Hjemme
Bewilling dat: 14. Oct. 1837.
Samtlige attester foreviste
24 
 Ungkarl færgemand 
Børge Hellesen Broe
nu 31 år gammel
 Pigen Emilie Jensen,
nu 22 år gammel
 færgemændende 
Frederik Hansen og
Hans Frederiksen
25. Oct
 I kirken.
Samtlige attester  foreviste
25 
Ungkarl, 
Hattemager i Stor . .?? 
Jacob Keller, nu 29 år
 Pigen Marie Sophie Riisberg, nu 33 år
 fuldmægtig Kirk og
hattemager Søderberg
3. Nov 
 I kirken.
Samtlige attester  foreviste
26 
Ungkarl parcellist i Græsted sogn, Anders Jensen, 
nu 27 år
 Pigen Mette Nielsdatter, 
tjenende, nu 22 år
 Jordbruger Sørensen og
cancelliråd Rogert
6. Nov 
 I kirken.
Samtlige attester  foreviste
27 
Ungkarl, skomagersvend 
Carl Ferdinand Rulff,
nu 28 år
Enken Sophie Nielsen
forhen gift med afd. maaler i Kjøbenhavn Wendel, 
nu 41 år
 skomagermestrene Grader og Lars Poulsen
 6. Nov.
 I kirken.
Samtlige attester  foreviste
28 
Hans Christian Kammuck, ungkarl, arbeidsmand, 34 år 
 Pigen Ane Cathrine Rasmusdatter, nu 32 år
 brygger Galschjødt
apotheker Steenberg
13. Nov 
 I kirken.
Samtlige attester  foreviste
29 
Ungkarl, reservelods, Lars Olsen Larsen, nu 26 år 
 Jomfru Rebeca Cathrine Gryderup, nu 21 år
 wognmand Hornwain og
lods Lars Hansen
13. Dec. 
 I kirken.
Samtlige attester  foreviste
30 
Ungkarl, tjenende, Hans Hendrik Hansen 25 år 
 Pigen Inger Marie Pedersdatter 25 år
 wærtshusholder Ole Pedersen og maaler Poul Pedersen
 15. Dec
 I kirken.
Samtlige attester  foreviste
31 
Ungkarl, matros 
Hans Hendrik Forsberg,
nu 28 år 
 Pigen 
Ida Cathrine Berggreen, nu 22 år gammel
 snedkermester Reinhardt og
bagermester Wulff
22. Dec. 
 I kirken.
Samtlige attester  foreviste

Anno 1838
(Dette år, uvist af hvilken grund, ingen vielser noteret før april!)


Nr.
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses-
dato
Hvor viet og
bemærkninger
1
Hans Hendrik Strube
constitueret skorstensfejermester 
ungkarl, 30 år gammel
Jomfru Anna Nielsen,
nu 32 år
møller Christian Nielsen og bogholder Chr. Chrillesen
21. April
Hjemme 
ifølge bewilling 
dat. 18. April 1838
Samtlige attester foreviste
2
Ungkarl Anders Olsen
færgekarl, nu 22 år
Jomfru Bodil Christine Marie Henriette Wiederqvist, nu 21 år
færgemand Peder Andersen og skomager Moeberg
24. April
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
3
Ungkarl Hans Pedersen
tjenende, nu 33 år
Pigen Inger Larsdatter
tjenende, nu 29 år
Tracteur Carlsen og
lysestøber Plum
27. April
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
4
Ungkarl Jørgen Jacobsen færgekarl, nu 25 år
Pigen Karen Nielsen, tjenende, nu 31 år
Capitain L. Holm og rebslagermester Bertelsen
2. Mai
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
5
Kornmaaler Poul Pedersen (Gurre) 
nu 50 år, fraskilt  sin første kone Bodil Andersdatter, og meddelt bewilling til at indgaa nyt ægteskab dat. 14. Febr. 1838
Pigen Ingrid Hansdatter
nu 30 år gammel
brændewiinsbrænderne
R. S. Hansen og
skomagermester Pedersen
4. Mai
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
6
Ungkarl, Ole Nielsen
tjenende, nu 28 år
Pigen Kirstine Larsen
tjenende, nu 25 år
marqwetender Jørgen Hansen og wærtshuusholder Feldt
7. Mai
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
7
Ungkarl Johannes Peder Børgesen, lods, nu 28 år
Pigen Cathrine Wilhelmine Amalie Grosman, nu 22 år
lods Niels Hansen
bogbinder Callenius
23. Mai
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
8
Ungkarl Niels Peder Bull, kgl. fuldmægtig wed Øresunds Toldkammer, nu 29 år gammel
Jomfru Nicoline Magdalene Petersen - nu 24½ år gl.
major Bull
og 
kgl. fuldmægtig de Linde
10. Juni
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
9
Ungkarl Hans Olsen,
arbeidsmand, nu 39 år
Pigen Ane Marie Frederiksdatter
nu 36 år
skomagermester Hansen 
og
hjulmand Peder Christiansen
22. Juni
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
10
Ungkarl Ole Nielsen, skomagermester, nu 26 år gl.
Pigen Susanne Christiane Svendsen
37 år
spekhøker Juul
og
toldbetjent Hammer
29. Juni
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
11
Ungkarl Niels Gudmandsen, tjenende, nu 29 år gammel
Pigen Karen Johansdatter, tjenende, nu 24 år
wognmand Hornwain og
brændewiinsbrænder Hansen
17. Aug
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
12
Ungkarl, seil- og compasmager
Carl Christoffer Braem
nu 29 år
Jomfru Ane Magdalene Anthoni, nu 21 år
færgemand Niels Magnussen og 
lods Lars Svendsen
17. Aug
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
13
Ungkarl, skibstømmersvend Niels Peder Pedersen, 
nu 21 år
Pigen Lovise Christiane Struck, nu 18 år
høker Pedersen og
baadebygger Pedersen
31. Aug
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
14
Ungkarl, muursvend Christian Ferdinand Rasmussen (Packert) nu 24 år
Pigen Bente Cathrine Sørensdatter, nu 38 år
lysestøber Plum og
hattemager Skjeftman ??
[Den sidste sandsynligt stavet forkert]
7. Sept.
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
15
Ungkarl Peder Nicolai Møller, snedkersvend, 
nu 28 år
Enken Karen Brodersen, født Jensen,forhen gift med afdøde bødkermester Brodersen, nu 37 år
snedkermester Møller
og
skrædermester Grønfeldt
19. Sept
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
16
Enkemand Hendrik Barnabé Fleront, bøssemagersvend, 
40 år gammel
Pigen Marie Wilhelmine Jespersen, 32 år
glarmester Dahl og
tracteur Christensen
27. Sept
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
17
Ungkarl hr. Otto Christian Rehling, kgl. fuldmægtig wed gouvernementet i Tranqebar, 
nu 26 år gammel
Jomfru Juliane Marie Lund, nu 25 år
raadmand B. Lund
og capitain Strucker
29. Sept
Hjemme
Kgl. bewilling 
dertil dateret 
den 26. sept. 1838
Samtlige attester og bevisligheder foreviste
18
Ungkarl Johannes Christian Møller,
skrædersvend, nu 29 år
Pigen Karen Marie Skow
nu 29 år gammel
skrædermester Dahlgreen 
huuseier C. Larsen
10. Oct.
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
19
Ungkarl Christian Frederik Iversen, handelsbetjent, 
nu 26 år gammel
Jomfru Johanne Marie Jensen, nu 20 år gammel
passkriver Iversen
hattemager Søderberg
13. Oct
Hjemme
kgl. bewilling dat. 11. Sept. 1838
Samtlige attester foreviste
20
Ungkarl Jørgen Larsen møllersvend, nu 33 år gammel
Pigen Inger Marie Nielsdatter, tjenende, 
nu 30 år gammel
møller Kjerboe
tracteur Christensen Rasmussen
26. Oct
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
21
Ungkarl Niels Peder Lundgreen, 
smedmester, nu 31 år
Enken Magdalene Elisabeth Rolfsted, født Zemperlund, nu 32 år. 
Første gang gift med sadelmagermst. Rolfsted
smedmester Johnsen
wognmand Hansen
31. Oct.
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
22
Ungkarl Jacob Hendrik Iversen, kgl. fuldmægtig wed Øresunds Toldkammer, 
nu 32 år
Frøken Jacobine Mariane Frederikke Rohden, 
nu 31 år
passkriver Iversen
controlleur Andersen
3. Nov
Hjemme
Kgl. bevilling dat. 31. oct. 1838
Samtlige att. foreviste
23
Ungkarl, færgemandssøn Anders Larsen Bornholm,
nu 26 år gammel
Jomfru Charlotte Elisabeth Worm, nu 23 år
færgemændende 
Frantz Worm, og
Christian Worm
14. Nov
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
24
Enkemand 
Jens Nielsen Torpen,
arbeidsmand, nu 46 år gammel
Enken Ane Kirstine Jacobsdatter nu 46 år, forhen gift med afdøde . . .?? Jacob Nielsen.[Gnidret skrift, måske rendelægger?] 
wærtshuusholder Fabritius
brændewiinsbrænder Rasmus Hansen
skrædder Halfsteen
14. Nov
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
25
Ungkarl muursvend Johan Peder Lindstrøm nu 27 år
Pigen Wilhelmine Hansen, nu 25 år
lods Hendrik Hansen
tømmersvend 
Andr. Lindstrøm
5. Dec.
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
26
Enkemand hr. Hinrich Ludvig Meyer,
handelsbogholder, nu 42 år
Jomfru Gjerlew (Gjertrud Cathrine Andrea) nu 40 år
regimentschirurg Ravn
kjøbmand M. Jørgensen
14. Dec.
Hjemme
i flg. bewilling dat. 12 December 1838
samtlige attester foreviste
27
Uhrmagermester ungkarl,
Andreas Kettner, nu 27 år
Jomfru Benedicte Christine Huldmann, nu 17 år gammel
smedmester Huldmann og
kjøbmand Holstebroe
15. Dec.
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
28
Enkemand Johan Frederik Wiith, fabriqeur wed Usserød wærker, nu 42 år
Jomfru Nicoline Frederikke Frederiksen, nu 25 år gl.
raadmand B. Lund
skolelærer Kock
15. Dec.
Hjemme
i flg. kgl. bewilling dat. 6. Dec. 1838
Samtlige att. foreviste
29
Ungkarl, jordbruger Jacob August Larsen, nu 25 år gl
Pigen Laurine Jacobsen
24 år gammel
hørsvinger Lars Svendsen
jordbruger Lars Rasmussen
19. Dec.
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
30
Ungkarl, forhen tjenende Jens Nielsen, nu 37 år gammel
Pigen Caroline Olsen,
nu 34 år gammel
møller og lieutn. Tegner
smedemester Andresen
19. Dec.
I kirken.
Samtlige attester  foreviste

Anno 1839

Nr.
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses-
dato
Hvor viet og 
bemærkninger
1
Ungkarl, hr. 
Mads Emilius Raffenberg, premierelieutn. i søetaten og Told-krydsinspectør paa [skibets navn svært læseligt] . . af Slesvig, 
nu 34 år gammel 
 Frøken Anny Christine Petrine Schierbeck, nu 25 år gammel
 capitain ??, skibsclarerer Schierbeck og etatsraad Beck fra Kjøbenhavn
[Usikker på 'Capitain' !]
 12. Jan.
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
2
 Ungkarl, hr. 
Peder Severin Munck, toldbetjent i Kjøge,
nu 33 år
 Jomfru Marie Nielsen, nu 36 år gammel
slagtermestrene 
Jacob Peder Nielsen og
Carl Henning
25. Jan. 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
3
Ungkarl Christen Larsen, wognmandskarl, nu 31 år 
 Pigen, tjenende, 
Ane Sophie Sørensen
nu 22 år
 wognmand Chr. Hansen og smedmester Johnsen
1. Feb. 
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
Enkemand slagtermester Niels Hartman Svendsen
nu 41 år gammel 
Jomfru Cathrine Elisabeth Eneroth
nu 22 år gammel 
kjøbmand Marstrand og færgemand Lars Friis
9. Febr. 
Hjemme
Iflg. kgl. bewilling dat. 4. Febr. 1839
5
Ungkarl 
Andreas Joseph Frøndt,
wæversvend, nu 22 år
Pigen Karen Dorthea Hendriksen
nu 19½ år
wævermester J. A. Frøndt og smedmester Hilleren
17. Marts
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
6
Ungkarl, kjøbmand 
Peder Christian Lund
nu 26 år gammel
Jomfru Anna Margrethe Riis nu 21 år gammel
færgemand Jørgen Hansen og høker H. P. Riis
2. Marts
Hjemme
Bewilling dat. 20. Febr. 1839. Samtlige att. foreviste.
7
Enkemand, lods 
Frederik Olsen,
nu 32 år gammel
Pigen Ane Christine Sophie Gjørtler, 
nu 39 år
smedmesterAndresen 
og lods Ravn
2. April
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
8
Ungkarl buntmagersvend, 
Johan Frederik Esberg
nu 24 år
Pigen Frederikke Sleiertin, nu 22 år
chirurg Hjort og
skomagermester Pedersen
5. April
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
9
Ungkarl, handelsbetjent 
Carl Johan Eckhardt
nu 26 år
Jomfru Marie Magdalene Plarr
nu 27 år
snedkermester Reinhardt og skomagermester Madsen
24. April
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
10
Ungkarl Jacob Pedersen,
tjener, nu 38 år
Pigen 
Kirstine Magnussen
nu 37 år gammel
færgemand Magnussen og
consul Løbel
1. Mai
I kirken.
Samtlige attester  foreviste
11
Muursvend, ungkarl, 
Frands Frederik Backe, 
nu 29 år
Pigen Ane Cathrine Roth, nu 28 år
capitain Gradmann og
muurmester Walin
1. Mai
I kirken.
12
Ungkarl, glarmester 
Niels Hendrik Jan Hansen
27 år gammel
Pigen Lene Kirstine Gudmansdatter
nu 28 år gammel
grønthandler Ramm
muurmester Holger Pedersen
6. Mai
I kirken.
13
Enkemand, huuseier
Peder Larsen
nu 50 år gammel
Pigen Caroline Juliane Seidler, nu 23 år
skomager Larsen og slagtermester A. Hansen
17. Mai
I kirken.
14
Enkemand 
Christian Jørgensen, Huusmand i Nyerup, 
nu 33 år
Pigen Margrethe Pedersdatter
tjenende, 
nu 37 år gammel
garwer Ulstrup og brændewiinsbrænder Crillesen
17. Maj
I kirken.
15
Ungkarl, færgemandssøn
Ferdinand Adolph Stade
nu 26 år
Pigen Emilie Jansen
nu 26 år
færgemændende
H. Frederiksen og
Ole Andersen Kudsk
25. Mai
I kirken.
16
Ungkarl Hans Lund,
fragtmand, nu 24 år
Pigen 
Lisbeth Carlsdatter
nu 24 år
wognmand Hornvain of
fragtmand Marinius
7. Juni ??
[Dato meget svært læselig]
I kirken.
17
Ungkarl, fuldmægtig, 
Morten Holm, nu 35 år
Jomfru Karen Marie Kirstine Grave
nu 27 år gammel
etatsraad Stenfeldt og 
havnefoged Grave
29. Juli
I kirken.
18
Ungkarl skibscapitain 
Hans Kock,
boende i Riga, født i Burg paa Fehmern, nu 26 år gammel
Jomfru Johanne Tantau
født i Tønningen, opholder sig nu hos capit. Schierbeck her i staden, nu 26 år gammel
skibsclarerer Schierbeck 
og capit Holm
27. Juli
I kirken.
19
Ungkarl bogbindermester
Carl Frederik Severin Poulsen, nu 30 år
Jomfru 
Ellen Marie Jacobsen
nu 20 år
lieuten. og hjulmand Tegner og 
bagermester Jensen
3. Aug.
I kirken.
20
Ungkarl skomagersvend 
Johannes Nielsen
nu 25 år gammel
Pigen Cathrine Kobb
tjenende, nu 34 år
garwermester Ulstrup
og skrædermester Brandt
23. Aug.
I kirken.
21
Ungkarl Christoffer Hansen, tjenende, nu 32 år
Caroline Frederikke Aakermann, enke efter afd. arrestbestyrer Hans Hansen, nu 29 år 
wognmand N. Larsen
og marketender Pedersen
2. Sept.
I kirken.
22
Ungkarl Mogens Johansen
tjenende, nu 42 år gammel
Pigen 
Marie Pedersdatter
nu 42 år gammel
rebslagermester Brassel og
fuldmægtig Høyer
6. Sept
I kirken.
23
Enkemand, grosserer Christian Blom,
kjøbmand i Drammen i Norge, 
nu 57 år gammel
Enken, madam Mathilde Strauch, født Bohse
nu 47 år 
[Navnene gnidret, kan være fejltydet]
skibsclarerer Kirck og
kjøbmand Jørgensen
3. Oct.
I kirken.
Wielsesbevill. dat. 30. Sept. 1839
24
Ungkarl, kjøbmand i Hillerød
Johan Hendrik Bruhn
nu 24 år
Jomfru Dorthea Amalie Hartmann
nu 24 år gammel
uhrmagerne 
Hallstrøm og Knudsen
23. Oct
I kirken.
Wielsesbevilling dat. 19. Oct. 1839
25
Ungkarl, lods 
Hans Christian Larsen,
nu 34 år gammel
Jomfru Margrethe Cathrine Pedersen,
nu 21 år gammel
lodserne
Niels Larsen og 
Lars Hansen
25. Okt.
I kirken.
26
Ungkarl, kjøbmand 
Carl Edward Thune, 
nu 29 år
Frøken Justine Johanne Rathstedt, nu 22 år
inspecteur C. Lütken fra Kjøbenhavn, og
kjøbmand Simon Unna
28. Oct.
I kirken.
Wielsesbevilling dateret 16. Oct. 1839
27
Ungkarl, bagermester
Hellmuth Ernst Ludvig Røhe, nu 35 år gammel
Jomfru Margrethe Wandel Hartvig, nu 29 år
møller og capitain C. Hansen og færgemand Hartvig
30. Oct
I kirken.
28
Ungkarl, gartner 
Lars Mortensen, 
nu 29 år gammel
Pigen Maren Rasmussen
tjenende, nu 25 år gammel
klubwært Mikkelsen og
skomagermester Svendsen
1. Nov.
I kirken.
29
Ungkarl, awlsforvalter
Gravers Baadsgaard Juul
nu 33 år gammel
Jomfru Henrikke Busch
nu 32 år gammel
Rasmus Bretton og
skibsclarerer Wright
12 Nov.
I kirken.
30
Enkemand Johannes Niels Bendtsen, arbeidsmand, 
nu 47 år gammel
Pigen Maren Kirstine Ibsen, nu 35 år
kjøbmand Olsen og
skomagermester Pedersen
8. Nov
I kirken.
31
Ungkarl Ole Bakke
færgekarl, nu 24 år
Pigen Gunild Halgreen
nu 23 år
skomagermester Flyger og
wærtshuusholder A. Søborg
8. Nov.
I kirken.

Anno 1840


Nr.
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses-
dato
Hvor viet og 
bemærkninger
1
Ungkarl, tømmersvend 
Jens Nielsen,
nu 22 år gammel
Pigen 
Sanne Lovise Wiidberg,
tjenende, nu 24 år
 færgemand 
H. Larsen Bornholm og
slagtermester J. Nielsen
 3. Jan
I kirken. 
2
Ungkarl, huusmand 
Johan Danielsen
nu 30 år
 Pigen 
Bodil Marie Jensdatter
nu 24 år
seilmager Braem og
bødkermester Stramboe ??
[Usikker på efternavnet!]
 3. Jan
I kirken. 
3
 Ungkarl, malersvend 
Lorentz Hornwain,
nu 27 år
 Pigen 
Ane Marie Jacobine Schiønberg,
nu 22 år
kjøbmand Møller
bødkermester Borroe
7. Febr 
I kirken. 
4
Ungkarl skrædermester
Børge Jørgensen,
nu 26 år gammel
 Pigen Emilie Olsen,
nu 26 år
 lods Diderik Hansen
bødkermester Berthelsen
8. Febr 
I kirken. 
5
Ungkarl, arbeider
Peder Lauritz Becker,
nu 23 år gammel
 Pigen 
Karen Andersdatter,
nu 36 år
 malermester P. Allerup
tracteur L. Christensen
21 Febr 
I kirken. 
Enkemand, bødkermester
Daniel Frederik Bertelsen,
nu 37 år
 Pigen Ane Magnussen
nu 40 år
 færgemand Niels Magnussen og
kjøbmand Olsen
26. Febr 
I kirken. 
 Ungkarl, jordbruger
Frederik Willumsen,
nu 44 år
Pigen 
Ane Margrethe Pedersdatter,
nu 27 år
 procurator Møller og
brændewiinsbrænder
Pedersen
30. Marts 
I kirken. 
Ungkarl, bagersvend 
Johan Joachim Frederik Westphael,
nu 33 år, (født i Tydskland)
 Pigen 
Ane Kirstine Thomsen,
nu 27 år
 bagermester Jensen og
møller Møller
1. Apriil 
I kirken. 
Ungkarl
Peder Bendtsen, wært i "Øresunds Forening" - nu 47 år
 Pigen Gjertrud Marie Larsen,
nu 44 år
 consul Løbel
premierelieutenant i søetaten
Aschlund
 1. Mai
I kirken. 
10 
Enkemand Jens Hansen,
kjælderkarl, nu 40 år gammel
 Pigen Gjertrud Pedersdatter, nu 29 år
 kjøbmand Norrie og
bødkermester Schubel
1. Mai 
I kirken. 
11 
Ungkarl Christian Madsen,
snedkersvend, nu 25 3/4 år gl.
Pigen Johanne Charlotte Pedersdatter
nu 25 år gammel 
 drager Chr. Schow og
sko . . svend ?? Peder Christiansen
 4. Mai
I kirken. 
12 
Ungkarl Jacob Pedersen, slagtersvend, nu 22 år 
 Pigen Frederikke Nielsen
nu 24 år
 brændewiinsbrænder 
H. Rasmussen og
slagtermester J. P. Nielsen
8. Mai 
I kirken. 
13 
Ungkarl Hans Larsen, tjenende, nu 37 år 
 Pigen Ane Marie Olesdatter, nu 25 år
 bagermester Datow og
skomagermester 
Math. Hannemann
 8. Mai
I kirken. 
14 
Ungkarl Gustav Adolph Schmidt nu 27 år, snedkermester 
Pigen Ingeborg Sophie Larsen, 
tjenende, nu 29 år gammel 
smedmester A. Andresen 
og lods Joh. Olsen 
9. Mai 
I kirken. 
15 
Ungk. Jens Sørensen tjenestekarl, nu 29 år 
Pigen Mariane Lindahl,
nu 20 år
parceleier Søren Jørgensen
i Pleielt og
smedmester Lindahl i Rørtang
14. Mai 
I kirken. 
16 
Ungkarl, lysestøbersvend
Carl Axel Gabriel Theim,
nu 28 3/4 år
 Pigen Johanne Marie Olsdatter
tjenende, nu 21 3/4 år
 brændewiinsbrænder
H. Rasmussen og
slagtermester Hybner
20. Mai 
I kirken. 
17 
Ungkarl, handelsbetjent 
Peder Christian Wineken,
nu 28 år
Jomfru 
Alhed Beathe Buck, 
nu 29 år 
 færgemand Ole Buck
contorist Jacob M. Topp
 30. Mai
Hjemme.
Wielsesbewilling 
dat: 25. Mai
18 
Ungkarl Hans Christian Wennerlin,
skrædermester, nu 28 år 
 Enken Marthe Marie fød Wiig før gift med afdøde skrædermester Ohland, nu 36 år
 gjæstgiver Hansen
og skrædermester Wennerlin
9. Juni 
 I kirken. 
19 
Ungkarl Rasmus Simonsen, arbeidsmand, nu 32 år
Pigen Nille Poulsdatter
nu 28 år
høker Carl Aakermann og
slagtermester Niels Jacobsen
19. Juni 
I kirken. 
20 
Ungkarl, candidatus philosophiæ, Jens Christian Sigismund Neve, i Kjøbenhavn, nu 30 år
 Jomfru 
Kirstine Bay
nu 26 år
 kjøbmand Holstebroe
skibsclarerer Bay
19. Juni 
I kirken. 
21 
Ungkarl, skibstømmersvend,
Jens Rasmussen,
nu 37 år
Pigen 
Jacobine Rasmussen,
nu 36 år
 snedkermester Reinhardt og skomagermester Madsen
26. Juni 
I kirken. 
22 
Ungkarl, grønthandler
August Julius Schwanck,
nu 25 år
Jomfru Juliane Marie Rasmussen, nu 28 år
skrædermester Peder Rasmusssen i Kjøbenhavn og bagermester Rasmussen
4. Juli 
I kirken. 
23 
Ungkarl Paolo Cafiero fra Neapel, skibsrehder og skibscapitain, catholsk, nu 45 år
Jomfru Sophie Christiane Giesmann, nu 18 år 
 consul Clarke og 
wiceconsul Stiesen
13. Juli 
I kirken. 
24 
Ungkarl, skibstømmersvend
Emilius Olsen Holm
nu 24 år
 Pigen Thrine Schou
nu 20 år
 skibstømmersvend Peder Hansen og 
jordbruger Niels Jensen
31. Juli 
I kirken. 
25 
Ungkarl Jens Jensen dragerkarl, nu 25 år
Pigen Sara Forsberg
nu 34 år
 dragerne Mads Madsen og Christian Schou
31. Juli 
I kirken. 
26 
Enkemand, bødkermester,
Carl Frederik Holmberg, 
nu 60 år
 Jomfru Lise Petronelle Tornberg
nu 25 år
 wærtshuusholder Peder Larsen og brændewiinsbrænder Christian Wilhelmsen
28. Aug 
I kirken. 
27 
Ungkarl instrumentmager,
Nicolai Hendrik Johan Wilhelm Wismer, 30 år
Jomfru Charlotte Juliane Marie Carlsen, 22 år 
 tracteur Carlsen og 
strandtoldbetjent  Wismer
 13. Oct.
I kirken. 
28 
Ungkarl, brændewiinsbrænder
Christian Hansen Wilhelmsen
41 år
 Jomfru Bertheline Christensen  nu 30 år
 færgemand Johan Gottliebsen
skolelærer Kock
24. Oct. 
Hjemme
ifølge bewilling dateret 17. Oct. 1840
29 
Ungkarl - lods 
Martin Børgesen, nu 24 år
 Jomfru Marie Cathrine Geertsen, nu 29 år
lods Jørgen Olsen og
tømmermester Unmack
 28. Oct
I kirken. 
30 
Ungkarl Ole Nielsen,
tjenende, nu 24 år
 Pigen Ellen Jørgensdatter, nu 24 år
 huusmand Anders Nielsen i Gurre og huusmand Johannes Nielsen af Holmene
 13. Nov.
I kirken. 
31 
Ungkarl Peder Nielsen,
tjenende, nu 30 år
Pigen Ane Kirstine Olsdatter, 26 år
 kjøbmændende E. Fæster 
og S. Fæster
13. Nov. 
I kirken. 
32 
Enkemand Jørgen Hansen, brændewiinsbrænder, 
nu 53 år gammel
 Enken Sidse Sophie Holm, født Stade, 
nu 53 år
 bagermester hanck og
brygger Nielsen
14. Nov 
I kirken. 
Uden
nr.
Ungkarl auditeur wed 2det  jyske Regiment, hr. Bernt Christoph Wilkens Lind
af Kjøbenhavn, 32 år
 Frøken Lovise Collin af Kjøbenhavn, nu 27 år
 conferensraad Collin og
justitsraad Lind
25. Nov 
I Frederiksborg kirke, wiede af Boye. 
33
Ungkarl, sadelmagermester,
Christoffer Olsen Goldsmith nu 35 år
Jomfru Augusta Curland
nu 24 år
skrædermester Kasthoff og
snedkermester Goldsmith
4. Dec.
I kirken. 
34
Ungkarl reservelods Hans Peder Hansen, 23 år
Jomfru Cathrine Wilhelmine Hansen
20 år
lodserne:
Erik Hansen og
Hendrik Hansen
11. Dec.
I kirken.