Tilbage til Helsingør


Vielser foretaget i
Sankt Olai kirke, Helsingør
8. Januar 1841 - 30. December 1845


Nr.
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses
dato
Hvor viet og bemærkninger
1
Ungkarl Anders Christensen, 
nu 28 år
Pigen Ane Sophie Pedersdatter,
nu 34  år
stadsphysicus Klem
og
fuldmægtig Christensen
8. Jan
I kirken.
2
Ungkarl Hans Peder Burup, gartner, nu 33 år
Jomfru Johanne Marie Hansen, nu 19 år
kobbersmedmester Spies
kjøbmand Fæster
9. Jan
I kirken.
3
Ungkarl Rasmus Larsen,
hjulmand i Nakkehoved, 
nu 24 år
Pigen Ellen Kirstine Larsdatter, nu tjenende i Helsingør, 23 år
huusmændene:
Lars Rasmussen i Nakkehoved og
Lars Sørensen i Akkebor ??
[Giver ingen mening)
18. Jan
I kirken.
4
Ungkarl Lars Jørgensen, færgemands søn, nu 34 år
Jomfru Johanne Kirstine Hansen, nu 26 år
færgemand Jørgen Larsen 
lods Fr. hansen
16. Jan
I kirken.
5
Ungkarl Peder Christian Mouritzen, musicus, nu 26 år
Pigen Bente Kirstine Pedersdatter, nu 25 år
kjøbmand Fæster og
wærtshuusholder 
P. Hansen
12. Febr
I kirken.
6
Ungkarl Hans Wilhelm Buchholtz, kjøbmand, 
nu 33 år
Jomfru Henriette 
Gustava Fell,
nu 20 år
kjøbmand Simon Unna
og
Gordon Norrie
26. Febr
Hjemme
ifølge bewilling 
dat. 20. Febr. 1841
7
Ungkarl Jacob Ernst Rasmussen, bagermester,
nu 27 år
Jomfru Engelke Cathrine Høibye, nu 30 år
handskemager Høibye
grønthandler Schwank
27. Febr
I kirken.
8
 Ungkarl Rasmus Jeppesen, kjælderkarl, nu 29 år
Pigen 
Sophie Christiansdatter
nu 27 år
 bagermester Jensen
og huuseier Jens Nielsen
6. April 
 I kirken.
9
Candid. chirurg & medicinæ, ungkarl Frederik George Hendrich Jacobsen paa Aalsgaard, nu 40 år
 Jomfru Carlsine Sophie Ausgerter Nielsen
nu 21 år
 conferentsraad Dankwart og administrator 
w. Mensdorff
13. April 
Hjemme 
ifølge Kgl. bewilling 
dat. 5. April 1841
10
Ungkarl Johannes Jacobsen
brændewiinsmand, nu 30 år
Pigen Ane Cathrine Jensen, nu 27 år
 brygger M. Hansen
commisionair Abramsen
 13. April
I kirken. 
11
Ungkarl Hans Nielsen
tjenende, nu 29 år 
 Pigen Ingeborg Jørgensdatter
tjenende, nu 40 år
 møller Kjerboe og
smedmester Olsen
13. April 
I kirken. 
12
Ungkarl Jensen Magnussen,
huusmand i Gilleleie nu 31 år.
 Pigen Laurine Jensdatter
enke efter afd. indsidder Jens Hansen, - nu boende her i staden, 35 år gammel
 skomagermestrene Magnussen og Abrahamsen
30. April 
I kirken. 
13
Ungkarl contorist hr. Christian Edward Rohden nu 27 år 
 Jomfru Richardine Juliane Henriette Hammer
nu 25 år
 skomagermester Hanneman og
assistent Iversen
1. Mai 
I kirken. 
14
Ungkarl Johannes Andersen, huusmand paa Sophiendal,
nu 31 år 
 Pigen Sidse Pedersdatter
tjenende, (i Helsingør) 
nu 33 år
 kjøbmand Roholt
smedmester Smith
30. April 
I kirken. 
15
Ungkarl Hans Hansen tjenende, nu 38 år 
Pigen Sidse Kirstine Larsdatter
tjenende, nu 39 år 
 drager Schou og
spekhøker Frøde
5. Mai 
I kirken. 
16
Ungkarl, Rasmus Lassen Møller,
Skomagermester, nu 36 år
Pigen Marie Larsdatter,
nu 36 år 
 kjøbmand Joelsen og
skomagermester Hannemann
5. Mai 
I kirken. 
17
Ungkarl, tjenende, Anders Sonesson, nu 25 år 
Pigen Johanne Kirstine Nielsdatter, nu 21 år 
commandérsergeant Hansen og fourer Smith
 14. Mai
I kirken. 
18
Ungkarl, snedkermester Lars Nielsen, nu 36 år 
 Jomfru Emilie Henningsen, nu 27 år
 færgemand Geertsen og 
høker Poulsen
22. Mai 
I kirken. 
19
Ungkarl, tjenende, Gunder Stephansen, nu 30 år 
Pigen 
Laurine Rasmusdatter,
nu 27 år
 huusmændende
Niels Hansen og Stephen Stephansen
21. Mai 
I kirken. 
20
Ungkarl, Jens Davidsen Coulthard,
fragtmand, nu 27 år 
 Pigen Ane Margrethe Wittrup, nu 38 år
kammerraad Zeiner og
gjæstgiver Brix
25. Mai 
I kirken. 
21
Ungkarl Peder Jensen, rideknægt, nu 32½ år 
Pigen Cathrine Jensen
nu 24 år
 skolelærer Kock og
wognmand Niels Lassen
28. Mai 
I kirken. 
22
Ungkarl Carl Hendrik Tågstrøm, malersvend, nu 33 år
[Her er anvendt bolle-å i kilden]
 Pigen Ane Marie Andersen
nu 27 år
 malermester Rusch og
smedmester Lundberg
28. Mai 
I kirken. 
23
Ungkarl, hr. Johan Sigismund Schmidt, sognepræst i til Grindsted og  Grene menigheder i Ribe Stift,
nu 27 år
 frøken Ida Elisabeth Spies, nu 26 år
regimentschirurg Ravn
capitain Arnesen
 27. Juli
I kirken. 
24
Ungkarl Hans Clausen, bryggerkarl, nu 27 år 
Pigen Inger Svendsen
nu 37 år 
 brygger Wibro og
tømmermester Halberg
10. Sep. 
I kirken. 
25
 Ungkarl, skrædersvend Engelbrecht Nielsen, nu 27 år
 Pigen Johanne Caroline Knudsen, nu 24 år
 skrædermester Hamberg
skomagermester Nielsen
17. Sep. 
I kirken
26
Ungkarl Severin Lund Møller, forwalter paa Lolland, nu 30 år gammel 
 Jomfru Henriette Elisabeth Caroline Permin, nu 24 år
 - - -
24. Sep 
I kirken 
27
 Ungkarl Christian Lind Jensen, muursvend, nu 23 år
 Pigen 
Bodil Kirstine Larsen
nu 33 år
 tømmermester Ochsner
S . . mester?? J. P. Nielsen
[Måske slagtermester]
1. Oct. 
I kirken 
28
Ungkarl, Jens Nielsen kjælderkarl, nu 28 år 
Pigen Nille Cathrine Jensdatter, tjenende, 39 år 
 bødkermester Borroe
brændewiinsbr. Wilhelmsen
19. Oct 
I kirken 
29
Ungkarl Niels Christensen, tjenende, nu 29 år 
Pigen Nille Andersdatter
tjenende, nu 31 år
brygger Olsen og
c. . ?? Lassen
 29. Oct.
I kirken 
30
Ungkarl, Christian Nielsen, skomagersvend i Borsholm, 
nu 27 år gammel 
 Pigen Johanne Sophie Andersdatter, tjenende i Helsingør, nu 32 år
Cammerraad Kirck og
tracteur 
Peder Christensen
 29. Oct
I kirken 
31
Ungkarl Christen Hansen  tjenende, nu 31 år
 Pigen Johannes Andersdatter, nu 27 år
 consul Haffstrøm og
tracteur Halem
29. Oct 
I kirken 
32
Ungkarl Frands Madsen, tjenende, nu 28 år 
 Pigen Sophie Marie Lindahl, nu 27 år
bødkermester Strandborg
huuseier Jens Hansen
1. Nov. 
I kirken 
33
Ungkarl Jørgen Sørensen, fisker på Skotterup, nu 23 år 
Pigen Elisabeth Pedersdatter
tjenende i Helsingør, 
nu 23 år 
 fiskerne: 
Anders Pedersen og
Anders Nielsen 
i Skotterup
 5. Nov.
I kirken 
34
Ungkarl, hr. Jens Peder Jensen, kgl. postcontrolleur, nu 33 år
 Jomfru Christiane Lovise Jeppesen
nu 23 år
 brygger Jeppesen og
skibsclarerer Tausen
3. Nov 
I kirken 
35
Ungkarl Peder Larsen, tjenende, nu 26 år 
 Pigen Johanne Marie Madsdatter nu 28 år
 brygger Wilhelmsen
bagermester Engholm
5. Nov 
I kirken 
36
Ungkarl hr. Bror Wigs Walfried Gløerfeldt, kgl. fuldmægtig wed Øresunds Toldkammer, nu 28 år 
Jomfru Georgine Dorthea Frederikke Gløerfeldt 
nu 24 år 
 cancelliraad raadmand Rogert og
cand. theol. C. Gløerfeldt
15. Dec 
Hjemme
ifølge bewill. 
dat. 8. dec. 1841
37
 Ungkarl Hans Pedersen, tjenende, nu 31 år
Pigen Nille Hansdatter, tjenende, 26 år 
 commandeersergeanterne:
Vogel og Hansen
17. Dec. 
I kirken 
38
Ungkarl hr. politibetjent cand. juris. Carl Diderik Meinig paa Frederiksborg, nu 30 år
 frøken Elise Ovidia Caroline Hadelen 
nu 21 år
hr. cancelliraad byskriver v. Hadelen og
hr. birkedommer Meinig
18. Dec. 
Hjemme
ifølge kgl. 
bewillingdat. 
14. dec. 1841
39
 Ungkarl, reservelods Christian Hansen nu 26 år
Pigen Nicoline Wilhelmine Petersen,
nu 18 år 
 lodserne:
Engelsen og Olsen
22. Dec 
I kirken 
40
Enkemand Jørgen Jacobsen
færgekarl, nu 27 år
Pigen Mathilde Benedicte Åkerblom, 
nu 26 år
[Der er anvendt bolle-å i kilden)
 muurmester Christensen og
rebslagermester Bertelsen
29. Dec. 
I kirken 

Anno 1842


Nr.
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses-
dato
Hvor viet - og bemærkninger
1
Ungkarl muursvend
Julius Dagsberg, nu 27 år
Pigen Inger Cathrine Petersen,
nu 27 år
grønthandlerne 
Ravn og Petersen
4. Febr
I kirken
2
Ungkarl Jens Olsen,
fisker i Espergjerde, nu 25 år
Pigen Ane Margrethe Andersdatter,
tjenende i Helsingør, nu 24
husmændende:
Peder Christensen og
Jens Hansen, begge i 
Espergjerde
4. Febr
I kirken
3
Ungkarl Svend Larsen,
snedkersvend, nu 22 år
Pigen Maren Christine Holm,
tjenende, nu 24 år
snedkermester Schmidt
baadebygger
C. Petersen
18. Febr.
I kirken
4
Ungkarl Christian Larsen, smedsvend, 26 år
Pigen Ane Sophie Conradine Dagsberg,
21 år
snedkermester Schmidt
grønthandler Petersen
18. Marts
I kirken
5
Hannoveransk consul, 
Charles Clayton Fenwick, ungkarl, nu 34 år
Jomfru Ann Gordon Norrie
nu 18 år
consul Løbel
skibsclarerer G. Norrie
31. Marts
Hjemme 
i huset af den engelske gesandtskabet hr. Ellis. 
Bewilling dat. 
28. Marts 1842
6
Ungkarl Hans Jacobsen (Holt) tjenende i Tikjøb 
sogn, nu 25 år gammel
Pigen Karen Jørgensdatter,
tjenende her i staden, 
nu 36 år gammel
raadmand B. Lund og
kjøbmand Holstebroe
26. April
I kirken
7
Ungkarl huusmand i Holmene
Jørgen Hansen, nu 37 år
Pigen Lovise Andreasdatter, tjenende i Helsingør, nu 22 år
kobbersmedmester Spies og
skomagermester Aage Petersen
29. April
I kirken
8
Enkemand Niels Olsen, huusmand i Esbønderup sogn, 
nu 37 år
Pigen Inger Jeppesdatter, tjenende her i sognet, 48 år
major Schultz
huuseier Jens Nielsen
29. April
I kirken
9
Ungkarl, cand. juris.
Peter Wilhelm Raphafael Wulff, wolonteur i rentekammeret, boende i Kjøbenhavn, nu 35 år 
Jomfru Caroline Wilhelmine Unna, her af staden, nu 30 år gammel
kjøbmand Raphael Wulff af Kjøbenhavn og
kjøbmand Abraham Unna
1. Mai
Hjemme
Bewilling 
dat. 26. April 1842
10
Ungkarl Niels Børgesen,
nu 51 år
Pigen Johanne Svendsen
nu 33 år
capit v. Mehren og
kammeraad Kirck
6. Mai
I kirken
11
Ungkarl Jens Sommerlund (Hald) handelsfuldmægtig i Randers, nu 26 år
Jomfru Ane Margrethe Bakke, (her af staden) 
nu 27 år
kjøbmændende:
Ch. Svendsen og Unna
14. Juni
I kirken
12
Ungkarl Peder Hansen,
fisker, nu 20 år
Pigen 
Kirsten Sørensdatter
nu 26 år
lods L. Sørensen
færgemand J. Jørgensen
17. Juni
I kirken
13
Ungkarl, Jens Larsen, 
nu 23 år
Enke, jordeierske paa byens Owerdrew 
Birthe Sophie Eriksen født Jensdatter,
nu 36 år
huuseierne: 
Peder Sørensen og
Lars Pedersen
27. Juni
I kirken
14
Ungkarl, tjenende 
Anders Larsen, nu 33 år
Pigen Ane Hansdatter,
nu 22 år
brændewiinsmand Andersen, og 
kobbersmedsvend Didriksen
22. Juli
I kirken
15
Ungkarl, skomagermester
Johan Holm, nu 28 år
Pigen Johanne Marie Berg, nu 42 år
skomagermestrene Bertelsen og Retschi
28. Juli
I kirken
16
Ungkarl, blikkenslagermester
Thorald Viggo Sabra, nu 29 år
Jomfru Hedevig Caroline Wilhelmine Støckert
27 år
høker Frøde og
kunstdreier Sabra
24. Aug.
I kirken
17
Ungkarl Julius Jacobi Kaufman
Vielse og trolovelse i Kjøbenhavn, nu 30 år
Jomfru Johanne Emilie Løwe
nu 26 år
skibsbygmestrene:
Jacob Hansen Løwe og
Jacob Wilhelm Løwe
1. Sep
 I kirken
[Kirkesogn ikke oplyst]
18
 Ungkarl, fisker, 
Haagen Johnsen,
nu 29 år
 Enken Lovise Jacobine Mogensdatter, før gift med afdøde fisker Ole Hellesen
nu 32 år
 baadebygger 
Christian Petersen
fisker Jørgen Hellesen
9. Sep 
I kirken 
19
Ungkarl, skorsteensfeiersvend
Ole Christian Nielsen nu 22 år
Pigen Ane Cathrine Moberg, nu 23 år 
skomagermester Moberg og
slagter Henningsen
16. Sep 
I kirken 
20
Enkemand, dreiermester,
Christian Daniel Bense,
nu 47 år
 Mad. Cathrine Margrete Lindrup, født Giesman
nu 31 år 
 malermester Bense
blikkenslagermester Lichtenberg, begge af Kjøbenhavn
8. Oct. 
Hjemme
Bewilling 
dat. 6. Sep. 1842
21
 Enkemand Niels Larsen, arbeidsmand, nu 45 år
 Enken Ane Cathrine født Holm (forhen gift med afd. sømand N. P. Olsen) nu 36 år
 Huuseierne 
Hammer og 
Hans Sørensen
 14. Oct
I kirken 
22
Ungkarl hr. Julius Frederik Schierbeck, nu 33 år, handelsfuldmægtig 
 Frøken Frederikke Sophie Dreyer, nu 20 år
capit Schierbeck
lieutenant Dreyer
14. Oct 
I kirken 
Bewilling dat. 
2. Oct. 1842
23
 Ungkarl, reservelods, Frederik Christian Engelsen, nu 23 år
 Pigen Mariane Marie Rasmussen, nu 20 år
 lodserne:
L. Engelsen og
L. Hansen
21. Oct 
I kirken 
24
Ungkarl Niels Hansen, 
drager, nu 35 år
 Pigen Marie Elisabeth Køppen, nu 28 år
skibsclarerer Kirck
procurator Møller
1. Nov. 
I kirken 
25
Ungkarl, tjenende,
Niels Stephensen, nu 32 år
Pigen Birthe Nieldatter
nu 29 år
 slagter Henningsen
collecteur Joelson
 4. Dec.
I kirken 
26
Ungkarl, hr. Jens Otto Ernst Bruhn, handelsfuldægtig, 30 år 
 Jomfru Maren Marie Jensen nu 20 år
kjøbmand Iversen
hattemager Søderberg
5. Nov 
Hjemme.
Kgl. bewilling 
dat. 1. Nov. 1842
27
 Ungkarl, hr. Niels Lauritz Bertel Lassen, kgl. fuldmægtig wed Øresunds Toldkammer, 
nu 29 år
 Frøken Laura Christiane Zeiner
nu 27 år
 justitsraad Lassen og
kammeraad Zeiner
8. Nov. 
I kirken 
28
Ungkarl, hr. Frederik Christian von Wittrock premierelieutenant af 4. infanteribataillon, i Kjøbenhavn, 
nu 37 år
 Jomfru Augusta Rosalie Emilie Unna, nu 25 år
 skibsckarerer K. Gad
kjøbmand S. Unna
19. Nov 
I kirken 
29
Ungkarl uhrmagersvend Lars Pedersen, nu 33 år 
Jomfru Christine Marie Nissen, nu 34 år
Politibetjent Winnenæs
wærtshuusholder P. Nielsen
 18. Nov
I kirken 
30
Ungkarl Michael Frederik Kjersgaard, tjener, nu 26 år 
 Pigen Ane Kirstine Børgesdatter, nu 35 år
 wævermester Jørgensen
gartner Smith
18. Nov 
I kirken 
31
Ungkarl Anders Pedersen,
nu 51 år 
 Pigen Ane Espegreen
nu 41 år
færgemand Gottliebsen
snedkermester Nielsen
 30 dec.
I kirken 

Anno 1843

Nr.
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses-
dato
Hvor viet
1
Ungkarl Søren Andersen,
tjenende, nu 25 år
Pigen Birthe Nielsdatter,
tjenende, nu 32 år
kjøbmand Permin
smedmester Hilleren
10. Febr
I kirken
2
Ungkarl Peder Larsen,
tjenende, 25 år
Pigen Kirstine Marie Sørensdatter,
nu 24 år
toldbodportner Hannibal og
snedkermester Mathiasen
2 Mai
I kirken
3
Ungkarl Niels Larsen,
parcelist i Tjæreby sogn,
nu 22 år
Pigen Olvig Jensdatter, 
tjenende  i Helsingør, 
nu 24 år
Parceleier 
Jens Pedersen i Meerløse
Jørgen Nielsen i Gerløv
2. Mai
I kirken
4
Ungkarl Christen Nielsen,
tjenende, nu 33 år
Pigen 
Maren Kirstine Jørgensdatter, 
nu 28 år
høker Poulsen
huuseier Svendsen
gartner Däncker
2. Mai
I kirken
5
Ungkarl Hans Hansen,
tjenende, nu 28 år
Pigen Marie Simonsdatter,
nu 32 år
lyssestøber van Aller
brygger Olsen
5. Mai
I kirken
6
Ungkarl Peder Hansen,
tjenende, nu 28 år
 Pigen 
Hanne Marie Christensen,
nu 33 år
hr. grosserer Chapman
hr. consul Norrie
10. Mai
I kirken
7
Ungkarl Hans Jensen,
tjenende, nu 27 år
Pigen Hermanline Larsdatter,
nu 27 år
glarmester Hansen
slagtermester Henning
19. Mai
I kirken
8
Ungkarl snedkersvend
Jørgen Pedersen,
nu 24 år
Pigen Wilhelmine Georgine Miland,
nu 22 år
snedkermester Lundgren
snedkermester Petersen
2. Juni
I kirken
9
Enkemand Peder Hendriksen,
marquer, nu 53½ år
Pigen Marie Poulsdatter,
nu 34 år
klokker Kock
kjøbmand Brandt
23. Juni
I kirken
10
Ungkarl Lars Larsen,
staldforwalter i Hotel Øresund
nu 28 år
Pigen Mariane Sophie Goldbeck,
nu 26 år
wognmand Hornvain
snedkermester Reinhardt
13. juli
I kirken
11
Ungkarl 
Søren Ludvig Holmsted,
wiinkypper, 31 år
Pigen Caroline Justine Stady, 
(Stade)
Nu 27 år
færgemændende:
Ole Andersen og
Jens Børgesen
28. Juli
I kirken
12
Ungkarl Johan Frederik Winther,
to. . .?? nu 22 år [Meget gnidret]
Pigen Ane Marie Rohde,
nu 25 år
møller Kjerboe
høker Chrillesen
28. Juli
I kirken
13
Enkemand hr. pastor 
Carl Wilhelm Boesen,
ordineret catechet og første lærer wed Borgerskolen i Roskilde nu 34 år
Jomfru Ernestine Sophie Oeltze, (her af staden) nu 36 år
pastor Grüner og
capitain C. Gradman
4. August
I kirken
14
Ungkarl August Heinrick Josva Breiting, slagtermester, 25 år
Pigen 
Sophie Frederikke Andersen,
22 år
 malermester Bertelsen
haarskjærer Hansen
18. August
I kirken
15
Ungkarl Johannes Hendriksen, tjenende, nu 24 år
fisker
Pigen Johanne Marie Bendtsdatter, nu 28 år
baadebygger C. Pedersen
færgemand J. Larsen
25. Aug.
I kirken
16
Lieutenant i Søetaten hr. Andreas Ferdinand August Schierbeck, ungkarl, nu 33 år
Frøken 
Frederikke Christiane Bugge, 
nu 23 år
justitraad Bugge
major Schierbeck
16. Sep.
I kirken
17
Ungkarl Hans Nielsen,
smedmester, 30 år
Enken 
Jeanette Amalie Betzy Møller, 
født Nyhlin, nu 34 år
hattemagermester Moberg og
færgemand Helle
27. Oct
I kirken
18
Ungkarl Niels Svendsen Appelrod,
færgemand, nu 33 år
Pigen Juliane Cathrine Johansen, nu 27 år
slagtermester Svendsen
Muurmester Olsen
28. Oct.
I kirken
19
Ungkarl Andreas Erlandsen, reservelods, nu 23½ år
Pigen Wilhelmine Pauline Wildner, nu 24 år
kjøbmand Iversen
conditor Zimmerman
1. Nov.
I kirken
20
Ungkarl Anders Jensen,
lods, nu 28 år
Pigen Ellen Marie Hansen,
nu 27 år
lodserne:
Magnus Hansen og
Christian Olsen
6. Nov.
I kirken
21
Ungkarl, Boje Peter Bossen,
wærtshuusholder, 38 år
Enken Birgitte Cathrine Lund,
født Ørn, nu 43 år
kobbersmed Spies
wærtshuusholder
C. Nielsen
7. Nov
I kirken
22
Ungkarl Jens Frederik Ibsen,
muursvend, nu 26 år
Pigen Sophie Margrethe Kirstine Hansen, nu 24 år
jordbruger Lars Hansen Ørbeck og
muurmester Mortensen
10. Nov
I kirken
23
Ungkarlb Jens Jørgensen,
skrædersvend, nu 38 år
Pigen Ane Marie Elisabeth Meelby, nu 26 år
skrædermester Lundbeck
wærtshuusholder 
Peder Lassen
10. Nov
I kirken
24
Ungkarl hr. reservechirurg Andreas Wilhelm Pedersen, disrictslæge i 
H . .??-inge i Jylland, nu 35 år
 Jomfru Henriette Dorothea Sophie Boye,
nu 22 år
 sognepræst Boye
lieutenant Groth
 17. Nov
 I kirken
25
Ungkarl, blikkenslagermester
Johan Friderik Pullick,
nu 32 år
 Jomfru Anna Frederikke Schrøder, nu 23 år
 glarmester Schrøder
bogholder Pullick af Hellebek
25. Nov. 
Wiede i Tikjøb af pastor Visby hjemme i hans huus.
Bewill. dat. 18. Nov.
26
Ungkarl, færgemand
Frederik Hansen, 
nu 34 år
 Jomfru Ane Birthe Kirstine Lind, 29 år
 færgemand Gottliebsen
brygger Wilhelmsen
20. Dec.
I kirken
27
 Ungkarl Hans Christensen, brændewiinsbrænder,
nu 35 år gammel 
 Pigen Petrine Lovise Jensdatter,
nu 20 år gammel
 huuseierne:
Jens Nielsen og
Jens Olsen
 22. Dec
I kirken 

Anno 1844
[Nr. 21:  "Sølvpop" = Tidligere benævnelse på hofbetjent der havde opsyn med det kongelige sølvtøj.]

Nr.
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses-
dato
Hvor viet
1
Ungkarl, Lars Hendriksen
huusmand i Waldby sogn,
nu 34 år
Pigen Johanne Christoffersdatter
tjenende i Helsingør, 29 år
raadmand Lund
smedmester Huldtman
9. Feb.
I kirken
2
Ungkarl Søren Jensen,
muursvend 26 år
Pigen 
Caroline Hermandine Sophie Kirstine With, 42 år
kjøbmand Olsen
muurmester Olsen
23. Feb
I kirken
3
Ungkarl hr. Peder Christian Pedersen, kjøbmand i Holbek,
nu 27 år
Jomfru Camilla Thomasine Watson
i Helsingør, nu 23 år
maskinmester Watson
kjøbmand i Holbek
hr. Pedersen
22. Marts
I kirken
Wielsesbrew dat. 
5. Marts
1844
4
Ungkarl hr. Jacob Wilhelm Löwe, skibsbygmester, capitain wed brandcorpset, nu 30 år
Jomfru Johanne Frederese Olrich, nu 25 år
skibsbygmester J. H. Löwe og
kjøbmand Berg
22. Marts
I kirken
5
Ungkarl skrædersvend Frederik Pedersen, (Aalsgaard) - nu 27 år
Pigen Ane Marie Lisseberg, nu 36 år
skrædermester Lundbæk
brændewinsbrænder 
Hans Rasmussen
1. April
I kirken
6
Ungkarl, lærer wed Borgerskolen, hr. Andreas Sophus Elias Jørgensen
nu 26 år
Jomfru Thrine Victorine Pedersen, nu 21 år
pastor Jürgensen og
færgemand Pedersen
9. April
I kirken
7
Ungkarl, muursvend Hendrik Theodor Lilleballe, 22 år
Pigen Bodil Kirstine Larsdatter, nu 24 år
smedmester Johnsen
muurmester H. Pedersen
12. April
I kirken
8
Ungkarl, Daniel Lundsteen, smedsvend, nu 25 år
Pigen Andrea Christine Lund, nu 21 år
seilmager Braem og
opsynsmand Truelsen
19. April
I kirken
9
Ungkarl Lars Hansen, 
tjenende, nu 35 år
Pigen Karen Johansen
nu 34 år
consul Klark og
kbmd. Norrie
1. Mai
I kirken
10
Ungkarl Rasmus Nielsen jordbruger, nu 30 år
Pigen Dorthea Pedersen
nu 34 år
brygger Wilhelmsen
slagtermester Svendsen
1. Mai
I kirken
11
 Ungkarl, tjenende, Frederik Christian Holm, nu 29 år
Pigen Johanne Margrethe Johansdatter, nu 27 år 
 dreiermester Kjertinge
jordbruger Ole Jørgensen
1. Mai 
 I kirken
12
Ungkarl Hans Peder Andersen, jordbruger, nu 27 år 
Pigen Ellen Marie Jensdatter
nu 29 år
 pastor Grüner
consul Dreier
1. Maj 
I kirken 
13
Ungkarl Anders Nielsen, tjenende i Rørtang, nu 28 år 
 Pigen Maren Bendtsdatter nu 39 år
 owerconstabel Søborg
høker Chr. Chrillesen
1. Maj 
I kirken 
14
Ungkarl Hans Pedersen,
tjenende, nu 36 år 
 Pigen Karen Nielsdatter
nu 39 år
capit. Gradman
capit. Holm
 2. Maj
I kirken 
15
Rasmus Pedersen, 
ungkarl, tjenende, 26 år 
 Pigen Hedevig Lovise Olsen
nu 20 år
jordbrugerne:
Hans Hansen og
Jørgen Mikkelsen
10. Maj 
I kirken 
16
Ungkarl Rasmus Rasmussen,
smedmester, nu 30 år
 Pigen Birgitte Kirstine Thorsdatter, nu 30 år
 smedmestrene: 
Johnsen og
Andresen
10. Maj 
I kirken 
17
Ungkarl Niels Jonas Lorentzen
garwersvend, 24 år
 Pigen Christine Colbjørnsen
nu 26 år
 garwermester Staulund
?? Prætorius
[Stilling gnidret]
 10. Maj
I kirken 
18
Ungkarl Mathias Nicolai Hein,
skibstømmermand, nu 23 år
 Pigen Cecilie Cathrine Clasen, nu 30 år
 skomagermst. Hanneman
høker Juul
24. Maj 
I kirken 
19
 Enkemand Johannes Andersen, jordbruger i Tikjøb sogn, nu 34 år
 Pigen Kirstine Marie Pedersdatter (paa byens Owerdrew) nu 18 år
kjøbmand Roholdt og
jordbruger Lars Pedersen
 14. Juni
 I kirken 
20
Ungkarl Carl Ferdinand Høybye handskemagermester, nu 33 år
Jomfru Ane Marie Hartman
nu 29 år 
 færgemand christoffersen og
hjulmand Hartman
 19. Juni
I kirken 
21
Ungkarl Frederik Ferdinand Andersen, 
skrædermester, nu 26 år 
 Enken Eva Ulrikke Weisback, født Eckstrøm
nu 41 år
 sølvpop Høerup
s . . .mester ?? Hel . .??
begge i Kjøbenhavn.
[Gnidret]
 21. Juni
I kirken 
22
Ungkarl hr. bataillonschirurg Peter Frederik Lucian Hansen, kgl. chirurg i de danske besiddelser
paa Guinea, 34 år
 Frøken Fanny Lovise von Mehren, 24 år
[Skal måske være van Mehren]
consul Bendixen
capit. Mehren
 29. Juni
Hjemme
kgl. Bewilling dateret
28. Juni 1844
23
 Ungkarl 
hr. Hans Gundorph Kaae
. . .?? cappelan til Tikøb sogn. 33 år
 Frøken Suzette Jane Amelie Macgregor nu 23 år
 hr. conferantsraad Holten og
consul Marcussen
 8. Juli
I kirken 
24
 Ungkarl, skomager 
Jens Dinesen, nu 26½ år
 Pigen 
Gjertrud Rasmusdatter
nu 27 år
 skomagermst. O. Rasmussen og 
r. .mand ?? Rollin ??
[Meget småt og gnidret]
 12. Juli
I kirken 
25
 Ungkarl Carl Frederik Christian Mortensen, nu 28 år
 Pigen Karen Marie Lynge
nu 27 år
 dyrlæge Carøe
wærtshuusholder Larsen
 26. Juli
 I kirken
26
Ungkarl Jørgen Larsen
møllersvend, nu 27 år
 Pigen Boline Sophie Larsen
nu 24 år
 wærtshuusholderne:
Jens Nielsen og
Niels Gudmandsen
23. Aug. 
I kirken 
27
Ungkarl hr. Hans Henrik Lefolii,
owerlærer ved wed Den Lærde Skole i Rønne, nu 25 år
 Jomfru Nicoline Timothea Christiane Schow nu 24 år
adjunkt Schow
kjøbmand Lefolii
24. August 
Hjemme i huuset.
Wielsesbrev dat. 21. aug. 1844
28
 Ungkarl, Svend Larsen,
fisker, nu 25 år
Pigen Frederikke Dorthea Carlsdatter, 20½ år 
 fiskere paa Snekkersteen:
Christen Hansen og Anders Olsen
 6. Sept
I kirken 
29
Ungkarl Lars Svendsen,
fisker, nu 30 år
 Pigen Johanne Marie Palm,
nu 25 år
fisker C. Sørensen
strømpewæver
L. P. Sørensen
 6. Sept
 I kirken
30
Ungkarl hr. bataillonschirurg 
Carl Regenburg, landschirurg
paa Færøerne, 35 år
 Jomfrue Marie Sophie Frederikke Cronwall, 35 år
 capitain v. Mehren
gjæstgiver Briggs
5. Oct. 
I kirken 
31
Ungkarl, lods Niels Olsen,
nu 29 år
 Pigen 
Berndine Sophie Blom,
nu 31 år
 lods Jørgen Olsen
kæmmerer de Conink
30. Oct 
I kirken 
32
Ungkarl Anders Larsen,
tjenende nu 31 år
 Pigen 
Christiane Margrethe Christiansdatter, nu 25 år
 apotheker Steenberg
wærtshuusholder 
A. Søborg
1. Nov 
I kirken 
33
Ungkarl, contorist, Johan Frederik Wilhelm Sørup, 31½ år 
 Jomfru Martha Briggs,
nu 28 år
 tracteur Briggs
wærtshuuholder Sørup
9. Nov. 
I kirken 
34
Ungkarl Rasmus Jensen,
wognmandskarl, nu 28 år
 Pigen Kirsten Christiansdatter
nu 25 år
 wognmand Hornwain
quarteermester Bærentzen
5. Nov 
I kirken 
35
Ungkarl, urtekræmmer
Frederik Victor Flindt, nu 35 år
 Jomfru Kirstine Sophie Vilhelmine Balle,
nu 36 år
kjøbmændende
Hilligsøe og Hass
 12. Nov
I kirken 
36
Ungkarl Carl Christian Løvgreen kjøbmand i Kjøbenhavn, 25 år 
 Jomfru Nathalia Jacobine Cathrine Backe -17 år
 fabrikant Lorentzen og
færgemand P. Backe
9. Nov 
I kirken 
37
Ungkarl hr. Adolph Louis Charles de Coninck, copist i Hof- og Stadsretten, nu 30 år
Frøken Wilhelmine Lovise Herløw, nu 26 år 
 kæmmerer J. de Coninck
capit. i søetaten Aschehoug
14. Nov 
I kirken 
38
Ungkarl Peder Pedersen, tømmersvend, 28 år
Pigen Sophie Frederikke Wilhelmine Rasmussen,
nu 22 år
tømmermester Ocksner
jordbruger Lars Rasmussen
 15. Nov
I kirken 
39
Ungkarl, kjøbmand Andreas Peter Hey, nu 34 år 
Jomfru 
Julie Mettine Backe
nu 30 år
 regimentschirurg Møller
færgemand N. Backe
16. Nov 
I kirken 
40
Ungkarl
Peder Christian Svendsen, handelsbetjent, nu 23 år 
 Jomfru Johanne Elisabeth Schwirtz, nu 23 år
slagtermester Svendsen
raadhuusbetjent Schwirtz
19. Nov. 
I kirken 
41
Ungkarl, Peder Larsen
jordbruger i Tikjøb sogn, nu 35 år
 Pigen Ane Christiansdatter
nu 40 år
 smedmester Andresen
kjøbmand Hey
 20. Nov.
 I kirken
42
Ungkarl Carl Paulin Ferdinand Brandt, kjøbmand i Frederiksborg
nu 31 år
 Jomfru Beate Lovise Hass
nu 30 år
 skibsclarerer Gulstad
kjøbmand N. Hass
26. Nov. 
I kirken 
43
 Ungkarl Zacharias Aanensen
underqvarteermester wed Sund-Toldvæsenet, nu 25 år
 Pigen Ragnhild Margrete Børgesen, nu 28 år
[i kilden: 'Ranhild']
 qvarteermester Bærentzen
og districtscommisair Børgesen
7. Dec. 
I kirken
44
 Ungkarl, cand. teolegiæ hr.
Jacob Michael Hendrik Ferdinand Stilling
nu 29 år, fra Kjøbenhavn
[født 8 Jan 1815 - Viborg
       død: 9 May 1858 - København
Far: Christen Stilling, mor: Anna Erslev]
 Frøken Marie Thomasine Camilla Lassen, nu 25 år
[Født 7. Jun. 1819
       Død: 27. Apr. 1849
Far: Kammerråd, toldinspektør 
Lars Lassen
Mor: Kirstine Kathrine Elisabeth Møller ]
 Justitsraad, toldinspecteur Lassen og
owerlæge Dr. med. Djørup
 10. Dec.
I kirken.

 Anno 1845

Nr.
Brudgommens navn
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses-
dato
Hvor viet
1
Ungkarl 
Peter Klinterberg
skomagermester i Kjøbenhavn, 
nu 29 år
Pigen Johanne Beate Nielsen
her i staden, nu 30 år
høker Larsen og
tracteur Rasmussen
25. Jan
I kirken
2
Ungkarl, wæversvend 
Heinrich August Bøttcher,
nu 34 år
Pigen Ane Lisbeth Hansen
nu 27 år
kjøbmand Hass og
brændewiinsbrænder 
Grubb
31. Jan.
I kirken
3
Ungkarl reservelods, 
Povel Hansen
nu 27 år
Jomfru Marie Wiboe
nu 22 år
lods F. Hansen og
færgemand N. Wiboe
1. Februar
I kirken
4
Ungkarl Jacob Nielsen
slagtersvend, nu 24 år
Pigen Elna Stahlberg
nu 24 år
slagtermester Levison
bødkermester Holmberg
28. Feb.
I kirken
5
Ungkarl Carl Frederik Andersen
tjenende, nu 24 år
Pigen Dorthea Emilie Jensdatter
nu 28 år
kjøbmand Lassen
wærtshuusholder 
Hans Rasmussen
7. Marts
I kirken
6
Ungkarl Christian Olsen,
færgemand,  nu 27 år
Jomfru Emilie Christiansen Møller
nu 27 år
færgemændende:
Jens Møller og
Johan Møller
18. Marts
I kirken
7
Ungkarl Christen Jensen,
tjenende, nu 26 år
Pigen Karen Marie Pedersdatter
tjenende, nu 24 år
translateur Olrik
sproglærer Valentin
19. Marts
I kirken
8
Ungkarl Lars Pedersen,
huusmand i Villingerød, 38 år
Pigen Kirsten Jensdatter,
tjenende, nu 36 år
brændewiinsbrænder 
Wilhelmsen og
wærtshuusholder 
J. Christoffersen
5. April
I kirken
9
Ungkarl Oluf Gelardi
tømmersvend, nu 36 år
[Måske identisk med den i 
'Danmarks Industri og Håndværk' omtalte Oluf Gelardi]
Pigen Susanne Hertz, nu 32 år
[Måske Susanne Hartz  eller som i:  'Danmarks Industri og Haandværk
der skriver Sara Hirtz ??]
kjøbmand Hass
wævermester Hansen
4. April
I kirken
10
Ungkarl Hans Andersen
tjenende, nu 33 år
Pigen Margrethe Nielsdatter
tjenende, nu 36 år
smedmester Rasmussen
politibetjent Wemmenæs
8. April
I kirken
11
Ungkarl Frederik Hartnack
seilmagersvend, nu 29 år
Pigen Karen Marie Larsen
nu 21 år
skomagermst. Nielsen
hoboist Ewald
17. April
I kirken
12
 Ungkarl Andreas Andreasen
tjenende, i Amsterdam i Birkerød sogn, 44 år
[I Birkerød lå 'Amsterdam kro']
 Pigen Bodil kirstine Pedersdatter
nu 35 år
 smedmester Andresen
capit Tegner
26. April 
I kirken 
13 
Ungkarl handelsbetjent 
hr. Julius Theodor Lind
nu 25 år 
 Jomfru 
Mary Hansine Johanne Weise, 
nu 23 år
 etatsraad Weise
raadmand B. Lund
23. April 
Hjemme
Wielsesbrev dat. 21. April 1845
14 
 Ungkarl Frederik Than, tobaksspindersvend, 28 år
[Set stavet Thamm, Tham osv.]
 Pigen  Karen Malmberg, tjenende, nu 28 år
kjøbmand Hass
cæmmererer Tegner
29. April
 I kirken
15 
 Ungkarl Jens Sørensen, smedsvend, nu 26 år
 Pigen Ellen Kirstine Jørgensen, nu 30 år
 smedmester Smith
skrædermester Bille
2. Maj 
 I kirken
16 
 Ungkarl Ole Johansen, tjenende, nu 29 år
 Pigen Inger Nielsdatter
tjenende, nu 33 år
 capitain Wachtelbrenner
raadmand Lund
2. Maj 
I kirken 
17
Ungkarl Jens Eriksen Søborg, tjenende, nu 29 år 
Pigen Thrine Andersdatter, tjenende, nu 31 år 
 kjøbmand Brandt
huuseier Jens Hansen
2. Mai 
I kirken 
18
Ungkarl Jens Jacobsen
tjenende, nu 32 år 
 Enken Caroline Olsen, 
(enke efter jordbruger Niels Jensen, ) nu 40 år
 smedmester Andresen
brændewiinsbr. Grubb
2. Mai 
I kirken 
19
Ungkarl Julius Johansen, muursvend, nu 23 år 
Pigen Caroline Maren Kirstine Jensen, - 
nu 25 år 
 jordbruger Peder Jensen
skomagermst. Lars Poulsen
17. Mai 
I kirken 
 20
Ungkarl Christian Kusch, gaardeier i Lønholdt i Grønholdt sogn, nu 33 år 
 Pigen Ane Elisabeth Margrethe Barth, nu 32 år
wiceconsul Macgregor
kjøbmand Fæster
20. Mai 
I kirken 
 21
Ungkarl 
Isaac Sidenius Pontoppidan, kjøbmand, nu 26 år 
 Mad. Sophie Elise Lindhardt, født Lindhard, enke efter kjøbmand 
H. H. Lindhard, 
nu 41 år
 skolelærer Kock
boghandler Christensen
29. Mai 
Hjemme.
Wielsesbrew dat: 26. Mai 1845
 22
 Ungkarl, Christian Peter Lauritzen kjøbmand, nu 32 år
 Jomfru Johanne Marie Nicoline Hansen, nu 28 år
 skibsclarerer H. Borries
lods Niels Hansen
31. Mai 
 I kirken 
 23
Ungkarl Jens Mathias Jensen, muursvend, nu 24 år
 Pigen Ane Kirstine Hellesen, nu 22 år
muurmester Valin
baadebygger Pedersen
 7. Juni
I kirken 
 24
Ungkarl, Carl Ferdinand Verge,
tøimagersvend, nu 22 år
Pigen Johanne Kirstine Andersen, nu 30 år 
Wærtshuusholderne: 
Niels Hansen og Christoffersen
 27. Juni
I kirken 
 25
Ungkarl Poul Andersen,
fisker, nu 26 år 
 Pigen Ellen Kirstine Pedersen, nu 21 år
skipper P. C. Pedersen
buntmager Hansen
 4. Juli
I kirken 
 26
Emil Charles Nicolai Petit, ungkarl, bataillonschirurg wed Garden Til Fods, nu 28 år 
 Frøken Elisabeth Cameron Macgregor,
21 år
 conferentsraad Holten
kjøbmand Hornung fra Lübeck
8. Juli 
I kirken 
 27
Ungkarl hr. Frederik August Gandie, lieutenant i søetaten,
nu 30 år
 Jomfru Cecilia Henriette Steenberg, - nu 24 år
 capitain i søetaten, J. P. Gandie, R. af Dbr. og
apotheker S. A. Steenberg
14. Juli 
I kirken 
 28
Ungkarl Jens Pedersen,
wognmandskarl, nu 37 år
 Pigen Ane Cathrine Nielsdatter, nu 30 år
 wognmand Niels Larsen og
wærtshuusholder 
Anders Eriksen
 9. Aug.
I kirken 
 29
Ungkarl møllersvend Hans Sørensen, nu 24 år 
Pigen Sidse Nielsen
tjenende, nu 24 år
kjøbmand Lund
rebslager Brassel
29. Aug. 
I kirken 
 30
Ungkarl Jens Nielsen,
tjenende, nu 22 år 
 Pigen Hanne Jensdatter
tjenende, nu 25 år
 quarteermester Bærent
adjunkt Schow
10. oct. 
I kirken 
 31
Enkemand, skomagermester, 
Hans Löve Sick, 
nu 47 år 
 Enken Johanne Marie Holm, født Berg nu 45 år
malermester Berthelsen
skomagermester Nielsen
14. Oct. 
I kirken 
 32
Ungkarl hr. Thomas Severin Wilhelm Svendsen
kjøbmand, nu 28 år 
 Jomfru Lovise Cecilie Hornwain, nu 24 år
kjøbmændene 
C. Svendsen og Møller
 25. Oct.
Hjemme
Bewill. dat. 1. Oct. 1845
 33
Ungkarl Jørgen Peder Riisfeldt, muursvend, nu 32 år 
 Pigen Marie Frederikke Hansen, nu 21 år
opsynsmand C. Hansen og
jordbruger R. Pedersen
24. oct. 
I kirken 
34 
Ungkarl secondlieutenant i søetaten, hr. Eiler Peder Christopher Munthe Groth 
nu 25 år 
 Jomfru Margrethe Marie Boye,
nu 18 år
sognepræst Boye
cand. th. Groth i Kjøbenhavn
30. Oct 
I kirken 
35 
Ungkarl Ole Peder Würtz, skrædersvend, nu 28 år
Pigen Johanne Andersen, nu 23 år 
 skrædermestrene 
Jansen og Grønfeldt
31. Oct 
I kirken 
36 
Ungkarl Peder Nielsen, møllersvend, nu 22 år 
Pigen Karen Hendriksdatter, nu 23 år 
spekhøker Jensen og
rebslager Brassel
31. Oct. 
I kirken 
37 
Ungkarl Søren Christian Andersen, tjenende, 44 år 
Pigen Ane Marie Jensdatter, nu 29 år 
 jordbrugerne:
Rasmus Nielsen og
Niels Andersen
31. Oct 
I kirken 
38 
Ungkarl Johannes Nielsen, huusmand i Holmene, nu 38 år 
Pigen Laurine Olsdatter
nu 34 år
 politibetjent Vemmenæs
huusmand Ole Larsen i Nyrup
31. Oct 
I kirken 
39 
Ungkarl Carl Wilhelm Trapp, muursvend, nu 26 år 
 Pigen Ane Cathrine Pedersen, nu 35 år
muurmester Trapp
hoboist Ewald
1. Nov. 
I kirken 
40 
Ungkarl, færgemandssøn Lars Tømmer Nielsen, nu 39 år
[Alder gnidret, kan være forkert]
 Pigen Caroline Rosine Nyemann, nu 26 år
 færgemændene:
Peder Anthonisen og

Frederik Hansen
21. Nov. 
 I kirken 
41 
Ungkarl Andreas Ingebrectsen Moe, smedsvend, nu 23 år
Pigen Johanne Jensdatter,
nu 23 år
wandkigger Hallberg
smedmester Lindberg
 26. Nov
I kirken 
42 
Ungkarl Christian Jensen Friis,
færgemandssøn, nu 24 år
 Jomfru Frederikke Emilie Hansen, nu 20 år
færgemand Lars J. Friis
seilmager Rosengreen
3. Dec.
Hjemme
Kongebrew dat. 28. Nov. 1845
43 
Ungkarl Johan Herman Møller styrmand, nu 30 år
 Pigen Augusta Amalie Magdalene Lundbeck,
nu 23 år
 færgemændene:
O. Møller
C. Olsen
30. Dec. 
I kirken