Tilbage til Helsingør


Vielser foretaget i
Sankt Olai kirke, Helsingør
05. februar 1856 - 19 Dec. 1856

To vielser i januar 1856 kan findes under 1855


Nr.
Brudgommen
Brudens navn
Hvem forloverne ere
Vielses
dato
Hvor viet
bemærkninger
1
Ungkarl, sømand 
Hans Pedersen
fra Sletten, 25 år
Pigen Ellen Marie Larsen
datter af fisker Peter Larsen
26 år, i Helsingør
kjøbmand Bruhn
lods Lars Børgesen
5. 
Feb.
I kirken
Lyst 1. gang 20. Jan
Waccinerede
2
Ungkarl snedkersvend 
Jens Jensen
22 år, i Helsingør
Pigen Emilie Reiersdatter Lund,
datter af afd. snedkermester Reier Lund, 19 år, i Helsingør
bogholder Th. Lund
spekhøkerbestyrer
Christen Jensen.
15.
Feb.
I kirken
Lyst 1. gang 27. Jan
Wacc.
3
Enkemand muursvend 
Hans Peter Christensen
59 år, (2. ægteskab) 
i Helsingør
Pigen Amalie Charlotte Hedenskov, født i Helsingør, 
47 år, i Helsingør
muurmester Christensen
uhrmager Knudsen
29.
Feb.
I kirken
Lyst 1. gang 3. Febr
Brudg: Naturlige kopper
Brud: Wacc.
Skiftebrew: 15. Nov. 1855
Fattigvæsenets att: 
1. Febr. 1856
4
Ungkarl, tjenestekarl,
Petter Johansson, født i Traheryd sogn i Sverige, 
25 år, i Helsingør
Enke efter arbeidsmand Anders Larsen, Christiane Margrethe Christiansdatter, 36 år, i Helsingør, (2. ægteskab)
skræder Petersen
og kjøbmand Breiting
29. 
Feb.
I kirken
Lyst 1. gang 10. Feb.
Wacc.
Skiftebrew: 
31. Dec. 1855
5
Ungkarl arbeidsmand 
Niels Jacobsen,
35 år, i Helsingør.
Pigen Benthe Madsdatter
Huusmand Mads Truelsens datter af Uttersløv, 46 år, hos fragtmand Lund i Helsingør
fragtmand Lund
skomager Svendsen
[Ikke oplyst]
Lyst 1. gang 9. Marts
Wacc.
6
Ungkarl arbeidsmand 
Ole Pedersen, 39 år
Helsingørs Owerdrev
Pigen Bothilda Mattsdatter
født i Barkåkra i Sverige,
45 år, 
Helsingørs Owerdrev
jordbrugerne
Christen Nielsen og
Hendrik Mogensen
4.
Juni
I kirken
Lyst 1. gang 9. marts
Waccinerede
7
Ungkarl tjenestekarl
Niels Peter Christensen
i Helsingør (33 år)
Pigen Ane Marie Andersdatter datter af huusmand Anders Jørgensen i Helsingør, 27 år
capit. P. L. Holm
kjøbm. Kragh
2. 
Maj
I kirken
Lyst 1. gang 30. Marts
Wacc.
8
Ungkarl, skomagersvend Andreas Vilhelm Lorentzen
31 år, i Helsingør
Pigen Karen Marie Hansen,
afd. wægter Mons Hansens datter, 24 år, i Helsingør
skomager Jk. Nielsen
fuldmægt. Kirck
2. Mai
I kirken
Lyst 1. gang 6. Apr.
Wacc.
9
Ungkarl steenhugger 
Ole Jørgensen
28 år, i Apperup
Pigen Ellen Marie Hansen, datter af afd. parcellist Hans Johansen Birk
af Langstrup, 31. år i Helsingør.
wærtshuusholder Niels Jensen og
tømmersvend Peder Ottesen
6. Maj
I kirken
Lyst 1. gang 6. Apr.
Wacc.
10
Muursvend Jens Peter Hansen, 28 år, i Helsingør, (ungkarl)
Pigen Bodil Marie Larsdatter, datter af afd. indsidder Lars Pedersen i Snevret, [Grib skov, nord for Esrum]
30 år i Helsingør
agent Schierbeck
smed Chr. Hultmann
2. 
Maj
I kirken
Lyst 1. gang  6. Apr.
Wacc
11
Ungkarl, skomagersvend Niels Sylvestersen,
26 år, i Helsingør
Pigen Ingrid Engstrøm
født i Allerum, i Sverige 
31 år, i Helsingør
skomager Lindeskov
toldskriver Hansen
1. Maj
1857!
I kirken
Lyst 1. gang 6. April
Atter lyst: 
29. Marts 1857
12
Ungkarl tjenestekarl Christian Jensen, 33 år, i Helsingør
Pigen Bodil Pedersdatter
datter af huusmand Peder Knudsen
i Slettelt [Sletelte?] 
28 år, i Helsingør
muurmester H. Petersen
saddelmager
C. Goldschmidt
6. Maj
I kirken
Lyst 1. gang 13. April
Wacc.
13
Ungkarl, uhrmager i Rønne
Carl Christian Suhr
28 år
Jomfru Emma Emilie Topp, datter af contorist Jacob Matthias Topp, 
25 år, i Helsingør.
forwalter G. Fr. Suhr
i Lyngby og
contorist J. M.Topp.
26. April
Hjemme
Kgl. bewill 22. apr.
Wacc.
14
Ungkarl Hans Pedersen
i Mørdrup, 27 år
Pigen Inger Pedersdatter, huusmand af Havreholm, Peder Christiansens datter, 
31 år, i Helsingør.
grønthandler Ramin
staldmester Anders Pedersen
16. Maj.
I kirken
Lyst 1. gang 27. Apr.
wacc.
15
 Ungkarl smed i Torpen
Ferdinand Josephsen, 27 år.
 Pigen Henriette Severine Frederiksen, datter af indsidder Frederik Pedersen paa Nygaard, 26 år.
 W. Norrie
Ellermann, kjøbmand
16. Maj
 I kirken
Lyst 1. gang 21. April
Wacc.
16
Smedesvend Magnus Nielson, 27 år, 
i Helsingør, ungkarl.
 Pigen Ane Kirstine Nordberg, datter af Hansen Nordberg i Hornbeck, 
26 år, Helsingør.
 smed Søderholm
smed Rasmussen
 23. Maj
I kirken
Lyst 1. gang 4. Maj
Wacc.
17
 Ungkarl, fuldmægtig ved Øresunds Toldkammer,
Paul Christian Henrik August Berner
30 år, i Helsingør
 Jomfru Betzy Caroline Wright
datter af kiøbmand 
Major Wright
22 år, i Helsingør
 skibscl. Major Wright
kammer . .?? Berner
 29. Maj
I kirken
Lyst 1. gang 12. Maj
Wacc.
18
Ungkarl smedsvend 
Carl Hendrik Jensen
24 år, i Helsingør
Pigen Margrethe Jørgensen, datter af g . . .mand?? Jørgen Sørensen i Ramløse, 22 år, i Helsingør
smed C. Andresen
kobbersmed Dideriksen
4. Juni
I kirken
Lyst 1. gang 12. Maj
Wacc.
19
Ungkarl premierlieutenant Erik Conrad Frederik v. Brummersted,  Ridder af Dbr., assistent under justitsministeriet, 38 år, i Kjøbenhavn
 Jomfru Cecilie Christiane Emilie Rosengreen, datter af sadelmager P. J. Rosengreen, 
26 år, i Helsingør
 maler Brummerstedt
fuldmægtig Holm
3. Maj 
I kirken
Lyst 1. gang 12. Maj
Wacc
20
 Ungkarl arbeidsmand Lars Jensen, 26 år, i Helsingør
 Pigen Christine Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Christensen i Langø, 
22 år, i Helsingør
møller Olsen
arbeidsmand Christen Jørgensen
 14. Juni
I kirken
Lyst 1. gang 18. Maj
Wacc.
21
Enkemand arbeidsmand 
Lars Nielsen, 36 år, i Helsingør
[2. ægteskab]
Pigen Else Kirstine Carlsdatter
datter af afd. huusmand Carl Henrick Jacobsen i Holmene, 
38 år, i Helsingør
 smed Hultmann
smed Lundgreen
 20.
Marts 
1857 [!]
 I kirken
Lyst 1. gang 1. Juni
Wacc.
Att. fra fattigv.
Attester: Lyst 1. gang 21. dec.
22
 Ungkarl skomagersvend Nils Petterson, 36 år, i Helsingør
Pigen Anne Dorthea Chatrine Jørgensen, datter af skipper Niels Jørgensen, i Nyborg, 
27 år, i Helsingør
 skomager L. F. Rohde
skomager O. Nielsen
29. Aug. 
I kirken
Lyst 1. gang 29. Juni
Wacc.
23
Ungkarl sproglærer 
Beaumont Stephen Leeson
34 år, i Helsingør
 Jomfru Johansine Henriette Boyesen, datter af klubvært Søren Emanuel Boyesen, 
22 år, i Helsingør
 overlærer Boyesen
klubvært Boyesen
[Navnene meget gnidret skrevet, kan være forkerte]
 12. Juli
Hjemme.
Kongebrew 1. Juli
Wacc.
24
 Ungkarl, snedkersvend 
Johann Friedrich Müller, 
30 år, i Helsingør
 Enke efter skibstømrer H. C. Rasmussen, Line Christiane født Jensen, 29 år, i Helsingør.
(2. ægteskab)
 spekhøker Thomsen
snedker Jantzen
 30. Juli
I kirken
Lyst 1. gang 13. Juli
Wacc.
skiftebrew 
1856, 12 juli
25
 Ungkarl, adjunkt ved dre. . ?? skolen i Slesvig [Drengeskolen?]
Morten Qvistgaard Muusmann, 34 år.
Frøken Marie Sophie Frederikke de Linde, datter af kammerraad Magnus Christian de Linde, 18 år, i Helsingør 
 kammerraad de Linde
controlleur Schou
9. Aug. 
I kirken
Lyst 1. gang 20. Juli
Wacc.
Be . . .?? Att. 1. Aug.
[Gnidret]
26
 Ungkarl snedkersvend 
Hans Nielsen, 
29 år, i Helsingør. 
 Pigen Anne Engeline Borregaard
26 år, i Helsingør
høker N. Petersen
skrædder D. Hansen
12. Sep. 
I kirken
Lyst 1. gang 10. Aug.
Wacc.
27
Ungkarl tjenestekarl Rasmus Andersen, 30 år, i Helsingør 
 Pigen Ellen Marie Jensdatter, datter af huusmand Jens Pedersen af Horserød, 
27 år, i Helsingør
 bager Herold
kjøbmand Stricker
5. sep. 
I kirken
Lyst 1. gang 10. Aug.
Wacc.
28
Ungkarl Martin Christian Larsen
lods, 26 år, i Helsingør. 
 Pigen Anne Margrethe Hansen, datter af indsidder i Asminderød Hans Hansen, 
19 år, i Helsingør.
 lods Chr. Engelsen
sadelmager A. Petersen
 10. Oct.
I kirken
Lyst 1. gang 7. Sept
Wacc.
29
Ungkarl sømand Carl Frederik Petersen, 26 år, i Helsingør. 
Pigen Katrine Hansine Kirstine Petersen, datter af afd. snedker Petersen 19 år, 
i Helsingør 
 kjøbmand Ellermann
slagter C. Møller
11. Oct. 
I kirken
Lyst 1. gang 14. sept.
Wacc
30
 Ungkarl, tjenestekarl 
Peder Christiansen,
26 år, i Helsingør.
 Pigen Karen Sofie Christensdatter, datter af huusmand Christen Nielsen af Saunte Owerdrew, 
27 år, i Helsingør
 kjøbmændende:
Ellermann og Krag
 24. Oct
I kirken
Lyst 1. gang 5. Oct
Wacc.
31
Ungkarl, steenhugger i Skotterup, Niels Peter Knudsen, 28 år. 
 Pigen Jensine Svendsen
datter af kromand i Skotterup Svend Jensen, 24 år, i Helsingør.
 kromand Svend Jensen
steenhugger Vilhelm From i Mørdrup.
16. Dec. 
I kirken
Lyst 1. gang 5. Oct.
Wacc.
32
Ungkarl, færgelaugsbestyrer, Otto Salomonsen
28 år, i Helsingør. 
 Jfr. Alvilda Marie Dorscheus
datter af afd. fourer H. F. J. Dorscheus, 23 år, i Helsingør.
 færgemand 
A. Salomonsen
slagter Breiting
25. Oct. 
 I kirken
Lyst 1. gang 5. Oct.
Wacc.
33
Ungkarl, arbeidsmand Jens Bendtsen, 30 år, i Helsingør 
 Pigen Petronelle Sofie Petersen, datter af arbeidsmand  Peter Petersen, 24 år, i Helsingør.
wærtshuusholder 
Jens Søborg
spekhøker Anders Nielsen
 5. Nov.
I kirken
Lyst 1. gang 12. Oct
Wacc.
34
Ungkarl malermester i Aarhuus, Jens Frederik Dresler, 36 år.
Jomfru Julie Caroline Madsen, datter af skomager Jens Christensen, Madsen, 
27 år, i Helsingør. 
 faderen og
snedker Reinhard
31. Oct. 
I kirken
Lyst 1. gang 12. Oct.
Wacc.
35
Ungkarl garwermester Frederik Ferdinand Rohde
27 år, i Helsingør. 
 Jfr. Johanne Sofie Louise Amalie Marquard hos garwer F. W. Rohde, 27 år, i Helsingør.
 faderen og
expediteur ved Jernbanen i Korsøer 
G. Marquard
(skrifte. . .??)
[Det i parantes bemærkede er meget gnidret]
21. Nov. 
I kirken
Lyst 1. gang 12. Oct
Wacc.
36
 Ungkarl tjenestekarl paa Rungsted, Lars Willumsen,
31 år
 Pigen Kirstine Larsen
datter af afd. huusmand i Nivaae
Lars Jørgensen, 30 år, i Helsingør
 skipper Friis
kjøbmand Reinsholm
5. Nov. 
  I kirken
Lyst 1. gang 12. Okt.
Wacc.
37
 Ungkarl Wiinhandler i Slagelse,
Niels Ludvig Vellejus, 30 år
 Jfr. Betzy Lovise Ellermann
datter af afd. grosserer Ellermann, 23 år, i Helsingør.
 kjøbmand Ellermann
sadelmager Hartmann
19. Nov. 
 I kirken
Lyst 1. gang 26. Oct
Wacc.
38
Ungkarl, tjenestekarl,
Peter Julius Fischer
32 år, i Helsingør
 Pigen Bodil Albrechtsdatter,
datter af huusmand Albrecht Rasmussen af Nyrups Owerdrew, 30 år, i Helsingør
 glarmester Ulstrup
brygger P. Nielsen
11. Nov 
 I kirken
Lyst 1. gang 26. Oct.
Wacc.
39
Ungkarl brobetjent William David Coulthard,
38 år, i Helsingør. 
 Jfr. Margrethe Coulthard, datter af afd. forwalter Coulthard paa Pederstrup, 
32 år, i Helsingør
 brobetjent J. Coulthard
kobbersmed Spies
28. Nov 
 I kirken
Lyst 1. gang 26. Oct
40
Enkemand grønthandler 
Frantz Madsen, 44 år, i Helsingør, (2. ægteskab)
Jfr. Sofie Frederikke Jensen,
datter af gaardskarl Jens Hansen af Usserød, 36 år, 
af Helsingør.
 haarskjærer P. Hansen
skomager Dyva
28. Nov. 
 I kirken
Lyst 1. gang 9. Nov
Wacc.
Skifteseddel 
8. Novbr.
41
Ungkarl postbud, Ole Jensen,
27 år, i Helsingør
Pigen Caroline Dorthea Martinsdatter, datter af afd. huusmand Martin Mikkelsen af Tikjøb, 22 år, i Helsingør 
lods P. G. Kempel
Arbeidsmand Thor Nielsen
 2. Dec.
 I kirken
Lyst 1. gang 9. Nov.
Wacc.
42
Ungkarl urtekræmmer i Kjøbenhavn, Peter Alfred Andersen, 27 år. 
 Jfr. Johanne Agnes Dorthea Rander, datter af lieutenant Rander, 19 år, i Helsingør
 fuldmægtig W. Holstebroe
kobbersmed Dideriksen
5. Dec. 
 I kirken
Lyst 1. gang 9. Nov.
Wacc.
43
Ungkarl, postskriver i Kjøbenhavn, Peder Jensenius Walsøe, 35 år
Jomfru Lovise Caroline Johanne  Marie Wismer, datter af controlleur G. L. Wismer, 24 år, i Helsingør
controlleur P. Jensen
kjøbmand Joelsson
14. Nov. 
 Hjemme
Kongebrew. 4. Nov.
Wacc.
Liwrenteattest 4. Nov.
44
Ungkarl, lods i Kjøbenhavn Carl Frederik Amundsen, 36 år, 
 Jfr. Cecilie Frederikke Petersen
datter af muurmester Holger Petersen, 24 år, i Helsingør
 lods Amundsen
murer H. Petersen
14. Nov. 
I huset
Kbr. 1. Nov.
Wacc.
45
Ungkarl Hans Sørensen, tj. proprietair Dithmer paa Klostermosegaard, 40 år
 Pigen Johanne Jensdatter, datter af indsidder Jens Jacobsen, paa Nyrup Owerdrev, 29 år, i Helsingør
 møller Pedersen
C. Lindahl paa Belvedere
19. Decb. 
I kirken
Lyst 1. gang 30. Oct
46
Ungkarl hjulmagersvend Morten Olsen, 30 år, i Helsingør
 Pigen Ane Katrine Nielsdatter, datter af parcellist Niels Larsen, af Bonderup,
22 år, i Helsingør
 maskinbygger
A. Tvede og
høker Lars Christensen
 12. Jan. 1857 !
 Hjemme
fordi brudens sygdom.
Lyst 1. gang 14. Dec.
Wacc.
Indberetning til provsten 12. Jan.
[En del uklar tekst]