Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn


Tilbage til Helsingør
Vielser foretaget i
1857


Nr
Brudgommens navn alder håndtering og opholdssted
Brudens
navn alder håndtering og opholdssted
Vielsesdagen
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
47
Ungkarl tjenestekarl Jens Nielsen 29 år i Helsingør
Pigen Caroline Kirstine Jørgensen, datter af huusmand  Jørgen Jensen i Asminderød, 22 år i Helsingør.
9.jan 1857
I kirken
meelhandler Mathias Jensen
kjøbmand Flint
48
Ungkarl controlleur ved Øresunds Toldkammer Lauritz Jacob Eduard Julius Hjorth, 
35 år
Enken Mathilde Caroline Katrine Permin f. Lindrup, 22 år i Helsingør
/: 2det ægteskab :/
6.dec. 
(1856)
I Garnisons Kirke 
i København
justitr. Hjort - Severin Stiesen
49
Ungkarl parcellist Anders Jørgensen af Græsted, 26 år
Pigen Christine Nielsen, datter af huusmd. i Strand Esbønderup Niels Christensen, 20 år i Helsingør
10. jan.
1857
I kirken
wærtshuusholder 
Anders Andersen
arbejdsmand Hans Petersen
50
Enkemand sømand Niels Carlsen, 31 år i Helsingør
/: 2.det ægteskab:/
Pigen Andrea Bernhardine Emilie Alberg, 27 år i Helsingør
16. jan
1857
I kirken
Strandberg bødker
Hans Jensen huuseier #
51
Ungkarl tjenestekarl Niels Aron Andersen, 31 år fra Dithmers Teglværk ved Helsingør
Pigen Sofie Emilie Larsen, datter af indsidder Lars Pedersen på Nyrup Overdrev, 22 år i Helsingør
9. jan.
1857
I kirken
Dithmer, teglværkseier
Rasmus Hansen, brændevinsbrænder
1
Ungkarl skomagersvend Lars Svendsen 30 år i Helsingør
Pigen Johanne Bengtson født i Helsingborg, 34 år i Helsingør
2. febr.
1857
I kirken
skomager N. Larsen og
H. Nielsen
2
Ungkarl kontorbud Niels Peter Germundson, 31 år i Helsingør
Jfr. Eleonore Hansine Petersen datter af afd. brolægger Mogens Petersen, 18 år i Helsingør
11. febr
I kirken
consul Stiesen 
kjøbmand Hoyrup
3
Ungkarl muursvend Jens Jensen, 29 år i Helsingør
Pigen Charlotte Sophie Andreasdatter, datter af Andreas Magnussen i Tikjøb, 26 år i Helsingør
24. febr.
I kirken
raadstuebetjent Bloustrød
høker Madsen
4
Ungkarl tjenestekarl Niels Jacobsen 23 år Helsingørs Overdrew
Pigen Ane Lisbeth Jensdatter, datter af parcellist i Smidstrup Jens Hansen, 25 år Helsingørs Overdrew
6. Marts
I kirken
spækhøker Christen Jensen
wærtshuusholder Søren Lassen
5
Ungkarl contorist Jens Christian Mortensen Schow 41 år i Helsingør
Jomfru Andrea Henriette Hansen, datter af afd. lods Hendrik Hansen 
28 år i Helsingør
28. febr
I kirken
slagter Lewinson
smed Riisberg
6
Ungkarl mægler i Dunkerquen, Frederik Isidor David Alibert 24 år
Frøken Johanne Sofie Frederikke Tegner, datter af capitain kæmner 
L. F. Tegner, 19 år i Helsingør
3. marts
I kirken
7
Ungkarl tjenestekarl Niels Larsen, 34 år i Helsingør
Pigen Christina Pålsdatter fra Sverrig 30 år i Helsingør
6. marts
I kirken
Wærtshuusbestyrer 
Claus Andersen
8
Ungkarl manufacturhandler Henrik Brønderslev, 32 år i Stege
Jfr. Anna Sophie Vilhelmine Helligsøe, 21 år datter af kjøbmand E. A. Helligsøe i Helsingør
14. apr
I kirken
Fædrene Kjøbmand Helligsøe
Kjøbmand i Stege L. Brønderslev
9
Ungkarl, Kgl. lods Peder Larsen, 27 år i Helsingør
Pigen Marie Vilhelmine Mortensen, datter af Hjulmand Carl Mortensen i Boruphuus, 25 år i Helsingør
29. apr.
I kirken
lods Ole Bagge
wærtshuusholder Poul Andersen
10
Ungkarl tjenestekarl Christian Emil Hansen 27 år i Helsingør
Pigen Marie Caroline Rasmussen datter af afd. arbejdsmand Rasmussen af Kjøbenhavn, 25 år i Helsingør
1. maj
I kirken
kjøbmand ?? ulæseligt og
Christen Larsen
11
Ungkarl arbejdsmand Hans Pedersen 41 år i Helsingør
Pigen Anne Jensine Jensdatter datter af afd. indsidder Jens Jensen i Bøiet 34 år i Helsingør
4. maj
I kirken
bager Jensen og
forpagter Jens Nielsen
12
Ungkarl tjenestekarl Niels Larsen, 27 år  i Helsingør
Pigen Ane Kirstine Hansdatter, datter af huusmand Hans Olsen i Horserød, 28 år i Helsingør 
1. maj
I kirken
høker Rasmus Jørgensen Vemmenæs
drager Christian Pederen
13
Ungkarl kjøbmand i Dundee Julius  Lübbers , 24 år  født i Hamburg
Frøken Marie Ingeborg Arnholtz datter af afd. kapitain Matthias Christian v. Arnholtz, 26 år i Helsingør
12. apr
Hjemme. Kgl bevill.
17.marts
comandeurcapt. Sneedorff og
Capitain v. Arnholtz #
14
Ungkarl sømand Christian Svendsen, 33 år i Helsingør
Pigen Anne Margrethe Hansen datter af parcellist i Asminderød Hans Nielsen, 25 år i Helsingør
8. maj
I kirken
færgemand H. L. Bornholm og 
C. Bornholm
15
Ungkarl skrædersvend Peter Nielsen, 25 år, i Helsingør
Pigen Vilhelmine Lovisa Smith, født i Sverrig  30 år i Helsingør
15. maj
I kirken
kjøbmand Wineken 
skræder Bille
16
Ungkarl møllersvend Niels Pedersen 22 år, i Helsingør.
Pigen Maren Christensen datter af afd. huusmand i Isterød Christen Larsen, 27 år i Helsingør
12 maj
I kirken
capitain Tegner
møller Olsen
17
Ungkarl tjenestekarl Jens Nielsen, 27 år i Helsingør
Pigen Rosine Birgitte Matthisen, datter af huusmand Matthias Pedersen af Tikjøb i Helsingør 22 år
15. maj
I kirken
meelhandler Jensen
drager Schmidt
18
Ungkarl arbejdsmand Niels Peter Rasmussen 26 år i Helsingør
Pigen Nille Jensdatter datter af huusmand i Hoiel Jens Olsen, 24 år, i Helsingør
29. maj
I kirken
jordbruger Rasmus Larsen
spækhøker Lauritzen
19
Ungkarl skibstømrer Jens Jørgensen, 26 år i Helsingør
Pigen Inger Kirstine Albrechtsdatter, datter af huusmand Albrecht Rasmussen, Nyrup Overdrew 25 år i Helsingør
29. maj
I kirken
smed Lundgreen
arbeidsmand. Jørgen Larsen
20
Ungkarl Hans Christian Pedersen 29 år i Helsingør
Pigen Karen Svendsdatter, datter af huusmand i Ramløse sogn Svend Nielsen, 29 år i Helsingør
15 juni
I kirken
spækhøker Lars Christensen
jordbruger Frederik Willumsen
(21)
Ungkarl skibstømrer Ole Andersen 25 år i Helsingør
Pigen Birthe Kirstine 
-
Tillysning blev ikke foretaget da bruden hørte til St. M. S.
21
Ungkarl skomagermester Friderik Ludvig Rohde, 31 år i Helsingør
Jomfru Jensine Evaldine Vilhelmine Fæster, 34 år i Helsingør 
24. juni
I kirken
22
 Ungkarl hattemagersvend Lars Christian Carl Lillieqvist, 31 år i Frederiksborg
 Jomfru Anna Lillieqvist, datter af afd. hattemager Svend Lillieqvist, 24 år i Helsingør
3. juli 
I kirken
kjøbmand Lillieqvist
skræder Bille
23
Ungkarl polyteknisk prædikat Jørgen Wilhelm Christian Bang 35 år i København
Jomfru Frederikke Caroline Larsen datter af wognmand  Niels Larsen 26 år i Helsingør
24. juli
I Trinitatis kirke København
kjøbmand R ?? (ulæseligt)
Friis #
24
Ungkarl skolelærer og kirkesanger i Krungerup Richard Moritz Alfred Kock 25 år 
Jomfru Ida Julie Marie Tegner, datter af afd. capitæne hjulmager Jørgen Christian Tegner 21år i Helsingør
8. august
I kirken
capitæne kæm.Tegner
cand. jur. Kock
25
Ungkarl malermester Niels Joachim Mittelsted 29 år i Svendborg
Jomfru Povline Petrea Povlsen, datter af afdøde sømand Søren Povlsen i Rønne 29 år i Helsingør
22. august
I kirken
skomager D. Hannemann
klokker Kruse
26
Ungkarl bagersvend Hans Jacob Billgren, 28 år i Helsingør
Jomfru Ane Kristine Sophie Thomsen datter af afd. skomager af Munkegaarde Jens Christian Thomsen, 22 år i Helsingør
11. sept.
I kirken
skræder Petersen
wærtshuusholder Eriksen
27
Ungkarl skomagermester Anders Johansen Lindvall, 33 år i Malmø
Jomfru Hansine Ulrikke Høyer, datter af snedker J. Chr. Høyer i Nestved, 25 år i Helsingør
23. sept.
I kirken
møller R. Petersen
skomager O. Jensen
28
Ungkarl slagtersvend Frederik Vilhelm Hansen, 26 år i Kjøbenhavn
Pigen Karen Kirstine Rasmussen, datter af arbejdsmand Rasmus Pedersen, 19 år i Helsingør
9. okt
I kirken
skibstømrer H. Hansen
arbeidsmand R. Pedersen
29
Ungkarl kjøbmand Frederik Christian Oldenborg Agerlin 25 år i Helsingør
Enke efter kjøbmand Jens Wilhelm Schrøder, Lovise Schrøder født Lorentzen, 35 år i Helsingør
24. okt.
I kirken
fabricant S. Agersteen på Frederiksværk
assistent H. V. Mathiesen #
30
Ungkarl slagtersvend Carl Peter Johanessen, 25 år i Helsingør
Pigen Ellen Kirstine Petersen, datter af arbejdsmand Rasmus Petersen, 23 år i Helsingør
23. okt
I kirken
skræder Poulsen
arbeidsmand R. Petersen
31
Ungkarl tjenestekarl Ole Olsen 33 år i Helsingør
Pigen Hanne Larsen af Willingebæk, 32 år i Helsingør
21. okt
I kirken
bødker W. Stonor
(ulæseligt) Peter Ottosen
32
Ungkarl Bureauchef i justits- og Politi- departementet i Christiania Axel Kjerulf, 34 år
Frøken Christiane Marie Sneedorff, datter af commandeurcapitain H. G. Sneedorff, 30 år i Helsingør
27. okt
I kirken
commandeurcapitain H. Snedorff
etatsraad borgmester Olrik #
33
Ungkarl gårdmand i Mørdrup Rasmus Larsen  32 år
Pigen Else Kirstine Larsen datter af afd. gårdmand af Mørdrup Lars Jørgensen 20 år i Helsingør
5. nov.
I kirken
broebetjent Hans Jensen
uhrmager Petersen
 34
 Ungkarl smedesvend Gustaf Engstrøm, 29 år i Helsingør
Pigen Petronelle Andersdatter (født i Wäsby i Sverrig) 27 år i Helsingør
6. nov.
I kirken 
smed E. Riisberg
smed V. Riisberg
 35
 Enkemand sømand Jens Christian Andersen 30 år i Hornbæk (2.det ægteskab)
 Pigen Maria Lovise Kirstine Jensen, datter af murer Otte Jensen af Ømosen, 23 år i Helsingør
3. nov 
I kirken
skomager Møller
skomager Rohde #
 36
Ungkarl tjenestekarl Jørgen Larsen, 32 år i Helsingør 
Pigen Ane Elisabeth Johansdatter, datter af indsidder Johan Jensen, i Nyrup, 30 år i Helsingør
5. nov 
I kirken
kjøbmand Flint
kjøbmand Helligsøe.
  1. 50: Lyst 21. Dec. vacc. Skiftet 15. Dec. 1856.
  2. 13: Vacc. faderens tilladelse. 10. marts 1857
  3. 23: Lyst 5. juli: bruden vacc. brudg. ligedan. Att. fra Pastor Nielsen 25. Juli.
  4. 29: Lyst 1.gang 27. Sept. Vacc. Skiftebrev: 25. sept 1857.
  5. 32: Lyst 1. gang 4. Okt. Vacc. Enkekasse bevis. 8. September.
  6. 35: Lyst 11 Okt. Vacc. Skifte 9. okt 57.
Vielserne nummer 37 og 38 blev fortaget 1858 hvorfor de indtastes der!