Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.

Tilbage til Helsingør

Vielser foretaget i
1861

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.

Nr. Brudgommens navn alder håndtering og opholdssted Brudens navn alder håndtering og opholdssted Vielsesdagen
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
35
Ungkarl, seilmagersvend Jens Peter Poulsen, 25 år, 
i Helsingør
Pigen Regine Frederiksdatter, datter af fisker Frederik Christensen paa Gilleleie, 21 år i Helsingør
18. Januar 1861
I kirken.
færgemand S. Bornholm
skomager F. Rohde #
1
Ungkarl, slagtersvend Peter Christian Rasmussen, 26 år, 
i Helsingør 
Wilhelmine Emilie Wilhelmsen, datter af Wilhelmine D. Wilhelmsen, 24 år, i Helsingør
15. febr.
I kirken.
slagtermester J. P. Rasmussen
buntmager Kellermann
2
Ungkarl, brændevinsbrænder Niels Petersen, 34 år, 
i Helsingør
Enke efter Hans Christensen Kragholm, Petrine Lovise f. Jensen, 37 år, (2.ægteskab)
18. apr
I kirken.
Capitaine P. L. Holm
Høker Thomsen #
3
Ungkarl, husmand i Græsted, Lars Andersen, 30 år,
i Helsingør
Pigen Anne Christine Hansdatter, 35 år, datter af fisker Hans Jørgensen i Gilleie, i Helsingør
1. mai
I kirken.
(høker) Peder Pedersen
wærtshuusholder 
Lars Se . .?? (utydeligt) Meelhandler.
4
Ungkarl, Lars Peter Jensen, 
26 år i Nyrup
Pigen Ellen Katrine Nielsen, datter af Frants Frantsen, 26 år, 
i Helsingør.
31. mai
I kirken.
skolelærer Kaarsen i Nyrup
arbeidsmand Frants Frantsen
5
 Ungkarl, handskemagersvend Johan August Bergstrøm, 25 år, i Helsingør.
Christophine Laurine Mathiesen, ugift datter af afdøde snedkerfrimester A. F. Mathiesen, 24 år, i Helsingør.
10. mai 
I kirken.
jordbruger Høgby
skræder Wennerlin
6
Ungkarl, tjenestekarl Ole Jensen, 30 år, i Helsingør 
Pigen Bodil Kirstine Pedersen, datter af aftægtsmand Peder Pedersen i Kolsbek, 30 år,
i Helsingør 
7. mai 
I kirken.
wærtshuusholder Jens Nielsen
kjældermand Jørgen Larsen
7
Enkemand, wægter Peder Sørensen, 51 år, i Helsingør.
(3die ægteskab)
Pigen Henriette Svendsdatter af Snekkersteen, 31 år i Helsingør 
10. maj 
I kirken.
kjøbmand Bruhn
høker N. P. Petersen  #
8
 Ungkarl, hattemager John William Alexander Alberg, 
28 år, i Helsingør
Amalie Kirstine E.. ?? Schrøder, datter af glarmester Peter Henrik Schrøder, 26 år, i Helsingør 
7. mai 
I kirken.
glarmester Schrøder
hattemager Stephansen
9
Ungkarl, p..?? Jørgen Vilhelmsen 34 år, i Helsingør 
Pigen Laurine Jensdatter, datter af indsidder Jens Larsen af Esbønderup, 27 år i Helsingør 
22. mai 
I kirken.
bedemand Jensen
havnekarl Jensen
10
Ungkarl, smed i Villingerød James Ogelvie, 27 år. 
Ane Katrine Marie Pouline Spies, datter af afd. kobbersmed Johan Hendrik Spies, 30 år, i Helsingør
25. mai 
I kirken.
kobbersmed Spies
bager Knudsen #
 11
Ungkarl, wægter Niels Christophersen, 26 år, 
i Helsingør 
Frederikke Chatrine Knach, enke efter tømmersvend Ernst August Kellermann, 36 år i Helsingør 
28. juni 
I kirken.
Hattemager Scheffmann og
skomager F. Rohde.  #
12 
 Enkemand /:2.ægteskab:/ Johan Erik Hamberg, 62 år,
i Helsingør
Pigen Caroline Vilhelmine Albetine Retzlaff, født i Sverrig, 24 år, 
i Helsingør. 
28. juni 
I kirken.
sadelmager Goldsmith
snedker Goldsmith.  #
 13
Unkarl, extralods
Carl Frederik Larsen, 
28 år, i Helsingør 
Charlotte Augusta Martine Hansen, datter af drager Niels Hansen, 
18 år, i Helsingør 
23. juli. 
I kirken.
lods ?. ?. Larsen
og for.. ?? Møller  #
14 
musiklærer 
Johan Heinrich Theodor Griebel, 
32 år, i Randers
Camille Joachimine Andresen, datter af afd. rebslager, brandmajor H. J. Andresen, 31 år, i Helsingør 
1. august 
I Tikjøb Kirke.
Capitain Ditzel 
tømmerhandler Rohde  #
15 
 Enkemand, høker Hans Christian Danielsen, 41 år, i Helsingør, (2.ægteskab)
Pigen Maren Andersdatter af Dragstrup, 31 år, i Helsingør 
25. juli 
 I kirken.
Tobaksfabriq. Graae
kjøbmand Joelson   #
16 
 Ungkarl tømmersvend 
Peder Hansen, 21 år, i Helsingør
Pigen Pouline Jensen, datter af huusm. Jens Poulsen af Nyryp, 
23 år, i Helsingør
26. juli 
I kirken.
capitain Lønborg
tømmermester Unmach  #
 17
 Ungkarl tjener 
Jørgen Pedersen, 24 år, 
i Helsingør
Pigen Ane Marie Larsen, datter af gaardmand Lars Larsen af Bidstrup, 31 år, i Helsingør 
3. sept. 
I kirken.
wærtshuusholder M. V. Bruns
skomager J. Nielsen  #
 18
 Ungkarl Hans Jensen 
(af Kirkelte) 26 år, i Helsingør
Pigen Ane Margrethe Bentsdatter, datter af skrædder Bent Olsen i Isterød, 21 år, i Helsingør
13. sept.
I kirken.
gjæstgiver Mads Petersen
bager Knudsen  #
 19
 Ungkarl, bagersvend 
George Emanuel Hildebrandt, 
28 år i Helsingør
Lagertha Theodore Højer, datter af kgl. fuldmægtig Chr. Højer
24 år i Helsingør
15. okt.
I Christiansborg Slotskirke
W. Høyrup
A. Barendorff  #
 20
 Unkarl, fisker 
Anders Pedersen
30 år, i Helsingør
Pigen Caroline Margrethe Nielsdatter, datter af fabriksvend Niels Hansen på Hellebæk, 
34 år, i Helsingør
1. nov. 
I kirken.
fiskere Peder Hansen, Niels Hansen 
på Hellebæk
 21
Ungkarl, fisker 
Christen Jørgensen, 
28 år, i Helsingør.
Pigen Henriette Pouline Clausen datter af arbeidsmand 
Claus Nielsen af Nyborg, 
27 år, i Helsingør 
8. nov. 
I kirken.
skomager F. Hansen
fisker P. Hansen
 22
Ungkarl muursvend
Hans Larsen Olsen
27 år, i Helsingør
Pigen Wilhelmine Caroline  Plum,
datter af muursvend Carl Peter Ferdinand Plum, 26 år i Helsingør
8. nov. 
I kirken.
muurmester E. Walin
spækhøker D. G. Thomsen
 23
Ungkarl Peter Andreas Jensen
muursvend, 21 år, i Helsingør
Pigen Christiane Julie Svendsen
24 år, datter af (stedfader) 
Jens Hansen i Helsingør
29 nov. 
I kirken.
wærtshuusholder Christen Jensen
og arbeidsmand Jens Hansen
 24
Unkarl, contoirist 
Ole Mathiassen Hammer, 
30 år i Helsingør 
Julie Angeliqe Allerup, datter af
aføde  maler Peter Allerup,
30 år i Helsingør
23. nov.
I kirken.
boghandler Wagner
og baadebygger Bierg
 25
 Ungkarl, kjøbmand i Thestrup
Jens Christian Petersen
28 år, i Helsingør
Juliane Amalie Lindahl, 
datter af afdøde  smed 
M. Lindahl af Rørtang, 
24 år, i Helsingør
 19. nov, 
I kirken.
 26
 Ungkarl, tjenestekarl
Niels Jørgensen, 22 år,
i Helsingør
Nielsine Frandsine Frandsen,
datter af arbeidsmand 
Frands Frandsen ved Montebello, 22 år
Ikke udfyldt !

Lyst 10. nov.

Stedet ikke oplyst !
huusmand Jørgen Thomsen i Espergjærde
Frands Frandsen
 27
 Ungkarl, fisker 
Carl Christian Henriksen, 
32 år, i Helsingør
Pigen Frederikke Jensen
datter af arbeidsmand PederJensen,
22 år, I Helsingør
6. dec. 
I kirken.
fisker Fred. Henricksen
spækhøker Lars Andersen
 28
Ungkarl, skomagersvend 
Niels Christian Larsen
28 år, i Helsingør
Pigen Johanne Chatrine Antoinette Meisler,37 år, 
/:født i Kjøbenhavn:/  i Helsingør
30. dec.
I kirken.
raadstuebetjent Bloustrød
skomager Maquardsen
30
Ungkarl, slagtermester 
Christian Vilhelm Svendsen,
33 år, i Helsingør
 Jfr. Hanne Christine Wilhelmsen, datter af færgemand Peter Christian Wilhelmsen, 
27 år, i Helsingør
20. dec
Hjemme #
slagter N. H. Svendsen
færgemand Peter Christian Vilhelmsen

 
Vielserne nr. 29 og 31 vil blive at læse under 1862 !
 1.  35: Lyst 9. Dec. 1860 - Bruden: Naturlige kopper, brudgommen: wacc. 17. Juli 1840.
 2.  2: Lyst 24. Marts Vacc. - Skiftebrev 6. Marts 1861.
 3.  7: Lyst 21. April - Vacc. - Skiftebrev af 13. april. 1861.
 4.  10: Lyst 5. Maj -
 5.  11: Lyst 26. Maj - Vacc. Skiftebrev: 15. maj.
 6.  12: Lyst 9. Juni - Vacc. Skiftebrev 3. Okt. 1859.
 7.  13: Lyst 30. Juni. - Vacc. - Larsens initialer og Møllers profession gnidret skrevet.
 8.  14: Lyst 7. Juli. - Vacc. Att fra pastor Kaae 13. Sept. 1861.
 9.  15: Lyst 7. Juli. - Vacc. - Skiftebrev 6. Juli - Attest til St. M. S. ef lov 4. April 1855 § 3.  [eller 8 ?]
 10.  16: Lyst 7. Juli. - Vacc. - Faderens till. de..?? for brudgommen og bruden. [vanskeligt at tyde]
 11.  17: Lyst 18. August - Vacc. - Att. fra Tjæreby pastorat 12. August.
 12.  18: Lyst 25. August  - Vacc.- Att. fra Karlebo Pastorat 3. Sept.
 13.  19: Lyst: 29. Sept. Vacc.  - Att. fra Slotspræst Schrøder 15. Okt.
 14.  25: Kongebrev 18. okt. - vacc. - Skriftligt forløste af amtstuefuldmægtig Møller i Kjøbenhavn og skolelærer Lindahl i Skuderløse.
 15.  30: Kongebrev af 10. Decbr. - Vacc.

 16.