Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
Tilbage til Helsingør
Vielser foretaget i
1864

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.


Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
32
Ungkarl muursvend 
Harald Otto Fedinand Olsen,
24 år i Helsingør.
Pigen Ane Kirstine Petersen, 
datter af indsidder Peter Matthiesen i Borsholm,
19 år, i Helsingør
15. Januar 
1864
I Kirken.
tømmermester Steen
raadstuebetjent Bloustrød
37
Ungkarl skibsfører
Erik Lauritz Engelsen, 
29 år, i Helsingør.
Jomfru 
Marie Sophie Georgine Lund, 19 år, i Helsingør
22. Januar 
1864
I Kirken.
slagter C. Breiting
lods Christian Engelsen.
1
Ungkarl Christen Petersen
31 år, i Helsingør
Maren Svendsdatter, enke efter arbeidsmand Hans Christian Petersen, 36 år, i Helsingør.
(2. ægteskab)
21. Marts
I Kirken.
wærtshuusholder Bendt Hansen
kludehandler Hans Petersen. #
(2)
Ungkarl kjøbmand 
Theodor Albert ??-smer paa Humlebæk. 30 år.
Jfr. Christiane Wilhelmine Boysen, datter af restaurateur S. E. Boysen, 34 år, i Helsingør,
på Humlebæk
29. April
I Kirken.
Restaurateur Boysen
Optiker W. Wesmer. #
2
Ungkarl, tjenestekarl
Jens Herlufsen, 
25 år, i Helsingør.
Pigen Kirsten Johansdatter,
datter af huusmand Johan Eriksen i Rødkilde, 
26 år, i Helsingør.
14. Maj
I Kirken.
(brændevinsbrænder Nielsen) #
Skomager Jørgensen
wægter W. Wilhelmsen.
 3
 Ungkarl, tømmerhandler
Johan Christian Fick i Kjøbenhavn, 28 år.
Jfr. Neeltje Charlotte Kjerboe, 23 år, i Helsingør, datter af møller Christian Ludvig Kjærboe.
5. Maj 
I Kirken. 
obertsylieutenant Fick
tømmerhandler Tiemroth
 Ungkarl, wognmandskarl
Lars Corneliussen, 
33 år, i Helsingør.
Pigen Hanne Margrethe Rasmine Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Pedersen i Asminderød, 31 år, i Helsingør. 
6. Maj 
I Kirken. 
wognmand Christen Larsen
saddelmager Goldschmidt.
Ungk. saddelmagersvend, Herman Christian Haslund,
23 år, i Kjøbenhavn.
Pigen Margrethe Marie Lund, født i Kjøbenhavn, 23 år,
I Helsingør
17. Juni 
I Kirken. 
færgemand S. Bornholm
wærtshuush. Eidenhard
Enkemand gaardeier 
Christen Sørensen
?? (ulæseligt) 
48 år, i Helsingør
Sophie Petronelle Sørensen
enke efter høker Carl Vilhelm Sørensen, 34 år, i Helsingør
8. Juli 
I Kirken. 
kjøbmand Glahnsen
handskemager Høiby. #
 Ungkarl, fisker Hans Peder Hansen, 23 år, i Skotterup.
Pigen Johanne Marie Hansen,
datter af afd. tømmersvend Peter Hansen, 22 år i Helsingør.
7. Oktober 
I Kirken. 
kjøbmand Brodersen
skrædder Skov
 Ungkarl, skibscapitaine af briggen Helios far Arendal, Christian Severin Hansen, 25 år
Jomfru Eugenia Lædifia Petterson,
datter af enken Charlotte Petterson fra Gefle i Sverig, 33 år
16. Sept. 
I Kirken.
styrmand G. Kettel
handelsbetjent C. A. M. Lund. #
 9
Enkemand organist ved St. Olai Kirke  Peder Gerhard Baagøe, 35 år, i Helsingør /:2. ægteskab:/
Jfr. Betty Mathisen, datter af afd. politibetjent A. Mathisen, 34 år i Helsingør. 
25. Okt. 
 I Kirken.
maler W. E. Geisler #
cand. theol Christopher Baagøe
(skriftligt forløfte)
10 
Ungkarl, wærtshuusholder 
Carl Jensen, 31 år, i Helsingør.
 Pigen Ane Kirstine Larsen, 
datter af huusmand i Nyrup, Lars Pedersen, 27 år i Helsingør
2. Dec. 
I Kirken.
marscandiser N. Jensen
J?? -handler Christen Hansen.
11 
Ungkarl, skibsbygger 
Magnus Barfoed, 
27 år i Helsingør 
Jfr. Thora Mathilde Unmack, datter af tømmermester Joh. D. Unmack, 21 år i Helsingør 
16. Novbr. 
I Kirken.
skibsbygger Poul Barfoed
Tømmermester Unmack
12 
Ungkarl, smed Johannes Eneqvist, 25 år, af Nygaard, Tikjøb Sogn.
Ida Martine Iversen, datter af høker Hans Iversen, 
21 år, i Helsingør
23. Dec. 
I Kirken.
kjøbmand Brammer
smed Hultmann.
13 
Ungkarl, malersvend Harald Vilhelm Nicolai Nielsen,
31 år, i Helsingør.
Enke efter murer Claus Larsen, Mette Kirstine Andreasdatter, 
46 år, i Helsingør 
Ikke oplyst-
Lyst 4. Dec.
maler Rusch
wærtshuusholder Fredericksen.
14
Ungkarl, Ludvig Julius Ziebell,
24 år, i Helsingør.
Enke efter slagtermester 
Niels Hartmann Ziebell,
Juliane Augusta født Hansen, 
33 år, i Helsingør.
23. Dec. 
I Kirken.
lods D. Hansen
garwer Ulstrup.#
  1. 1: Lyst 24. Januar, - Wacc. - Skiftet 20. jan. 186? (ulæseligt)
  2. (2): Lyst 3. April. -Brudg wacc. - Lyst i Asminderød . - Att. 24. April.
  3. 2: Lyst 10. April. - Waccinerede. - NB: Brændevinsbrænder Nielsen afgik ved døden inden brylluppet.
  4. 6: Skifteatt. forv. i August. - Wacc.
  5. 8: Kongebrev 15. Sept. - Telegram fra Gefle 16 Sept.
  6. 9: Lyst 9. Oktober, brudg. wacc. - Bruden ægte kopper, - Skifteatt. 20. kt. (navnet Geisler uklart, kan være forkert!)
  7. 14: Lyst 4. December, Wacc. - Skifte 3. December.