Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
Tilbage til Helsingør
Vielser foretaget i
1866

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.


Nr. Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted. Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted. Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
49
Ungkarl, møllersvend
Bengt Jønsson,
33 år, i Helsingør.
Pigen Laura Katrine Marcussen, datter af parcellist Marcus Larsen i Villingerød, 25 år, 
i Helsingør
19. Januar
1866
I kirken.
major møller Hansen,
møller Olsen
50
Ungkarl, arbeidsmand 
Peder Nielsen, 32 år i Helsingør
Enke efter skomagersvend
Niels Sylvester, Inger Marie Engstrøm, 39 år
i Helsingør
#
Se nederst
I kirken.
snedker Nohr
wærtshuusholder J. Larsen. #
1
Ungkarl Carl Vilhelm Holst
blikkenslagersvend i Kjøbenhavn, 26 år.
Pigen Johanne Larsen, datter af
arbeidsmand Johannes Larsen
26 år, i Helsingør.
23. Februar
I kirken.
b..?? N. Jensen.
huuseier Chr. Randropp
2
Ungkarl, Carl Frederik Larsen
urtekræmmer i Kjøbenhavn, 
28 år.
Jfr. Fransiska Edvardine Oline
Ullner, datter af kurvemager
Ullner, 27 år, i Helsingør.
14. Januar
I kirken.
høker Nielsen
kurvemager Ullner. #
3
Ungkarl, huusmand i Saunte,
Matthias Olsen, 36 år.
Pigen Bente Katrine Børgesen, datter af afdøde gaardmand 
Børge Svendsen, 
30 år, i Helsingør.
30. Januar.
I kirken.
gaardmand Peder Børgesen i Langerød
Bendt Hansen
4
Ungkarl, skibstømrer
Hans Peter Hansen, 31 år
I Helsingør.
Jfr. Angelica Christine Lorentzen, datter af afd.
skomager C. Lorentzen, 26 år i Helsingør.
10. Februar
I kirken.
skom. M. Hannemann
skomager C. Lorentzen
5
Ungkarl, bogholder Edvard Carl Christian Nielsen, 29 år, 
i Kjøbenhavn
Jfr. Pouline Franciska  Rosengreen, datter af seilmager Rosengreen, 19 år,
i Helsingør
3. Marts
I kirken.
kjøbmand Nielsen i Kjøbenhavn
seilmager Rosengreen
6
Ungkarl, tjenestekarl
Jens Hansen, 40 år,
i Helsingør.
Pigen Karen Oline Madsen, datter af indsidder Mads Olsen i Villingebæk, 32 år,
i Helsingør
14. April
I kirken.
skibsclarerer Kirck
grønthandler R..?? (ulæseligt)
7
Ungkarl Hans Svendsen, 37 år,
i Frederiksborg
Pigen Laurine Mortensen, datter af arbeidsmd. Morten Pedersen af Hellebæk, 27 år, i Helsingør
4. Maj
I kirken.
lieutenant b.. ?? Lund (ulæseligt)
Bendt Hansen wærtshusholder.
8
Ugkarl, Carl Peter Nielsen,
25 år, tj. på Helsingørs Owerdrew.
Pigen Kirstine Hansen, datter af huusmand af Høielt, Hans Petersen, 35 år, i Helsingør.
27. April
I kirken.
høker Møller
kjøbmand Jessen.
9
Ungkarl, skibstømrer 
Niels Julius Kanstrup
24 år, i Helsingør.
Pigen Frederikke Petrea Constantia Christiansen, datter af snedkersvend H. Christiansen, 
19 år, i Helsingør.
11. Maj
I kirken.
snedker Schou
spækhøker Andersen
10
Ungkarl, færgelaugsbestyrer 
Nicolai Nicolaisen, 40 år,
I Helsingør
Jfr. Louise Birthe Poulsen, datter af afd. skomager Lars Poulsen, 
25 år, i Helsingør
11. Maj
I kirken.
afg. færgemand Christen Nicolaisen
major Hansen
11 
 Ungkarl, malersvend 
Ole Hansen, 25 år, i Helsingør
 Pigen Laurine Clausen
datter af bryggerkarl Christen Clausen, 27 år, i Helsingør.
19. Maj. 
I Kirken. 
skomager W. Petersen
skibstømrer A. Seifert
12 
Ungkarl, tømmersvend
Carsten Johann Frank 21 år
Klostermosegaard.
Pigen Agneta Lindahl fra Sverige, 24 år, i Helsingør 
12. Juni 
I Kirken. 
skomager C. D. Nielsen
maskinmester Frank.
13 
Tjenestekarl, ungkarl
Christian Jensen
29 år, af Hornbeck
Pigen Birthe Oline Mortensen, steddatter af Peder Andersen i Hornbeck, 23 år, i Helsingør 
12. Juni 
I Kirken. 
brændevinsbrænder Jens Larsen
Johannes Hansen til Ørnholm.
14 
Ungk. arbeidsmand
Niels Ludvig Lillieqvist, 28 år, i Helsingør.
Pigen Johanne Kirstine Pedersen,
datter af indsidder Peder Jørgensen i Wissenbjerg sogn, 
27 år i Helsingør
9. Juli 
I Kirken. 
bager Bruhn
smed Lundwall.
15 
Ungkarl, skræddersvend
Johan Salomon Jonasson, 
26 år, i Helsingør
Pigen Elise Ret(s)loff, 
født i Sletten, 
27 år, i Helsingør.
20. Juli 
I Kirken. 
skrædder Hamberg
høker Jens Møller
 16
 Ungkarl, slagtersvend
Peter Jørgensen 27 år,
i Helsingør.
Pigen Sophie Kirstine Sølvt #
datter af afd. skomager C. W. Sølvt, 20 år, i Vangede.
Ikke oplyst
Lyst 24. Juni
Ikke oplyst.
slagter C. Breiting
tracteur P. Petersen.
 17
Ungkarl, muursvend Lars Johansen, Matthiassen 28 år,
i Helsingør.
Pigen Anne Kirstine Hansen,
datter af fisker Peter Hansen, 
28 år, i Helsingør
20. Juli 
I Kirken. 
muurmester C. Hopp ?(utydeligt)
fisker J. P. Hansen 
18 
Ungkarl, bryggerkarl 
Lars Clemmensen 26 år
i Helsingør.
Pigen Caroline  Emilie Andersen
dater af indsidder Anders Nielsen
i Ømosen 22 år,
i Helsingør
25. Juli 
I Kirken.
kjøbmand Rossini
formand paa et bryggeri:
J.G.Th. Rasmussen
19 
Ungkarl, tømmersvend Frederik Nicolaus Falck 
29 år, I Helsingør.
Pigen Frederikke Mathilde Nielsen
datter af afd. skomager Christian Nielsen, 21 år, i Helsingør.
7. August 
I Kirken.
tømmermester Unmack
conditor Zimmermann.
20 
Ungkarl, snedkersvend
Fritz Berlinius Vilhelm Vinther
26 år, i Helsingør.
Pigen Nielsine Marie Halgreen
datter af snedkersv. P. Halgreen
23 år, i Helsingør
24. August 
I Kirken.
tømmermester Steen senior
snedker Schow.
21 
Ungkarl, malermester 
Carl Vilhelm Rusch 40 år
i Helsingør, lieutenant ved 
det borgerlige artilleri
Enke efter  toldassistent
C. F. Brieghel, Wilhelmine f. Hendriksen, 51 år, i Helsingør,
/: 2. ægteskab :/
4. August. 
I hjemmet #
consul Gad
kjøbmand Pontoppidan.
22 
Ungkarl, kjøbmand i Stege
Otto Frederik Müller, 27 år.
Fraskilt efter første ægteskab Ane Jensine Margrethe Chatrine Bukmann, født Christensen, 27 år, af Aldersfred i Helsingør. 
8. Maj 
i Frederiksberg Kirke
#
23 
 Ungkarl, Jens Peder Andersen
25 år, i Skibstrup.
Pige Birthe Kirstine Larsen, datter af  gaardmand Lars Corneliussen i Skibstrup, 31 år i Helsingør.
28. Sept. 
I Kirken.
høker Hans Svendsen
gdmd. Lars Svendsen.
24 
Enkemand 
quarantaine-officiant 
Christian Frederik Jensen 
39 år i Helsingør,
/:2. ægteskab:/
Jomfru Caroline Frederikke Borroe
datter af bødker Borroe, 31 år,
i Helsingør.
6. Oktbr. 
I Kirken.
bødker Borroe
garver J- Lillieqvist. #
 25
Ungkarl, lods Jacob Olsen,
49 år, I Helsingør.
Jfr. Jacobine Tellesen
51 år i Helsingør.
d. 19. Jan.
1866
Hjemme. #
kjøbmændene Pontoppidan og
Gundestrup.
26 
Ungkarl, architect 
Vilhelm Klein, 31 år
i Kjøbenhavn
Charlotte Bolette Unna
datter af afd. kjøbmand
Simon Unna, 32 år, i Helsingør.
10. Oktbr. 
I Kirken.
kjøbmand A. Unna.
27 
Ungkarl, cigarmager 
Thomas Christian Larsen 
26 år, i Helsingør.
Emma Johanne Rasmussen
datter af afd. arbeidsmand Anders Rasmussen, 20 år, i Helsingør. 
30. Oktbr. 
I Kirken.
kjøbmand Soldan
tobaksfabrikør Hansen
28 
Lieutenant Conrad Matthias Lunding til Bedholm i Jylland
27 år
Caroline Petrea Frederikke Holm, datter af capitain raadmand 
P.L. Holm, 39 år, i Helsingør 
28. Oktbr. 
I Kirken.
generallieutenant Lunding
capitain Holm.
 29
Enkemand, fisker Carl Christian Hendriksen 37 år
i Helsingør. (2. ægteskab)
Pigen Ida Caroline Gallois, datter af afd. k..?? mager Gallois, 30 år i Helsingør. 
6. November 
I Kirken.
høker L. Andersen
fisker Fr. Hendriksen. #
 30
 Ungkarl, tjenestekarl
Rasmus Jensen 23 år
 i Helsingør.
Pigen Karen Nielsen, datter af parcellist Niels Nielsen i Grønholdt, 23 år i Helsingør. 
7. November 
I Kirken.
kjøbmand Brammer
høker L. Christensen
31 
Ungkarl wægter
Niels Christian Pedersen
35 år, i Helsingør.
Enke efter arbeidsmand Anders Larsen, Karen Jensen, 39 år,
i Helsingør, (2. ægteskab)
28. November 
 I Kirken.
høker N P. Germandsen
bager Niels Jensen. #
 32
Ungkarl, cancelliraad, byfoged
og politimester, Herman Reinhold Frederik Fleischer, 
R. af Vasaordenen, 38 år,
i Helsingør.
Fanny Ivarine Wiibroe, datter af brygger Carl Wiibroe, 
21 år, i Helsingør
31. Oktober 
Hjemme. #
justitsraad Ricard
brygger Wiibroe. 
33 
Ungkarl bagersvend
Joseph Vilhelm Steffen
22 år, i Helsingør.
Pigen Bodil Kirstine Johansen
datter af stedfader Anders Johansen, 23 år, i Helsingør
30 November 
I Kirken.
Anders Johansen
awlsbruger Søren Hansen.
 34
Enkemand, høker
Lars Andersen, 37 år
i Helsingør.
Ane Eline Sophie Grubb,
datter af afd. brygger H. Grubb
23 år, i Helsingør.
25. November 
I Kirken.
gartner Sørensen.   #
gjestgiver Hallstrøm.
 35
 Ungkarl urtekræmmer,
Claudius Benjaminus Severin Starup, 32 år, i Kjøbenhavn.
Ane Nicoline Ernesine Kasthoff
datter af 
skrædermester L. Kasthoff,
29 år. I Helsingør
28. November 
I Kirken.
skrædermester Kasthoff
urtekræmmer N. F. Mørck i Kjøbenhavn.
36
 Ungkarl, skibscapitajn
Anders Christian Bornholm, 
42 år, i Helsingør.
Chatrine Marie Angelica Bornholm
datter af færgemand  Carl Ludvig Bornholm, 23 år, i Helsingør.
6. November. 
Hjemme. #
færgemand C. L. Bornholm
billeteur Berg
 37
 Ungkarl fisker Thomas August Hansen, 25 år, i Helsingør
Ane Kirstine Hendriksen, datter af afd. fisker Johannes Hendriksen, 23 år, i Helsingør.
7. December.
I Kirken.
kjøbmand Ravn
fisker Jens Hansen
38
Ungkarl Peder Andersen,
23 år. I Helsingør. 
Mette Sophie Hermansen, datter af afdøde vognmand i Ringsted H. Hermansen, 27 år, i Helsingør.
14. December 
I Kirken.
høker Chr. Nielsen
huusmand Søren Hansen.
39
Ungkarl, skibsfører
Theodor Gotlob Nissen, 37 år
i Helsingør.
Valentine Ubersax 
datter af kjøbmand Ubersax, 
35 år, I Frederikshavn.
21. November
Hjemme. #
kjøbmændende
Pontoppidan og Duncan
40
Ungkarl jernbane-entrepreneur
Johann Heinrich Hoffmann,
27 år, i Veile.
Elise Henriette Henrichsen,
datter af afd. wiinkyper Christian Henrichsen af Flensborg, 19 år.
I Helsingør
14. december
I Kirken.
b..??nemester Hoffman 
kjøbmand Uttenthall ?? #

 
Vielserne nummer 41 og 42 er foretaget i 1867 og vil være at finde der.
 1. 50: Lyst 10. December, Brudgommen wacc. bruden ligeså, Skiftebrev 2. Dec. Brudgommen død 2. Januar 1866.
 2. 2: Lyst 7. Januar Wacc. - Kongebrev 10. Januar.
 3. 16: Navnet "Sølvt" er uklart skrevet, kan være forkert.
 4. 21: Kongebrev af 23. Oktober Skiftebrev 2. August.
 5. 22: Efter anmeldelse af prowst Hall 12. Maj 1866.
 6. 24: Lyst 9. September, Skiftebrev 29. August. - Wacc.
 7. 25: Kongebrev 9. December 1865.
 8. 29: Lyst 21 Oktober, Wacc. Skiftebrev. Gallois ' s erhverv er utydeligt skrevet, begynder med Kæ..??
 9. 31: Lyst 28. Octbr. wacc. Skiftebrev 27. Octbr.
 10. 32: wacc. Kongebrev 29. Okt. -    L... Att 30 Okt. (utydeligt).
 11. 34: Lyst 4. November, wacc. skiftebrev 30. Oktober.
 12. 36: Wacc. Kongebrev 30. Oktober.
 13. 39: Kongebrev 3. September, wacc.
 14. 40: Hoffmanns erhverv er vanskeligt at læse, måske skal der stå 'Banemester'. Også købmandens navn er svært at læse, kan være forkert.