Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
( married, year 1878, for Sct. Olai churh, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser foretaget i
1877

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page. )

Nr. Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted. Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted. Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
42.
1876
Ungkarl, fisker Peter Christian Jensen, 27 år, Kindertofte sogn.
Ugift Anna Henriette Petersen
datter af skibsclarerer Jens Christian Petersen, 
22 år, i Helsingør.
19. Januar 
1877.
I Kirken.
Reebslager Maimann
cigarhandler Schøtt 
43.
1876
Ungkarl, sømand Jens Andersen,
30 år, Kjøbenhavn.
Ugift Caroline Christine Jensen, datter af afd. skomagersvend Jacob Jensen, 25 år, i Helsingør.
8. Januar 
1877.
I Kirken.
wærtshuusholder C. Jensen,
wognmand Jensen.
1
Ungkarl, gartner Peter Christian Christensen, 38 år i Helsingør.
Ugift Anne Chatrine Petersen, datter af tømrer Peder Hansen af Baastrup, 30 år, i Helsingør.
23. Januar.
I Kirken.
gartner Sørensen og
restaurateur Petersen.
2
Enkemand, maskinmester Peder Julius Mortensen,
43 år, i Helsingør. /:3.ægteskab:/
Enke efter staldmester Hans Nicolai Venneke, Christina Margreta  Svensdatter, 45 år, i Helsingør. (2. ægteskab)
13. Marts.
I Kirken. #
lods Peder Larsen
wognmand (staldmester) Peder Larsen.
3
Ungkarl, bagersvend Jørgen Peder Ferdinand Jensen, 
21 ½ år, i Helsingør.
Ugift Jensine Marie Larsen, datter af smed Lars Olsen i Horserød, 
21 år, i Helsingør.
31. Januar.
I Kirken.
bager Spærschæk ?? #
høker Jens Larsen.
4
Enkemand baron Jacques Felix Christian de Busselot, født i Bayeux i Frankrig 18. oktober 1825.  /: 2. ægteskab:/
Ugift Emma Augusta Alette Elisabeth de Bretton, datter af kammerherre baron Lucas Peter de Bretton, f. 2. August 1845 i Viborg, af St. Olai menighed i Helsingør.
9. Januar.
I den catholske St. Ansgarii kirke i Kjøbenhavn.  #
baron L. P. de Bretton,
cancellist ved den franske ?? i Kjøbenhavn E. de Serre.
5
Ungkarl, Frederik Victor Seemann, 36 år, baneingenieur 
i København.
Ugift, Hilda Virgence Borthig, datter af fuldmægtig 
Peter Christian Borthig, 
23 år, i Helsingør.
7. Februar.
I Kirken.
capitain, lodsbogholder Tuxen,
?? Hans ?? #
6
Ungkarl Hans Peder Larsen, 
24 år, i Toelt.
Ugift Ane Margrethe Jensen, datter af huusmand Jens Hansen af Horserød, 24 år, i Helsingør.
2. Marts.
I Kirken. #
kudsk Hans Jensen
g - - skarl Jens Mathiesen.
7
Ungkarl, arbeidsmand Niels Jørgensen, 23 år, i Helsingør.
Ugift Henriette Caroline Johansen
datter af husmand Johan Danielsen af Horserød, 
32 år, i Helsingør.
28. Februar.
I Kirken.
overskjærer Christian Johansen,
arbeidsmand Jens Christiansen
8
Ungkarl, arbeidsmand Peder Larsen, 40 år, i Helsingør.
Ugift Hanne Jacobine Andersen, 
39 år, i Helsingør.
24. Marts.
I Kirken. #
fragtkjører Mads Christensen
wærtshuusholder Anders Larsen.
9
Ungkarl, skræder Jens Møller Larsen, 24 år, i Munke Ljungby i Sverige. (født i Glatved Aalsøe sogn i Jylland 1853, 23. april)
Ugift Annette Sandberg, 23 år, datter af skomager Christian Sandberg i Munke Ljungby,
pt. i Helsingør.
21. Marts.
I Kirken. #
pigens fader att. 27. febr. 1877
brudgommens fader 12. marts 1877
10
Ungkarl, gartner Johan Gottfried Viebke fra Engelholm 
i Sverig, 24 år.
Ugift, Christina Jønsdatter, datter af afd. snedker i Bjellerup i Sverig, Jøns Nilsson, tjener guldsmed Schultz i Helsingør,
27 år.
5. April.
I Kirken. #
uhrmagersvend Axel Hørgren,
skomager Carl Johan Baptist Jønson,
begge i Helsingør.
11
Ungkarl, skibstømrer Ferdinand Julius Bakke, 35 år, i Helsingør.
Ugift, Anna Nilsdatter, født i Brunnby i Sverig, tjenende i Helsingør, 29 år.
5. Maj.
I Kirken.
lods Harald Hansen,
høker Jens Larsen.
12
Ungkarl, malersvend Johan Vilhelm Nicolai Nielsen, 
40 år, i Helsingør.
Ugift Ida Christiane Jeanette Susanne Larsen, datter af afd. arbeidsmand Jørgen Larsen, hos slagter Brinch, 23 år, i Helsingør.
8. Maj.
I Kirken.
slagter Brinch,
færgemand Worm.
13
Ungkarl, gartner Hans Christian Vilhelm Hansen, 35 år, i Helsingør.
Ugift, Botilla Jønsdotter, født i Grefose i Sverig, 
27 år, i Helsingør.
X
X  #
færgemand Frederik Hansen,
fæstemand Lars Jacobsen.
14
Ungkarl, Tjenestekarl Anders Jensen, 34 år, i Helsingør.
Ugift Anne Kirstine Antoline Andersen, datter af wæver 
Jørgen Andersen i Rørtang, 
24 år, i Helsingør.
18. Maj.
I Kirken. #
drager Niels Hansen,
wognmand Niels Pedersen
15
Ungkarl, muursvend
Frederik August Albert Lilleballe, 
27 år, i Helsingør.
Enke efter slagtersvend Carl Frederik Hansen, Wilhelmine f. Hansen, 31 år, i Helsingør.
22. Maj.
I Kirken. #
wognmandskarl Frederik Hansen,
arbeidskarl Jens Peder Christiansen.
16
Ungkarl, arbeidsmand Ole Hansen, 25 år, i Helsingør.
Ugift, Karolina Persdatter, født i Morup i Sverige, 26 år,
i Helsingør.
1. Juni.
I Kirken. #
malermester Crillesen,
snedkermester C. Reinhardt.
17
Ungkarl, jernbaneporteur Jens Andersen Overgaard, 
30 år, i Grenaae.
Ugift Olivia Franciska Olsen, datter af drager Niels Olsen, 
23 år, i Helsingør.
8. Juni.
I Kirken. #
drager Niels Olsen.
skipper Chr. Kronborg Nielsen.
18
Ungkarl, bager Otto Christian Stricker, 23 år, i Helsingør.
Ugift, Hilda Vilhelmine Sørup, datter af contoirist Johan Fr. Vilhelm Sørup, 24 år, i Helsingør.
7. Juni.
I Kirken.
capitain Stricker,
contoirist Sørup.
19
Ungkarl, handelsfuldmægtig Mads Christen Cornelius Møller, 
25 år i Kjøbenhavn.
Anna Auguste Ernestine Tvede, ugift datter af maskinfabrikant A.P.Tvede, 26 år, i Helsingør.
29. Juni.
I Kirken.
malermester Hans Christian Møller
capitain, brygger Tvede.
20
Ungkarl, fisker Carl August Svendsen, 30 år, i Helsingør.
Johanne Marie Petrine Hansen, ugift datter af arbeidsmand Jens Hansen, 24 år, i Helsingør.
22. Juni.
I Kirken.
færgemand May,
sergeant Thomsen.
21
Enkemand arbeidsmand Jens Peter Christiansen, 29 år, i Helsingør.
/:2.ægteskab:/
Ugift Laura Kirstine Johansen,
datter af afg. huusmand på Horserød Owerdrew Johan Danielsen, 26 år, i Helsingør.
11. Juli.
I Kirken. #
wægter J. P. Andersen,
overskjærer Christian Johansen.
22
Ungkarl, bagersvend Christen Peter Sørensen, 29 år, i Helsingør.
Ugift Mathilde Bengtson, født i Verum i Sverige, 
22 år, i Helsingør.
10. September.
I Kirken.
dreier Krüger og 
bagersvend L. Sørensen.
23
Ungkarl, sømand 
Vilhelm Valdemar Møller, 
22 år, i Helsingør.
Ugift, Ingerine Marie Nielsen, datter af afd. slagter 
Peter Christian Nielsen, 
20 år, i Helsingør.
7. August.
I Kirken.
kjøbmand Nielsen,
slagter Larsen.
24
Ungkarl, corporal Hans Peter Jensen, 22 år, i Helsingør.
Ugift, Anna Sophie Ordt, datter af enken Inger Margrethe Ordt, 
21 år, i Helsingør.
28. August.
I Kirken. #
møller Hansen, Katrine mølle,
maler Tulgren.
25
Ungkarl, skibsfører
Peter Marinius Larsen Aarø, 
31 år, fra Sandefjord i Norge
Andrea Amalie Bull, 20 år, ugift datter af skibsfører Henrik Johan Bull, gaarden Skravested i Norge.
15. August.
I Kirken. #
skibsrheder Christian Christiansen i Sandefjord,
skibsrheder Christen Nielsen Bull i Christiania.
26
 Ungkarl, dugmager Carl Peter Jensen, 25 år, i Hellebæk.
Ugift, Emma Eleonora Vilhelmine Jørgensen, datter af jernbanecondukteur Hans Jørgensen, 21 år, i Helsingør. 
10. Oktober. 
I Kirken. 
jernbanecondukteur H. Jørgensen,
Lieutenant Svedstrup.
27
Eieren af en parcel af Sophiendal, Niels Jensen, enkemand, 39 år, 
/:2.ægteskab:/
Ugift, Inger Claudine Olsen, datter af jordbruger Ole Nielsen, 
21 år, Helsingørs Owerdrew.
12. Oktober. 
I Kirken.  #
jordbruger Ole NIelsen,
jordbruger Niels Peter Jørgensen paa Ømosen.
28
 Ungkarl, lods Jacob Harting, 
28 år, i Kjøbenhavn.
 Ugift, Elvira Caroline Marie Petersen, datter af slagtermester Jacob Petersen, 19 år, i Helsingør.
1. November. 
I Kirken. 
slagter Petersen,
betjent H. G. Wi--[ulæseligt]
29
Ungkarl, møllersvend Edvard Christian Fritzner, 25 år, i Helsingør. 
Ugift tjenestepige Anna Heljesdatter, født i Sverige i Wälinge, 27 år, i Helsingør. 
 1. November.
I Kirken. 
kjøbmand Ipsen
t - - [ulæseligt] Smidth.
30
 Ungkarl, tjenestekarl hos brændevinsbrænder Tvede i Helsingør, Niels Hansen, 33 år.
Ugift Johanne Sophie Nielsen, datter af afd. huusmand i Tikjøb, S. 31 år, i Helsingør. 
 23. November.
I Kirken. #
Ole Svendsen, gjæstgiver
Børresen, høker.
31
 Ungkarl, slagtersvend Andreas William Alexander Hansen,
43 år, i Helsingør.
Enke efter arbeidsmand Jens Nielsen, Rosine Birgitte Matthisen, 42 år, i Helsingør.
 5. December
I Kirken.  #
slagtermester Carl Jørgensen,
jordbruger Ole Matthisen.
32
 Ungkarl arbejdsmand Peter Olsson 26 år, i Helsingør.
 Ugift Christine Magnusdatter, 
født i Wanstad i Sverige, 
29 år, i Helsingør.
23. Januar
1878
I Kirken. 
skomager J. Hansen
drager P. Nielsen.
33
Ungkarl, smedsvend Carl Oluf Nielsen, 20 år, i Helsingør. 
Ugift Ane Kirstine Andersen, 
21 år, i Helsingør. 
22. December. 
I Kirken.  #
Ole Nielsen, maskinassistent,
Jens Andersen, fisker.
34
 Ungkarl, maltgjører Johannes Jensen, 33 år, i Helsingør.
Ugift, Petronella Jönsdatter 
født i Barkåkra i Sverige,
21 år, i Helsingør.
X #
wærtshuusholder B. Hansen,
kjælderkarl Harald Rosenfeldt.
 1. 2: Lyst 7. Januar. Skifteattester begge 12. og 13. Marts.
 2. 3: Meget sjusket og ubehjælpelig skrift gør navnet svært læseligt, delvis gættet! Lyst 14. Januar.
 3. 4: Kongebrev af 30. Oktober 1876. Wielsesattest afsendt af Pastor Freund, [noget ulæseligt] præst i Kjøbenhavn af 9. Januar 1877.
 4. 5: Vidnet Hans: Skriften på dette sted i kirkebogen er ganske ulæselig. Lyst 28. Januar.
 5. 6: Skriften gør det umuligt at læse bestallingen for vidnet Jens Mathisen. Lyst 4. Februar. Attest fra brudgom var fra Asminderød sogn.
 6. 8: Attest fra brudgommen 22. Februar.
 7. 9: Lyst 4. Marts. att. fra fødesognet 29. Januar 1875  --??  ikke af -- ?? fattighjælp. [ulæselig tekst].
 8. 10: Lyst 18. Marts. Att. fra brudgommens fader 15. Marts 1877. Brudens flyttebevis 8/3 1877.
 9. 13: Lyst 29. April. Att. fra brudgom. Forsørgelses - - ?? [ulæseligt] 17. April. Wielse fandt ikke sted.
 10. 14: Lyst 29. April. F.Ws attest fra brudg. 23. April.   [måske "fattigvæsensattest"].
 11. 15: Lyst 6. Maj. Skifter: 30. April.
 12. 16: Lyst 6. Maj. F.Ws att. 29. April. Wielse 1. Juni.
 13. 17: Lyst 25. Maj. F.Ws att. 11. April.
 14. 21: Lyst 17. Juni. Skifte forevist af 14. Juni.
 15. 24: Lyst 12. August. Bataill. tilladelse 11. August.
 16. 25: Brudens far t----ing ?? [ulæseligt] og forlover i Norge. 7. August 1877.
 17. 27: Lyst 23. September. Testamente 14. Februar 1870.
 18. 30: Lyst 4. November. F.w.att for Tikjøb.
 19. 31: Lyst 18. November. Skiftebrew 23. November 77. F.w Att. 28. November.
 20. 33: Lyst i Kjøbenhavn - att 17. December. Anm. 7. Jan 1878 Pastor Frimodt.
 21. 34: Lyst 30. December F.w.Att. 14. Decbr.. Brudens faders samtykke 13. Decbr. Blev ikke viede.