Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn.
( married, year 1879, Sct. Olai Churh, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser foretaget i
1879

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page. )


Nr. Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted. Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted. Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
31
Ungkarl, tjenestekarl Søren Larsen, 26 år, i Helsingør.
Ugift, Oline Christiane Petersen, datter af afdøde indsidder 
P. C. Andersen i Rørtang. 
23 år, i Helsingør.
3. Januar 1879.
I Kirken. #
arbeidsmand Hans Christian Olsen,
arbeidsmand Johannes Anders Jensen.
32
Ungkarl, kurvemagersvend, Hans Henrik Rasmussen,
25 år, i Frederiksborg.
Ugift, Asserina Holmgreen,
f. i Graamenstorp i Sverige,
25 år i Helsingør.
3. Januar 1879.
I Kirken. #
slagtersv. Winter,
murer Plum.
1
 Ungkarl, muursvend Harald Jacob Nielsen, 
26 år, i Helsingør.
Ugift Nicoline Maria Poulsen, født i Skotterup, 
28½ år, i Helsingør.
10. Februar. 
I Kirken. #
muurmester Christian Trap,
forhyringsagent G. Petersen.
2
 Ungkarl, tømrermester Heinrich
Frederik Julius Schmidt,
41 ½ år i Helsingør.
Enke efter muurmester Edvard Lauritz Walin
Boel Marie Jensen, 42 år
i Helsingør (2.ægteskab)
31. Januar. 
I huset #
tømmersvend Chr. Gothard Schmidt
høker Lindahl.
 3
Ungkarl, malersvend Carl Frederik Petersen, 
27 år, i Helsingør
Ugift, Catharina Augusta Henriette Pedersen, datter af
Dorothea Catharina Kruse, f. i Gross Königsförde, 
25 år, i Helsingør.
25. Februar. 
I Kirken. #
gartner Christian Jensen,
malersvend L. Nielsen.
 4
Ungkarl, ølkudsk Niels Peter Andersen, 24 år, i Helsingør. 
Ugift tjenende Hansine Claudia Hansen, datter af
indsidder Hans Pedersen i Søllerød, 22 år, i Helsingør.
18. April. 
I Kirken. #
arbeidsmændende Peder Larsen 
og Søren Larsen.
 5
 Ungkarl Lauritz Henrik Julius 
Christensen, kjøbmand, 
25 ½ år, i Helsingør
Ugift Charlotte Emilie Sophie Olsen, datter af lods Charles Olsen, 20 år, i Helsingør. 
25. April. 
I Kirken. #
lods Charles Olsen
kjøbmand C. F. Petersen.
 6
 Ungkarl, arbeidsmand Christen Christiansen, 25 år, i Helsingør.
Ugift, tjenende Laura Emilie Jørgensen. 26 år, i Helsingør. 
2. Maj. 
I Kirken. # 
arbeidsmand Christian Pedersen
og Anders Larsen.
 7
 Ungkarl, tjenestekarl 
Lauritz Julius Petersen, 
30 år, i Kjøbenhavn.
Ugift tjenende Nelly Vilhelmine Mathilde Møller, 
30 år, i Helsingør. 
6. Maj. 
I Kirken. #
færgemand Bornholm,
høker Lind.
 8
 Ungkarl, Peter Ole Christiansen
tjenende, 29 år, i Helsingør.
Ugift tjenende Ane Marie Bentsen, født i Esrum. Fader:
Johannes Bentsen, arbeidsmd.bortreist, 
21 år, i Helsingør.
20. Maj. 
I Kirken. #
nattevagt Jørgen Larsen,
høker Christen Christensen
 Ungkarl, tjenende Jørgen Larsen, 33 år, i Helsingør.
Ugift, tjenende Bodil Kirstine Herlufsen, f. i Langø, Helsinge sogn, 34 år, i Helsingør. 
 2. Maj.
I Kirken.
kjøbmand Krag
sadelmager Jensen.
 10
Enkemand taarnvegter Ole Pedersen, 46 år, /:2.ægteskab:/
i Helsingør.
Ugift, tjenende Inger Larsen,
datter af afd. huusmand 
Lars Olsen af Hesbjerg, 
38 år, i Helsingør.
2. Maj. 
I Kirken. #
kjøbmand Kjerboe,
høker Claus Pedersen.
 11
Enkemand, kjøbmand 
Knud Valdemar Brammer,
/:2. Ægteskab:/  i Helsingør.
(49 år)
Enken Ane Eline Sophie  Andersen f.Grubb,
/.2. ægteskab:/
(36 år) i Helsingør.
9. April. 
I Huset. #
kjøbmand W. Br..[ulæseligt]
gartner Sørensen
 12
Ungkarl, skomagersvend Anders Andersen, 
35 år, I Helsingør.
Ugift, tjenende Julia Holmberg,
23 år, i Helsingør.
20. Juni. 
I Kirken.
skomager Johansen,
skotøjsfabrikant Jensen.
13 
Enkemand, Hans Peter Bendtsen, smed i Unnerup, 
39 år. /:2. ægteskab:/ 
Ugift, tjenende Ane Kirstine Sørensen, datter af afd. huusmand Søren Hansen i Waldby, 
41 år, i Helsingør. 
23. Maj. 
I Kirken. #
kjøbmand Peder Bendtsen i Græsted,
Ole Sørensen, tj. kjøbmand Unna.
14 
 Ungkarl, tømmersvend
Carl Johan Gerner Iversen,
25 år, i Helsingør.
Ugift Martha Marie Jørgensen, datter af bryggerkarl Søren Jørgensen, 21 år, i Helsingør. 
5. Juli.
1879
I Kirken.
snedker Schow,
tømrer Peter Hansen.
 15
Ungkarl, skomagersvend Johan Adolph Ferdinand Sandahl, 29 år, i Helsingør. 
Ugift, Hulda Lovisa Berg, datter af afd. skomagermester August Berg, 22 år, i Helsingør. 
8. August. 
I Kirken. 
skomagermester Emanuel Hansen,
og Joseph Freundt.
16 
Ungkarl, malersvend August Julius Jørgensen, 25 år, i Helsingør. 
Enke efter sadelmagersvend J. L. Bosse, Eleonora Christine Margrethe Rasmussen, 39 år, 
i Helsingør. /:2. ægteskab:/
16. August. 
I Kirken.  #
høker Rasmussen og 
wærtshuusholder Burmeister.
 17
Ungkarl, handesbetjent 
Peder Christian Jensen, 
24 år, i Kjøbenhavn. 
Ugift Caroline Christine Nielsen, datter af afd. arbeidsmand Peter Nielsen, 21 år, i Helsingør. 
16. August 
I Kirken. #
[faget ulæseligt] Peder Hansen i Kjøbenhavn, -
Snedker Moberg.
 18
 Ungkarl, farwer Conrad Fritz Harder, 28 år, i Helsingør. 
Ugift, Amanda Juline Emilie Kierulff, datter af jernstøber Lauritz Th. Kierulff, 
25 år, i Helsingør.
15. August. 
I Kirken. 
jernstøber Kierulff,
farwer Harder.
19 
Ungkarl, skibstømmermand,
Lauritz Julius Christensen, 
24 år, i Helsingør.
Ugift, Ane Sophie Petersen,
datter af arbeidsmand Johannes Petersen, 25 år, i Helsingør.
8. August. 
I Kirken. 
skomager O.P.L. Nielsen
skomager P. Frederiksen.
20
Enkemand, gjæstgiver 
Knud Peder Larsen, 
36 år, i Helsingør.
Enke efter wærtshuusholder Johannes Larsen, Hanne Matthisson, 47 år, i Helsingør. 
16. August. 
I Kirken. #
høker Niels Larsen,
kjøbmand H. Schrøder.
 21
Ungkarl, muursvend 
Jens Peter Emil Mikkelsen,
25 år, i Helsingør.
Ugift, Nanna Alvilde Jørgensen
datter af afd. skomagersvend 
Anders Jørgensen
19 år, i Helsingør.
22. August. 
I Kirken. 
wærtshuusholder Anders Hansen,
muursvend Niels Larsen.
 22
Enkemand, reebslagermester
Hendrik Bernhard Maymann,
41 år, i Helsingør.
/:2. ægteskab:/
Ugift, Eleonore Margrethe Petersen,
datter af afd. skibstømmermand
Jens Christian Petersen, 33 år,
I Helsingør.
20. August. 
I Kirken.  #
kjøbmand A. Smidth,
farwer C. Maymann.
 23
Ungkarl, fotograf Charles Adolph Ludvig Abrahamsen
25 år, i Helsingør.
Ugift, Juliane Mathilde Ziebell,
datter af afd. slagter N. H. Ziebell
19 3/4 år, i Helsingør.
29. August. 
I Kirken. 
kjøbmand Schict.
lods C. V. Hansen.
 24
Ungkarl, arbeidsmand 
Jens Anton Jensen,
25 år, i Helsingør.
Ugift, Hansine Petrea Larsen,
datter af Lars Hansen, arbeidsmand i Saunte, 22 år, i Helsingør.
16. September. 
I Kirken.  #
arbeidsmand Anders Hansen,
arbeidsmand Christian Emil Jørgensen.
 25
Ungkarl, gartner
Lars Peder Nielsen,
30 år, på Marienlyst.
Ugift, Anna Marie Juliane Hansen
21 år, datter af wærtshuusholder
Anders Hansen, i Helsingør.
7. Oktober. 
I Kirken. 
wærtshuusholder Anders Hansen,
strømpefabrikant Johan Nielsen i Kjøbenhavn.
26 
Ungkarl, Jørgen Andreas Jensen, maskinarbejder, 
29 år, i Kjøbenhavn.
Ugift Rasmine Christine Petrea Olsen, datter af drager Niels Olsen, 26 år, i Helsingør.
25. Oktober. 
I Kirken. #
Niels Olsen,
parcelist Jens Petersen i Tikjøb.
 27
Ungkarl, arbeidsmand 
Jens Christian Jensen,
30 år, i Helsingør. 
Ugift Nathalie Josephine Hansen, datter af enke Sinadera Isabelle Hagre, f. Hansen, 
22 år, i Helsingør. 
21. Oktober. 
I Kirken.  #
høker Germandsen
wærtshusholder Hans Jensen.
 28
 Ungkarl Andreas Hansen,
tj. i Toelt, 36 år.
Ugift Birthe Kirstine Jensen, datter af huusmand Jens Rasmussen i
Langerød, 42 år, i Helsingør.
1. November. 
I Kirken. #
Jens Rasmussen i Langerød,
Rasmus Jensen i Lille-Esbønderup.
 29
Ungkarl, tjenestekarl 
Anders Peter Johansen, 
24 år, i Søllerød. 
Ugift Ane Christine Hansen,
datter af afd. arbeidsmand Niels Hansen, i Helsingør, 27 år.
28. Oktober 
I Kirken. #
kjøbmand Edvard Larsen,
snedker Reinhard.
 30
Enkemand brænderikarl
Niels Hansen, 35 år, i Helsingør. /:2. ægteskab:/
Ugift Sophie Frederikke Børgesen
datter af hjulmand
Børge Jørgensen i Mørdrup, 
25 år, i Helsingør.
7. November. 
I Kirken. #
drager Anders Jensen,
brænderikarl Niels Pedersen.
31 
 Ungkarl, tømmersvend 
Lauritz Nielsen Poulsen, 
24 år, i Helsingør.
Ugift, Hilda Mikaloff fra Höganäs i Sverig 21 år, i Helsingør.
2. December 
I Kirken. #
skibstømrer Jens Jørgensen.
huustømmer Carl Rasmussen.
 32
Ungkarl, kjøbmand 
Christian Wineken (34 år)
I Helsingør.
Ugift, Ane Nielsine Frederikke Johanne Pet . .[ulæseligt] (Hansen)
(24 år) datter af kjøbmand Jess Pete . .[ulæseligt] (Hansen), 
I Helsingør.
4. November. 
I Kirken. 
Kjøbmand P. C. Wineken,
skipper Jens Pe . .[Ulæseligt] (Hansen)
 33
Ungkarl, pakhuusforvalter ved jernbanen, 31 år, i Kjøbenhavn
Johannes Peter Langkilde.
Ugift Mathilde Caroline Stummann, 27 år, i Helsingør. 
21. November 
 I Kirken. 
fuldmægtig ved jernbanen i Kjøbenhavn H. V. Matthiessen, 
kgl. ?? [ulæseligt] Stummann.
34
Ungkarl arbeidsmand 
Ole Peder Christian Madsen, 
28 år, i Helsingør.
Enke efter muursvend Servais Frederik Louis Fleron, Thora Wilhelmine Franciska født Canzler, 42 år, i Helsingør. /:2.ægteskab:/
5. December.
I Kirken. #
huusmand Jørgen Andersen,
Rasmus Hansen, begge fra Buddinge. 
36
 Ungkarl, kjøbmand, Arnold Johan William Bille, 36 3/4 år.
I Helsingør.
Ugift Marie Josephine Vilhelmine Larsson, datter af teglværksarbejder B. Larsson, 31 år. I Helsingør. 
14. November 
Holmens Kirke i Kjøbenhavn. #
grosserer A. Sørensen,
teglværkseier B. Larsson.

 

 
Vielse nummer 35 fandt sted i 1880 og kan findes der.

N.B.
Denne del af kirkebogen er skrevet med en meget "usikker" hånd, hvorfor man bedes være opmærksom på, at det sikreste er selv at se efter i microkortene på arkivet.

 1. 31: [Viet 3. jan. 1879] Lyst 8. December, F.W. att. 4. December.
 2. 32: Lyst 15. Deember. f. att. 12. December.
 3. 1: Lyst 12. Januar. f.w.att. 17. Januar.
 4. 2: Kongebrew 22. Januar, Skift. 22. Januar.
 5. 3: Lyst 2. Februar. att. fra hendes forældre 10. Februar 1879.
 6. 4: Lyst 16. Marts. att. fra f.w.
 7. 5: Lyst 23. Marts. [ Meget usikker skrift, navnene Charlotte og Charles er delvis gættet! ]
 8. 6: Lyst 6. April. F.w. att. 14. Marts.
 9. 7: Lyst 6. April. F.w.att.
 10. 8: Lyst 6. April. F.w.att.
 11. 10: Lyst 14. April. Skift. att. 19/4 79.
 12. 11: Kongebrev 29. Marts. Vidnet er muligvis brudgommens fader, købmand Brammer.
 13. 13: Lyst 4. Maj. Skifteatt.
 14. 16: Lyst 29. Juni. F.w. 28. Juni. Skifteattest 7. Juli.
 15. 17: Lyst 13. Juli. Vielsen har ikke fundet sted.
 16. 20: Lyst 27. Juli. Skifte att. for enken. Skifte-att. for manden.
 17. 22: Lyst 3. Maj. Skift. 1. Maj.
 18. 24: Lyst 17. Maj. Fattigatt. 7/9 - 79. Faderens tilladelse.
 19. 26: Lyst 5. Okt. F.w.att. 26. Sept.
 20. 27: Lyst 5. Oktober. F.w.att. 6. Oktober.
 21. 28: Lyst 12. Oktober. F.att. 5. Oktober.
 22. 29: Lyst 12. Oktober. F.att. 9. Oktober.
 23. 30: Lyst 12. Oktober. Skifteatt. 26. August 1878.
 24. 31: Lyst 19. Oktober.Bruden att. 9/8 - 75 fra pastor Sandahl i Wäsby.
 25. 34: (skriftligt forløfte attest af sognepræst V. Holm) Lyst 16. November. Att fra gjordemoderen C. Grasholdt. F.w.att. fra Buddinge Bagsværd 5/11 - 79.
 26. 36: Kgl. bevill. 5. November. Wiede af pastor O. Hohlenberg. Att. 11. December 1879.