Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1861 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1861

Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)


 
Nr. Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted. Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted. Vielsesdagen.
Forlovere, og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Bryggerkarl 
Jens Thaulow Winther, 
ungkarl, 25 år
Tjenestepige 
Maria Jørgens datter
24 år
1861
11. Januar
I kirken
høker Claus Petersen
høker Jens Sørensen
2
Corporal, ungkarl,
Knud Nielsen Jensen, 32 år
Jomfrue Juliane Marie Engelsen
24 år
1861
6. Februar
I kirken
høker Christen Nielsen
lods Frederiksen
3
Kjøbmand, ungkarl, borger i Roskilde, Jørgen Ludvig Ostermann, 25 år.
Frøken Laura Gerhardine Gradmann, 23 år
1861
16. Februar
 I kirken
Oberstlieutnanterne Ridder af  ?? chef for Helsingør borgerlige artillerie G. A. Gradmann og C. F. Gradmann. #
4
Kleinsmedesvend 
Peter Magnus Svendsen, 
28 år, ungkarl
Tjenestepige Rasmine Kristine Marie Christensen, 26 år
1861
22. Februar
I kirken
wærtshusholder Lars Christensen
høker og wærtshusholder A. Eriksen Søeborg
5
Peter Frederik Christian Kofoed, 
auditeur, 27 år 
#
Frøken Marie Sophie Christiane Ramlau, 26 år
#
1861
3. Maj ??
I Slotskirken
geheimeconferentsraad og generalaudteur i --?? -etaten Kofoed og oberstlieutenant af ingenieurcorpset Ramlau #
6
Franz Emanuel Mathias Reineke
fører af 15. Infanteribataillon, 31 år
Jomfru Elisabeth Dorothea Magdalene Erling, 26 år
1861
2. Maj
I kirken
commandérsergeant Carlson og
sergeant Tvede af --??

 
7
Træskomager og ungkarl 
Jens Jensen, 28 år
Tjenestepige Johansine Christine Augusta ---??
Jensdatter #
1861
7. Maj
I kirken
bagermester F. A. Bruun
høker Lars Christensen
8
Tjenestekarl 
Ole Johansen, 23 år
Tjenestepige Else Magrethe Svendsdatter, 36 år
1861
7. Maj
I kirken
træskomand Christen Hansen
spekhøker Juel
9
Smedsvend ungkarl 
Johannes Nilsson 28 år
Tjenestepige 
Julie Mathilde Paulsen, 
29 år
1861
31. Maj
I kirken
høker Christian Nielsen
skibstømmer H. Hansen
10
Wærtshusholder, ungkarl 
Anders Poulsen, 27 år
Tjenestepige Nille Kirstine Hansen, 27 år
1861
28. Juni
I kirken
skomagermester Jens Nielsen
wærtshusholder Peter Petersen
11
Skrædersvend og ungkarl
Johan Henrik Nielsen, 24 år
Jomfru Margrethe Caroline Petersen, 22 år
1861
5. Juli
I kirken
underofficer og huseier 
Johannes Petersen Sveborg 
og høker Christen Jensen
12
Skrædersvend Magnus Olaf Tulldahl, 24 3/4 år - Ungkarl.
Tjenestepige 
Johanne Malmberg, 26 år
1861
26. Juli
I kirken
consul P. . ?? og
spækhøker Trap
13
Enkemand høker Hans Christian Danielsen, 41 år
Pige Maren Andersen af Dragstrup 31 år
1861
25. Juli
I Sct. Olai kirke #
tobaksfabrikeur Graae
kjøbmand Joelson
13
Enkemand #
Frederik Ludvig Rohde, 35 år
Jomfru Gjertrud Jensine Jensine Hansdatter, 21 år
1861
8. August
I kirken
consul Julius von Mehren og
slagtermester August Breiting
14
Tjener og ungkarl
Marx Harbeck, 27 år
Jomfru 
Anna Rebekka Bosse
23 år
1861
29. August
I kirken
Nordamerikansk consul Eppen . .?? og
bagermester Bendsen
15
Slagtersvend og ungkarl
Martin Theodor Hansen, 25 år
Jomfru Sophie Frederikke Henriksen, 25 år
1861
6. September
I kirken
skomagermester Lindeskov og
slagtermester Grønberg
16
Brændevinsbrænder og ungkarl
Rasmus Kjerboe 50 år
Jomfru Regine Frederikke Neumann, 30 år
1861
13. September
I hjemmet #
kjøbmand Truels Kjerboe
capitain Peter Andersen, bogholder
17
Sergeant af 16. Infanteribataillon, August Wilhelm Friederick Anton Schopzmokz, ungkarl, 30 år
Jomfru Emma Ottine Hartmann, 25 år
1861
4. October
I kirken
bagermester C. Jensen
skomagermester Jens Nielsen
18
Tjenestekarl Isac Pehrson, 
31 år, ungkarl, fra Swerig
Tjenestepige 
Anne Cathrine Bertelsdatter 22 år, fra Swerig
1861
30. Oktober
I kirken
wærtshusholder Niels Stephensen og
spekhøker Thommesen
19
Niels Johan Johansen, 
arbeidsmand, 28 år, ungkarl
Tjenestepige 
Johanne Larsdatter, 28 år
1861
22. November
I kirken
grønthandler og borger Lars Olsen og
babeer Rund
20
Fyrværker ved Kronborg Arsenal Frantz Joseph Reise. . ?? 42 år fraskilt fra sin forhenværende hustru wed dom. #
Jomfru Christine Caroline Hansen, 35 år
1861
20. December
I kirken
buntmager Carl Hansen
bogholder Peter Mikkelsen
21
Færgemand og ungkarl Johannes Ludvig Børgesen, 28 år
Jomfru Johanne Maria Andersen, 19 år
1861
27. December
I kirken
Kjøbmand P. Andersen
og færgemand W. Bakke

Post 3: [ Rod i kirkebogsindførslen, sandsynligt skulle der stå "Ridder af dannebroge"]

Post 5: [ Hele posten meget utydelig grundet tyndt blæk. Kan indeholde fejl.] Bemærkning: Generalcommandoens tilladelse war af 22. Marts 1861. Attest fra finantsministeriet - - - -?? af 29. April 18--??

Post 6 og 7: [ Hele posten meget utydelig grundet tyndt blæk. Kan indeholde fejl.]

Post 13: Wiet i St. Olai Kirke hvortil Brudgommen har h. . . .?? [ Utydeligt og gnidret] Skifterettens Bevis  for brudgommen war af 7. August 1861.

Post 16: Hjemme, ifølge Kongelig Bewilling af 19. december 1857.

Post 20: [ Efternavnet næsten ulæseligt. Enhver henvendelse om kendskab til det korrekte navn er velkommen. På forhånd tak]
Tilladelsen fra Brigaden af 20. November1861. Skilsmissedommen er af 8. Juli 1861. bewis fra Enke. . . . ?? af . . . . . 1861. 
[ Meget gnidret og utydeligt.]