Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1843 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1843
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)
Nr. Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted. Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted. Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Arbeidsmand og ungkarl,
David Shannon, 36 år.
Tjenestepige, Inger Kirstine Heinsmann.
6. Januar
I kirken.
skrædermester, Jørgensen,
tracteur, L. Christensen.
2
Ungkarl og arbeidsmand 
Lars Peter Nielsen, 27 år.
Tjenestepige, Dorothea Maria Jørgensen, 25 år.
3. Februar.
I kirken.
smedmester, F. Johnsen,
hjulmand, Bendt Jørgensen. 
3
Skuespiller, Bendt Frederik Børge Henriksen, 31 år, ungkarl.
Skuespillerinde jomfru, Anna Ad . .?? [ulæseligt] Frederikke König, 24 år.
3. Februar.
I kirken.
bagermester, Husmann og
grønthandler, Ramin
4
Justitsraad og kæmmerer ved  Øresunds Toldkammer, Hans Gustav Mauritz Prosch, 
58 år, enkemand.
Frøken, Henriette Elisa Vosbein, 39 år.
24. Februar
I kirken. #
kjøbmand, C. E. Thune af Helsingør,
møller, A. Vosbein paa Hedegaardsmøllen i Herløv sogn.
5
 Contoirist Frederik Jessen Iversen, 24 ½ år
Jomfru, Martha Elisabeth Carlenius, 21 år.
18. Marts 
 Hjemme #
controlleur ved Øresunds Toldkammer, Andersen og
bogbinder, L. P. Carlenius.
6
 Teglbrænder og ungkarl, Jochim Hieronymus Siemsen, 27 år.
Jomfru, Dorothea Christiane Kellermann, 26 år.
28. April. 
I kirken
wærtshusholder van Halem og
glarmester Hansen.
7
 Tjenestekarl, Johan Henriksen, 
27 år, ungkarl.
Tjenestepige Nicoline Pedersdatter, 22 år. 
 1. Maj
 brændevinsbrænder, J. P. Olsen commandeursergeant og slagtemester, 
 Truelsen.
8
 Kjelderkarl og bestyrer Niels Jensen, 27 år, ungkarl.
Tjenestepige, Karen Maria Olsdatter, 24 år. 
5. Maj. 
I kirken.
brygger, Mads Hansen
slagtersvend, Ziebel.
9
Bryggerkarl, enkemand, 
Cornelius Nielsen, 41 år. 
Tjenestepige, Bodil Kirstine Olsdatter, 40 år.
5. Maj. 
brygger, Larsen og
brygger, C. Wilhelmsen.
10
Kjelderkarl, Børge Olsen, ungkarl, 37 år. 
Tjenestepige Bodil Kirstine Andersdatter, 23 år. 
10. Maj. 
I kirken.
captain og bundtmager, Werner,
kjøbmand og skibsclarerer, J. P. Lundwald.
11
Frederik Ferdinand Jonassen, ungkarl, 35 år, brændevinskarl. 
Tjenestepige Caroline Frederikke Pless, 29 år. 
26. Maj. 
I kirken.
lods, Christian Struck,
forhenværende commandersergeant, Peter Garmann.
12
Peter Julius Adolph Brudager, 
28 år, sergeant af 2. jægercorps. 
Jomfru Hansine Amalie Hansen, 30 år. 
14 Juni. 
I kirken.
færgemand, Jens Børgesen,
kobbersmedmester, Dideriksen
13
Kjelderkarl, ungkarl, 
Ole Jensen, 28 år. 
Kirsten Jensdatter, tjenestepige, 38 år. 
23. Juni. 
I kirken.
justitsraad raadmand, Rogert,
capitain og skibsclarerer, P. L. Holm.
14
Møllersvend, 
Jens Jørgensen, 23 år. 
Tjenestepige, 
Inger Sørensdatter, 30 år. 
3. Juli. 
I kirken.
huusejer muursvend, Ferdinand Packert og tømmersvend, Niels Andersen.
15
Wævermester Frederik  Paulsen Faber, 36 år. 
Jomfru, Marie Cathrine Engelsen, 27 år. 
1. Juli. 
I kirken. #
lods, Lars Engelsen,
lods, Johan Olsen.
16
 Skomagersvend,
Frederik Petersen, 22 år.
Tjenestepige, Wilhelmine Nidersee, 28 år. 
21. Juli. 
I kirken.
kornmaaler, Poul Petersen, skomagermester, Dyvander.
17
Tjener, Jens Madsen Hansen, 
27 år, ungkarl. 
Tjenestepige, Marie Elisabeth Jensen, 31 år.
9. August. 
I kirken.
skomagermester, Lorentzen og
kammager, Hertel.
18
Hornblæser og ?? [ulæseligt] sergeant af 2. Jægerkorps ungkarl, Carl Frederik Gøricke, 28 år. 
Enke efter Marqetender Jacob Petersen, Kirstine født Magnussen, 41 år.
5. September. 
I kirken,
kjøbmand, Olsen,
brændevinsbrænder, Kjerboe.
19
 Skrædersvend, Peter Gottlieb Kirshner, 21 år.
Jomfru, Antonette Mariane Nyebølle, 25 år. 
6. Oktober. 
I kirken.
hattemagermester, Søderberg,
kammager, Hertel.
20
Drejermester og ungkarl, Jørgen Diderich Chemnitz, 28 år. 
Jomfru, Maria Christine Christensen, 24 år.
13. Oktober. 
I kirken.
smedemester, Lindberg og 
uhrmagermester, Petersen.
21
Tjenestekarl, ungkarl, 
Ole Christiansen, 27 år. 
Tjenestepige, Karen Paulsdatter, 27 år. 
27. Oktober. 
I kirken.
fragtmand og huuseier, Peter Hansen,
skomagermester, Nielsen.
22
Tjenestekarl, Anders Larsen, ungkarl, 21 år. 
Tjenestepige, Ane Magrethe Olsdatter, 24 år.
3. November. 
I kirken.
huusmand og jordejer, Anders Jensen
og do. Paul Nielsen.
23
Arbeidsmand og ungkarl, Christian Edvard Theilgaard, 24 år. 
Tjenestepige, Wilhelmine Caroline Ingeborg Høyer, 
28 år.
24. November. 
I kirken.
bagermester Helmuth Ernst Rohl,
muursvend og husejer Ferdinand Pachert
24
Tjenestekarl, Niels Christian Lauritzen, ungkarl, 26 år. 
Tjenestepige, Trine Marie Svendsdatter, 27 år. 
1. December. 
I kirken.
captain og bundtmager, Werner og
drager og huusejer, Jens Olsen.
25
Teglbrændermester, Lars Christian George Lund, 24 år.
Jomfru, Kristine Louise Jensen, 18 år. 
13. December. 
I kirken.#
tøjhuuslieutenant v. Gjerdrum og 
materielskriver Olsen.
26
Skorsteensfejersvend ungkarl, Lorentz Lona ?? [utydeligt efternavn]
Tjenestepige, Marie Kirstine Andersen, 24 år. 
15. December. 
I kirken.
skorsteensfejermester, Strube og
muurmester, Christensen.
27
 Bryggerkarl, Gabriel Andersen Kasted, 38 år, ungkarl.
Tjenestepige,
Kristine Jensdatter, 42 år. 
22. December. 
I kirken.
mursvend, Krüger og
snedkermester, Mathiassen
  1. Post 4: Beviset for indbetaling i enkecassen var af 18. Februar 1843.
  2. Post 5: Hjemme i følge bevilling af 8. Marts 1843.
  3. Post 15: I følge Kongelig bevilling af 30. Juni 1843. Ophævelsen af ægteskabet mellem brudgommen og hans forrige hustru Marie Elsebeth H . . mann ?? [utydeligt] og tilladelse til at indgaa andet lovligt ægteskab var med  . . [ulæseligt]  . . ved den kongelige bevilling af 30. Juni 1843.
  4. Post 25: Vielsen foregik i Cronborg Slotskirke.