Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1850 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1850
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)


Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Tjenestekarl Johannes Pehrson
27 år, svensk, Tikjøb sogn.
Tjenestepige Johanne Benedicte Stjernstrøm, 41 år
1850
25. Januar
I kirken
Sadelmagermester Goldschmith
snedkermester Mohr
2
Kjøbmand i Hjerting og ungkarl Andreas Joachim Møller, 25 år
Frøken Sophie Georgina --?? 
19 år [ Ubestemmeligt]
1850
20. Marts
I kirken
Regimentschirurg Møller
og justitsraad raadmand Rogert
3
Buntmagersvend Carl Wilhelm Kellermann, 22 år
Tjenestepige Johanne Margrethe Wilhelmsen, 24 år
1850
22. Marts
I kirken
Bagermester Dehn
Cantor Nielsen
4
Bødkermester Christian Larsen, ungkarl, 30 år af Kiøbenhavn
Jomfru Caroline Wilhelmine Stonor, 24 år
1850
3. Maj
Bødkermester George Henrik Stonor og
bødkermester Christian Krüger
5
Sergeant af 2. lette infanteribataillon Jacob Anthon Thagesen, 25 år
Jomfru Ida Elisabeth Ebbesen
23 år
1850
9. Maj
I kirken
Lods Niels Hansen
commandérsergeant Frederik Ørby 
af  2. lette infanteribataillon 
6
Hattemagermester Johannes Moberg, enkemand, 45 år
Jomfru Anna Elisabeth Friberg
50 år
1850
14. Maj
I kirken
Skomagermester Niels Larsen
sadelmagermester Carl Andreas Moberg
7
Afskediget sergeant af 2. Jægercorps Peter Rasmussen, 25 år
Tjenestepige Ingeborg Helene Raben, 19 år
1850
31. maj
I kirken
Regnskabsfører paa dampskibet HAMLET 
B. P. Bossen og
huseier afg. S--?? Brask
8
Blikkenslagersvend Carl Frederik Clausing # ungkarl 26 år
Jomfru Sophie Louise Henriette Rybel, 22 år
1850
7. Juni
I kirken
Blikkenslagermester F. Pullich og
musikdirekteur Wilhelmi
9
Skomagermester Carl Peter Moberg, enkemand, 45 år
Pigen Petronelle Andersdatter
43 år.
1850
14. Juni
I kirken
Skomagermester Køpping
skomagermester Rasmussen
10
Kiøbmand Jens Wilhelm Schrøder,
ungkarl, 40 år
Jomfru Louise Lorentzen, 28år
1850
7. Juni
 I Asminderød krk. #
Doctor Rohde og
kiøbmand Lu--?? paa Fredensborg
11
 Snedkermester og ungkarl Jacob Jacobsen af Kiøbenhavn, 26 år
Jomfru Ane Magrethe Sophie Nielsen, 25 år 
 1850
28. Juni
I kirken
Malermester L. E. Bruun
og giestgiver Thomas Jacobsen
12
 Glaspuster og ungkarl Carl Frederich Joseph Gundelach, 24 år
 Jomfru Margrethe Sophie Westphal, 25 år.
1850
8. August
I kirken
Slotsforwalter Schebel og
bestyrer af glasværket  Grandjean
13
 Kudsk og ungkarl Niels Hansen, 
30 år 
 Tjenestepige Mariane Andersen 33 år
1850
14. August
I kirken
Captain og Skibsclarerer Holm
consul W. Thalbitzer
14
Toldcontrolleur i Nordborg, 
Julius Conradsen von Bülow  ungkarl , 34 år
 Frøken Louise Elisabeth Magrethe Bjerg 20 år
1850
10. October
I Kirken #
Cancellirad og hospitalsforstander Bjerg
og premierlieutnant Carl von Bülow
15
 Bødkersvend Jens Olsen, 
ungkarl, 34 år
Tjenestepige Anna Jensdatter
25 år
1850
16. October
I kirken
Bødkermester C. Schubel
do      C. Schultz
16
Kammertjener og ungkarl Rasmus Hansen, 37 år
Jomfru Frederikke Margrethe Møller, 30 år 
1850
20. October
I kirken
Contoirchef Myhre
skrædermester Bille
17
Tjenestekarl Carl Christiansen, ungkarl, 28 år. 
Tjenestepige Inger Marie Christophersen, 26 år
1850
25. October
I Kirken
Kiøbmand Joelson
bagermester Engholm
18
Tjenestekarl Jørgen Nielsen
ungkarl, 40 år
Tjenestepige Ane Cathrine Jensen 48 år 
1850
1. November
I kirken
Kiøbmand M. Jørgensen
muurmester Christensen 
bagermester P. M. Jensen
19
 Carl August Gottschon 30 år
[Profession ulæselig, måske skræddersvend]
 Tjenestepige Caroline Marie Krogh, 29 år
1850
5. November
I kirken.
Farvermester Lemme
Handskemager Mandsted
20
 Seilmagersvend Carl Ludvig Bornholm ungkarl, 31 år
Jomfru Ida Oline Sørensen, 
27 år 
1850
8. November
I kirken
Lods Lars Hansen
færgemand Hendrik Bornholm
21
Muursvend Hans Andersen,
29 år, ungkarl
Tjenestepige Ane Olsen
28 år
1850
8. November
I kirken
Muurmester Holger Petersen
muursvendene huuseier Frederik Larsen
Trapp
22
 Bødkermester, ungkarl, Carl Wilhelm Bender, 33 år
Enke Ane Kirstine Mittelsted født Larsen, 54 år #
1850
23. November
I kirken
Tømmermester Chemnitz
snedkermester Christian Schou
23
 Wognmandskarl og ungkarl Hans Rasmussen, 35 år
Tjenestepige Caroline Marie Larsen, 33 år 
1850
29. November
I kirken
Spekhøker Rasmus Wemmenæs
wærtshusholder Niels Stephensen
24
Arbejdsmand Jacob Hansen separeret, 40 år
Tjenestepige Sidse Christine Larsdatter, 34 år 
1850
17. December
I kirken
Spekhøker Rasmus Wemmenæs
bødkermester Jørgen Jørgensen
25
 Tjenestekarl Rasmus Hansen, 44 år
Tjenestepige Kirsten Nielsdatter 37 år 
1850
19. December
I kirken
Brændewiinsbrænder H. C. Grubb og 
skrædermester Jørgensen
26
Tjenestekarl Niels Peter Jensen, 
29 år , ungkarl
Tjenestepige Elise Johnsen, 
23 år 
1850
20. December
I kirken
Kjøbmand Lindhart
kjøbmand Reinsholm
27
Tjenestekarl Christian Petersen, 
24 år, Dannebrogsmand 
Tjenestepige Ane Margrethe Larsen, 32 år
1850
20. December
I kirken
Wærtshusholder, huseier Niels Stephensen
Kjøbmand van Mehren
28
Slagtermester C. A Børner, 30 år
Jomfru S. E. Winther
[ Sophie]
1850
11. December
I kirken
Wærtshusholder Peder Larsen
Slagtermester Blomsterberg

Post 9: Bewiset for at brudgommen Borger Attest  af 25. Februar 1845 er af 18. November 1846. [ Noget gnidret, kan være fejllæst]
Post 10: Welsignelsen foretaget i Asminderød kirke i følge Kongelig Bewilling af 4. Juni s.a. med provst Bentzen. Indført i provst Bentzens ministerialprotokol
Post 14: Bewiset for Liwrente og Forsorgsanstalten af 26. September 1850.
Post 22: Attester fra Skifteretten. Boets slutning war af 14. October 1850. Udstedt af Hadeln.