Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1851 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1851
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.) 

 

Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,
og om vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Afskediget underjæger
Niels Jørgensen, 23 år
Tjenestepige Ellen Marie Hansdatter, 24 år
1851
17. Januar
I kirken
Malermester Rusch
hattemagermester Lillieqvist
2
Glaspuster og ungkarl
Carl Ludvig Strecker, 29 år
Jomfru Hannchen
Henriette Wilhelmine Caroline Heinze, 25 år. 
1851
19. Marts
I kirken
Eier af glaspusteriet wed Gothaab, Grandjean og slotsforwalter Schebel
3
Tjenestekarl Peter Christensen, 
ungkarl, 30 år
Tjenestepige Kirstine Jensen
37 år ??  [se nederst]
1851
21. Marts
I kirken
--?? Hans Christensen
Spekhøker Niels Stephensen
4
 Tjenestekarl Frederik Christian Børgesen, ungkarl, 27 år
Tjenestepige Ellen Pedersdatter, 27 år 
1851
1. April
I Cronborg Slotskirke.
Marqetender ved Cronborg og Stolhusforwalter
Gronemann
5
 Kammerjunker captain og compagnichef af det 2. jægercorps 
Jost Gerhard von Scholten, 37 år
Ridder af Dannebroge
Enke Nicoline Magdalene Bull, f. Petersen, 37 år 
1851
6. April
 Hjemme #
Contoirchef ved Øresunds Toldkammer 
de Linde og kjøbmand Jordening
6
 Hjulmagersvend Lars Jørgensen, ungkarl, 28 år
Tjenestepige Inger Marie Larsen, 29 år 
1851
15. April
I kirken
Dreiermestrene Chemnitz og Østergreen
7
Kjøbmand i Horsens, Christian Grünwaldt, ungkarl 34 år 
 Jomfrue Andres Dorothea Wilhelmine Eneroth, 25 år
1851
23. April
Hjemme #
Grosserer Peter Lundwall og 
slagtermester Niels Svendsen
8
 Diligensekudsk Jens Christiansen, ungkarl, 34 år
Tjenestepige Johanne Christine Waleur, 24 år
1851
2. Maj
I kirken
Wognmand Hornwain
Lods, Peder Geertsen Kempel
9
 Sergeant Meier Henriksen 
af 2. Jægercorps, 31 år
 Tjenestepige Christiane Christiansdatter, 37 år 
 1851
2. Maj
I kirken
Handskemager Høibye
kammerraad Kirck
10
 Sergeant og Dannebrogsmand, ungkarl, Johan Ludvig Schønberg, 
32 år - af 2. Jægercorps
Stuepige Ane Kirstine Svendsdatter 
1851
6. Maj
I kirken
Skomgermester Abrahamsen
bødkermester Bertelsen
11
 So--?? af 2. jægercorps Johan Heinrich Craemer, 33 år, Dannebrogsmand
Jomfru Elisabeth Vinter, 41 år 
1851
23. Maj
I kirken
Skibsklarerer Gulstad
murermester Petersen
12
 Styrmand og ungkarl Hans Heinrich Frank, 26 år, af Arnis i hertugdømmet  Sleswig 
Jomfru Josephine Wilhelmine Marie Johansen, 26 år 
1851
10. Juni
Hjemme #
Raadstuebetjent Johansen
Wognmand Hornwain
13
Skomagersvend, Gustaf Adolph Hasselgreen 26 år, ungkarl
Tjenestepige Dorothea Kirstine Pedersen, 24 år 
 1851
16. Juni
I kirken
Skibsclarerer Fock og
kjøbmand Hass
14
 Tjenestekarl og ungkarl 
Christian Frederik (faderens navn ikke opgivet) født i Kiøbenhavn, 31 år
Tjenestepige Karen Kirstine Nielsen, 26 år 
1851
18. Juni
I kirken
Kammerjunker captain Scholten
kjøbmand A. Maurizen
15
 Practiserende læge i Helsingør,
Christian Otto Christian Dreier, 
32 år ungkarl
Frøken Ane Jacobine Christiane Gad
28 år
1851
2. Juli
I kirken
Consul og Kjøbmand J. C. Dreier og
skibsclarerer K. Gad.
16
Lods, Carl Frederik Sørensen
25 år, ungkarl
Sophie Frederikke Reenberg
26 år
1851
19. Juli
I kirken
Lods Lars Hansen
skrædermester Hamberg
17
Tjenestekarl, Peter Nielsen, ungkarl 
 Tjenestepige Karen Christiansdatter 
1851
8. August
I kirken
Kjøbmand Reinsholm
skomagermester N. Larsen
18
 Toldassistent Frederik Køllner, 36 år ungkarl af Wordingborg
 Jomfru Angelique Maria Michelsen, 19 år
 1851
4. October
 I kirken
Havnefoged Køllner og
tracteur Michelsen
19
 Arbejdsmand og ungkarl 
Peder Jensen 34 år
Tjenestepige Anna Christine Bolin, 37 år 
1851
24. October
I kirken
Wærtshusholder Niels Steffensen
Borger og ---?? Bussen
20
Ungkarl Niels Andersen, 38 år 
Enke Madame Christensen
51 år
1851
23. October
I kirken
Kjøbmand Horserup
brændewiinsbr. Kjerboe
21
Smedesvend Hans Theodor Kjellerup
ungkarl , 26 år
 Jomfru Caroline Møller, 26 år
1851
29 October
I kirken
Spekhøker Hans Christensen
spekhøker Wemmenæs
22
Havekarl og enkemand 
Peder Sørensen, 41 år
Tjenestepige Ane Marie Christensdatter, 30 år 
1851
7. November
I kirken #
Consul W. Thalbitzer
captain skibsclarerer P. Holse
23
 Snedkersvend ungkarl 
Peter Christian Møller, 34 år
Jomfru Olvig Hansen
36 år
1851
8. November
I kirken
Handskemager Høibye
snedkermester Møller
24
 Murersvend Jacob Pedersen, 
ungkarl, 31 år
Tjenestepige Ane Magrethe Andersdatter, 35 år 
1851
14. November
I kirken
Skomager Madsen
snedkermester Reinhardt
25
Tømmersvend og ungkarl 
Niels Rasmussen, 30 år
Tjenestepige 
Pauline Reuterdahl, 21 år
1851
14. November
I kirken
Tømmermester Steen og 
høker Christen Kulsen

Post 3: Pigens alder er rettet så det er ubestemmeligt; 30 eller 37 år er sandsynligt. Vidnet Hans Christensens profession er uklart skrevet.

Post 5: Meget gnidret, men muligt står der: "Til Garnisons kirke i Kiøbenhavn iflg. Kongebrew af 22. Marts 1851. Hjemme i huset. Ægteskabstilladelse for brudgommen af generalcomandanden er dateret af 9. Marts 1851."
[ Kan være fejllæst]

Post 7: I følge Kongebrew af 22. April 1851.
Post 12: I følge Kongelig bewilling af 10. Juni 1851.
Post 22: Enkemandes Skiftebrew war af 30. October 1851.