Kirkebogen Sankt Maria Kirke, Helsingør -
Sankt Maria sogn.
( parish register, weddings celebrated year 1858 in Sct. Maria church, Elsinore)

Tilbage til Helsingør

Vielser, foretaget i
1858

(Sundtolden var ophørt i 1857)
Et henviser til en eventuel bemærkning i kirkebogen nederst på denne side.
(# indicate: see notice from the book at the bottom of the page.)


Nr.
Brudgommens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Brudens navn, alder, håndtering og opholdssted.
Vielsesdagen.
Forlovere,og om 
vielsen er forrettet i kirken ell. hjemme, og i sidste tilfælde bevillingsdatum.
1
Premierlieutenant  og const. Toldassistent, Frederik Ferdinand Lyneborg, 44 år
Separeret 
Christiane Rosalie Rasmussen, født Milde, 31 år
1858
6. Januar
I kirken
capitain og bundtmagermester 
Ph. Werner og 
toldassistent Nissen
2
Sergeant af 15. Linie Infanterie Bataillon Ludvig Ferdinand Popp, 
33 år, ungkarl
Jomfrue
Birthe Pernille Olsdatter, 24 år.
1858
26. Januar
kjøbmand Ellermann
høker Lauridsen
3
Kiøbmand og ungkarl 
Wilhelm Højrup, 28 år
Jomfru
Camilla Augusta Høyer, 19 år
1858
26. Januar
I kirken
kiøbmand Martin Peter Højrup
fuldmægtig H. M. Madsen
4
Corporal Hans Marius Carl Weyhe
28 år, ungkarl
Jomfrue 
Hanna Hansine Christine Rohde, 23 år
1858
27. Februar
I kirken
garwermester Palle Rohde og
skorsteensfejermester Strube
5
Babeer og ungkarl 
Franz Diedrich
30 år
Jomfrue
Camilla Bendine Petersen
22 år
1858
11. Marts
I kirken
snedkermester Reinhard og
slagtermester Friis
6
Hattemagermester, ungkarl,
Carl Gustav Kjelstrøm 
af Aarhuus
Jomfrue Laura Theresia Schæfmann, 25 år
1858
20 April
I kirken
hattemagermester P. Stephensen og
høker N. Stephensen
7
Skrædersvend og ungkarl,
Hans Peter Edvard Wahlstrøm, 
29 år
Tjenestepige 
Frederikke Marie Stephansdatter, 23 år
1858
1. Maj
I kirken
hattemagermester P. Stephansen og
høker N. Stephensen
8
Ungkarl, Lars Jørgensen, 
26 år
Tjenestepige
Ane Kirstine Pedersdatter.
1858
4. Maj
I kirken
kjøbmand Reifenstein og
jordbruger Anders Nielsen
9
Tjenestekarl og ungkarl,
Jens Larsen Hellmann, 31 år
Tjenestepige 
Bendte Kirstine Nielsdatter
23 år
1858
12. Maj
I kirken
justitsraad Myhre og
brændeviinsbrænder Niels Nielsen
10
Sekretair hos indenrigsministeren ungkarl Mathias Georg Peter Repholz
33 år -
Frøken Sophie Lucie Ramlow
22 år
1858
19. Juni
I Slotskirken paa Cronborg
oberstlieutenant von Bonnez
practiserende læge Carl Jessen
begge af Kiøbenhavn
11
Jordbruger og ungkarl 
Peter Frederik Schov, 32 år #
Jomfru 
Henriette Christine Truelsen, 28 år [ Rettet til Kirstine #]
1858
27. Juni
I kirken
Kiøbmand O. Bruun
commandeersergeant R. Truelsen, opsynsmand  ved fattigwæsenet.
12
Corporal og gymnastiklærer af 
16. Linie Infanterie Bataillon 
Jacob Cl--us?? Ingver Boolsen 
Jomfru Cathrine Mathilde Henriette Franzen, 21 år
[Ikke oplyst]
 Æg--?? med -m--?? sogns tilladelse. 
Derefter oplysning i Frederiksberg Kirke
Commandersergeanterne 
Rehder og Münsted
[Meget gnidret skrift]
13
 Owerspillemand af 15. Linie Infanterie Bataillon Rudolph Andreas Theodor Ruhr, 25 år.
Jomfru Emma Margaretha Cathrina Bentzen, 26 år
af Kiøbenhavn
1858
30. Juli
 I kirken
commandersergeanterne 
Rehder og Münsted
14
 Færgelaugsbestyrer og ungkarl 
Carl Peter Jansen, 38 år
Jomfru 
Andrea Kirstine Olsen
21 år
1858
14. August
I kirken
smedmester Martin Olsen og 
kjøbmand G. Lillienqvist
15
 Bødkermester og ungkarl Johan Christian Krüger, 53 år
Jomfru Karen Margrethe Nielsen, 26 år 
1858
24. August
Hjemme #
inspecteur på Øresunds Hospital, C. Rydahl
sadelmagermester L. Moberg
16
 Arbejdsmand og ungkarl
Lars Peter Hansen, 24 år
Tjenestepige
Johanne Paulsen, 23 år
1858
27. August
 I kirken
færgemand L. Magnussen
husmand Rasmus Larsen wed Glaspusteriet
17
 Arbeidsmand, ungkarl,
Søren Carl Gerhard Sørensen
21 år
Tjenestepige Augusta Hanna Charlotte Frederikke Oelfeldt
(eller Ølfeldt) - - 22 år
1858
14. September
I kirken
wærtshusholder Peter Rasmussen paa glaspusteriet, ejer af -?? Niels Olsen Bertelsen og høker Chr. Lauritzen i Helsingør
18
 Tjenestekarl Wilhelm Frederik Ørn, ungkarl 28 år
Tjenestepige Ane Maria Nielsdatter, 30 år 
1858
5. October
 I kirken
garwermester Jens Frederik Ulstrup og
tømmerswend, husejer Lars Olsen
19
 Tjenestekarl Ole Svendsen
ungkarl, 27 år
Tjenestepige
Sophie Frederikke Melbye
23 år
1858
6. October
I kirken
kiøbmand Rossini junior
wærtshusholder Anders Petersen
20
Skibsfører ungkarl
Lars Olsen Nielsen 25 år
Tjenestepige Ane Sophie Svendsen, 27 år
1858
2. November
viceconsul Ludvig Drejer og
kjøbmand Flint
21
 Undercorporal af 15. Bataillon Johan Frederik Theodor Grage, 24 år
  Jomfru Jacobine Albertine Jeppesen, 27 år 
1858
5. November
 I kirken
kiøbmand Joelson
gjørtler Møller
22
 Artist og ungkarl 
Gustav Kuhn, #
28 år af Bayern
 Jomfrue demosselle # Margrethe Caroline Juliane Spenke, 22 år af Hamburg
1858
17. November
 I kirken
færgemand Anders Bornholm og
kiøbmand C. J. Kaas
23
 Skomagersvend og ungkarl
James Lauriz Larsen, 
28 år 
Jomfru 
Maren Kirstine Larsen,
31 år
1858
17. december
I kirken
brændewiinsbrænder Rasmus Kjerboe
skomagermester Niels Larsen
24
 Tjenestekarl Jens Nielsen
ungkarl, 23 år
Tjenestepige
Inger Maria Børresen, 27 år
1858
16. December
I kirken
kiøbmand Ellermann
bagermester Schmidt
25
 Fisker af Snekkersteen, Tikiøb sogn, Henrik Lauriz Petersen, 
ungkarl, 24 år
 Jomfru Mathilde Juliane Emilie Holm, 18 år
1858
24. December
I kirken
høker Anders Nielsen
skrædermester Petersen
26
Capitain  og adjudant wed den Kongelige Artillerie Brigade,
Carl August Webert von Brun, Ridder af Dannebroge, 35 år
Frøken Ella Amalie Bluhme
21 år
1859!

vide Fol. 69 #

 geheimeconferentsraad Bluhme og 
Rasmussen Brun til Krogerup

Post 1: Den kongelige tilladelse for bruden til at indgaa nyt ægteskab er af 12. October 1857. Skiftebrewet for brudgommen var af 9. December 1857.

Post 10: Bewis fra finansministeriets kontor for person--ger ?? for at bruden war i Liwrente- og Forsørgelsesanstalten af 1812 stillet pension war af 29. maj 1858. [ En del gnidret skrift, visse dele kan være fejltydet]

Post 11: Bemærkninger i kirkebogen, skrevet med meget moderne skrift, nærmest blokbogstaver:
Peter Frederik Schov søn af mursvend Niels Schov og hustru Anne Margrethe Jørgensdatter er født i Helsingør St. Olai sogn 28. Januar  1826.  - Henriette Kirstine Truelsen født i St. Mariæ sogn 30. April 1830, konfirmeret i M. K. Høst 1844.
Att. af Provst Heiberg 15/4 1858. [Sandsynligt at det er indskudt af Heiberg selv]

Post 15: Hjemme ifølge Kongelig bewilling af 18. August 1858.

Post 22: Bemærkninger: Hidkommen fra Landscrone. Endvidere bemærkes at med lysningen til ægteskab blew Brudens fornavn anført at være Caroline, at det  kort før Wielse wed lowformeligt Attest blew og lyst, at  hendes rette fornavn war Margrethe Juliane, og at Caroline war et g --?? i hendes stundom af hendes Pleiemoder giwet fornavn.
[ Endvidere en del tekst på tysk. I kirkebogen har formodentlig brudeparret egenhændigt signeret! Brudgommen med: Gustav Ludwig Kuhn, bruden : Magreta Juliane Spenke]

Post 26: Den Kongelige Bewilling til at wies uden lysning og af --?? --?? af Præsten ?? 18. Juli 1858.
[En del temmelig uklar og gnidret tekst]