Tilbage til Helsingør


Vielser foretaget i
Sankt Olai kirke, Helsingør
Fra 10. November 1815 til 19. nov. 1816


Lb.-
nr.
Brudgommens navn alder, håndtering
og opholdssted
Brudens navn, alder håndtering og opholdssted
Forloverne
Vielsesdagen
Vielsessted og anmærkninger
1
Marius Jensen Holm, 34 år
Skomagersvend her i byen
Har haft naturlige kopper
Sidse Hansdatter, Johan Christian's enke
63 år, haft naturlige kopper, her i byen
Niels Christiansen og
Poul Aalborg begge skomagermestre
i kirken den
10. Nov. 1815
I kirken
den 10. Nov 1815
2
Peter Worner, 27 år gl. haft naturlige kopper, malermester i Khb.
Mette Catharine Grubb,
27 år
naturlige kopper, her i byen
Andreas Grubb
Henrik Worner
22. sep. 1815
Hjemme, 
bevill. 20. Sept. 1815
3
Andreas Madsen, 27 år, 
naturlige kopper, her i byen
Maria Lovise Bornholm
22 år, naturlige kopper
Kiøbmand Reifenstein
Christopher Bornholm, 
færgemand i byen
27. Oct. 1815
I kirken
4
Lars Larsen, 35 år ungkarl, 
drager her i byen
Enken, Maren Hansen
37 år
Jørgen Nielsen og
Niels Eriksen, dragere
1. Nov. 1815
I kirken
5
Ole Nielsen, 30 år 
naturlige kopper, tjenestekarl her i byen
Pigen Bolette Dahlman, 
28 år har haft naturlige kopper, her i byen
Stæhling og Randrup
Bryggere
3. Nov.
1815
I kirken
6
Peter Johansen Wall, skomagersvend
her i byen, 31 år, naturlige kopper
Uldrikke Catharine Flinck ??
[Usikker på sidste navn]
46 år, naturlige kopper
Niels Christiansen og
Poul Aalborg, skomagere
17. Nov.
1815
I kirken
7
Lars Engelsen, reseve lods, 20 år, naturlige kopper, her i byen
Jfr. Petronelle Margarethe Cordring, 20 år, naturlige kopper, her i byen
Engel Christiansen, fast lods
Jens Pedersen Krabbe, færgemand
29. Nov
1815
I kirken
8
Jens Jørgensen, 30 år, naturlige kopper
indrolleret matros
Pigen Jacobine Evertzen, 
20 år
har haft naturlige kopper
Capitain og Ridder Dott??
Andreas Holmberg, skomagermester
24. Nov
1815
I kirken
9
Ole Mogensen Dahlqvist, 33 år
tømmersvend i byen, 33 år
har haft naturlige kopper
Anna Magdalene Birgitte Fristadius ??
[Usikker på efternavn]
20 år, her i byen
tømmermester Tegner
skomager Momme
1. Dec
1815
I kirken
10
Ungkarl: Bendt Jørgensen 31 år
naturlige kopper, hjulmandsvend
Maren Sørensdatter 28 år
naturlige kopper
Hr. brygger Otto Kierboe
sadelmager Staulund
22. Dec. 
1815
I kirken
11
Johannes Olsen, 30 år, fast lods
her i byen, naturlige kopper
Karen Lorentzdatter, 22 år 
naturlige kopper
Anders Berentzen og
Niels Wenningsen, begge lodser
20. Dec.
1815
I kirken
12
Enkemand, Ole Bentzen, færgemand
her i byen, 58 år, naturlige kopper
Ellen Pedersdatter, 40 år, naturlige kopper, er født i Sverige
A. Grubb, brygger og
bager Dehn
5. jan
1816
I kirken
13
 Hr. Terkel Slott, 47 år, 
qvarteer mand, er frasepareret fra sin første hustru, naturlige kopper
 Pigen, Johanne Hubert 
30 år ??
Naturlige kopper
[Navn og alder meget gnidret, kan være forkert!]
 Hr. Frederik Wilhelmsen, færgemand
hr. fuldmægtig Matzen på skriverstuen
 3. Jan
1816
Kgl. separationsbevilling af 6. Oct. 1815
i kirken
14
 Peter Rasmussen, tjenestekarl her i byen, er wacc. 34 år gl. af dr. Strætt
Pigen Bodil Wilhelmsdatter
27 år gl. her i byen, naturlige kopper
 Hr. Kammeråd . .?? Top
og fuldmægtig Rhoden
 15. Dec.
1815
 i kirken
15
Ungkarl, Morten Christensen, 30 år, conditionerer her i byen,
har haft naturlige kopper 
 Caroline Dideriksen, 
36 år gl.
naturlige kopper
begge tiener hos captain Berner
 Hr. . . .tair ?? Berner inspecteur ved Toldwæsenet
Terkel Slott, qvarteer mand
24. Jan.
1816
i kirken
16
Hans Petersen, 27 år, søemand
har haft naturlige kopper 
 Mad. Johanne Sophia Lotz-oldermand, P. Kragh's enke
har haft naturlige kopper 
Hr. Kjøbmand Meyer
og andreas Grubb, brygger
17. Jan
1816
I kirken 
17
Ungkarl, Caspar Andersen, brygger og brændewiinsbrænder, her i byen, 25 år
har haft naturlige kopper 
Jfr. Boliane Petersen, 15 år,
er waccineret
 Hr. procurator Møller
slagter Petersen
want.
12. Jan.
1815
[Betyder måske vaccineret]
I huuset, bevilling af
den 10. Jan. 1816
18
 Ungkarl Johannes Godtlieb Casparsen
færgemandssøn, 23 år, har haft naturlige kopper - her i byen
Mad. Ellen Kierstine. qwarantæne wægter Herry Andersens enke, 
34 år, har haft naturlige kopper 
 Caspar Andersen og 
Frederik Hansen, begge bryggere og brændewiinsbr.
her i byen
20. April
1816
I kirken 
19
Svend Johnson, bryggerkarl her i byen, 30 år, har haft naturlige kopper 
Helene Kierstine Malmberg
29 år gl. tjenestepige her i byen, har haft naturlige kopper 
Skrædermester Bodin og
wærtshuusholder Johan Nielsen
16. Aug.
1816
I kirken 
20
Hans Larsen, brygger og brændewiinsbænder her i byen, 29 år, har haft naturlige kopper 
Jfr. Elisabeth Catharina Kierck
17 år, er waccineret den 27. Marts 1810 af Møller
Niels Svendsen og
brygger J. C. Møller, høker
23. Febr.
1816
I huset, bewillingdato
19. febr. 1816
21
Carl Henning, 31 år, slagtermester her i byen, har haft naturlige kopper 
Mad. Dorothea Hartmann, enke efter afg. slagtermester Jacob Nielsen, 48 år gammel,
har haft naturlige kopper 
[Ane Dorothea Hartmann f. 22. juni 1765 (Family S.)
Erenst Hartmann, slagtermester, og
M. Stokkert, garvermst.
29. Febr.
1816
I huset, bevill. dato
12. Febr. 1816
22
 Thomas Anthonsen, 45 år,
har haft naturlige kopper 
Jfr. Johanne Bentzen, 22 år
har haft naturlige kopper, 
her i byen
 Meelhandler Sandrue
Christen Jeppesen, wærtshusholder
7. Marts
1816
I huset,
Bewill.dato. 
29. febr. 1816 
23
 Jens Pedersen, s. . .mand?? boende på Aalsgaard, 23 år, waccineret af chirurg Jacobsen på Aalsgaard.
 Jomfru Inger Chirstine Salomonsen, 23 år, hos forældrene her i byen, 
wacc af Wisch
 Otto Salomonsen, færgemand, og
Peter Jensen, skipper
21. Marts 
1816 
 I huset
Bevillin. 14. marts 1816
24
 Guldbrant Johansen Kulland, 30 år
her i byen, har haft naturlige kopper 
Norsk af fødsel
Jmfr.Britta Stine Malmgreen,
har haft naturlige kopper,
Svensk af fødsel, nu her i byen
Kreidahl, garver
Svartz, raadstuebetjent
 13. May
1816
I kirken 
25
Lars Andersen, bryggerkarl her i byen
29 år, har haft naturlige kopper 
Jfr. Charlotte Juliane Hansen,
24 år, her i byen, har haft naturlige kopper 
Hansen, haarskiæer
Hans Mathisen brygger
 11. Maj 
1816
 I kirken
26
 Mogens Jensen, færgekarl her i byen, 
23 år, har haft naturlige kopper 
 Enken, Anna Christine Geertsen
40 år, her i byen, har haft naturlige kopper 
 Johannes Christophersen
og Ole Bentzen, færgemænd
Ikke udfyldt 
Ikke udfyldt 
Jævn. reg. 163
27
 Hr. Martin Grønbeck, 25 år, kjøbmand her i byen, har haft naturlige kopper 
Jfr. Maren Lyngbye, 26 år, 
har haft naturlige kopper.
Tiente her i menigheden
Hr. consul Fenwick og
brudgomens fader, hr Grønbeck
1. May 1816 
I huset, bevill. 
22. april 1816 
28
 Johan Rode, kudsk, 33 år,
har haft naturlige kopper 
Johanne Adams, 23 år,
har haft naturlige kopper 
her i byen
grosserer Borries
kiøbmand Hansen
 26. Juli
1816
I kirken 
29
Ebbe Olsen, 24 år, færgemandskarl,
har haft naturlige kopper, her i byen
 Kierstine Cathr. Rasmusdatter
22 år, har haft naturlige kopper, her i byen
 Smith, wognmand
slagter Hartmand
Ikke udfyldt 
Ikke udfyldt 
Jævnf reg: 183
30
 Ungkarl, Peter Petersen, 23½ år,
har haft naturlige kopper, af Tikiøb sogn
 Pigen Johanne Rasmusdatter
22 år, her i byen
har haft naturlige kopper 
 Heller og Lundgreen,
smedemestre
7. Juni
1816
I kirken 
31
 Niels Andersen, 29 år,
tjenestekarl her i byen,
 Enken, Berthe Pedersdatter.
har haft naturlige kopper 
her i byen
Garwermester Kreydahl
høker M. Møller
 26. Juli
1816
I kirken 
32
 Niels Jacobsen Wiig, 21 år,
har haft naturlige kopper 
Brolægger her i byen
Pigen Johanne Lorentzen, 
30 år
har haft naturlige kopper, 
her i byen
Carl Frederik Mortensen
muursvend, huusmand og Lorentzen, gartner her i byen
 28. Aug.
1816
I kirken 
33
 Christen Nielsen Fischer, 37 år, har haft naturlige kopper, arbeidsmand her i byen
 Marie Kirstine Pedersdatter, 
40 år, har haft naturlige kopper, 
her i byen
 Erick Bodin, skrædder,
C. A. Schefer skrædder
 14. Aug.
1816
I kirken 
34
Hendrick Grader, 33 år, skomagersvend her i byen, har haft naturlige kopper,
Anna Kierstine, enke efter afgangen wægter Niels Torstensen her i byen, 42 år,
har haft naturlige kopper,
Niels Christiansen, skomagermester og
Daniel Lundsteen,
smedemester
19. Juli
1816
I kirken 
35
Jacob Bentsen, 24 år, tjenestekarl her i byen, har haft naturlige kopper,
Annette Lorentzen, 24 år, har haft naturlige kopper, her i byen.
Lars Møller, brændewiinsbrænder
Lorentz Hofmeier, natmand
 2. Aug.
1816
 I Søeborg kirke
36
Hr. pastor Søren Fauerschou, sognepræst til Arrild i Ribe Stift, 45 år, 
har haft naturlige kopper,
Jfr. Hanna Elisabeth Georgine Jørgensen, 25 år, her i byen,
har haft naturlige kopper,
Hr. prowst Jørgensen.
Bogholder Øding
14. August
1816
I kirken 
37
Hr. forpagter Mathias Søeborg, 26 år,
har haft naturlige kopper.
 Jfr. Birgitte Marie Jørgensen, 22 år, wacc. af Dr. Strætt.
 Hr. prowt Jørgensen
Bogholder Øding
30. Oct.
1816
i kirken 
38
Peter Bentzen, 36 år, Tjenestekarl her i byen, har haft naturlige kopper.
Anna Jeppesdatter, 37 år,
har haft naturlige kopper, 
Her i byen.
 Hr. Davidsen, ejer af Cronborg Ladegaard og
K. Fallenstein, bødkermester
9. Aug.
1816
I kirken 
39
Christian Engelsen, 19 år, reservelods
her i byen, har haft naturlige kopper,
Margrethe Jensdatter,
21 år, har haft naturlige kopper, her i byen
Niels Chistiansen, skomagermester, og
Anders Beretntzen, fast lods
16. August
1816
I kirken
40
Peter Kær, 39 år, snedkersvend her i byen, har haft naturlige kopper.
Enken, Ellen Svendsen, 
48 år ??
har haft naturlige kopper.
[Alder gnidret, kan være forkert]
Timler, snedkermester
Schultz, handskemager
Ikke udfyldt
Ikke udfyldt
Jævnf. reg nr. 122
41
Peter Jacobsen 21 år, tienestekarl her i byen, har haft naturlige kopper
 Pigen, Kierstine Jørgensdatter, 26 år, har haft naturlige kopper.
 Ole Jensen, høker,
Hendrik Christensen, høker
30. Aug.
1816
I kirken 
42
Bendt Petersen Hallengreen,
20 år, muursvend her i byen,
har haft naturlige kopper.
 Magdalene Dahlqvist, 27 år, 
Wacc. af Møller
 Askengreen, spisewært, 
Carl Svang, grønthandler
Ikke udfyldt
 Ikke udfyldt
43
 Peter Larsen, 29 år, tømmersvend her i byen, har haft naturlige kopper
 Pigen, Anna Margrethe Hansen, 16½ år, wacc. af Andersen, her i byen
 Nissen, møller og
Buckvaldt, wærtshusholder
22. Nov.
1816
I kirken 
44
 Hr. Niels Lauritzen Welling, opsynsbetjent ved politiet, 34 år,
har haft naturlige kopper.
Jfr. Karen Nebel, 36 år,
har haft naturlige kopper
Etatsraad og cancellideputeret Larsen i København og commandeur capitain og Ridder, Bille i Helsingør
 30. Oct.
1816
I kirken 
45
 Ungkarl og kiøbmand, Simon Unna, 25 år, har haft naturlige kopper, efter att. af  Z. Fraenkel, distriktslæge i Kiøbenhavn, 
af den mosaiske troesbekiendelse
 Jfr. Johanne Schrøder, 17 år, født i Hirsholm. Wacc. efter att. af [Ikke oplyst]
 Ritmester Rasted
loots bogholder Oeding
[Øding]
 19. Nov.
1816
I kirken.
Kongelig allernaadigst bewilling dateret 
9. Oct. 1816