St. Mariæ sogn, Helsingør:

Tilbage til Helsingør
Døde qwindekjøn fra 1846 til - 1848

Listen kan indeholde taste- og tydefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.

Mine kommentarer er i skarpe paranteser. [ ]

Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
1
15. Jan.
22. Jan.
Sally Morell
født Gorton
Enke efter kjøbmand Morell
68
Død af apoplexie
2
16. Jan.
22. Jan.
Ane Christine Petersen
født Græbe
Enke efter slagtermester 
Martin Petersen
71
Død af langvarig 
nerwebetændelse
3
17. Jan
22. Jan.
Regine Birgitte Petersen
Arbeidsmand Rasmus Petersen 's
barn
8
Død af kjertelsygdom
4
21. Jan
24. Jan
Victoria Levinsohn
Enke efter slagtermester Levinsohn
Ulæseligt
Død af krampeslag
5
1. Febr.
5. Febr.
Augusta Victoria Jensen
En datter af Gartner Jensen
10 mnd.
Død af krampeslag
6
4. Febr.
11 Febr.
Laura Eleonora Thystofte
Fruentimmeret Jacobine Pauline 
Thystofte 's uægte barn
½ år
Død af krampeslag
7
8. Febr.
14. Febr.
Johanne Kirstine Kjerboe
Brygger Kjerboe 's enke
65
Død af underlivs . .??
(obstructes. . .) ??
[gnidret]
8
5. Mars
9. Mars
Caroline Augusta v. Mehren
Kjøbmand E. van Mehren 's barn
6 timer
Død af krampeslag
9
7. Mars
13. Mars
Kristine Nielsen
Skjærsliber Nielsens enke
64
Død af underlivssvækkelse
10
22. Mars
26. Mars
Caroline Wilhelmine Steffen
Arbeidsmand Joseph 
Wilhelm Steffen 's barn
Død af mæslinger
11
30. Mars
4. April
Juliane Hartmann
Fattighuslem
75
Død af tæring
12
8. April
11. April
Ida Emilie Petersen
Skrædermester Petersen 's datter
10 mnd.
Død af nerweus feber
13
16. April
20. April
Ida Jensine Sophie 
Caroline Petersen
Consul George Petersen 's datter
8 mnd.
Død af krampe
14
1. Mai
6. Mai
Sophie Marie Nielsen
Arbeidsmand, Lars Nielsen 's datter
7 mnd.
Død af krampe for tænder [!!]
15
5. Mai
11. Mai
Johanne Marie Bertelsen
Muursvend, Lars Jensen 's hustru
31
Død af brystsygeonde
16
8. Mai
13. Mai
Petra Elise Ragnhild 
Jørgensen
En datter af skolelærer Jørgensen
2 år
Død af krampeslag
17
12. Mai
16. Mai
Christine Leontine Kisling
Hoboist Andresen 's pleiebarn
½ år
Død af krampeslag
18
15. Mai
22. Mai
Anne Cathrine Hyll
Færgemand, Frederik 
Nielsen Hyll 's kone
80
Død af alderdomssvækkelse
19
17. Mai
22. Mai
Emma Eleonore 
Wilhelmine Paulsen
Muursvend C. Paulsen 's datter
9 mnd.
Død af krampe for tænder
20
26. Mai
30. Mai
Cecilie Ane Christine 
Hannemann født Svendsen
Enke efter skomagermester Hannemann
71
Død af typhusfeber
21
19. Juni
22. Juni
Inger Kirstine Danielsen
Tjenestepige
23
Død af typhusfeber
22
24. Juni
29. Juni
Marie Hedevig Hammerich
Fattighuslem
 58
Død af wattersot 
23
 3. Juli
7. Juli 
Ellen, - dreier Lassens enke 
 Fattighuslem
71 
Død af nervesvækkelse 
24
 12. Juli
17. Juli 
Birthe Kirstine Hansen 
Tjenestepige 
25 
Død af brystsygdom
25
 16. Juli
20. Juli 
Emma Anette Madsen 
Kjelderkarl Franz Madsen 's barn 
 1
Død af s. . .??
26
 19. Juli
23. Juli 
Marie Sophie Nielsen
født Staudt
Styrmand Peter Staudt 's hustru 
 30
Død af underlivsbetændelse
27
 5. Aug.
8. Aug. 
 Johan, fisker Ole Bagge 's enke
[ Måske menes der Johanne ]
 Fattighuslem
71 
Død af apoplexie
28
 5. Aug.
8. Aug. 
 Ane Petersen
Fattighuslem 
78 
Død pludselig 
29
 13. Aug.
17. Aug. 
Emma Florence Gronemann 
Sergeant Gronemann 's barn 
 4
Død af hjernewattersot 
30
 17. Aug.
21. Aug. 
Josine Marie Nielsen 
født Diettmar ?? [gnidret]
 Sergeant Nielsen 's kone
31 
Død af brystsyge
31
 17. Aug.
21. Aug. 
Kirstine Marie Andersen 
Tjenestekarl Søren Andersen 's barn 
3 uger 
 Død af krampeslag
32
 11. Sept.
16. Sept. 
Sophie Henriette 
født Holst
Contorist Kaas 's hustru
37 
Død af tæring
33
 17. Sept.
21. Sept 
Mathile Natalia Svendsen 
En datter af garwersvend  Svendsen 
[Niels og Botilde Svendsen]
8 mnd. 
Død af diarrhoe 
34
 29. Sept.
3. Oct. 
Karen Olsen 
Tjenestepige 
18 
Død af typhus
35
 5. Oct.
9. Oct. 
Mariane Christiane Wright 
En datter af skibsclarerer 
George Wright 
 6
Død af hjernewattersot 
36
 15. Oct.
21. Oct.
Karen Nielsdatter 
Tjenestepige 
28 
Død af typhus
37
 17. Oct.
 21. Oct.
 Sophie Caroline 
Amalie Braunstein
En datter af hoboist Braunstein 
 3 uger
 Død af krampeslag
38
 6. Nov.
12. Nov.
Marie Birgitte Werner 
født Wennerlund
Afdød capitain og bundtmager 
Werner 's hustru
 66
[Ikke oplyst] 
39
 10. Nov.
14. Nov. 
Emmy Petra Frederikke Thalbitzer 
Kjøbmand William Thalbitzer 's datter 
14 
Død af typhus
40
 13. Nov.
18. Nov. 
Charlotte Mathilde 
Elisabeth Winther 
 -  -  -
2. 3/4 år 
Død af hidsig feber 
41
 24. Nov.
30. Nov. 
Johanne Sophie Linge
født Wessel
Skræder Linge 's enke 
62 
[Ikke oplyst] 
42
 30. Nov.
4. Dec. 
Ane Marie Andersdatter 
 Fattighuslem
78 
Død af alderdomsswaghed
43
 24 Dec.
29. Dec. 
Anne Marie Augusta Schmidt 
Kammerraad og toldassistent 
Schmidt 's datter 
 8
Død af nerweus feber
44
 28. Dec.
4. Jan. 
Ane Christine Hannibal
født Petersen
Toldkammerbud Hannibal 's hustru 
42 
Død af lungebetændelse
45
 28. Dec.
5. Jan. 
Charlotte Amalie v. Schertiger
født Dorsch. . .?? [Gnidret]
 Oberstlieutenant Schertiger 's enke
73 
Død af brystsyge 
46
29. Dec.
4. Jan. 1847
Magdalene Lind
Fattighuslem
72
Død af alderdom

1847


Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
1
2. Jan.
7. Jan.
Ane Odensee
Arbeidsmand Odensee 's enke
65 år
Død af alderdom
2
3. Jan.
7. Jan.
Magdalene Thomsen
Fattighuslem
74
Død af brystbetændelse
3
5. Jan.
9. Jan.
Birgitte Kirstine Madsen
Enke, hospitalslem
90
Død af alderdom
4
6. Jan.
12. Jan.
Frederikke Agnete Holm
Capitain og organist Holm
75
Død af gigt og alderdom
5
26. Jan.
31. Jan.
Henriette Caroline Elisabeth 
Petersen født Drejer
Consul George Petersens kone
30
Død af krampe 
efter forløsning
6
 27. Jan.
 1. Febr.
 Ane Kirstine Hansen
født Brandt
Drager Mads Hansen 's hustru 
52
 Død af apoplexie
7
 24. Jan.
1. Febr. 
Petronelle Jensen 
Tjenestekarl Jens Petersen 's barn 
5 dage
Død af krampeslag 
8
3. Febr. 
8. Febr. 
Kirstine Johnsen 
 Fattighuslem
 70
Død af brystsygdom 
9
28. Febr. 
5. Mars 
Sophie Frederikke Olsen
født Werring
Færgemandsenke 
 70
Død af 
alderdomssvækkelse 
10
 11. Mars
13. Mars 
Emma Würtz 
En datter af sergeant Würtz 
10 dage 
Død af krampeslag 
11
9. Mars 
13. Mars 
Christiane Wilhelmine Wagner
[Christiane er muligt overstreget]
 En datter af commandersergeant Wagner
8½ år 
Død af typhus 
12
18. Mars 
23. Mars 
Cecilie Strandborg 
Ugift hospitalslem 
 72
Død af langvarig diaré 
13
 24. Mars
 30. Mars
Ane Rasmussen 
Enke efter gjestgiwer Rasmussen
Hospitalslem
88 
Død af 
alderdomssvækkelse 
14
 14. April
21. April 
Dorothea, Lars Nielsen 's enke 
Fattighuslem
 68
Død af brystsyge 
15
 17. April
21. April 
Kirstine Qviding 
Fattighuslem 
[I flg. Ft.1845 født i Sverige]
58 
Død af hidsig feber 
16
  25. April
29. April 
 Methine Margrethe van Mehren
En datter af Kjøbmand E. v. Mehren 
2½ 
Død af stenbe . . . ??
17
 5. Mai
7. Mai 
Udøbt 
Fruentimmeret Østerberg's datter 
1 dag 
Død af krampe 
18
8. Mai 
12. Mai 
Sophie Christine Natalie Nielsen 
 Snedkermester Jens Nielsen 's barn
Død af krampeslag 
19
23. Mai 
28. Mai 
Ane Kristine Knoblauch
født Olsen
Taarnvægter Knoblauch 's enke 
64 
Død af apoplexie 
20
26. Mai 
31. Mai 
 Sidse Magrethe Suhr
født Carlsen
Hospitalslem, contorist Suhr 's hustru 
76 
Død af 
lungebetændelse 
21
 29. Mai
3. Juni
Ulrikke Dorothea
Marie Juliane Moberg 
 En datter af sadelmagermester
Moberg
 2
Død af krampe 
22
 29. Mai
3. Juni 
 Sidse Dahlgreen
 Hospitalslem, forhen frugthandler
 93
 Død af følgerne af
apoplexie
23
 28. Mai
2. Juni 
Petronelle Andersdatter
Fattighuslem, drager Petersen 's enke
 79
Død af 
alderdomssvaghed 
24
 31. Mai
4. Juni 
Christine Wibroe
født Nielsen
Enke efter grosserer Wibroe
[brygger Carl Wiibroe 's mor]
 74
Død af 
organisk brystsygdom 
25
 1. Juni
11. Juni 
Anne Fellumb 
 Enke efter skipper Fellumb.
Hospitalslem
 77
Død af wattersot 
26
6. Juni 
12. Juni 
Maria Elisabeth Geismar 
Enke efter blyetækker Geismar og
hospitalslem
 77
Død af apoplexie 
27
 7. Juli
10. Juli 
Frederikke Elisabeth Gelardi 
En datter af wævermester Gelardi 
8 mnd. 
Død i krampe 
for tænder 
28
 30. Juli
2. Aug. 
Nille Sophie Christensen 
En datter af Ane Marie Christensen
 12 dage
Død af krampe 
29
 2. Aug.
7. Aug. 
Marie Kristine Schubel
født Bjerring
 Bødkermester Schubel 's hustru
60 
Død af  nervebetændelse
30
20. Aug. 
5. Aug.
 Emilie Pauline Olsen
Fruentimmeret, Martine Olsen 's barn 
 4 mnd.
Død af S . . .?? 
31
17. Oct. 
21. Oct.
Ane Kirstine Magnussen 
født Bendsen
Wævermandsenke
85
Død af 
alderdomssvækkelse 
32
 18. Oct.
23. Oct. 
Christine Wodskow
Enke, hospitalslem 
70 
Død af 
lungebetændelse 
33
 31. Oct.
 5. Nov.
Karen Madsen 
Fyroppasser Peder Madsen 's hustru 
 67
Død af 
brystbetændelse 
34
 30. Oct.
4. Nov. 
Ane Cathrine Røpper 
Enke og hospitalslem 
87 
Død af nervefeber 
35
 25. Nov.
30. Nov. 
Karen Ramløse 
Fattighuslem, Lars Petersens hustru 
71 
Død af brystsygdom 
36
19. Dec. 
23. Dec. 
Magdalene von Krogh 
født Krogh
[Magdalene von Krogh født i Gram, d. 13.6.1775, død på Marienlyst ved Helsingør , var gift med sit søskendebarn Adam Gottlob von Krogh. Ægteskabet var barnløst. Om hendes slægt og familie kan man læse mere i “Sønderjydsk Maanedsskrift” nr. 9 - årgang 1932 / 1933.]
Enke efter kammerherre og
assistent ved Øresunds Toldkammer, von Krogh
 72
Død af gigtsvaghed 
37
31. Dec. 
4. Jan. 1848 
 Udøbt pigebarn
Arbeidsmand Næhr 's barn 
3 uger 
Død af krampe 

1848.

Sidst i dette år: Dødfødte piger
 
Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navne
Stand haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
1
2. Jan
6. Jan
Inger Maria Knirck
[Født Jacobsen]
Raadstuebetjent Knirck 's enke
59
Død af tæringsfeber
2
28. Jan.
3. Febr.
Maren Alberg
Spekhøker Alberg 's enke
84
Døde sandsynligen af 
apoplexi pludseligt
3
3. Febr.
8. Febr.
Bente Christine Bertelsen
Rebslager Bertelsen 's kone
49
Død af brystsyge
4
5. Febr.
9. Febr.
Inger Cathrine Simmelkjær
Enke efter capitain, 
kjøbmand Simmelkjær
78
Død af 
alderdomssvækkelse
5
19. Febr.
24. Febr.
Else Jensdatter
Arbejdsmand 
Søren Madsen 's hustru
29
Død af tæring
6
20. Febr.
24. Febr.
Cecilie Askeløv
Enke og fattighuslem
67
Død af chronisk diaré
7
14. Mars
17. Mars
Christine Petersen
En datter af spekhøker Petersen
18 dage
Død af lungebetændelse
8
13. Mars
17. Mars
Johanne Olsdatter
Tjenestepige
69
Død af 
alderdomssvaghed
9
2. April
7. April
Cathrine Rasmussen
Bryggerkarl, Hans Frandsen 's kone
43
Død af lungebetændelse
10
19. April
25. April
Ane Birgitte Moberg
født Nielsen
Maren
Hattemagermester J. Moberg 's hustru
43
Død af wattersot
11
3. Mai
10. Mai
Johanne Marie Iversen
født Jensen
Kjøbmand C. F. Iversen 's hustru
30
Død af brystsyge
12
14. Mai
18. Mai
Ellen Davidsen
Quarantainebetjent Davidsen 's hustru
76
Død af chronisk hjerne . .??
13
6. Juni
10. Juni
Bodil Kreidahl
Enke, hospitalslem
79
Død af 
alderdomssvækkelse
14
8. Juni
13. Juni
Kirstine Christensen
Tjenestepige
68
Død af  . .?? feber
15
11. Juni
16. juni
Sophie Margrethe Arbeiter
Hospitalslem, ugift
75
Død af wattersot
16
15. Juni
19. Juni
Johanne Marie Nielsen
Sergeant Nielsen 's barn
9 ??
Død af skarlagensfeber
17
24. Juni
29. Juni
Mette Marie Hansen
Tjenestepige
15 år
Død af brystsyge
18
6. Juli
11 Juli
Sara Elisabeth Cronwall
Hospitalslem, ugift
74
Død af wattersot
19
19. Juli
24. Juli
Marie Wiinberg
Hospitalslem, ugift
68
Død af asthma
20
20. Aug.
23. Aug.
Louise Cathrine Sparschutz ??
[Usikker på efternavn]
Bagermester Sparschutz 's datter
2½ år
Af skarlagensfeber
21
 25. Aug.
28. Aug. 
Mathilde Wilhelmine Wright 
En datter af kjøbmand major Wright 
6 år 
Død af skarlagensfeber 
22
25. Aug. 
30. Aug. 
Maria Elisabeth Schrøder
født Gerden
Malermester Schrøder 's hustru 
 54
Død af brystsygdom 
23
29. Aug. 
2. Sept. 
Anne Dorthe Ulrik 
Ugift datter af kjøbmand Ulrik 
54 år 
Død af 
lungeswindsot
24
10. Sept. 
14. Sept. 
Anna Frederikke 
Michaeline Victoria Møller 
 Landoeconom Møller 's datter
 1½ år
Død af krampeslag 
25
15. Sept. 
19. Sept. 
Ellen Kirstine Truelsen 
Hospitalslem 
55 
Død af lungeswindsot 
26
 30. Sept.
4 Oct.
Marie Ernestine Müller
Sergeant Møller's datter 
3 år 
Død af hjertesygdom 
27
30. Sept.
4. Oct. 
 Maren Christensen
født Halver
 Arbeidsmand Niels 
Christensen 's enke
70 
 Død af alderdomssvaghed
28
 7. Oct. 
 12. Oct. 
 Christiane Lorentzen
 Ugift fruentimmer
36 
Død af krampeslag 
29
11. Oct. 
17. Oct. 
Helena Christiane Solter 
 En datter af bogholder Solter
3 - 3/4 år 
Død af Skarlagensfeber 
30
24. Oct. 
28. Oct 
Julie Caroline Lunddahl 
Capitain af artilleriet v. Lunddahl 's barn 
4 - 3/4 år 
Død af nerwefeber 
31
19. Oct. 
24. Oct. 
 Eva Gundelach
Hospitalslem, forhen tjenestepige 
76 
Død af tæringsfeber 
32
18. Nov. 
22. Nov. 
Ane F. Schertiger 
[I Ft. 1845 er hun kun 71 år]
Hospitalslem 
99 
Død af nervefeber 
33
 19. Nov.
24. Nov. 
Benedicte Nidersee 
Enke efter toldbetjent Nidersee 
75 
Død af alderdomssvaghed 
34
 4. Dec.
8. Dec. 
Mathilde Christiane Emilie Brandt 
 Fruentimmeret Ane Marie 
Mathiesen 's barn
 3/4 år
Død af krampeslag
35
 2. Dec.
8. Dec. 
Ane Margrethe Salling
født . . .??
 Enke efter kjøbmand Salling
64 
Død af [Ulæseligt
36
 18. Dec.
23. Dec. 
Ane Nielsdatter Petersen 
Færgemand Colding Petersen 's enke 
78 
 Død af koldbrand
37
 22. Dec.
28. Dec. 
Kirstine Frederikke Danielsen 
Fattighuslem Daniel Drager 's datter 
60 
 Død af brystsyge
38
26. Dec. 
30. Dec. 
Ane Kirstine Petersen 
Fattighuslem 
50 
Død af hidsig feber 
39
28. Dec. 
2. jan 
1849
Inger Elisabeth Rist 
Enke efter Commandeur Rist 
74 
Død af brystkrampe 
40
-
-
2 dødfødte børn
[Intet videre indskrevet!]
-
-

1849


Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navne
Stand haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
1
12. Jan.
16. Jan
Johanne Kølner
Fattighuslem
70
Død af brystsyge
2
17. Jan.
22. Jan
Margrethe Nielsen
Tjenestepige
32
Død af brystsyge
3
29. Jan
2. febr.
Charlotte Amalie Hansen
Litzenbroder R. Hansen 's datter
8 dage
Død af krampe
4
 2. Febr.
6. Febr. 
Frederikke Wilhelmine Eskildsen 
Tjenestepige, Bendt Eskildsen 's datter
[Godt nok en ung tjenestepige]
1½ år 
Død af krampe for tænder 
i
 7. Febr.
12. Febr. 
Ane Kirstine Olsen
født Ellingsen
 Lods, Jacob Olsen 's hustru
 27
Død af Phthisis 
6
3. Febr. 
8. Febr. 
 Martha Christine Eriksen
født Thomsen
Enke efter Kjøbmand 
F. . .?? Eriksen paa Island 
 70
Død af alderdomssvækkelse 
7
 6. Mars
13. Mars 
Georgine Frederikke 
Dorothea Gløerfeldt 
 Contorist Bror Gløerfeldt 's hustru
31 
Død af lungesvindsot 
8
10. Mars 
15. Mars 
Margrethe Andersdatter 
Arbeidsmand And. Hansen 's enke.
Fattighuslem
 77
Død af asthma 
9
3. April 
7. April 
Maren Kirstine Nielsdatter
Fattighuslem 
63 
Død af asthma 
10
8. April 
11. April 
Emilie Anette Holm
født Hansen
Kjøbmand Holm 's kone 
35 
Død af typhus 
11
8. April 
12. April 
Johanne Sophie Rahtstedt 
Enkefrue 
70 
Død af lewerforfærdelse 
12
28. April 
2. Mai 
Kirstine Magrethe Svendsen 
Fattighuslem 
68 
Død af wattersot 
13
28. April 
2. Mai 
Christine Florin 
Fattighuslem 
44 
Død af swindsot 
14
29. April 
5. Mai 
 Christiane Birgitte Bothilda Fog
født Munthe af Morgenstierne
 Enkefrue
72
Død af lewersyge og wattersot 
15
2. Mai 
7. Mai 
Eleonora Frederikke Henriette Lukt 
Lieutnant Lukt 's datter 
1½ år 
Død af krampe 
16
1. Mai 
7. Mai 
Julie Hansine Frederikke 
Helene Wright
Skibsclarerer Wright 's barn 
3½ 
Død af lapering ?? 
Måske menes der 
'Laparotomi' = om bughulen.
17
13. Mai 
18. Mai 
Wilhelmine Birgitte Luxwahl 
Fattighuslem 
64 
 Død af tæring
18
4. Juni 
7. Juni 
Sidse Cathrine Johansen 
Fattighuslem 
50 
Pludselig død 
19
10. Juni 
15. Juni 
Johanne Sophie Kryger 
Enke efter bødkermester Kryger 
80 
Død af alderdomssvækkelse 
20
22. Juni 
26. Juni 
Hester Schander
født Feenwick
Enke efter bogholder Schander 
60 
Død af nerweslag.
[ Herefter en del gnidret skrift 
hvoraf jeg lige netop kan tyde:
.. sisk ?? af Hjaltesen . . .?? Taarbek
Se Ft. 1840 ]
21
 5. Juli
9. Juli 
Helene Margrethe Krause
Fattighuslem
Arbeidsmand Rasmus Jørgensen 's 
fraskilte kone
 46
Død af blodstyrtning 
22
 6. Juli
9. Juli 
Christine Jørgensen 
 Arbeidsmand Rasmus Jørgensen 's 
fraskilte kone
 39
Død af lungesvindsot 
23
10. Aug. 
16. Aug. 
Ane Frederikke Winther 
Enke, hospitalslem 
75 
Død af alderdomssvaghed 
24
6. Sept. 
10. Sept. 
 Kirstine Margrethe Hertel
Kammager Hertel 's hustru 
 68
Død af inflammations  . . .?? 
25
 26. Sept
2. Okt. 
 Bolette Marie Sophie Rohde
Garwermester Rohde 's ugifte søster 
54 
Død af brystsyge 
26
3. Oct. 
8. Oct. 
 Ingeborg Jørgensen
Jomfru, hospitalslem 
70 
Død af  L. .pering?? 
27
 10. Oct.
15. Oct 
 Cathrine Maria Gradmann
født Andrup
Major og raadmand 
Gradmann 's frue
 52
Død af apoplexie 
28
11. Oct. 
15. Oct. 
Bine Julie Nielsen 
Underjæger Jens Nielsen 's barn
8 uger 
Død af krampeslag 
29
13. Oct. 
19. Oct.
 Cathrine Beckstrand
Hospitalslem, 
wærtshusholder Beckstrand 's enke 
 73
Død af apoplexie 
30
29. Oct. 
3. Nov. 
Margrethe Theodora 
Hansine Jørgensen
En datter af tjenestepige Pernille
Larsdatter
6 uger 
Død af trødske 
31
 5. Nov.
10. Nov. 
Ulrikke Mariane Holm
født Brønlund
[Født i København]
Enke efter preusisk 
wice consul P. Holm
 58
Død af asthma 
32
 9. Nov.
15. Nov. 
Marie Frederiksen 
Fattighuslem 
71 
Død af lungesvindsot 
33
16. Nov. 
23. Nov. 
Inger Marie Frederiksen 
Snedker Frederiksen 's enke 
Hospitalslem
69 
Død af brystsygdom 
34
23. Nov. 
28. Nov. 
Laurentze Cathrine 
Frederikke  Sparschuts
Bagermester Sparschuts datter
2 år 
Hjertesygdom 
35
24. Nov. 
1. Dec. 
Elisabeth Sophie Olsen 
 Fattighuslem i casernen
49 
Døde ved en ulykkelg hændelse 
36
4. Dec. 
6. Dec. 
Ane Cathrine Gilz
Ugift fruentimmer 
25 
Død af tæring 
37
19. Dec. 
 27. Dec.
Martine Caroline 
Wilhelmine Moberg 
 Skomagermester Moberg 's 
uægte datter
1 år 
Død af krampeslag fra tænder 
38
24. Dec.
2. Jan. 
1850
Lovise Munthe Petersen
Slagtersvend 
Hartmann Petersen 's enke
33
Død af underlivstæring
39
13. Nov.
1849
14. Nov. 
1849
Dødfødt
Bundtmager Guldagers dødfødte datter
-
Dødfødt
40
18. Nov.
1849
20. Nov.
1849
Dødfødt
Arbeidsmand Niels Andersen 's 
dødfødte datter
Dødfødt
41
23. Juni
1849
25. Juni
1849
Dødfødt
W. . .?? Peter Rasmussen 's 
dødfødte datter
-
Dødfødt

1850


Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navne
Stand haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
1
1. Jan.
7. Jan.
Ane Caroline Walter
Fattighuslem
82
Død af alderdom
2
19. Jan.
22. Jan.
Hanne Cathrine Møller
født Jørgensen
Enke efter cigarmager Møller
45
Død af Nerweus feber
3
19. Jan.
26. Jan.
Sise Marie Wilhelmine Rasmussen
Tjenestepige
19
Død af typhusfeber
4
22. Jan.
29. Jan.
Johanne Christine Wedberg
født v. Hoff
Enke efter bogholder Wedberg
69
Død af 
alderdomssvaghed
5
4. Febr.
9. febr.
Hedevig Justa Friess
En datter af capitain Carl Wilhelm Friess
af Kr. Reg.
64
Død af lewersyge
6
 4. Febr.
9. Febr.
Mette Marie Jensdatter,
Thor Nielsens enke
Fattighuslem
60
Død af lungesvindsot
7
5. Febr.
11. Febr.
Magdalene Ockerblom
Hospitalslem, 
skomager Okkerbloms enke
70
Død af R . . ??
8
13. Febr.
20. febr.
Petræa Kirstine Marie Halberg
Tømmermester, Halberg 's barn
5
Død af hjernebetændelse
9
14. Febr.
23. Febr.
Emilie Anette Holm
Kjøbmand P. H. Holm 's barn
11
mnd.
Død af krampe 
for tænder
10
21. Febr.
28. Febr.
Emma Louise Gorm eller Gaarn
Skibskaptain Gorm 's datter
fra Kiøbenhavn
24
Død af nerwefeber
11
23. Febr.
28. Febr.
Sophie Mariane Lund
En datter af wæversvend 
Peter Conrad Lund
4
mnd.
Død af krampeslag
12
2. Mars
7. Mars
Ane Hansdatter
Arbeidsmand Anders Larsen
Holtemann 's kone
30
Død af barselsfeber
13
10. Mars
13. Mars
Laura Bruun
Bagermester Bruun 's datter
12 dage
Død af svækkelse af 
tidlig fødsel
14
12. Mars
18. Mars
Emma Holstebroe
En datter af Kjøbmand Holstebroe
9 år
Død af lungesvindsot
15
22. Mars
27. Mars
Ane Elisabeth Retsky
Skomager Retsky 's enke,
Hospitalslem
77
Død af R . .??
16
26. Mars
4. April
Frederikke Fabritius
Hospitalslem, enke efter 
wærtshusholder Fabritius
72
Død af
underlivsbetændelse
17
3. April
12. April
Udøbt
Fruentimmeret 
Inger Marie Svendsen 's datter
6 uger
Døde pludselig
af krampe
18
13 Juni
18. Juni
Karen Sørensen
Arbeidsmand
P. Sørensen 's kone
35
Død i barselseng
19
30. Juni
4. Juli
Marie Henriksen
født Jensen
Enke efter jordbruger
Mogens Henriksen
69
Død af kræft i maven
20
26. Juli
30. Juli
Emilie F. H. A. Falck
Pleiebarn hos owerjæger Aarbye
½ år
Død af feber og 
. . . . betændelse??
21
1. Aug.
5 Aug.
Rebekka Cathrine Larsen
født Gryderup
Enke efter lods Larsen
35
Død af brystsyge
22 A
30. Juli
3. Aug.
Birgitte Marie Olsen
Fattighuslem
58
Død af hjertesygdom
22 B
15. Aug
20. Aug
Birthe Jørgensdatter Olsen
Arbeidsmand Olsen 's hustru
47
Død af chronisk diarré
med wattersot
23
14. Aug.
19. Aug.
 Johanne Frederikke Siwerts Bakke
 Enke efter fisker 
Ole Larsen Bakke
 36 - 3/4
år
Lungesvindsot
24
 22. Aug
26. Aug 
Emilie Juliette Clausen 
 En datter af lods Christian Clausen
 1½ år
Død af krampe 
25
21. Aug. 
24. Aug. 
Kirstine Haagensen 
Fattighuslem 
53 år 
Chronisk diarré
26
 5. Sept.
10. Sept 
Henrikke født
Sandberg Christensen
Muursvend Christensen 's kone 
54 
Død af underliwsbetændelse 
27 A
 2. Sept
6. Sept 
Ane Marie Eeneroth
født Nielsen
Enke efter høker Eeneroth 
56 
Død af apoplexie 
27 B
5. Sept.
10. Sept
Leontine Ferlund
Muursvend 
John Adolph Petersen 's enke
41
Død af brystsyge
28
25. Sept. 
29. Sept. 
 frue Nicoline Elisabeth Eschricht
født Flindt
Owerlæge Eschricht 's hustru 
39 
Brysttæring 
29
7. Oct. 
11. Oct. 
Marie Abrahamsen 
Fattighuslem 
72 
Død af diarré 
30
16. Oct. 
21. Oct. 
Marie Staulund 
Enke efter sadel- og Garvermester
Staulund
 71
Død af 
alderdomssvækkelse 
31
28. Oct. 
31. Oct. 
 Marie Petersen
Bryggerkarl, Johannes Petersen 's barn 
 8 uger
Død af krampe 
32
23. Nov. 
 29. Nov.
Emilie Charlotte Marie Larsen 
Skomagermester, Niels Larsen 's datter 
8 år 
 Død af lungebetændelse
33
26. Nov. 
30. Nov. 
Sophie Frederikke Østberg 
Fruentimmeret, Ane Elisabeth 
Hansen, Østberg 's barn 
 11 mnd.
Død af krampe 
34
27. Nov. 
30. Nov. 
 Dorothea Fenger 
Fattighuslem 
52 
Død af brystsygdom 
35
15. Dec. 
20. Dec. 
Maria Kirstine Nielsen
født Jørgensen
Arbejdsmand 
Johannes Nielsen 's kone 
 46
Død af hjernebetændelse 
36
31. Dec. 
6. Jan.
1851
Alvilda Marie Berg 
Sergeant Berg 's datter 
7 år 
Død af kirteltæring
37
 23. Dec.
27. Dec. 
Louise Cecilie Petersen 
En datter af krigsraad Petersen,
cancelliraad og toldkontrolleur Petersen
 56
Død af lungesvindsot