St. Mariæ sogn, Helsingør:

Døde mandkjøn fra  2. Januar 1842 til 25. December 1845.
Morbus Cæruleus = hjertesygdom
[Mine commentarer vil være i skarpe paranteser]

Tilbage til Helsingør

Anno 1842


Nr.
Dødsdag
Begr.dag
For- og tilnavne
Stand, haandtering opholdssted
Alder
1
2. Jan
6. Jan
Ludvig Franz Rasmus Røhl
En søn af bagermester Røhl
4 mnd
2
1. Jan
6. Jan
Andreas Jørgensen
Wæwermester
38 år
3
24. Jan
29. Jan
Elias Rosengreen
Pensioneret hoboist
68 år
4
10. Feb
15. Feb
-  -  -  -  -
Commandeersergeant Schlosrick 's barn. 
Død i krampeslag under [eller 'inden'] dåb.
4 dage
5
17. Feb
21. Feb
Laus Anton Sophus Jørgensen
Skrædermester Jørgen Jørgensens barn
6 uger
6
23. Feb
1. Mar
Niels Nielsen Horserød
Fattighuslem
70 år
7
1. Mar
5. Mar
Andreas Wilhelm Blomsterberg
Slagtermester Blomsterbergs barn
1.3/4 år
8
4. Mar
10. Mar
Carl Neumann
Fattighuslem
74 år
9
9. Mar
14. Mar
Hans Grønlund Saabye
Regimentsskriver
30 år
10
2. Apr
8. Apr
Joachim Oscar Schæfmann
En søn af hattemager Schæfmann
6 uger
11
3. Apr
8. Apr
Jørgen Petersen
Fattighuslem
70 år
12
7. Apr
11. Apr
Johan Henrik Sivertz
Ærlig slawe paa Cronborg
75
13
8. Apr
12. Apr
Ferdinand Carl Johan Struck
Lods Struck 's barn
5½ mnd
14
8. Apr
15. Apr
Frederik Riga
Fattighuslem
75 år
15
9. Apr
15. Apr
Jørgen Peter Jørgensen
Arbeidsmand Lars Jørgensens søn
1 år
16
14. Apr
19. Apr
Georg Andreas Späth 
Fattighuslem
61 år
17
17. Apr
21. Apr
-  -  -  -
Fruentimmeret Ane Kirstine Rybergs søn.
Død pludselig under daab. 
2 mnd
18
27. Apr
31. Apr
Hans Nielsen Gryderup
Arbeidsmand
63 år
19
17. Maj
21. Maj
Hans Peter Julius Christensen
Søn af muursvend Christensen
14 år
20
25. Maj
28. Maj
Peter Beckstrand
Wærtshuusholder
72 år
21
28. Maj
1. Juni
Jens Peder Møller
Søn af gjørtlermester Møller
4 dage
22
1. Juni
6. Juni
Caroline Andrea Jessen !
Almisselem [En fejl af penneføreren]
17 år
23
2. Juni
7. Juni
Peter Jensen Appelrod
Søn af færgemand Appelrod
27 år
24
5. Juni
10. Juni
Cecilie Cathrine Backe !
Hospitalslem [En fejl af penneføreren]
87 år
25
- - -
- - -
- - -
[Ikke udfyldt]
- - -
26
19. Juli
23. juli
Jens Sørensen
Muurlærling
21 år
27
 28. Juli
1. Aug
Carl Heinrich Hermann 
Afskediget compagnie chirurg 
57 år 
28
27. Juli 
1. Aug 
Harald Frederik ferdinand Wilhelmsen
Fruentimmeret Sophie Hammerichs barn 
½ år 
29
 5. Aug
10. Aug 
Frederik Ferdinand Wilhelmsen 
Fattighuslem 
26 år 
30
17. Aug 
22. Aug 
Andreas Peter Lindberg 
En søn af smedmester Lindberg 
5 år 
31
23. Aug 
25. Aug 
Svend Ferdinand Svendsen 
En søn af bryggerkarl Hans Svendsen 
11 timer 
32
 1. Sep
6. Sep 
Henrich Linde ?? 
[Efternavn uklart]
 Fattiglem
38 år 
33
4. Sep 
8. Sep 
Wilhelm Engelsen 
En søn af lods Engelsen 
11 år 
34
 28 Sep
4 Oct 
Frederik Ferdinand Emil Petersen
Skrædermester Petersens barn 
9 mnd
35
30. Sep 
5. Oct 
Niels Hansen Næsbye 
Underjæger af 2. Jægercorps 
25 år 
36a
1. Oct 
6. Oct 
Niels Bertelsen 
Christiane Holmboms barn 
1/4 år 
36b
4. Oct
7. Oct 
Rudolph Ferdinand Petersen
P . .?? Hans Jacob Petersens barn 
1.1/4 år
37
  9. Oct
13. Oct
 Christian Carl  Wilhelm Sophus Hansen
Brygger Mads Hansens søn
 4 mnd
38
24. Oct
28. Oct 
Svend Johnsen
Fattighuslem
70 år 
39
1. Nov 
7. Nov 
Frederik Diderik Sechmann Fleischer 
Pensioneret underofficeer 
44 år 
40
6. Nov 
10. Nov 
Lars Olsen Ammindrup 
Underjæger af 2. Jægercorps
22 år 
41
8. Nov 
14. Nov 
Johannes Nicolai Meinertsen 
Færgekarl 
30 år 
42
10. Nov 
16. nov 
Jens Jensen 
Arbeidsmand 
40 år 
43
18. Nov 
24. Nov 
-   -   -   -   - 
Sypige Marie Rosengreen 's uægte og udøbte barn. Døde pludselig inden daab
7 uger 
44
21. Nov 
26. Nov 
Lars Larsen Hadstrup 
Underjæger af 2. Jægercorps 
23½ år 
45
26. Nov 
30. Nov 
Anton Ferdinand Røder
Toldbetjent Røders barn 
½ år 
46
1. Dec 
6. Dec 
Peter Haagensen 
Tjener, forhen skrædersvend 
67 år 
47
30. Nov 
6. Dec 
Peter Julius August Jensen 
Arbeidsmand Lars Jensens barn
2 timer 
48
 14. Dec
21. Dec 
Hans Christian Leerbek
Hospitalslem 
72 år

Anno 1843


Nr.
Dødsdag
Begr.dag
For- og tilnavne
Stand, haandtering, opholdssted
Alder
1
3. Jan
7. jan
Carl Peder Hansen Smørumovre
Underjæger af 2. Jægercorps
24 år
2
 3. Jan
9. Jan 
Peter Christian Seifert
Fattighuslem 
51 år 
3
25. Jan 
28. Jan 
Claus Heinrich Book 
Ærlig slawe 
70 år 
4
24. Jan 
30. Jan 
Frederik Johannes Westphael 
Bagermester Westphaels søn 
2 dage 
 5
11. Feb 
18. Feb
Lars Askeløv 
Fattighuslem, forhen wæver 
65 år 
 6
20. Feb 
25. Feb 
Hans Christian Hansen 
Oberst, 
Chef for Helsingørs borgerlige artillerie, magister Art . .??  Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand, forhen conrector ved Helsingørs lærde skole.
90 år 
 7
20. Feb 
25. Feb 
Christian Nielsen 
Arbeidsmand 
46 år 
 8
27. Feb 
4. Mar 
Kirstine Lundberg, født Frederiksen 
Enke efter muurmester Lundberg 
81 år 
 9
27. Feb 
4. Mar 
Claus Cronwall 
Sadelmagermester 
76 år 
 10
8. Mar 
 11. Mar
Frederik Maximillian Rohden 
En søn af skibsclarerer Rohden 
2½ år 
 11
10. Mar 
16. Mar 
Ove Samuel v. Gedde 
Oberst af forhenværende Kronens regiment, Ridder af Dannebroge
64 år 
 12
17. Mar 
23. Mar 
Peter Petersen 
Tjenestekarl, født i Pleielt i Tikjøb sogn.
35 år 
13 
 15. Apr
19. Apr 
Daniel Frederik  Eschricht
Owerlæge Eschricht 's barn 
4½ år
 14
23. Apr 
29. Apr 
Hans Andersen
Arbeidsmand 
59 år 
15 
30. Apr 
4. Maj 
Arthur Howden 
Skibsclarerer 
45 år 
16 
2. Maj 
8. Maj 
Lars Nielsen Jensen 
 Møllersvend
41 år 
17 
7. Maj 
13. Maj 
Christian Schou 
Bødkersvend 
38 år 
18 
12. Maj 
18. Maj 
Johannes Edvard Wulff
Bagermester Wulff 's barn
3½ år 
19 
19. Maj 
24. Maj 
Niels Peter Bolin 
Hospitalslem, forhen tømmersvend 
76 år 
20 
27. Maj 
1. Juni 
Hans Henrik Rømeling
Premierlieutenant Rømeling 's barn
7 år
21 
29. Maj 
2. Juni 
Christopher Abrahamsen Franzbøll
Jæger af 2. Jægercorps
Af Ribe Amts 59. lægd nr. 47.
22 år 
22 
31. Maj 
6. Juni 
Lauriz Ferdinand Johannes Moberg 
Saddelmagermester Mobergs barn 
1 år 
23 
3. Maj
7. Juni 
-  -  -  -  -  -  - 
Fruentimmeret Oline Sophie Jensens udøbte barn
4 dage 
24 
9. Juni 
13. Juni 
Hans Frederik Julius Børgesen 
Færgemand B. L. Børgesens barn
6 år 
25 
21. Juni 
 27. Juni
Christian Hermann von Friis 
Pensioneret oberstlieutenant, død paa Wexeboegaard i Asminderød sogn 
70 år 
26a 
17. Juli 
21. Juli 
Andreas Joseph Antonius Freundt 
Wævermester Freundt 's barn
[Se post 43]
7 uger 
26b
3. Apr
3. Apr 
-  -  -  -  - 
Fruentimmeret Bodil Andersens dødfødte søn 
-  -  -
27 
1. Aug 
4. Aug
Peter Hansen Sømarke
Underjæger wed 2. Jægercorps, owercomp . .?? nr. 38Af præstø amt. [Gnidret skrift]
 22 år 
28 
2. Aug
7. Aug 
 Carl Hans Hansen
Fragtmand Christopher Hansens søn
 2.1/4 år
29 
4. Aug 
7. Aug
 Johan Wilhelm Gudmandsen
 En søn af Kjelderkarl Niels Gudmandsen
 1 dag
30 
5. Aug 
8. Aug 
Franz Rasmus Ludvig Højer 
Fruentimmeret Caroline Wilhelmine Ingeborg  Højer 's barn. 
10 dage 
 31
4. Aug 
8. Aug 
Adolph Ernst Wilhelm Højer 
 Fruentimmeret Caroline Wilhelmine 
Ingeborg  Højer 's barn. 
1 dag 
32 
13. Aug 
16. aug 
Anton Gerhard v. Drejer 
Pensioneret major 
54 år 
33 
 19. Aug
22. Aug 
Jens George Myhre
En søn af owerlærer Myhre i Kiøbenhavn 
4 år 
34 
19. Aug
24. Aug 
Ludvig Ferdinand Knoblauch 
Taarnwægter 
61 år 
35 
21. Aug 
24. Aug 
Carl Alfred Emil Hansen 
En søn af arbeidsmand Hansen 
3 år 
36 
18. Sep 
23. Sep 
Andreas Nielsen 
En søn af fruentimmeret Johanne Petersen 
5½ år 
37 
17. Sep 
22. Sep 
Lorenz Peter Carlenius 
 Bogbindermester
53 år 
38 
23. Sep 
27. sep 
Lauriz Peter Larsen 
En søn af Arbeidsmand Johan Larsen 
1½ år 
39 
23. Sep 
28. Sep 
Anders Peter Rasmussen 
Wægter Peter Rasmussens barn 
1 dag 
40 
2. Oct 
6. Oct 
Peter Nielsen Vodskou 
Drager 
63 år 
 41
2. Oct 
7. Oct 
Christian Peter Christophersen 
En søn af hjulmagermester Jens Christophersen 
5 mnd 
42 
3. Oct 
9. Oct 
Ludvig Anshelmus Petersen 
En søn af kormnaaler Paul Petersen 
2 år 
43 
17. Oct 
23. Oct 
Anders Joseph Freund 
Wævermester [se post 26a]
26 år 
44 
 16. Oct
21. Oct 
Hersleb Hansen 
Fattighuslem 
58 år 
45 
22. Oct 
27. Oct 
Hans Olsen 
Fattighuslem 
62 år 
46 
15. Nov 
20. Nov 
Paul Sørensen Jenstrup 
Underjæger wed 2. compagnies jægere 
23 år 
47 
21. Nov 
23. Nov 
Edvard Thalbitzer 
Kjøbmand W. Thalbitzers barn 
3 dage 
48 
3. Dec 
6. Dec 
William Peter Holstebroe 
En søn af kjøbmand Jørgen Holstebroe 
9 dage 
49 
5. Dec 
8. Dec 
Ole Bendsen Smidt 
Færgemand 
59 år 
50 
7. Dec 
13. Dec 
Jens Christian Christensen 
Snedkermester 
38 år 
51 
20. Nov 
24. Nov 
Jacob Frederik Hank 
[FT 1840: 'Hanch']
Bagermester 
58 år 
52
Vide Supra
9. Dec.
7. dec.
14. Dec 
13. dec
Lauriz Cornelius Larsen 
Jens Christian Christensen
Arbeidsmand Peter Larsens barn.
Snedkermester
 7 mnd
53 
 9. Dec
18. Dec 
Søren Jensen 
Arbeidsmand - Har afliwet sig selv og begrawet uden jordpaakastelse og i stilhed i følge resolution af 14. Dec. 1843
33 år 
54 
 19. Dec.
23. Dec 
 Christian Schow
En søn af bødkersvend Schow 
2½ år 
55 
23. Dec 
29. Dec 
Peter Bendsen 
Klubvært i Øresunds Forening 
49 år 

Anno 1844


Nr.
Dødsdag
Begr.dag
For- og tilnavne
Stand Håndtering, opholdssted
Alder
1
6. Jan
10. Jan
Christoffer Hansen Bagge
Uærlig slave, begravet uden jordpaakastelse.
55 år
2
6. Jan
13. Jan
Peter Nicolai Johansen
Kammerraad og toldkontrolleur. Begravet samme dag som hans den 8. Januar, afdøde kone.
68 år
3
7. Jan
15. Jan
Jørgen Hansen
Spekhøker
51 år
4
11. Jan
16. Jan
Frederik Peter Maurizen
Brandtambour Maurizens barn
3½ år
5
11. Jan
19. Jan
Johan Peter Christophersen
Lærling hos bagermester Westphael
18 år
6
13. Jan
20. Jan
Christen Mikkelsen
Jordbruger Mikkelsens søn
6 uger
7
25. Jan
31. Jan
Johannes Christian Olsen
Snedkermester Olsens søn. 
Skarlagensfeber war dødsårsag.
15 år
8
2. Feb
7. Feb
Lars Larsen
En søn af lodsenke Larsen. 
Død af krampe i brystet.
4½ år
9
2. Feb
7. Feb
Henrik Ibsen
Slagtersvend
60 år
10
4. Feb
9. Feb
Andreas Berend Olsen
Smedmester Olsens søn. 
Død af skarlagensfeber
4 år
11
11. Feb
15. Feb
George Lund
Malersvend. 
Død ved et apoplektisk tilfælde
51 år
12
27. Feb
4. Mar
Carl Ludvig Diderik v. Nægler
Oberst, ridder af Dannebrog, slotsforwalter, captainvagtmester m.m. paa Cronborg. 
Død ved et apoplektisk anfald.
78 år
13
28. Feb
5. Mar
Niels Petersen
Født i Waldbye, tjenestekarl
Død af hidsig feber
20 år
14
3. Mar
6. Mar
Peter Nielsen
Wærtshuusholder. Død af fatal ?? afkræftelse. 
[Måske identisk med Peter Nelsen Ft. 1840 - 
46 år? ]
- -
15
15. Mar
19. Mar
Daniel Frederik Eschriht
Owerlæge Eschrihts barn. 
Død af em . .?? og hjerne . .??
[Meget gnidret]
3 mnd
16
27. Mar
1. April
Christian Frederik Sørensen
Fruentimmeret M. Mikk . . .?? søn 
[Næsten ulæseligt] Døde i krampe
10 uger
17
6. Apr
10. Apr
Morten Hansen Ullersløv
Underjæger af 2. jægercorps. 
Død af skarlagensfeber.
Af Maribo amt 9. lægd, no. 15.
32 år
18
20. April
25. April
Jens Jensen Frøslev
Underjæger af 2. Jægercorps. 
Død af lungesvindsot. 
Præstø amt 25. lægd, no. 38.
23 år
19
21. Apr
25. Apr
Carl Peter Wiedemann
Contoirist. 
Død af brystsyge
45 år
20
27. Apr
2. Maj
Carl Adam Weiss
Afskediget sergeant. 
Død af nervesvækkelse.
57 år
21
5. Maj
9. Maj
Anton Peter Vogel
Pensioneret tambour. Koldbrand i . .?? 
78 år
22
15. Maj
20. Maj
Anders Nielsen
Arbeidsmand. Død af apoplexie
49 år
23
16. Maj
20. Maj
Peter Mikkelsen Schoubye
Fattigwæsenets pleiebarn. 
Død af brystsyge
12 år
24
20. Maj
25. Maj
Johan Peter Jacob Cronwall
Malersvend. 
Død af brystsyge
28 år
25
18. Maj
24. Maj
Christian Knudsen
Slagtersvend. Død af tæring
56 år
25
4. Juni
7. Juni
Thomas Christian Branner
Capitain v. Branners barn. Død af krampe
8 dage
27
13. Juni
17. Juni
Carl Gottlieb Christensen
Skomagersvend. Død af brystsyge
26 år
28
27. Juni
1. Juli
 -   -   -   -  -
Borgemester Engmarksens barn fra Laholm. 
Død uden forudgaaende sygdomstegn. 
[En del mere tekst, men meget gnidret ]
- - -
29
1. Juli
5. Juli
Jørgen Hansen Trænderup
Underjæger af 2. jægercorps 2. comp.
Død af kræft i underlivet
24 år
30
6. Juli
11. Juli
Lars Jensen Appelrod
Færgekarl. Død af brystsygdom. Af  L. A. no. 39
22 år
31
7. Juli
11. Juli
Niels Larsen Ørslev
Underjæger af 2. Jægercorps 3. Comp. 
Af Sorø amt, lægd 24. no. 31, Død af Swindsot
23 år
32
9. Juli
12. Juli
Axel Meyer
Druknet. En søn af captain, chef for wagtskibet, Meyer, 
Ridder af Dannebroge.
NB: Begravelsen er foretaget i Holmens Kirke i Kiøbenhavn
4 år
33
14. juli
19. Juli
Peter August Pedersen
Skomagersvend. Har hængt sig selw i Helsingørs arrest. Begrawet uden kirkens ceremonie
41 år
34
14. Juli
21. Juli
Niels Wilhelm Julius Friess
Gartner. 
Druknet under baadsynkning paa rheden af 14. Juli
34 år
35
14. Juli
22. Juli
Peder Frederiksen Vangsgaardshuse
Underjæger af 2. Jægercorps, 4. compagnie. 
Af Præstøe amts 53. lægd no. 359
Druknet under baadsynkning paa rheden af 14. Juli
23 år
36
14. Juli
22. juli
Hans Andreas Borup
Sergeant og corpsskriwer af 2. Jægercorps, 1. compagnie.
Druknet under baadsynkning paa rheden af 14. Juli.
I flg. ..?? Resolution af 7. Nov. 1844 . . . ?? dette liig til Kiøbenhavn
40 år
37
14. Juli
22. Juli
Peter Julius Brudager
Sergeant wed 2. Jægercorps 3. compagnie.
Druknet under baadsynkning paa rheden af 14. Juli.
29 år
38
14. juli
21. Juli
August Theodor Schrøder
Malermester Schrøders søn.
Druknet under baadsynkning paa rheden af 14. Juli.
10 år
39
14. Juli
22. Juli 
Christian Rasmussen
Malerdreng.
Druknet under baadsynkning paa rheden af 14. Juli.
17 år
40
14. Juli
22. Juli
Niels Petersen
Kjeldermand Peter Christ. Petersens søn.
Druknet under baadsynkning paa rheden af 14. Juli.
12½ år
41
14. Juli
22. Juli
Peter Lorenz Fischer
Tømmersvend
Druknet under baadsynkning paa rheden af 14. Juli.
24 år
42
 21. Juli
 26. Juli
Børge Ludvig Børgesen 
Færgemand. Har druknet sig selw. Sandsynlig af fortvivlelse over ved uforsigtighed at have foranlediget 19 menneskers død af 14. Juli. Begrawet ifølge amtets tilladelse med jordpaakastelse af præsten, dog uden ind .. .?? et . . .?? delvist følge og uden anden kirkelig ceremonie.
41 år 
43
 27. Juli
30. Juli 
Carl August Nielsen 
Skrædersvend Nielsens barn. Død af krampeslag
8 uger 
44
27. Juli 
31. Juli 
Carl Thorvald Emil Reuterdahl Nielsen 
En søn af tømmersvend Nielsen og fruentimmeret Hedevig Reuterdahl. - Død af tæring
5 mnd 
45
 8. Aug
12. Aug 
Peter Dahlqvist
Skrædermester. Død af nervesvækkelse
59 år 
46
12. Aug 
16. Aug 
 Hans Peter Olsen 
 En søn af arbeidsmand Niels Olsen. 
Død af skarlagensfeber
 2½ år
47
 17. Aug
21. Aug 
Hans Jensen 
Opsynsmand wed wandwærket.
Død af delirium Tremens [!!]
 48 år
48
10. Sep 
16. Sep 
Jens Peder Jyde 
Arbeidsmand. 
Død af beskadigelse i hovedet ved et fald 
 29 år
49
21. Sep 
25. Sep 
Frederik William Blomsterberg 
Slagtermester Blomsterbergs barn.
Død som følge af for tidlig fødsel
8 dage 
50
20. Sep 
26. Sep 
Jørgen Rasmussen Neilinge 
Fattighuslem. Død af hidsig feber 
66 år 
51
29. Sep 
2. Oct 
Louis William Kirschner 
Skrædersvend Kirschner 's barn. 
Død af krampetilfælde 
 8 dage
52
7. Oct 
12. Oct 
Ole Rasmussen 
Pige Ane Magrethe Petersens barn. 
Død af for tidlig fødsel 
2 dage 
53
12. Oct 
15. Oct 
Niels Peter Hyll 
En søn af færgekarl Cornelius Hyll.
Død af krampe
12 dage 
54
16. Oct 
21. Oct 
Peter Olsen 
Constabel wed 1. Art. Regiment.
Død af brystsyge
47 år 
55
27. Oct 
31. Oct 
Christian Frederik Ingversen 
En uægte søn af Bodil Kirstine Olsdatter
Død af krampeslag
4 dage 
56
3. Nov 
8. Nov 
Morten Svendsen 
Farrighuslem, forhen drager.
Død af Aldersdom
79 år 
57
3. Nov 
8. Nov 
Peter Svendsen 
Muursvend 
Død pludselig
64 år 
58
6. Nov 
11. Nov 
Christian Hansen Nyerup 
 Fattighuslem
Død af tæring
50 år 
59
5. Dec 
11. Dec 
Carl Frederik Hansen 
En søn af waldhornist A. P. Hansen 
8 mnd 
60
13. Sep 
16. Sep 
-  -  -  - 
Kjelderkarl Niels Gudmansens dødfødte søn 
-  -  - 

Anno 1845.

Nr.
Dødsdag
Begr.dag
For- og tilnavne
Stand, haandtering og opholdssted
Alder
1
14. Jan
17. jan
Johan Peter Nielsen
Arbeidsmand Jørgen Nielsens barn.
Død af krampe
10 dage
2
21. Jan
25. Jan
Johan Henrik Edvard Magdelør
Fruentimmeret Marie Magdalene Magdeleur.
Død af krampeslag
5 dage
3
7. Feb
13. Feb
Erik Frederik Bohse
Hospitalslem.
Død af alderdom
83 år
4
8. Feb
14. Feb
Adolph Carl Børresen
Fruentimmeret Karen Børresens barn
7 uger
5
 18. Feb
22. Feb 
Paul Brock 
Ærlig slawe paa Cronborg.
Død af apoplexi
72 år 
6
2. Mar 
7. Mar 
Niels Christensen 
Arbeidsmand - Død af brystsyge
52 år 
7
7. Mar 
12. Mar 
Carl Frederik Wulfsten 
En søn af bagermester Wulfsten. Død af brystsyge 
13 år 
8
30. Mar 
3. Apr 
Carl Frederik Lindberg 
Skomager paa Cronborg. Død af Typhus 
44 år 
9
22. April 
28. April 
Peder Pedersen 
Drager. Død af alderdom 
79 år 
10
7. Maj 
13. Maj 
Benaja Viggo Hansen 
Slagtermester Hansens søn. 
Hidsig feber
2 år 
11
11. Maj 
16. maj 
Hans Hartvigsen Hellevad 
Underjæger af 2. Jægercorps 4. compagni.
Død af koldbrand i benet
24 år 
12
15. Maj 
22. Maj 
Hans Heinrick v. Rømeling 
Pensioneret premierlieutenant.
Død af brystsyge
34 år 
13
16. Maj 
22. Maj 
Johan Frederik Nielsen 
Slagter. Død af lungesvindsot 
23 år 
14
24. Maj 
28. Maj 
Viggo Orla Lehmann 
En søn af fragtmand Christopher Hansen. 
Død af hjernebetændelse
1 år 
15
24. Maj 
31. Maj 
Edvardt Borgqvist 
Brobetjent Borgqvist 's søn.
Død af krampeslag
7 dage 
16
23. Juni 
26. Juni 
Johan Heinrich Sulau 
Ærlig slawe på Cronborg.
Død af chronisk brystsvaghed
72 år 
17
3. Juli 
8. Juli 
Jens Peter Ferdinand 
Carstensen 
En søn af justitssergeant Carstensen. 
Død af Blaugsyge, (Morbus Caeruleus)
6 uger 
18
 30. Juli
2. Aug 
William Ferdinand Thalbizer 
En søn af skibsclarerer Thalbitzer. 
Død af svaghed i underlivet
9 uger 
19
12. Aug 
16. Aug 
Niels Pedersen Ulstrup 
Underjæger af 2. Jægercorps. 
Død af brystbetændelse
23 år 
20
29. Aug 
2. Sep 
Peter Kjær 
Fattighuslem.
Død af alderdomssvaghed
72 år
21
29. Aug 
4. Sep 
Peter Jensen Ramløse 
Fattighuslem. Død af tæring
64 år 
22
13. Sep 
19. Sep 
Henrik Andreas Grader 
Skomagermester. Død af hjernesygdom 
[Opholdt sig i Fattighuset ved Ft 1845]
64 år 
23
 16. Sep
20. Sep 
Jørgen Martinus Corel Næsbye 
No. 49 Underjæger af Sorø amt, 50. lægd nr. 295 af 2. Jægercorps 2. compagnie. Død af Typhus 
22 år 
24
 3. Oct
9. Oct 
Peter Møller Ringkiøbing 
Pensioneret underofficeer. Død af brystsyge 
62 år 
25
17. Oct 
22. Oct 
Jens Petersen af Frederiksborg amts 65. lægd 
Arbeidsmand Rasmus Petersens søn. 
Død af krampeslag fra tænder [!!] 
2 år 
26
25. Oct 
29. Oct 
Johan Heinrich Schmidt 
Ærlig slawe. Død af chronisk brysttæring
67 år 
27
27. Oct 
1. Nov 
Johannes Fellumb
Lods. Død af alderdom
91 år 
28
 29. Oct
1. Nov 
 Johannes Frederik Carl Kellermann
 Ærlig slawe. Død af brystsyge 
 45 år
29
 3. Nov
8. Nov 
Michael Christopher Fischer 
Hoboist, Dannebrogsmand. Død af lewersygdom og lungebetændelse. 
51 år 
30
7. Nov 
13. Nov 
Eyinhart Ferdinand Balduin Packert
Muursvend Packerts barn.
Død af nerwesvækkelse
3/4 år 
31
6. Nov 
11. Nov 
Christian Hansen Appenæs 
Underjæger af 2. Jægercorps 3. compagnie.
Død af Typhus
23 år 
32
2. Nov 
15. Nov 
Johan Claudius Oscar Ulner 
Kurvemager Ulners søn.
Død af krampeslag [ I Ft 1845 'Uhlner']
½ år 
33
13. Nov 
19. Nov 
Niels Nielsen 
Tjenestedreng hos rector Simesen 
Død af krampe
 16 år
34
 15. Nov.
21. Nov 
Jens Christian Hansen 
Arbeidsmand. Død af wattersot 
43 år 
35
14. Nov 
22. Nov 
Jens Pedersen 
Møllersvend. 
Har aflivet sig selv, begravet uden kirkelig 
ceremonie ifølge amtets resolution af 20. Nov 1845
44 år 
36
24. Nov 
25. Nov 
Magnus Frederik Carl Christian Hveberg 
Captain v. Hvebergs barn. 
Død som følge af for tidlig fødsel 
2 dage 
37
25. Nov 
1. Dec 
Jens Peter August Nielsen 
Skomagersvend Christen Nielsens enkes søn. 
Død af brystsyge
3½ år 
38
8. Dec 
15. Dec 
Peter Hansen 
Bødkersvend. Død af typhusfeber 
21 år 
39
13. Dec 
17. Dec 
Paul Olsen 
Bødkersvend. Død pludselig 
45 år 
40
25. Dec 
31. Dec 
Søren Andersen 
Gartner. Død af hastig feber 
75 år