St. Mariæ sogn, Helsingør:

Døde mandkjøn fra  1. januar 1862 til 23. januar 1865.

[Mine commentarer vil være i skarpe paranteser]

Tilbage til Helsingør
Tæring = tuberkulose.
Beenedder = Betændelse i knogler og led der herved svinder hen.
Trøske =  betændelse i mundhulen forårsaget af svampe. Sygdommen er meget almindelig de første måneder efter fødslen.
Hjernebetændelse: Ofte forårsaget af mæslinger, malaria, virus og andet.
Emphysema pulmonale = Lungesygdom
Gastrisk feber = Tyfus
Fractura femoris = Lårbensbrud
Phthisis = Lungetuberkulose
Tyfoidfeber = Smitsom gulsot
Meteorisme = luftudspiling af tarmene
Pusulent = betændelsestilstand
Rosen = Streptokinfektion i huden

Anno 1862
Pastor Ephraim dør den 12. februar, og den nye præst vælger åbenbart ikke at give dødfødte et løbenummer!
Indtaster har valgt at nummere således: 4a og 4b.

Nr.
Dødsdagen
Begrav.
dagen
For- og tilnavne
Stand håndtering og opholdssted
Alder
1
9. Jan.
14. Jan.
Peter Nielsen Paarup
Fattighuslem, enkemand.
Delirium tremens og pneumonia
51 år
2
12. Febr.
19. Febr.
Peter Ephraim de Fischer.
R. af Db og D. M.
Slots- og garnisonspræst, sognepræst til St. Mariæ kirke i Helsingør. Gift. Gastrisk feber og alderdom.
76 år
3
13. Febr.
18. Febr
Carl van Deurs,
Ridder af Db. og
D. M.
Overlæge ved 15. Inf. Batl. Gift.
Hjertesygdom, pludselig død. Liget ført til Kbh. . . .?? aften. Jordpaakastelse . . .? 
[meget sirligt, men småt skrevet]
61 år
4a
14. Febr.
18. Febr.
Edvard Ferdinand Schrøder
Malermester Schrøders søn. Krampe.
10 uger
4b
18. Febr
21. Febr.
Dødfødt
Bagermester H. O. Wulff 's søn.
Fuldbaaren
5
24. Febr.
28. Febr
Wilhelm Peter Holmbom
Fattighuslem rebslager, enkemand. Alderdomssvaghed
69 år
6
28. Febr.
5. Marts
Carl Christian August Licht
Søn af premierlieutenant Licht. Lungefor. . .??
1.3/4
7
2. Marts
8. Marts
Lars Larsen
Arbeidsmand, gift. Lungebetændelse og krampeslag.
47 år
8
3. Marts
7. Marts
Carl Julius Kaas
Kjøbmand, gift. Lungebetændelse, afkræftelse.
53 år
9
26. Marts
31. Marts
Christopher Jensen født i Usholt
Arbeidsmand, gift. Chronisk underlivsbetændelse.
59 år
10
30. Marts
4. April
Niels Andersen
Skibstømmermand, ugift.
Delirium tremens, lungebetændelse
46 år
11
28. April
2. Maj
Carl Otto v. Høst.
R. af Db.
Pens. capt. gift. 
Chronisk hjertesygdom. Wattersot og koldbrand.
49 år
12a
4. Maj
8. Maj
Charles Johan Rosini Nielsen
Fyrbøder Jens Nielsens søn.
Forbrændning.
1 år
12b
9. Maj
- - -
Dødfødt
Steenhugger F. W. From 's søn.
9 mnd
13
17. Maj
20. Maj
August Erhardt Wilhelm Ludwig
Glaspuster F. A. W. L. Ludwigs søn
Krampe
13 mnd.
14
2. Juni
5. Juni
Rasmus Rasmussen
Fattighuslem, skomager, enkemand. Tæring
64 år
15
13. Juni
16. Juni
Frederik Mikkelsen Blank
Fattighuslem, ugift. Brysttæring
65 år
16
13. Juni
16. Juni
Johan Conrad Heller
Malersvend, ugift. Fractura femoris, delirium tremens
56 år
17
5. Juli
10. Juli
Emil Lauritz Danielsen
Søn af arbeidsmand P. Danielsen. 
Chronisk lungebetændelse.
7 år
18
11. August
13. August
Christian Coulthard
Søn af wærtshuusholder D. Coulthardt.
M. . . .?? [Dødsårsag svært læselig]
6 dage
19
24. August
29. August
Edvard Theodor Nielsen
Søn af snedkersvend Hans Nielsen.
Mæslinger, lungebetændelse.
1. 1/4
20
9. Sept.
15. Sept.
Louis August Møller
Søn af afdøde skrædermester P. Møller, handelslærling.
Lungesvindsot, afkræftelse.
20 år
21
7. Oct.
11. Oct.
Ferdinand Møller
Brobetjent, gift. Alkoholismus, krampetilfælde.
49 år
22
17. Oct.
21. Oct.
Carl Julius Hansen
Søn af contorist C. Hansen. Hjernebetændelse
1.1/4
23
18. Oct.
24. Oct.
Johan Balthasar Meyer
Conditor, gift. Lungesvindsot.
41 år
24
18. Oct.
24. Oct.
Ole Pedersen
Arbeidsmand, gift. Brysttæring (Phthisis)
35 år
25a
22. Nov.
27. Nov.
Johannes Emanuel Rohde
Forhenværende skolelærer, enkemand.
Alderdomssvækkelse
73 år
25b
14. Dec.
16. Dec.
Dødfødt
Tømmersvend  Peter Jensens søn
Fuldbaaren
26
24. Dec.
29. Dec.
Hans Jensen (Busserup)
Enkemand, fattighuslem. Underlivsbetændelse
54 år

Anno 1863


Nr.
Dødsdagen
Begrav.
dagen
Dødes for- og tilnavne
Stand håndtering og opholdssted
Alder
1
3. Jan
8. Jan
Hans Peter Christensen
Fattighuslem - gift. Alderdomssvaghed
65 år
2a
27. Jan.
30. Jan.
Niels Peter Rasmussen
Cigarmagerlærling - ugift. Brysttæring
17 år
2b
27. Jan.
30. Jan
Dødfødt
Corporal Ditlef Peter Carl August Ohlsens søn
I 10' 
måned
3
29. Jan.
3. Febr.
Jens Rasmussen
Fattighuslem og gift. Alderdomssvaghed
60 år
4
12. Febr.
16. febr.
Niels Frederik Lorentzen
Fattighuslem, ugift. Epilepsie.
42 år
5
 14. Febr.
18 Febr. 
 Hans Christian Høyer
 Cand. th. Høyers søn, tyfoidfeber, hjerne tilfælde
4 år
6
 19. Febr
23. Febr. 
Peter Lauritzen Reestad 
Muursvend, gift. Kræft i underlivet
45 år
7
 21. Febr.
27. Febr. 
Carl Ludvig Svendsen 
Musiklærer, gift. 
Hjerneblødhed efter apoplexie, pludselig død
48 år 
8
 28. Febr.
4. Marts 
Søren Peter Larsen 
Søn af wognmand C. Larsen.
Tyfoidfeber afkræftelse
12 år 
9
4. Marts 
9. Marts 
Peter Henrik Nielsen 
Søn af muursvend L. Nielsen. Lunge. . .??
7 mnd. 
10
31. Marts 
4. April 
Peter Christian Hagel 
Søn af skomagersvend P. Hagel. 
Mæslinger, diarrhoe
13 mnd 
11
 7. April
13. April 
Herman Carl Christian Thønning 
Skrædersvend, ugift. Brysttæring 
23 år 
12
5. Mai 
9. Mai 
Jens Lindback 
Enkemand, sadelmagermester.
Alderdomssvaghed
72 år 
13
4. Mai 
12. Mai 
Rasmus Pedersen 
Arbeidsmand, ugift. Hængning.
Amtets resolution af 7.[maj] uden jordpåkastelse eller anden kirkelig eller borgerlig ceremonie
 37 år
14
a
12. Mai 
15. Mai 
Guldbrand Ammundsen 
Pensioneret lods, gift, dannebrogsmand. 
Lamhed af blæren og afkræftelse, - bronchitis
71 år 
14
b
14. Mai 
18. Mai 
Dødfødt 
Søn af arbeidsmand Lars Petersen og hustru Nille Hansen 
Fuldbaaren 
14c
22. Mai 
24. Mai 
Dødfødt 
Søn af skibstømrersvend Hans Peter Petersen og hustru Petronille Madsen 
Fuldbaaren 
15
 24. Mai
28. Mai 
Carl Jørgensen (Smidstrup) 
Trainkudsk 257 / 1863 ved commandantskabet Kronborg fæstning. Ugift, Vejle amt lægd 21 nr. 54
Typhusfeber
25 år 
16
24. Mai 
29. Mai 
Jens Edvard Petersen 
Søn af wærtshusholder P. Petersen. Brystbetændelse
3 mnd 
17
 26. Mai
30. Mai 
 Christian Martin Rasmussen
Søn af bryggerkarl Jens Rasmussen
Pludselig død
½ år 
18
a
4. Juni 
8. Juni 
Thorvald Bernhard Kjædebye 
Søn af sergeant Kjædebye ved commandantskabet over Kronborg fæstning, ugift.
Chronisk hjernewattersot, tæring.
20 år 
18
b
 15. Juli
16. juli 
Dødfødt søn 
af entreprenør Peter August Breuning 
10 mnd. 
19
 5. Aug.
10. Aug.
Niels Peter Olsen 
Fattighuslem. Brystbetændelse
64 år 
20
7. Aug.
11. Aug. 
Peter Hendriksen 
Forhenværende kirkebud ved St. Olai. Gift. 
73 år 
21
17. Aug 
19. Aug 
Udøbt søn af 
færgemand Børgesen (Lind) For tidlig født.
24 timer 
22
18. Sept 
22. Sept
Lars Olsen 
Tømmersvend, grønthandler, gift.
Lungesvindsot, og afkræftelse.
62 år 
23
1. Okt. 
6. Okt 
Hans Pedersen (Ramløse)
Pensioneret owerconstabel, gift. 
Chronisk hjertesygdom.
63 år 
24
22. Okt 
28. Okt. 
Lars Frederiksen 
Arbeidsmand, ugift. Brysttæring. 
Født i Tipperup den 2. Januar 1832. 
Lægdsrulle Frederiksborg amt 65. lægd Litr. 
C. 1233
31 
25
17. Nov. 
23. Nov. 
Søren Jensen f. i Store Bjergby ved Sorø 
[Slots Bjergby ved Slagelse]
 Jordbruger, enkemand.
Apoplexie
62 år 
26
19. Nov. 
25. Nov. 
Hans Christensen (Skattebølle) 
 Politibetjent og Arrestforvalter, Dbmd.
Lungesvindsot
63 år 
27
20. Nov 
25. Nov 
Sophus Christian Jensenius Schytte 
Auditeur ved 15. Inf. Bath.
Lungesvindsot. Liget til københavn.
31 år 
28
27. Nov. 
30. Nov. 
Otto August Kjerboe 
Brændeviinsbrænder R. Kierboes søn 
Kighoste.
7 uger 
29
12. Okt. 
16. Okt 
Andreas Olsen Becker 
Fattighuslem, ugift - Dødsårsag:
L. .?? præ.. .?? (Alcoholismus)
52 år 
30
13. Okt.
17. Okt.
Alfred Christian Rasmussen
Wærtshuusholder P. Rasmussens barn
Hjertesygdom.
7 år
31
16. Oct
21. Oct
Peter Jønsson
Ugift fattighuslem. Alderdomssvækkelse.
72 år
32
31. Dec.
5. Jan.
Jens Albert Christian Petersen
Søn af sergeant ved artilleriet Petersen
Acut hjerne . . .??
4 år

Anno 1864
Skæbneåret for de danske.


Nr.
Dødsdag
Begravelsesdag
Afdødes for- og tilnavne
Stand Håndtering og opholdssted
Alder
1
12. Jan.
18. Jan.
Lars Peter Alsøe
Ugift fattighuslem. Brysttæring
42 år
2
15. Jan.
21. Jan.
Christian Andersen
Arbeidsmand Niels Andersens søn. 
Hjertesygdom, bronchitis
3 år
3
15. Jan.
21. Jan.
Christian Carlsen
Ugift fattighuslem. Alcoholimus cron.
57 år
4
25. Jan.
30. Jan.
Jens Peter Andreasen
Skomagermester, enkemand. Brysttæring
50 år
5
26. Jan.
1. Febr.
Andrew Coulthard
Bagermester Coulthard 's søn. - Krampe
6 timer
6
Ubekjendt
10. Febr.
Ubekjendt
Ubekjendt. Et lig drevet i land her.
ca. 50
år
7
15. Febr
20. Febr.
Johan George Wilhelmi
Fattighuslem ugift. Alderdom
82 år
8
17. Febr
22. Febr
Morten Christensen
Hospitalslem, høker, enkemand.
Chronisk leverlidelse
80 år
9
25. Febr
4. Marts
Carl Frederik Christian Christensen
Søn af marketender paa Cronborg, Christensen. - Kighoste, bronchitis
2 år
10
31. Marts
5. April
Peter Jørgensen
Tjenestekarl, ugift. Hjernebetændelse
20 år
11
12. April
15. April
Theodor Svendsen
Forwalter, ugift. Tyfhoidfeber Meteorisme, lægdsrullen Frdb. amt, 65 Nr. 42
22 år
12
17. April
23. April
Hans Rasmussen (Oreslette)
Rekrut af Kronborg Ex . .?? ugift. Typhus, - lægdsrulle Odense amt, 76. lægd nr. 69 af årg. 1859
27 år
13
22. April
25. April
Knudsen
Gardist af den kgl. fodgarde 4. comp. nr. 68 - gift. Saaret i krigen ved skud gennem halsen.
- -
14
30. April
4. Maj
Paulsen
Soldat af 18. Inf.Reg. 8. comp. nr. 526, gift. 
Skudsår i hovedet med brud af hjerneskallen
- - 
15
 5. Maj
12. Maj 
Christian Valdemar Alexander Clausen 
Søn af styrmand N. Clausen.
Strubehoste
6½ år 
16
5. Maj 
10. Maj 
Petersen, Lars 
Infanterist af 5. Reg. 7. comp. nr. 354
Typhoid feber.
-  - 
17
6. Maj 
9. Maj 
Clausen, Lorenz 
 Infanterist af 2. Regm. 4. comp. nr. 587
Amputation af overarme ?? [Uklart, delvis gættet]
-  -
18
 7. Maj
 10. Maj
Hansen, Hans Andersen af Marstal 
af 18. Inf, regm.5. comp. nr. 507 
Amputation af højre overarm.
- - 
19
 4. Maj
9. Maj 
Søren Jensen 
Fattighuslem, enkemand. - Alderdomssvaghed
69 år 
20
8. Maj 
11. Maj 
Jens Madsen Jensen 
Trainkudsk, nr. 2207 - 8. Regm. 1. comp. - Tuberkulose
- - 
21
14. Maj 
18. Maj 
Jens Peter Nielsen 
Menig af 8. Inf. Regm. 6. comp. nr. 47
Typhus
- -
22
21. Maj 
24. Maj 
Søren Larsen 
 Trainkudsk nr. 832 af 1. ?? kudsk - -??
Typhoid feber
23 år 
23
24. Maj 
28. Maj 
Jacob Petersen 
Muursvend, gift. Lungesvindsot 
44 år 
24
27. Maj 
31. Maj 
A. Carlsen 
Menig af 3. Regm. 8. comp. nr. 51, ugift.
Typhoid feber
27 år 
25
29. Maj 
31. Maj 
Jacob Hansen 
Menig af 3. Regm. 1. Comp. nr. 85 Holbæk amt Nørre Jenløse pastorat ugift. - Typhoid feber
27 år 
26
13. Juni 
18. Juni 
Robert Hugo Gustav Müller 
 Stabshornblæser Müllers søn, (15. Inf.Regm.)
Rygmarvsbetændelse
3 år 
27
17. Juni 
21. Juni 
Ole Jensen Sabra 
Hospitalslem. Chronisk nervesygdom 
 78
28
17. Juni 
20. Juni 
Lars Olsen 
Trainkudsk ved ??- corpset nr. 1929/1864 ugift
Gastrisk feber - ulykkeligt tilfælde
26 år 
29
 19. Juni
23. Juni
Niels Jørgensen 
Menig af Artilleri . . ?? 2. comp. nr. 71 
Typhoid feber
27 år 
30
6. Juli 
9. juli 
Philip Poulsen (Gunnerup) 
Constabel . 238 af 3. Batt på Kronborg .- Ugift
Typhoid feber
 27 år
31
9. Juli
12. Juli 
Jens Christian Jensen 
Trainkudsk Nr. 1045/1864 - Brystbetændelse
23 år 
32
14. Juli 
18. Juli 
Lars Andersen (Muhle) 
Arbejdsmand, ugift - Chronisk underlivssygdom.
50 år 
33
 22. Juli
26. Juli 
Wilhelm Heusemann Fæster 
Landmand, ugift, trainkudsk, nr. 1052/1864 
Typhus
23 år 
34
28. Juli 
2. Aug. 
Carl Adolph Galschjøt 
Kjøbmand, gift. Apoplexie krampe 
59 år 
35
2. August 
6. August 
Jens Edvard Petersen 
Wærtshusholder J. Petersens søn. Krampe 
2½ år 
36
8. August 
13. August 
Julius Vilhelm Frederik  Ferdinand Popp.
Sergeant Popps søn. - Dipherithis 
6 år 
37
16. August 
20. August 
Ferdinand Wiingaard 
Søn af kurvemager Carl Wiingaard - For tidligt født
4 timer 
38
16. August 
20. August 
William Wiingaard 
 Søn af kurvemager Carl Wiingaard - For tidligt født
 4 timer
39
a
18. August 
22. August 
Bernhard Sørensen Kraiberg
Menig af 10. Regm. 8. comp. nr. 276 - gift - Skjørup, Vejle amt. Pusulent infection
34 år 
39
b
30. August
- - 
Christian Peder Olsen (Villingerød)
Menig af 15. Regm. 3. comp. nr. 323 - ugift
Typhusfeber, liget ført til hjemstavnen hvor det jordes.
29 år
40
 4. Sept
8. Sept 
Carl Christian Poulsen 
Søn af wærtshusholder J. Poulsen 
Strubehoste
2. 1/4 år 
41
 8. Sept.
12. Sept. 
Udøbt 
Skomager Anders Nielsens søn. Krampe
7 uger 
42
9. Sept. 
13. sept. 
Adolp Oluf Olesen 
Orlogsmatros paa Skjold. Nr. 148 (Udskr. Distet hbhm) litra L. nr. 92 wed søwærnet inført under N. 464/1864 Død af Hjernebetændelse.
[En del tekst gnidret , kan være fejltydet]
19½ år 
43
14. Sept 
19. Sept. 
Niels Olsen 
Arbejdsmand, gift - Lungesvindsot 
48 år 
44
12. Sept. 
20. Sept. 
Peter Hansen 
Skibstømmermand - gift. Selvmord ved s . . ?? Amtets resolution af 16. Sept. 
62 år 
45
21. Sept. 
26. Sept. 
Peter Christensen 
Muursvend, gift. Dødsårsag: Ubekjendt og har ikke her været under lægebehandling.
[En del gnidret tekst, kan være fejltydet
 
46
 22. Sept.
27. Sept. 
Carl Albert Jørgensen 
Cand. Polyt. Sec. lieutnant i krigs . . .?? ugift. Chronisk underlivsbetændelse 
28.3/4 år 
47
 30. Sept.
3. Oct. 
Ole Jørgensen 
Menig af 15. Inf. Regm. 4. comp. ugift - Frederiksborg amt 38. lægd. nr. 11- Typhusfeber 
24 år 
48
29. Sept. 
3. Oct 
Hans Nielsen Knudstrup 
Menig af 15. Inf.Regm. 5. comp. ugift, Sorø amt, 
56. lægd. nr. 123. Delirium Tremens
34 år 
49
29. Sept. 
3. Oct. 
Niels Mortensen (Grøfte) 
Militair . . .?? ved 5. Brig.Stab, ugift. Sorø amt 
49. lægd, nr. 53. Delirium Tremens
33 år 
50
4. Oct
8. Oct
Hans Lauritz Peter Myhre
Justitsraad - forhenværende kammeraad ved Øresunds Toldkammer - Gigt, nervebetændelse, Apoplexie
63 år
51
6. Oct. 
10. Oct. 
Martin Vontillius 
Søn af undercorporal I. H. Vontillius af 15. Inf.Regm. - Krampe
4 uger 
52
10. Oct. 
14. Oct. 
Jacob Nielsen 
Røgter, enkemand. Forbrænding af hele legemet ved fald i et mæskekar. 
66 år 
53
25. Oct. 
29. Oct 
Henrik Viggo Backe 
Færgelaugsbestyrer, ugift. Apoplexie
48 år 
54
2. Nov. 
7. Nov. 
Andreas Christian Staal 
Skomager, gift. Rosen i foden, koldbrand 
37 år 
55
 25. Nov.
29. Nov. 
Lauritz Otto Steen 
 Blikkenslager Steens søn. 
Organisk hjertesygdom, lungebetændelse
7 år 
56
 18. Dec.
 23. Dec.
George Carsten Jacobsen 
Søn af snedkermester J. Jacobsen.
Hjernebetændelse.
5 år 
57
27. Dec. 
30. Dec. 
Johan Rohde 
Bagersvend - ugift. Brystsyge 
65 år 
58
26. Dec. 
2. Jan. 1865 
Ludvig Christian Irgens alt Jerson 
Sømand  - gift - Politiarrestant. Hængt sig selv Auditeurens resolution af 29. Dec.
 62 år

Anno 1865


 
Nr.
Dødsdag
Begravelsesdag
Afdødes for- og tilnavne
Stand - haandtering opholdssted
Alder
1
23. Jan.
30. Jan.
Peder Madsen
Arbeidsmand - enkemand
Hængt sig selv - Amtets resolution af 26. d. Md skifteretten af 28. januar.
57 år
2
   
Fortsættes . . .
   
3
         
4
         
5
         
6