Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør, døbte piger.

 69 poster, hovedsagelig 1830.

Tilbage til Helsingør

Kun enkelte steder i denne del af kirkebogen er vanskelige at læse. Skriften tyder på et præsteskifte. Skulle læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser.

Ingen er fuldendt . . . heller ikke jeg. ;-) Derfor: Kontrollér venligst data for stave/læse/tastefejl  i originalkilden på arkivet.

Forkortelser: 'brbr' = brændewiinsbrænder. 'h' = hustru. 'hdbt' = handelsbetjent. 'jf' = Jomfru 'md'. = Madame 'bombrd' = bombardeer.Nr. 1: Født 4. Jan. 1830 Marie Sophie Frederikke Bendsen. Døbt 11. Juni 1830 i kirken. Pigen Cathrine Marie Casse, som barnefader blev angivet artillerist Peter Bendsen Fadd: md. Urban, pigen Bine Hoier, slagtersvend Lars Jørgensen, do. Peter Casse, skrædersvend J. Jørgensen. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 2: Født 11. Jan. 1830 Emilie Marie Nielsen. Døbt 9. Maj 1830. [Der oplyses ikke hvor] Slagtermester Christian Nielsen og h. Anne Marie Andersen. Fadd: Md. Carstens, pigen Anne Kirstine Petersen, baadebygger C. Petersen, smedmester Johnsen, smedesvend Niels Peter Lundgreen.

Nr. 3: Den 21. jan. 1830 XXXXXXXX  Pigen Kirstine Marie Seiffert - som barnefader blew angivet smedesvend Frederik Petersen fra Hammermøllen. - død under daab. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 4: Født 29. Dec. 1829 Wilhelmine Sophie Frederikke Moeberg.  Døbt 20. Febr.1830 hjemme af mig selv.
Skomagermester Carl Peter Moeberg og h. Karen Anne Larsdatter. - Død førend daaben blew publiceret i kirken.

Nr. 5: Født 29. Jan. 1830 Wibække Emilie Elisabeth Rønning.  Døbt 18. Marts 1830 i kirken.  Kjøbmand Frederik Rønning og hustru Helene Cathrine Christensen. - Død førend daaben blew publiceret i kirken.

Nr. 6: Født 29. Jan. 1830 Mathilde Emilie Lorentzen. Døbt 19. Apr.1830 i kirken. Skomagermester Christian Lorentzen og h. Marie Elisabeth Thomsen. Fadd: Moderen, md. Giesmann, skomagermester Madsen, skomagersvend Ludv. Nielsen, faderen. 

Nr. 7: Født 6. Febr. 1830 XXXXXXX Skrædersvend Joachim Wilhelm  Tenagel og h. Benthe Isacsen. - Død under daab.

Nr. 8: Født 8. Febr. 1830 Emma Caroline Madsen. Døbt 18. Febr. hjemme af skolelærer Kock. - Daaben publiceret i kirken.1830 Juni 6.  Fisker Frederik Madsen og h. Christiane Olsen. Fadd:Moderen, pigen Stine Lund, wærtshuusholder
And. Andersen, underofficeer Ackerboe, faderen.

Nr. 9: Født 24. Febr. 1830 Mathilde Sophie Lovise Marie Svendsen. Døbt 8. Apr.1830 i kirken. Bødkersvend Jens Peter Svendsen og hustru Maja Greta Kashman. Fadd: Md. Alberg, md. Sabra, lods And. Strøe, underofficeer Knie, tømmersvend J. Alberg.

Nr. 10: Født 23. Febr. 1830. Charlotte Augusta Emilie Schlosrich.  Døbt 12. Apr.1830 i kirken.  Pigen Renaldine Kjeldsen ?? [Efternavn meget gnidret, kan være forkert] Som barnefader angaves Frederik Wilhelm Schlosrick sergeant ved Kronens Regiments 7de Kompagnie. Fadd: Md. Alberg, pigen Anne Marie Hansen, skomagersvend Rasmus Rasmussen, underofficererne Christian Hansen og Bjøren. muursvend Peter Plum. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 11: Født 25. Nov. 1829  Sophie Amalia Gradmann.  Hjemmedøbt af mig selv d. 28. Febr. 1830. Daaben publiceret i kirken 1830 Juli 16. Kjøbmand og lieutn. v. borgerligt artillerie Gerhard Adam Gradmann og h. Catharine Marie Amtrop.
Fadd. Moderen, jomfru M. Ellah, kjøbmand C. F. Gradmann, N. D. Schreiber og faderen.

Nr. 12: Født 4. Marts 1830 Ellen Julie Petersen. Døbt 16. Mai 1830 i kirken. Muurmester Holger Petersen og h. Anne Sophie Holm. Fadd: Moderen, enken Magdalene Madsen, muurmester Christian Vallin, tømmermester Unmach. 

Nr. 13: Født 8. Marts 1830 Nicoline Larsen. Døbt 8. Marts1830 hjemme af faderen. [!] Lods Niels Larsen og hustru Johanne Marie Hansen. - Død førend daaben blev publiceret i kirken.

Nr. 14: Født 21. Marts 1830 Marie Conradine Povelsen. Døbt hjemme den 22. Marts 1830 af mig selv. Urbergs enke Anne Kirstine Holm. Som barnefader angav sig selv Peter Povelsen underofficcer ved artilleriet.

Nr. 15: Den 24. Marts 1830 Dødfødt. Pigen Petrine Christine Hansen. Som barnefader angaves underofficeer Jens Peter Læssøe. Anmærkning: "Uægte - nedsat i stilhed 28. marts".

Nr. 16: Født 6. Febr. 1830  Andrea Caroline Marie Andersen. Døbt 31. Mai 1830 i kirken.  Møllersvend Anders Andersen og h. Anne Margrethe Møynichen. Fadd: Moderen, jf. Stine Becker, brændeviinsbrænder Senius Hansen, brygger P. Nielsen.

Nr. 17: Født 7. Febr. 1830  Edvardine Sophie Marie Schaubye. Døbt hjemme 6. April 1830 af skolelærer Kock. Daaben publiceret i kirken 1830 Juni 13. [ ell. 15. ] Pigen Anne Marie Jensen. Som barnefader angav sig Wilhelm Julius Schaubye,
fører ved artilleriet.  Fadd: Md. Tofte, jf. E. Møller, command.sergeant Buck, bombrd. Brasch, hoboist Bomholt. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 18: Født 13. Febr. 1830 Oline Hansine Olsen.  Døbt 8. April 1830 i kirken. Tømmersvend Lars Olsen og hustru Birthe Jørgensdatter. Fadd: Md. Hansen, jf. Hanne Roldsted, smedmester Andersen, student Lundsteen.

Nr. 19: Den 28. Marts 1830 Dødfødt. Pigen Kirstine Petersen. Som barnefader angaves skomagersvend Christian Poulsen.
- Anmærkning: "Uægte tvilling til drengen nr. 18. Begravet i stihed den 1. April.

Nr. 20: Født 1. Mai 1830 Emma Olivia Bisted.  Døbt 23. Mai 1830 i kirken.     Arbeidsmand Christopher Frederik Bisted  og hustru Elen Ryberg. Fadd: Moderen, jf. Svendsen, etatsraad Berg, kjøbmand Kirck.

Nr. 21: Født 5. April 1830 Juliane Bolette Nielsen. Døbt 16. Mai 1830 i kirken. Grønthandler Lars Gotthardt Nielsen og h. Anne Marie Cicilie Walstrøm. Fadd: Moderen, md. Sabra, arbeidsmand Peter Hansen, tjenestekarl Anders Petersen.

Nr. 22: Født 5. April 1830 Frederikke Wilhelmine Elisabeth Knudine Olsen. Døbt 21. April 1830 hjemme af skolelærer Kock. Pigen Marie Jensen. Som barnefader angaves reservelods Jørgen Olsen. - Død førend daaben blev publiceret i kirken.
Anmærkning: "Uægte".

Nr. 23: Født 16. Martz 1830 Sophie Hansen.  Døbt 6. Juni 1830 i kirken. Wægter Mogens Hansen og hustru Margarethe Petersdatter. Fadd: Md. Carstensen, pigen Sophie Staal, wægterne P. Hansen og R. Petersen, faderen.

Nr. 24: Født 9. April 1830 Elisabeth Knox. Døbt 1. Juli 1830 i kirken. Kjøbmand George Knox og hustru Elisabeth Frances Mullens. Fadd: Frue Jane Mullens, jf. Wilhelmine Løbel, consul M. Løbel, og contorist Frederik Mullens.

Nr. 25: Født 28. April 1830 Frederikke Magdalene Holm. Døbt 2. Juli  1830 i kirken.  Politiebetjent Niels Frederik Hansen Holm og hustru Karen Eskildsen. Fadd: Moderen, jf. Caroline Hoffmann, smedemester Hilleren, underofficeer Kofoed og underchirurg Lund. 

Nr. 26: Født 7. Maj 1830 Elisabeth Catharine Bernhardine Nyborg.  Døbt 18. Juni 1830 i kirken.  Pigen Frederikke Hay og wærtshuusholder Andreas Nyborg der selw angaw sig som barnefader. Fadd: Moderen, md. Giesmann, skomagermester Wenzel, hjulmand Petersen og faderen. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 27: Født 19. Maj 1830 Marie Emilie Jørgensen. Døbt 27. Juni 1830 i kirken. Arbeidsmand Lars Jørgensen og h. Karen Hansdatter. Fadd: Pigerne Magdalene K. Hansen og Juliane Dahlgreen, hørsvinger Lars Svendsen, tømmersvend Lindstrøm.

Nr. 28: Født 22. Mai 1830 Emilie Hansine Kirstine Andersen.  Døbt 27. Juli 1830 i kirken. Brygger og brændeviinsbrænder Lars Andersen og hustru Charlotte Juliane Hansen. Fadd: Moderen, md. Urban, skomagermestrene Abel og Wensel, haarskjer Hansen.

Nr. 29: Født 2. Nov. 1829. Magdalene Elisabeth Bosse. Døbt 9. Mai 1830 i kirken. Skrædersvend Andreas Christian Bosse og hustru Kristine Jørgensen.  Fadd: Skrædermester Lundbeck, skrædersvend Jens Jørgensen, og faderen.
Anmærkning: "Født i St. Mariæ menighed".  Det almindelige Jævnførselsregister: 62-21-3.

Nr. 30: Den 10. Juni 1830  Dødfødt.  Bogbinder Martin Christian Møller og hustru Anne Sophie Haagen. - Nedsat i stilhed den 14. Juni.

Nr. 31: Født 11. Juni 1830 Caroline Kirstine Olsen.  Døbt 22. Aug. 1830 i kirken.  Jordbruger Anders Olsen som selv angiver sig som barnefader, og pigen Anne Larsdatter.  Fadd: Konen Marie Hansen, pigen Caroline Larsdatter, snedkermester Petersen, wærtshuusholder Feldt, jordbruger J. L. Melbye.

Nr. 32: Den 22. Juni 1830 Dødfødt.  Drager Hans Jensen og hustru Inger Marie Lindqvist. - Nedsat i stilhed den 24. Juni.

Nr. 33: Født 6. Martz 1830 XXXXXXX  Pigen Ane Grethe Høgfeldt. Som barnefader angaves underconstabel Anders Nielsen Hald. - Anmærkning: "Døbt i St. Mariæ kirke" - "Uægte". [Se i St. Mariæ kb]

Nr. 34: Født 4. Juli 1830 Marie Lovise Poulsen.  Døbt 23. Aug 1830 i kirken. Sadelmagermester Johan Adolph Petersen og h. Anne Marie Bernbaum. Fadd: Md. Bierregaard fra Kjøbenhavn, jf. Petersen, muurmester Christensen, blikkenslager Steen, ungkarl N. Petersen.

Nr. 35: Født 12. Juli 1830 Lovise Augusta Fødestrøm.  Døbt 12. Sept. 1830 i kirken.  Pigen Charlotte Amalie Brandt og angivne barnefader, svenske handlende Carl Fødestrøm. Fadd: Md. Urban, skolelærer Kock, kirkekarl Henriksen.
Det alm. Jævnførelses register: 70-5-3. Anmærkning: "Uægte".

Nr. 36: Født 11. Juli 1830 Caroline Wilhelmine Rusch.  Døbt 5. Sept. 1830 i kirken.  Malermester Christian Frederik Rusch og hustru Johanne Cathrine Cronwall.  Fadd: Moderen, jf.Cronwall, malermester Cronwall,
snedkersvend A. P. Wider ?? [ efternavn næsten ulæseligt] faderen.

Nr. 37: Født 20. Juli 1830 Julie Wilhelmine Margarethe Schmidt.  Døbt 8. Sept. 1830 i kirken. Toldkasserer Christian Wilhelm Schmidt og h. Esechie Henriette Christiane Gulstad. Fadd: Frue Beger, jf. Hass.

Nr. 38: Født 20. Juli 1830  Helene Catharine Amalie Petersen.  Døbt 29. Aug. 1830 hjemme af mig selv. Garvermester Peter Petersen og hustru Marie Elisabeth Hartmann. - Død førend daaben blev publiceret i kirken.

Nr. 39: Født 22. Juli 1830 Oline Kirstine Olsen.  Døbt 12. Sep. 1830 i kirken. Pigen Christine Frederikke Würtz og angivne barnefader muurmester Lars Olsen. Fadd: Md. Hansen, jf. Sophie Olsen, smedmester P. Olsen, slagtersvend A. Hansen, bryggerkarl J. Würtz.  - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 40: Født 1. Aug. 1830  Frederikke Adoline Fischer.  Døbt 15. Aug. 1830 i kirken.   Pigen Anne Botelle Lundberg og udlagt barnefader bortreist skibscapitain Fischer. Fadd: Md. Carstens, . . . ?? Rasmussen fra Hammermøllen, snedkersvend Hartelius. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 41: Født 4. Aug.1830 Wilhelmine Charlotte Christine Caroline Spies. Døbt 28. Sept. 1830 hjemme af mig selv.
Kobbersmedmester Johan Hendrich Spies og hustru Povline Opsen.  - Død førend daaben blev publiceret i kirken.

Nr. 42: Født 7. August 1830  Caroline Emilie Jørgensen.  Døbt 9. Aug. 1830 hjemme af skolelærer Kock.
Slagtersvend Lars Jørgensen og hustru Anne Petersdatter. - Død førend daaben blev publiceret i kirken.

Nr. 43: Født 9. Aug. 1830  Juliane Augusta Hansen. Født 3. Sept. 1830 i kirken. Lods Didrik Hansen og hustru Anne Magdalene Olsen. Fadd: Moderen, jf. Chr. Hansen, lods H. J. Witt, lods Henrik Hansen, og lods Jens Hansen.

Nr. 44: Født 10. Aug. 1830 Laurine Augusta Christensen.  Døbt 10. Sept. 1830 i kirken. Gaardskarl Lars Christensen og hust. Karen Christensen. Fadd: Md. Hansen, pigen P. Holm, bagermester D. Herolth lods Chr. Povelsen, og lods H. Povelsen.

Nr. 45: Født 11. Aug. 1830 Caroline Annine Olavia Bendsen. Døbt 17. Sept. 1830 i kirken. Baadebygger Ole Bendsen og hust. Johanne Ulrikke Hansen. Fadd: Md. Gandt, jf. Tegner, brygger Jeppesen, underfoged Kofoed, brændeviinsbrænder Chr. Wilhelmsen.

Nr. 46: Født 12. Aug. 1830 Marie Therese Møller.  Døbt 17. Oct. 1830 i kirken. Færgemand Jens Olsen Møller og h. Marie Dagsberg. Fadd: Moderen, md. Urban, faderen, færgekarl N. T. Møller.

Nr. 47: Født 18. Aug. 1830 Henriette Camilla Backe.  Døbt14. Sept. 1830 i kirken. Færgemand Peter Nielsen Backe og hustru Mette Christine Hartvig. Fadd: Moderen, jf. F. Hey, faderen, færgemændene N. Backe og B. Hartvig.

Nr. 48: Født 24. Aug. 1830  Frederikke Wilhelmine Birthe Cathrine Erlandsen. Døbt 3. Dec. 1830 i kirken. Brygger Jens Ferdinand Erlandsen og hustru Andrea Simonsen. Fadd: Md. Christoffersen, jf. Frederikke Hoyby, glarmester P. Schreiber, kjøbmand A. Larsen og N. Schreiber.

Nr. 49: Født 24. Aug. 1830 Sophie Frederikke Petersen.  Døbt 15. Dec. 1830 i kirken. Pigen Petronelle Andersdatter, som barnefader angav sig selv færgemand Poul Petersen Gurre. Fadd: Jf. M. E. Tegner, jf. J. Tegner, færgemand J. Larsen, faderen - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 50: Født 26. Aug. 1830 Caroline Magdalene Hendriksen.  1830 Nov. 13. hjemmedøbt af skolelærer Kock, daaben publiceret i kirken 1831 Juni 5te.  Fisker Svend Hendriksen og hustru Johanne Bernhardine Hisum. Fadd. Konen E. Bisted, moderen, arbeidsmand Bisted, brobetjent H. Hansen, færgemand Schotte.

Nr. 51: Født 27. Aug. 1830 Cicilie Johanne Mathilde Hannemann. Døbt 24. Oct. 1830 i kirken. Skomagermester Mathias Jørgen Hannemann og hustru Dorothea Kirstine Hansen. Fadd: Md. C. Hannemann, jf. J. Hansen, skomagermester Hannemann, garver Curland, hattemager Søderberg, skomagersvend Hannemann.

Nr. 52: Født 4. Sept. 1830 Dorothea Marie Brodersen.  Døbt15. Oct. 1830 i kirken. Bødkermester Lars Brodersen og hustru Karen Jensen. Fadd: Konen Johanne Hansen fra Snekkersteen, pigen Marie Brodersen, bødkermester Borro, skrædermester Dahlgreen.

Nr. 53: Født 3. Sept. 1830 Jensine Marie Nielsen. Døbt 12. Nov. 1830 i kirken. Wognmandskarl Jørgen Nielsen og hustru Sara Svendsen. Fadd: Md. Hansen, pigen Karen Marie, slagtermester Henning, skrædermester Dahlgreen, wærtshuusholder P. Nielsen, tjenestekarl P. Nielsen.

Nr. 54: Født 5. Sept. 1830 Emma Johanne Spies. 1830 Oct. 5te hjemmedøbt af skolelærer Kock. Daaben publiceret i kirken 1830 Octbr. 24. - Pigen Oline Holck, som barnefader blew angivet examinatus juris Johan Edelhardt Spies.
Fadd: Moderen, md. Hansen, underofficeer P. Poulsen, dito J. Jørgensen, muursvend C. Plum.  - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 55: Født17. Sept. 1830  Kirstine Jensine Nielsen.  Døbt 29. Mai 1831 i kirken.  Arbeidsmand Jacob Nielsen og hustru Anne Kirstine Jacobsen. Fadd: Moderen, faderen, gjordemoder md. Hansen.

Nr. 56: Den 23. Sept. 1830 Dødfødt. Wærtshuusholder Ole Mathisen og hustru Anne Christine Møller - Anmærkning: "Nedsat i stilhed".

Nr. 57: Født 22. Sept. 1830 Emma Amalie Wodtskou. Døbt 21. Nov. 1830 i kirken. Drager Peter Wodtskou og hustru Johanne Dubbernousky. Fadd: Konen Birgitte Jensen, pigen Marie Christophersen, brbr. Svendsen, hørsvinger Lars Svendsen, drager Mads Hansen.

Nr. 58: Født 25. Sept. 1830 Caroline Cicilie Jørgensen. Døbt 15. Oct. 1830 i kirken. Færgemand Bendt Johannes Jørgensen og hustru Karen Andersen. Fadd: Moderen, pigen J. M. Andersen, færgemand Hans Petersen, lods A. Backe, brygger H. Grubb.

Nr. 59: Født 17. Oct. 1830  Susanne Marie Frederikke Vogel. Døbt 19. Nov.1830 i kirken. Pigen Marie Elisabeth Nielsen, som barnefader angav sig selv Peter Lorentz Vogel, sergeant ved Kr. Rg. 1ste compagnie. Fadd: Md. Birthe Lebrect, pigen Grethe Hansen, kjelderkarl P. Vogel, underofficeer Hansen. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 60: Den 16. Nov.1830 Dødfødt. Arbeidsmand Johan Frederik Glat og hustru . . . ?? [ulæseligt fornavn] Sophie Plum.
- Anmærkning: "Nedsat i stilhed"

Nr. 61: Født 16. Nov. 1830 Aurelia Cecilie Jensen Spragelse. Døbt 31. Dec.1831 i kirken.  Wærtshuusholder  Johan Jensen og h. Inger Cathrine Jensen. Fadd: Moderen, md. Giesmann, wiintappersvend P. Algreen, kobbersmedsvend C. Algreen, faderen.

Nr. 62. Født 17. Nov. 1830  Hanne Wilhelmine Bothilde Sick.  Døbt 9. Juni1831 i kirken. Skomagermester Hans Løve Sick og h. Anne Sophie Johansen. Fadd: Md. Joh. Bertelsen, jf. H. Sick fra Kjøbenhavn, muurmester Christensen, skomagermester Neujahr.

Nr. 63: Født 17. Nov. 1830  Anna Catharine Larsen. Døbt 5. Juni1831 i kirken. Fisker Peter Larsen og h. Gunild Johanne Petersdatter.  Fadd: Md. Gottliebsen, md. Giesmann, færgemændene P. C. Gottliebsen og J. Gottliebsen, faderen.

Nr. 64: Født 20. Nov. 1830  Lovise Emilie Eneroth.  Døbt 5. Jan.1831 i kirken. Høker Andreas Daniel Eneroth og h. Anne Marie Nielsen. Fadd. Moderen, faderen, md. Urban.

Nr. 65: Født 23. Nov 1830  Anne Sophie Elisabeth Rolsted.  Døbt 6. Febr. 1831 i kirken. Saddelmagermester Peter Frederik Rolsted og hustru Magdalene Elisabeth Semperlund. Fadd: Moderen, md. Giesmann, handelsbetjent Vegt, malersvend Fred. Christensen, lods Did. Hansen, faderen.

Nr. 66: Født 30. Nov. 1830 Jensine Nicoline Petersen. Døbt 22. April1831 i kirken. Kystpolitibetjent Jacob Pauli Petersen og Bolette Nielsdatter. Fadd: Md. Wostrup, pigen Anne Jensen, wiintapper Rasmussen, w . . .hh ?? P. Nielsen, overjæger Kn . . .?? [ En del næsten ulæselig tekst, men Nielsen kan være Wærtshuusholder og overjægeren kan være Knie]

Nr. 67: Født 3. Dec. 1830  Hanne Marie Gottliebsen. Døbt 6. Martz 1831 i kirken. Færgemandssøn Christian Gottliebsen og h. Kirstine Amalie Hansen.  Fadd: Md. Charl. Friis, jf. Christine Gottliebsen, færgemand P. Wilhelmsen, færgemand Povel P. Gurre, brygger Wilhelmsen.

Nr. 68: Født 4. Dec. 1830  Død pludselig og uden daab.  Lods Anders Olsen Bagge og hustru Anne Cathrine Andersdatter. - Anmærkning: "Død den 12. Dec. og begravet den 16. Dec."  [1830 forståes]

Nr. 69: Født 31. Dec. 1830 Ida Hedevig Sylvestra Kirck.  Døbt 6. Martz 1831 i kirken. Skibsclarerer Niels Peter Kirck og hustru Petrea Christensen.  Fadd: Md. S. Møller, jf. S. Svendsen, brygger hans Larsen, capitain Holck.