Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør, døbte piger 1833

 61 poster

Tilbage til Helsingør

Kun få steder i denne del af kirkebogen er vanskelige at læse.  Skulle læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser.

Ingen er fuldendt . . . heller ikke jeg. ;-) Derfor: Kontrollér venligst data for stave/læse/taste/sjuskefejl  i originalkilden på arkivet.

Forkortelser: 'brbr' = brændewiinsbrænder. 'h' = hustru. 'hdbt' = handelsbetjent. 'jf' = Jomfru 'md'. = Madame '  'Kr.Reg'  = Kronens Regiment.
Knæk og bræk!
 
 

Nr
Født
Barnets navn
Dåbsdag
Forældrenes navne
Faddere og 
anmærkninger
1
13. Jan
Dødfødt
-  -
Skomagermester, Peter Olsen og 
Elisabeth Nielsen
-  -
2
13. Jan.
Hanne Charlotte Jørgensen
10. Marts
i kirken
 Arbeidsmand, Peter Jørgensen og
hustru Ellen Bendsen
 Muursvend Sørensens kone, pigen Hanne Stumf, 
muursvend Chr. Sørensen, 
skorsteensfejersvend Strube,
møllersvend J. Petersen
3
23. Jan. 
Dødfødt
-  - 
 Lovise Frederikke Holk og
corporal Andres Jørgensen
-  -
"Uægte"
4
17. Febr. 
Caroline Sophie Svendsen
27. Mai
i kirken
Fisker, 
Johan Lohmann Svendsen og 
hustru Anne Marie Andersen
Moderen, md. Hansen, færgemand H. Petersen,
lods N. Hansen, 
færgekarl Ole L. Bakke 
5
19. Febr. 
Emma Nicoline Marie Hansen
12. Mai
i kirken
Skipper, Niels Hansen og 
hustru Petronelle Hansen 
Md. Lotte Friis, jf. Christiane Hansen, bager Herolth 
[Set stavet Herold] brygger Jeppesen, 
ungkarl Sv. Jensen
6
24. Febr. 
Wilhelmine Theresia Nicoline Larsen
 27. Mai
i kirken
Fisker, Bendt Larsen og
hustru Margrethe Cathrine Møller
Moderen, jf. Marie Hansen, møller Mejer, 
kjøbmand Hilligsøe 
7
26. Febr. 
Adelaide Franciska Petine Bendsen
28. April
i kirken
Baadebygger, Ole Bendsen og
hustru Karen Johanne Ulrikke Hansen
Moderen, jf. Emilie Meelbye, brbrdr. Carl Straae, 
brygger Chr. Jeppesen 
8
10. Marts 
Frederikke Wilhelmine Birthe Catharine Andersen
8. April
i kirken
Enken, Marie Bendsen født Jensdatter
og arbeidsmand Anders Andersen
Md. Hansen, pigen Amalie Andersen, bryggerkarl Jens Andersen, arbeidsmand Poul Petersen
"Uægte"
9
11. Marts 
Dødfødt
-  - 
Sergeant, Haastrups fraskilte kone 
Noli Jernberg
-  -  - 
10
22. Marts 
Josephine Petrine Borroe 
21. April
i kirken
Bødkermester, Carl Borroe og
hustru Cecilie Frederikke Jensen
Moderen, jf. Hørsted, bødkermester Schubel senior, 
wiinkypper Tonnesen 
11
25. Marts 
Chrestine Emilie Thibe
2. Juni
i kirken
Pigen, Anne Marie Ryberg.
Som fader angav sig matros 
Christopher Diderik Thibe
Moderen, md. Giesmann, arbeidsmand Birsted, 
arbeidsmand L. Jørgensen
"Uægte"
12
8. April 
Christiane Wilhelmine Lund
13. April
i hjemmet af skolelærer Kock.
Daaben publ. i kirken 9. Juni.
 Afgangne skomagermester, Niels Christian Lunds efterladte enke 
Anne Magdalene Broe
Moderen, md. Truelsen, færgemændene Fr. Schotte, Børre Helle og Peter Helle
13
13. April 
Emilie Eleonore Kjerboe
19. Juni
i kirken
Møller, Christian Ludvig Kjerboe og
hustru Charlotte Amalie Stricker
Moderen, jf. Hanne Stricker, brbrdr. R. Kjerboe og bagermester C. Herold 
14
12. April 
Mathine Charlotte Olsen
28. Juli 
i kirken
Muurmester, Lars Olsen og
hustru Kirstine Frederikke Wyrtz
Md. Anne Sophie Hansen, jf. Mille Spies, smedmester M. Olsen, kjøbmand Olsen og dyrlæge Lundsteen 
15
 13. April
Sophie Catharine Holm
7. Juli
i kirken
Skomagermester, Lars Jensen Holm 
og hustru Sophie Cathrine Jørgensen
Moderen, mad. Giesmann, faderen
16
 18. April
Christiane Sophie Christiansen
 5. Juli
i kirken
Pigen, Johanne Lindqvist og wognmand Christopher Christiansen
Md. Olsen, fisker Lars Hellesen, faderen 
"Uægte"
17
24. April 
Ruse Marie Hansen
19. Mai
i kirken
Arbeidsmand, Ole Hansen og 
hustru Karen Johannesdatter
Pigen Grethe K. Petersdatter, pigen Pouline K. Jensdatter, smedsvend Niels P. Lund, tømmersvend L. Olsen, arbeidsmændende Mads Christensen og And. Nielsen
18
17. Jan. 
Johanne Diderike Galschiøt
24. Mai
i kirken
Contorist Carl Adolph Galschiøt og hustru Ane Elise Birgithe Inst. 
Md. S. Hansen, jf. F. Stricker, capitain Rasmus Hansen, kjøbmand Ove Elling Galschiøt, og contorist A. H. Mathiesen
Født i St. Mariæ sogn
19
11. Mai 
Agnes Theodore Henriette Bertelsen
21. Juli
i kirken
Malermester, Iver Bertelsen og
hustru Ellen Johanne Johansen
Moderen, jf. Emilie Gottliebsen, fuldmægtigerne Grave og Christensen, kjøbmand Marstrand
20
17. Mai 
Caroline Petrea Frederikke Holm
4. Juli
i kirken
Kjøbmand og lieutenant ved Det Borgerlige Artillerie, Peter Louis Holm og hustru Nicoline Sophie Faber
Fru prowstinde Trojel, frøken Emilie Holm, 
kjøbmand og capit. Schierbeck, procurator Nyborg, 
kgl. fuldmægtig Kirck. 
21
24. mai 
Emma Emilie Møller
14. Juli
i kirken
Kjøbmand, Andreas Christian Møller og
hustru Caroline Christiane Hornvain
Moderen, md. Giesmann, contorist Otto Topp, 
contorist P. Cronwall, smedsvend C. Hornwain
22
21. Mai 
Nielsine Elisabeth Hansen
7. Juni
i kirken
Pigen, Magdalene Hansen og 
tjenestekarl Niels Hansen
 Md. Carstensen, moderen, muursvend And. Christensen, tjenestekarl And. Madsen. - "Uægte"
23
26. Mai 
Alvilda Steenberg
26. Juli
i kirken
Apotheker, Schack August Steenberg og
hustru Charlotte Elisabeth Lavetz
Moderen, frøken Ida Lavetz, 
apotheker Steenberg senior
stud. juris. H. Stenfeldt, faderen
24
26. Mai 
Dette barn blew angiwet for en datter, men da det skulle døbes hos, nu søn. Vid. pag. 120 no. 41
-  -
Garwermester, Jens Frederik Ulstrup
og hustru Marie Elisabeth Hartmann
-  -  - 
25
31. Mai 
Frederikke Dorthea Kirstine Kristensen
31. Juli
hjemmedøbt af skolelærer Topp.
Daaben publ. i kirken 1. Sept.
 Pigen, Sophie Sørensen.
Som barnefader angaves skrædersvend Johan Peter Christensen
Md. Dideriksen, pigen Marie Jørgensen, 
skrædermestrene Fischer og Zander. 
"Uægte"
26
 8. Juni
Fanny Johansine Gjørtler
 12. Juli
i kirken
Contorist, Johan Hans Jørgen Gjørtler og hust. Maren Sophie Hjortmann 
Fru Schander, frøken Jane Knox , contoristerne Piepersberg, Clausen og Jørgen Hansen
27
 8. Juni
Elise Marie Ziebell
14. Juli 
Slagtermester, Johan Heinrich Ziebell og
hustru Juliane Mathilde Hartmann
Moderen, jf. Dorthea Hartmann, slagtermester E. Hartmann, garvermester Ulstrup, 
uhrmagermester Halstrøm 
28
8. Juni 
Laura Emilie Mathea Bille
3. Juli
hjemme af skolelærer Kock.
Daaben publ. i kirken 27. juli
Toldbetjent, Holger Adolph Bille og
hustru Karen Dorthea Frederikke Meisler
Commandeurinde Anne B. Bille, frøken Sara [eller 'Lara'] Zeigner, justitsraad Topp, capit Schmidt, toldbetjentene Kjeldsen og Studsgaard.
29
15. Juni 
Thora Petra Caroline Møller
1. Sept.
i kirken
Contorist, Peter Joachim Andreas Møller og hustru Anne Kirstine Lund
Md. Carstens, jf. Trine Lund, qirurg Lund, 
skrædermester P. C. Møller, faderen. 
30
25. Juni 
Dødfødt
-   - 
Kjelderkarl, Jens Hansen og hustru, Magdalene Rasmussen 
-  -  - 
31
15. Juni 
Juliane Marie Hald
26. Juni
hjemme af skolelærer Kock.
Daaben publiceret i kirken 25. Aug
Enken, Margrethe Kirstine Hansen født Jørgensen og oberconstabel Anders Nielsen Hald 
Konen, Marie Hansen, pigen Caroline Angelberg, underoff. Hartmann, sergeant Peter Olsen, arbeidsmand Peter Hansen 
"Uægte"
32
27. Juni 
Johanne Frederikke Wilhelmine Wulff
25. Aug
i kirken
 Bagermester, Hans Peter Wulff og hustru Johanne Cathrine Munthe
Md. Hansen, jf. Bornholm, smedmester Riisberg, møllermester Møller, faderen 
33
 2. Juli
Jacobine Marie Nielsen
18. Aug.
i kirken
Arbeidsmand, Jacob Nielsen og hustru Karen Marie Nielsdatter 
 Md. Thrine Hansen, jf. Christiane Lund, 
handelsbetjent Liebsted, sadelmagermester Rolfsted, 
portner Lars Sørensen
34
 5. Juli
Catharine Emilie Hansen 
 11. Aug
i kirken
Tømmersvend, Jørgen Hansen og hustru Kirstine Marie Thobiassen 
 Md. Hansen, jf. Marie Petersen, fiskehandler Chr. Hansen, tjener N. Hansen fra Kjøbenhavn, faderen
35
9. Juli 
Martine Wilhelmine Christiane Tegner
1. Sept.
i kirken
Lietn. samt hjul- og karetmager Jørgen Christian Tegner og hustru Christiane Marie Stubbe 
Md. Stine Jacobsen fra Kjøbenhavn jf. Cornelia Linhardt, premierlieutnant ved søetaten Tegner, faderen
36
10. Juli 
Sara Cathrine Wilhelmsen
 13. Sept.
i kirken
Færgemand, Peter Christian Wilhelmsen og hustru Johanne Christine Hansen 
Moderen, mad. Giesmann, færgemand Johannes Gotliebsen, færgekarl Frederik Hansen, faderen.
37
11. Juli 
Christiane Marie Madsen
4. August
i kirken
Tjenestekarl, Christian Madsen og hustru Anne Marie Pedersdatter 
Md. Nielsen, pigen Joh. Marie Madsen, 
wærtshuusholder Nielsen, 
fragtmand Jørgen Michelsen, 
tjener Anders Jørgensen 
38
20. Juli 
Marie Georgine Mittelsted
22. Sept.
i kirken
Bødkermester, Johan Mittelsted og hustru Anne Kirstine Larsen 
Md. Møberg, jf. Mandrup, muurmester Chr. Wallin, bager Herold, handelsbetjent P. Cronval, 
haarskjær Chr. Petersen 
39
25. Juli 
Anne Jacobine Christiansen
25. Aug.
i kirken
Arbeidsmand, Peter Christiansen og hustru Johanne Jensdatter 
Konen Marie Jørgensdatter, pigen Stine Olsdatter, tjenestekarlene F. Isaacsen og Carl Christiansen 
40
30. Juli 
Inger Kirstine Nielsen
17. Nov. 
i kirken
Arbeidsmand, Peter Nielsen 
og hustru
Anne Sørensdatter
Moderen, pigen Christiane Frantzen, 
tømmersvend L. Madsen, wognmand S. Hansen,
jordbruger Søren Nielsen
41
30. Juli 
Karen Emilie Augusta Olsen
1. Sept.
i kirken
Tømmersvend Lars Olsen 
og hustru Birthe Jensdatter 
 Md. Rolfsted, jf. Salling, høker Petersen, 
tømmersvend Fr. Hansen
42
30. Juli 
Ludovine Hendrine Tessen
29. Sept.
i kirken
Fruentimmeret, Christiane Koefoed og regimentstambour Ludvig Henrik Tessen 
Moderen, pigen Mathilde Torstensen, 
hoboisterne J. Vogel og And. Andersen, 
faderen.  - "uægte"
43
 16. Aug.
Lovise Petronelle Steen
20. Okt
i kirken
Tømmermester, Jens Jensen og
hustru Mariane Petersen
Toldbetjent Petersens kone, jf. Fr. Petersen, toldbetjent P. Petersen, smedmester Hultmann, drager R. Petersen og marqwetender Jørg. Hansen 
44
17. Aug. 
Anne Sophie Melbye
13. Oct.
i kirken
Jordbruger, Jens Larsen Melbye og hustru Kirstine Larsdatter
Md. Chr. Petersen, moderen, jordbruger And. Olsen, snedkermester Petersen, faderen 
45
22. Aug. 
Ida Jacobine Wilhelmine Henriksen
27. Oct.
i kirken
Fisker, Svend Henriksen og
hustru Johanne Berndine Husum
[Hun er enke i FT 1845]
Moderen, pigen Ane Marie Ryberg, wæwer Johannes Frøndt, muursvend Ferdinand Carl Winter, faderen 
46
27. Aug. 
Jensine Andrea Erlandsen
26. Nov.
i kirken
Lieutn. brygger og brændewiinsbrænder Jens Ferdinand Erlandsen og
hustru Andrea Simonsen
Md. S. Hansen, jf. H. Simonsen, forstraad Bjørnsen, assistent Thyboe, brygger Grubb, faderen 
47
1. Sept. 
Elise Borries
Hjemmedøbt.
18. Oct.
daaben publiceret
i kirken
25. Mai 1834
Grosserer,
Johan Christian Nicolai Borries
og hustru Augusta Georgine Steenberg
Md. Charlotte Steenberg født Borries, jf. S. Stolpe,
hr. J. F. Steenberg, hr. Henry Borries
48
6. Sept. 
Engeline Kristine Madsen
8. Juni
i kirken
Arbeidsmand, Anders Madsen Egebjerg og hust. Johanne Jørgensdatter
Md. Hansen, jf. Thessen, underofficeer Kjedebye, tjenestekarl P. Rasmussen 
49
10. Sept
Frederikke Amalie Lorenz
8. Nov.
i kirken
Lieutn. og bagermester, 
Johan Gottfried Lorenz !! og 
hustru Charlotte Christine Scherfin
Moderen, jf. Ellen Juul, hr. C. G. Scherfin

['Lorenz' var først stavet 'Lorentz' men siden rettet]

50
18. Aug. 
Charlotte Wilhelmine Brandt
27. Sept.
i kirken
 Kjøbmand Johan Christopher Brandt og hustru Sophie Marie Højer
Moderen, md. Carstens, toldbetjent Højer og fuldmægtig Højer
51
30. Sept 
 Inger Marie Rudolphine Suhr
8. Nov.
i kirken
Malermester, Carl Suhr og
hustru Johanne Justine Urban
Md. Kirstine Suhr, jf. Caroline Suhr, fuldmægtigerne Suhr og Topp, sadelmester Moberg
52
8. Oct. 
Emma Marie Cortsen
27. Oct.
i kirken
Pigen Anne Marie Andersen 
og tjener Hans Cortsen 
Md. Hansen, moderen, tjener Hans Larsen, muurmester Christen Sørensen, faderen - "Uægte"
53
og
54
15. Oct. 
Dødfødte twillinger
-  - 
Assistent wed Øresunds Toldkammer,
Hans Hellesen og hustru Sophie Lovise Charlotte Baden
-  -  -  -
55
 7. Nov.
Johanne Marie Olsen 
17. Nov.
hjemme af skolelærer Kock
 Pigen, Anne Marie Frederiksdatter og
tjenestekarl Hans Olsen
Død førend daaben blew bekræftet i kirken
"Uægte"
56
28. Nov.
Anne Caroline Emma Nielsen 
12. febr. 1834
hjemme af skolelærer Kock.
Daaben bekræftet i kirken 6. juni 1834
 Sadelmagermester, Rasmus Nielsen og
hustru Christiane Petronelle Møller
Konen Janette Møller, 
sadelmagermester Moberg og faderen. 
57
30. Nov. 
Sophie Frederikke Petersen 
7. Febr. 1834
i kirken
Wognmandskarl, Hans Jacob Petersen og hustru Anne Catharine Olsen 
Md. Marstrand, jf. Schrøder, wognmand Hornvein, brygger S. Hansen, malermester Ruseh. 
58
8. Dec. 
Laura Camilla Henriette Copmann 
17. Jan. 1834
i kirken
Toldbetjent, Poul Johan Frederik Copmann og hustru Sophie Frederikke Schmoll 
Md. Sophie Poulsen, jf. Anne Hansen, faderen, toldbetjentene Studsgaard og Hammer 
59
11. Dec 
Anne Gundine Julie Hansen 
20. April 1834
i kirken
Tømmermand, Christen Hansen 
og hustru Karen Poulsdatter 
 Md. Joh. Frøde, pigen Karen Hansen, tømmermst. Joh. Unmach, handelsbetjentene John Schrøder 
og Wilhelm Liebst
60
 13. Dec
Maria Cecilia Eleonore Juel
28. april 1834
i kirken
Høker, Peter Larsen Juel og
hustru Johanne Lovise Hannemann
Moderen, jf. Ellen Juul, skomagermester Hannemann, samt faderen.
61
 19. Dec.
 Karen Petronelle Jensen 
 5. Jan. 1834
i kirken
Arbeidsmand, Lars Jensen og hustru Johanne Phillipsdatter  
 Pigerne, Grethe Jørgensdatter, og Stine Hansdatter, smedsvend N. Hultmann, brnkrl. Niels Petersen, brykkerkarl Eriksen