Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør, døbte piger 1835

62 + 1 poster: Mellem post 5 og 6 en af præsten glemt post skrevet i margenen.

Tilbage til Helsingør

Kun få steder i denne del af kirkebogen er vanskelige at læse.  Skulle læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser.

Ingen er fuldendt . . . heller ikke jeg. ;-) Derfor: Kontrollér venligst data for stave/læse/taste/sjuskefejl  i originalkilden på arkivet.

Forkortelser: 'brbrdr' = brændewiinsbrænder. 'jf' = Jomfru 'md'. = Madame '  Kr.Reg. = 'Kronens regiment' - - -
Knæk og bræk!
 
Nr.
Født
Barnets navn
Dåbsdato
Forældrene
Faddere og 
bemærkninger
1
1. Jan.
Anne Margrethe Birgitte Hansen
13. Febr.
hjemme af 
skolelærer Kock
Pigen, Anne Cicilie Wennerlin.
Som barnefader angav sig forrige 
gjæstgiwer Jens Christian Hansen
Daaben publiceret i kirken den 1ste Juni.
"Uægte"
2
3. Jan.
Marie Lovise Lundwall
27. Febr.
i kirken
Kjøbmand, Johan Peter Lundwall og
hustru Cathrine Marie Gundersen
Md. C. M. Grove, md. H. P. Webster,
pastor Grove af Kirkehvalsøe, 
wiinkypper H. Meden og faderen
3
3. Jan.
Thrine Knudsen
21. Mai
i kirken
Uhrmager, Hans Leganger Christian Knudsen
og hustru Frederikke Lovise Hartmann
Moderen, jomfrue Hartmann, 
slagtermester Ernst Hartmann og
garvermester Ulstrup
4
13. Jan.
Caroline Emilie Bille
19. Febr.
hjemme af skolelærer Kock,
dåben public. i kirken 24. Maj
Skrædersvend, Andreas Jørgen Bille og
hustru Christiane Iversen
Madam J. Iversen, pigen Ida Johansen,
begge af Snedkersteen, 
faderen og skræder Svend Brandt
5
26. Jan.
Nielsine  Wilhelmine Hansen
1. Marts
i kirken
Arbeidsmand, Niels Hansen 
og hustru Juliane Nielsdatter
Lods Hansens kone, jf. Gad,
handelsbetjent P. Holm og malersvend Fr. Christensen
u/nr.
Ej 
oplyst
Sophie Marie Bretton
Hjemmedøbt
16. Febr.
Baron Brettons 
Død - skal findes i III; 115 nr. 7
6
7. Febr.
Thora Angelica Cathinca Bendsen
8. Juni
i kirken
Baadebygger, Ole Bendsen 
og hustru Johanne Ulrikke Hansen
Moderen, madam Sabra, 
værtshuusholder N. Hansen, lods Anders Strøe, 
lods A. Bærentzen, færgekarl M. Jensen
7
16. Febr
Birthe Emilie Augusta Kjerboe
3. Juni
i kirken
Møller, Christian Ludvig Kjerboe og
hustru, Charlotte Amalie Stricker
Moderen, jomfru F. Stricker,
capitain v. Stricker, fra Holbæk, 
kjøbmand Ove E. Galschiøt
8
19. Febr.
Christine Margrethe Petra Petersen
8. Juni
i kirken
Skipper, Johannes Petersen og
hustru Juliane Kirstine Lund
Madam Carstensen, jomfru N. Hansen, færgemand J. Christophersen, qvarantainebetjent P. Nicolaisen
9
5. Marts
Wilhelmine Sophie Frederikke Moberg
6. Marts
hjemmed. af 
skolelærer Kock, daaben
public. i kirken 14. Juni
Skomagermester, Carl Peter Moeberg og 
hustru Karen Larsdatter
Moderen, skomagermestrene 
Pflyger og Madsen, 
underofficer Magnussen
10
8. Marts
Andrea Nielsine Marie Jørgensen
29. Marts
hjemmed. af 
skolelærer Kock, daaben 
public. i kirken 10. Mai
Afdøde underofficeer i Kr. Reg. 
Anders Jørgensen Børstingerød 
og efterlewende enke 
Frederikke Lovise Holck
Madame Jensen, pigen Stine Mortensen, 
sergeant Paulsen, sergeant Holløse,
underofficeer Stegvillon, underofficeer Kjedebye, underofficeer Birck
11
12. Marts
Emma Constance Feldt
29. Marts
i kirken
Tjenestepigen, Sophie Frederikke West og snedkermester Christen Feldt
Konen Trine Hasselqvist, pigen Cicilie Petersen, underoficeerne Frederik Gronemann og 
Andreas Giltz, - "Uægte"
12
 18. Marts
Frederikke Nyeborg
 14. Mai
i kirken
 Procurator, Claus Gottlieb Nyeborg 
og hustru Emilie Annette Holm
 Enkefrue Holm, jomfrue Aug. Schierbek, pastor Grüner, cancelist Simony, liutenant L. Holm
13
25. Marts 
Emilie Elisabeth Stegvilon
31. Mai
i kirken
Fruentimmeret, Stine Lovise Bræklow og corporal Frantz Stegvilon af Kronens  Reg. 
Konen J. Linge, pigen Stine Svendsen, underofficerene P. Møller, L. Petersen og J. Stegvilon  "uægte" 
14
1. April 
Ellen Marie Nielsine Henriksen 
 24. April
i kirken
Teglbrænder, Lars Henriksen og 
hustru Karen Jacobsen
Enken Caroline Holmsted, pigen Marie Olsen, 
gartner Ole Henriksen, kirkekarl Peter Henriksen, 
kudsk Chr. Hansen
15
3. April 
Marie Christine Frederikke Jansen
8. Juni
i kirken
Skrædermester, Laurentzius Jansen og 
hustru Ellen Kirstine Christensen
Moderen, jomfru D. Christensen, skrædermester Jørgensen, tømmersvend A. Halberg, skrædersvend J. Hansen 
16
4. April 
-  -  - 
-  - 
Tjenestepigen, Marie Elisabeth Petersen og
tjenestekarl Peter Jacobsen
 "Uægte"
Flyttet til St. Mariæ sogn før daaben
17
6. April 
Wilhelmine Marie Pries
4. Mai
hjemmedøbt af
præsten
 Skrædersvend, Johan Jørgen Frederik Pries og
hustru Stine Marie Svendsen
 Død førend daabens publication i kirken
18
11. April 
Anne Therese Jensen
30. Mai
i kirken
Wærtshuusholder, Johan Jensen og
hustru Inger Cathrine Jensen
Moderen, madam Giesmann, muurmester Christensen, brygger Jens Johansen, faderen. 
19
30. April 
Johanne Marie Rasmussen
12. Juni
i kirken
Forpagter af Hotel d' Øresund, 
Hans Rasmussen og
hustru Kirstine Nielsdatter
Moderen, jomfru Johanne Nielsdatter, skomagermester Madsen, møllersvend Jørgen Larsen, faderen.
20
3. Mai 
Georgine Henriette Wilhelmine Gallois
5. Juli
i kirken
Kammager, Johan Christian Heinrick Gallois og hustru Agneta Leutholz 
Jomfru Georgine Bryan, jomfru Ida Henriette Reickmann, barbererne Joh. Heinrick Nicolaus Grimm og Christian Fred. Wilh. Ziegler og faderen: Johan Christian Heinrick Gallois 
21
6. Mai 
Marie Angelica Bornholm
5. Juli
i kirken
Færgemandssøn, Hans Peter Bornholm og hustrue Cecilie Christiane Nyhlin 
Moderen, jomfrue Elisa Bornholm, kjøbmand Marstrand, quarantainebetjent Knudsen, handelsbetjentene C. Kaas, L. Rønning og Borsum
22
14. mai 
Ellen Frederikke Kirstine Johnsen
21. Juni
i kirken
Smedemester, Frederik Johnsen og
hustru Anne Christine Lundberg
Moderen, madam Carstensen, smedemester Hilleren, 
slagtermester Hans Grønberg, hr. H. Hansen 
23
4. Martz 
Martine Wilhelmine Helle-Broe
 24. Mai
i kirken
Lods, Peter Helle-Broe og
hustrue Claudine Andersen
Madame Hansen, jomfrue G. Unna, hr. K. Gad, hr. J. Gad, færgemand B. Helle-Broe
Anmærkning: Først anmeldt da det skulle døbes
24
 1. Juni
Anne Cathrine Jacobsen
19. Juli
i kirken
Jacob Jacobsen, færgekarl og
hustrue Wilhelmine Nielsen
Moderen, pigen Andrea Sandrue, handelsbetjent Bruhn, reservelods P. Helle-Broe, rebslager Bertelsen, færgekarlene Jørgen Jacobsen, William Andersen 
og faderen.
Anmærkning: Twilling til drengen nr. 26
25
1. Juni 
Marie Sophie Frederikke Winther
2. Aug.
i kirken
Fruentimmer, Marie Amalie Møller der angaw som barnefader Muursvend Carl Ferdinand Winther 
Moderen, madam Hansen, færgemandssøn A. Andersen, muursvend Julius Dagsberg og faderen.
Anmærkning: Forældrene viede den 31. Juli før daaben. 
See copul. protokollen pag. 48 No. 16
26
11. Juni 
 Petra Andersen
11. Juni 
hjemme af præsten
 Vognmand, Jens Andersen og
hustrue Hanne Jensine Sørensen
Død førend daabens publication i kirken
Var kommet 2 maander for tidligt
27
13. Juni 
Johanne Jensine Olsen
28. Juni 
i kirken
Wægter, Rasmus Olsen og hustrue 
Anne Margrethe Haagensdatter
Konen Maren Hansdatter, pigen Pernille Sophie, vægterne
Jens Olsen Hans Andersen og Niels Larsen 
28
23. Juni 
Caroline Cathrine Elisabeth Mathiesen
 24. Juli
i kirken
Snedkerfrimester, Andreas Ferdinand Mathiesen og hustrue Christiane Jørgensen 
Moderen, jomfrue H. Mathiesen, 
brobetjent P. Mathiesen 
og faderen
29
30. Juni 
Frederikke Charlotte Jensen
30. August
i kirken
Kjelderkarl, Ole Jensen og hustrue
Birgitte Dombernowski 
Madame B. C. Schrøder, jomfru E. Schoun, bødkermester Stranborg, færgekarl J. Riis, og handelsbetjent Reinsholm 
30
3. Juli 
Caroline Jørgensen
6. Sept.
i kirken
Bryggerkarl,  Jørgen Jørgensen og
hustrue Anne Cathrine Nielsdatter
Konen Johanne Jensen, pigen Frederikke Schoun, 
arbeidsmand Lars Jensen og faderen 
31
9. Juli 
Pauline Topp
25. Sept.
i kirken
Contorist, Jacob Mathias Topp og hustru Pouline Christine Suhr 
Moderen og madam Giesmann, fuldmægtig N. R. Suhr, contorist F. Suhr, og cantor W. Topp 
32
11. Juli 
Maren Hansen
4. Sept.
i kirken
Jordbruger, Peter Hansen og
hustru Anne Sophie Larsdatter
Konen Anne Nielsen, pigen Rise Larsen, brygger Randropp, smedemester Johnsen og bager Hanck
33
20. Juli 
Charlotte Amalie Hedora Johansen
11. Oct.
i kirken
Toldbetjent, Ole Gottfried Johansen og hustrue, Johanne Cathrine Lund 
Moderen og madame Carlsen, smedemester Johnsen og toldbetjent Hamer.
34
26. Juli 
Sophie Frederikke Melby
11. Oct.
Jordbruger, Jens Larsen Melbye og hustrue Kirstine Larsdatter 
Moderen, mad. Pedersen, snedkermester Pedersen 
tj. karl Jørgen Frandsen, og faderen selv 
35
6. Aug. 
Emilie Therese Angelica Bertelsen
13. Sept.
i kirken
Malermester, Iver Bertelsen og hustrue Ellen Johanne Johansen 
Moderen, jomfrue Holst, skolelærer Kock 
og fuldmægtig Christensen
36
1. Aug. 
Alvilda Eleonore Frederikke Gronemann
20. Sept.
i kirken
Fruentimmer, Cathrine Margrethe Andersen og underofficeer af Kr. Reg. 4. comp. Frederik Christian Gronemann der angav sig selv som barnefader 
Madame Bidsted, jomfrue Amalie Svendsen,
corporal Hans Jensen og faderen
"Uægte"
37
8. Aug. 
Eva Marie Paulsen
20. Sept.
i kirken
Bagermester Jacob Paulsen og 
hustrue Caroline Marie Lauritzen
Madame Hanck, madame Krag, lieutnant og brygger Grubb, lieutnant og møller Tegner
38
11. Aug. 
Johanne marie Hansdatter
Hjemmedøbt d. 23. Sept. af skolelærer Hansen i Gurre. 
 Jordbruger Hans Petersen og
hustrue Inger Kirstine Magnusdatter
(Død før daabens bekræftelse i kirken)
Anmærkning: Paa byens Owerdrew
39
8. Sept. 
Johanne Sophie Frederikke Hagel
6. Dec.
i kirken
Skomagerfrimester, Peter Christian Hagel og hustrue, Anne Marie Hansen 
Konen Joh. Fredr. Hagel, pigen Stine Svendsen, skomagersvend Peder Nielsen, slagtersvend 
Johan F . . .?? Larsen, skomagersvend Jens Nielsen 
40
11. Sept. 
Lovise Charlotte Rasmussen
15. Nov.
i kirken
Skomagermester Ole Jensen Rasmussen og
hustrue Anne Christine Olsen
Moderen og mad. Giesmann, garwer Rhode, rebslager Bertelsen, farwersvend Nummerlin
[Den sidste: Stærk tvivl om navnet!]
41
16. Sept. 
Caroline Marie Johansen
2. Oct.
i kirken
Moderen: Fruentimmeret Ane Marie Johansen.
Som barnefader angiwes tjenestekarl Niels Jensen af Dagelykke
Jordemoder Mad Karstensen, karl Karstensen,
Niels Jensen. "Uægte barn. "
42
28. Sept 
Et dødfødt pigebarn
-  -  - 
Reservelods, Frederik Olsen og
hustru Lovise Charl. Borstrøm
Blandt døde
43
29. Sept 
Johanne Wilhelmine Olsen
22. Nov.
i kirken
Færgemands-søn, Mathias Olsen og
hustru Marie Kjeldberg
Mad. Wiboe og Rikke Bornholm, færgemændene Chr. Backe og Børge Hellesen Broe, samt seilmagermester Carl Bram [Set 'Braem']
44
 4. Oct.
Wilhelmine Georgine Anton
 1. Nov.
i kirken
Fruentimmeret, Henriette Andrea Mathilde Lother. Som barnefader angives 
færgekarl Hans Jensen Anthon 
Madame Lother og jomfru Anne Lovise Lother, bagermester Herold, Jens Anton færgekarl, og Jacob Hansen skrædersvend. "Uægte barn"
45
3. Oct 
Emma Marie Hansen
3. April 1836
i kirken
Fruentimmeret, Ellen Christine Emilie Meylbye og faderen wærtshuusholder Niels Hansen 
Mad. Bendtsen og jomfru Holst, smedmst. Hultmann, baadebygger O. Bendtsen, kjøbmand Holst.
Anmærkning: Tillysning for forældrene til ægteskab er skeet
46
 9. Oct.
Frederikke Wilhelmine Svendsen
Hjemmedøbt formedelst sygdom 27. Marts 1836 af præsten 
 Bødkermester Jens Peder Svendsen og
hustru marie Kassmann
Moderen selv og pigen Severine Andersen, skomager Rasmussen, bødkersvend P. Thyme og 
do. Lars Andersen 
47
11. Oct. 
Frederikke Johanne Nielsen 
 27. Marts 1836
i kirken
Tjenestekarl, Jørgen Nielsen og
hustru Sara Svendsen
Mad. Johnsen og jfr. Karen M. Jørgensen, arbeidsmand Mads Poulsen, 
arbeidsmand Niels Eriksen, 
tjenestekarl Søren Poulsen 
48
11. Oct. 
Julie Theodora Henriette Sick
7. Febr. 1836
i kirken
Skomagermester Hans Løve Sick og
hustru Ane Sophie Johansen
Madam Møller og jomfru Augusta Pedersen, 
glarmester Dahlgreen, bager Møller 
og haarskjærersvend Pedersen. 
49
-  - 
-  - 
 30. Oct
1835
 1835, den 30. October døbtes i Sankt Olai kirke, i følge bewilling af biskoppen dat. 29. Sept.1835 madam Hannah Jacobsen af Kjøbenhavn, af den mosaiske trosbekjendelse, gift med hr. kjøbmand A. C. A. Jacobsen samme steds og holdt over daaben navnet Hanne Sophie Jacobsen. Hun er nu 32 aar gammel og vaccineret efter attest af 
pro . . .?? Jacobsen 
dat. 26. Oct. 1835. [Sign] Boye.
 -  -  -  -  -
50
22. Oct 
Lagertha Johanne Christiane Kornerup
17. April 1836
i kirken
Kjøbmand, Johan Peder Kornerup og
hustru Lagertha Mariane Fries
Fru Grove fra Kjøbenhavn, jfr. Bøcker, major Friis, sølieutnant Bøcher og consul Dreier
51
 10. Nov.
Frederikke Wilhelmine Galschjøt
23. Mai 1836
i kirken
Brygger og brændewiinsbrænder, Carl Adolph Galschjøt og hustru Ane Elise Birgitte Just 
Mad. Studsgaard og jomfru Galschjøt fra Kjøbenhavn, møller R. Hansen og dr. Galschjøt og kjøbmand Galschjøt
52
16. Nov. 
Ane Petrea Christine Jensen
24. April 1836
i kirken
Bagermester, Peder Mathias Jensen og
hustru Inger Christine Wolderich
Frue Fliis og jomfru Brochs;
møller og styrmand Møller
53
17. Nov. 
Amalie Therese Edvardine Datow
19. Febr.1836
i kirken
Bagermester, Frederik Edward Datow og
hustru Marthe Sophie Lykke
Moderen selv og gjordemoder mad. Hansen, bagermester Hanck, møller Kjerboe og skomagermester Ram 
54
28. Nov. 
Marie Vogel
4. Dec. 1835
hjemme formedelst sygdom af præsten
 Fruentimmeret, Marie Værløse og opgiwne barnefader underofficeer Lorentz Vogel
V: dødeprotokollen S. 117; 45.
Anmærkning: Moderen døde i barselsseng
55
1. Dec. 
Maren Kirstine Emilie Wilhelmsen
8. Mai 1836
i kirken
 Arbeidsmand, Niels Wilhelmsen og
hustru Ane Kirstine Nielsen
Enken Sidse Nielsen og pigen Marie Nielsen, faderen selw og arbeidsmand Søren Nielsen 
og arbeider Ludvig Theilgaard. 
56
1. Dec. 
Emma Emilie Wallin
24. April 1836
i kirken
Muursvend, Svend Bendsen Wallin og
hustru Ingeborg Andersen
Moderen selv og jomfru Schrøder, fuldmægtig Andersen, tømmermester Unmack 
og handelsbetjent Tamm. 
57
7. Dec. 
Juliane Marie Larsen
8. April [1836]
i kirken
Lods, Niels Larsen og 
hustru Johanne Marie Hansen
Mad. Giesmann og moderen selw, lodserne Fredr. Hansen, Frederik Olsen og Anders Lind
58
21. Dec. 
Marie Sophie Bauer
8. Mai [1836]
i kirken
 Fruentimmeret, Ane Marie Frederikke Møller.
Som barnefader angiwes overjæger 
Christian Peder Bauer
Pigen Emilie Hansen og moderen selw, commandeersergeant Fricke, sergeant Peder Faarup og faderen selv. "Uægte barn"
59
26. Dec. 
Frederikke Jensen Rasmussen
24. Marts [1836]
i kirken
Kjældersvend Hans Rasmussen og 
hustruAne Margrete Pedersen
Mad. Erlandsen og jomfru Høyby,
major Lund, capitain Erlandsen og inspecteur Koefod
60
27. Dec. 
Charlotte Lovise Jensen
29. Mai [1836]
i kirken
Tjenestekarl Rasmus Jensen og
hustru Frederikke Dorthea Nielsdatter
Pigen Karen Jørgensen og pigen Kirstine Hansdatter, arbeidsmand Peder Jørgensen, tømmersv. Christen Olsen og faderen selw
61
30. Dec. 
Pauline Sophie Olrik
3. Juni [1836
i kirken
 Assistent wed Øresunds Toldkammer, 
Hans Hellesen Olrik og
hustru Sophie Lov. Charl. Baden
Frue profasowiul ??[Vanskeligt at tyde] Baden og
do. Becker. 
proffesorerne Baden og Becker og
justitsraad Veyse
62
 30. Dec.
Ida Emilie Jensen
14. Febr. 1836
i kirken
 Indsidder, Lars Jensen og 
hustru Johanne Phillipsdatter
(Paa Byens Owerdrew)
Smedmester Huldtmann's kone og pigen Margrethe Phillipsdatter, huusmand Hans Pedersen af byens Owrdrew, karl Hendrik Pedersen 
og karl Lars Pedersen