Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør,
Døbte piger 1840

60  poster

Tilbage til Helsingør

Enkelte steder i denne del af kirkebogen er vanskelige at læse.  Skulle læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser.

Ingen er fuldendt . . . heller ikke jeg. ;-) Derfor: Kontrollér venligst data for stave/læse/taste/sjuskefejl  i originalkilden på arkivet.

Forkortelser: 'brbrdr' = brændewiinsbrænder. 'jfr' = Jomfru 'mad'. = Madame '  Kr.Reg. = 'Kronens regiment' - - -

Grundet bogens dårlige opluk, er affotograferingen fra nr. 1 temmelig ringe, og en fugtskade på kirkebogens nederste sidedele gør en del tekst ulæselig.
 
Nr.
Født 
den
Barnets navn
Dåbsdato
Forældrenes navne
Faddere og anmærkninger
1
5. 
Jan.
Thrine Jensen
Hjemmedøbt 
15. Mar.
daaben bekræftet 
i kirken 19. Juli
Wægter, Rasmus Jensen 
og hustru Frederikke Dorthea Nielsen
Moderen selw og pigen Grethe Jørgensdatter;
arbeidsmand P. Jørgensen, do. L. Rasmussen
August Rasmussen
2
11.
Jan.
Julie Marie Schreiber
22. Juni
i kirken
Tømmerhandler, Niels Ditlew Schreiber og
hustru Sophie Hedevig Reinsholm
Moderen selw og jomfru Charlotte Falckenberg;
faderen og capitain Gradman, regimentschirurg Ravn, 
pakhusforwalter Christensen
3
 15. 
Jan.
 Sophie Caroline Bakke
 Hjemmedøbt
28. Febr.
Daaben bekræftet 
i kirken 3. Mai
 Muursvend, Carl F.. .?? Frederik Bakke
og hustru Ane Kathrine Roth . .??
[Navne beskåret ved affotografering]
 Mad. Pakkert [Packert] og pigen M. Larsen;
muurmester Wallin, malermester Rusch.
4
 1839
3. Sept.
Caroline Frederikke Wind 
 2. Febr.
(1840)
(nu afdøde) battailonschirurg, 
Carl Frederik Wind og 
hustru, Marie Petrea Kirstine Fisker 
Frue H. v. Aller og frøken Møller;
stadsfysicus Klem, regimentschirurg Møller 
og capitain v. Dreyer
5
 24. 
Jan.
Mathiinine ?? Jørgensen
[Navnet kluntet skrevet, kan 
være forkert tydet]
 Hjemmedøbt
8. Febr.
Fruentimmeret, Marie Severine Jørgensen 
der angaw tjenestekarl 
Mads Pedersen som barnefader 
 Død førend daabens bekræftelse i kirken
"Uægte barn"
6
 30.
Jan.
Anna Julie Mikkelsen
5. Juni
i kirken
Fragtmand, Jørgen Mikkelsen og
hustru Mariane Pedersen
Mad. Iversen og jomfru Pedersen;
hr. Larsen, Reinsholm og hr. Bruun
7
 5.
Febr.
Kristine Petræa Pedersen
28. Mai 
i kirken
Arbeidsmand, Johannes Petersen og 
hustru Inger Christine Christensdatter 
[Eller Christiansdatter] 
 Mad. Larsen og pigen H. Salgaard;
karl   . .?? Nielsen, do Chr. Nielsen og do. Jørgen Larsen
8
 23.
Feb.
 Emma Martine Olsen
3. Mai
i kirken
Tømmersvend, Lars Olsen og 
hustru Birthe Jørgensdatter
 Madam Hansen og pigen Trine Wetterling;
tømmersvend A. Svang, brændewiinsbrænder Jørgensen
9
 4. 
Marts
 Et dødfødt pigebarn
 -  -
Fisker Peder Jensen
og hustru Inger Marie Nielsen
Mad. Hansens gjordemoderattest 
nr. 3 - 1840 dat. 4. marts 
10
 7. 
Marts
Ida Martine Larsen
10. Mai
i kirken
Lods, Niels Larsen og
hustru Johanne Marie Hansen
Moderen selw og mad. Giesmann; 
lods C. Larsen og skomagersvend Brandt og faderen.
11
 8. 
Marts
Sophie Andrea Pedersen
28. Mai
i kirken
Marqwetender, Jens Pedersen og
hustru Kirstine Magnussen
Mad. Backe og jfr. Magnussen; 
consul  . . ??, bagermester Jensen og wognmand N. ??
[Det manglende uden for kopien]
12
 19. 
Marts
Josephine Lagertha 
Larsen
10. Mai
i kirken
Lods, Hans Christian Larsen og
hustru, M ?? Cathrine Pedersen
[ Fornavn uden for billedet]
Moderen selw og pigen J. K. Hansen;
lods N. Larsen, drager J. Andersen og 
contorist .  .?? Andersen [ fornavn uden for billedet]
13
21. 
Marts
Anna Juliane Nathalie Undén
 20. April
i kirken
Bagermester Johan Peder Undén og 
hustru Anne Marie Faxe
[Meget sløret, delvis gættet]
 Moderen selv og jomfru Berg;
buntmagermester Røpper, bøssemager Kørner, og bagermester Engholm
14
 24. 
Marts 
 Rasmine Caroline Jacobsen
 8. Juni
i kirken
 Fisker Jacob Jacobsen og 
hustru Wilhelmine Nielsen
 Mad. Grubb og jomfru Hansen;
lods Strøe, do. N. Olsen og H. Nielsen
15
 30. 
Marts
 Et dødfødt pigebarn
-  - 
Færgemandssøn, Anders Olsen Andersen
og hustru, Henriette Marie Wederqvist
Gjordemoderattest af mad. Carstensen dat. 30. Marts.
(att. no. 5 - 1840)
16
 5. 
April
 Ane Marie Nielsen
 3. Mai
i kirken
Tømmersvend, Jens Nielsen og
hustru Sanne Lovise Wiidberg
Madam Nielsen og jomfru Hansen;
færgemand H. Larsen, contorist J. Topp og brobetjent Olsen 
17
 20. 
April
 Caroline Mortensen
 31. Mai
i kirken
Handelsgartner, Lars Mortensen
og hustru Maren Rasmussen
 Pernille Jensen og Stine;
moderen selw, karl Fred. Nielsen og
arbejdsmand Chr. Frederiksen
18
21. 
April
 Charlotte Hansine 
Elisabeth Bille
19. Juli
i kirken
Skræddermester, Andreas Jørgen Bille 
og hustru Christiane Iversen
 Mad. Wennerliin og jfr. Jul. Mikkelsen;
skræddermester Hamberg, Hejerdahl og faderen selw
19
22. 
April 
 Boline ?? Pedersen
[Fornavn rettet til næsten ulæselighed. kan være forkert]
 14. Juni
i kirken
Jordbruger, Ole Pedersen og
hustru, Ane Hansdatter
Konen M. M. Hansdatter og pigen H. Hansdatter; smedmester Johnsen , jordbruger L. Pedersen og  ..ger ?? P. Pedersen.
[ Uden for billedet ]
20
 24. 
April
 Charlotte Marie Eriksen
[Kan også læses Maria]
21. Juni
i kirken
Jordbruger, Niels Eriksen og
hustru Bente Sophie Andersdatter
 Konen Marie Jensen og pigen Ane Jensen;
jordbrugerne Lars Pedersen, P. Sørensen og ?? Hansen
[Initial uden for billedet]
21
25. 
April 
 Susanne Christine Emilie Meyer
 24. Juli
i kirken
Møller, Herman Johansen Meyer
og hustru Emilie Charlotte Lund
Moderen selw og jomfru J. M. Meyer;
consulatsecretair Pipersberg og brygger Nielsen
22
26.
April
Rosesine Engeline Eleonore Taggatz
 31. Mai
i kirken
 Pottemager, Heinrich Wilhelm Taggatz og hustru Pedersine . . ??gensen
[Uden for billedet]
 Moderen selv og jomfru A. L. Holløse og faderen selv
23
 5. 
Mai
Anna Andersen
31. Mai
i kirken
Arbeidsmand, Nicolai Andersen 
og hustru Marie Hansen
 Konen Inger Sørensen og pigen Maren Hansen; 
arbeidsmand Jens Jensen do. Søren Hansen
og karl Peder Larsen
24
 20. 
Dec.
1839
 Berthe Catharine Caroline Lovise Isabella Belman
 12. Mai
i kirken
Spansk consul, Henry Louis Belman, ridder af ?? orden og hustru
Louise Nicoline Jacobine født Belman
 Frue Løbel og frøken Knop;
consul Løbel, capit. Lemmicke og lieutenant Pedersen
Anmærkning: 'Født i Kjøbenhavn'
25
 24. Marts
Agne Marcussen
Hjemmedøbt 
18. Mai
daaben bekræftet
i krk. 14. Aug
 Skibsclarerer og belgisk consul, grosserer, Ulrik Christian Marcussen
og hustru Agnes Macgregor
Frøken Nicoline M. Marcussen, frøken Susette Macgregor og fuldmægtig Jørgen Marcussen
26
20.
April
Winzentine Marie Raffenberg
[ell. Roffenberg]
7. Mai
i kirken
 Søe-premierlieutnant og kryds-toldinspecteur i 
det  . .ske?? Mads Emilius Raffenberg ?? og hustru Anny Christine Petrine Schierbeck
 Frue Raffenberg og fru Gjødesen, capitain Schierbeck, contoirchef M. Raffenberg hr. Chr. Schierbeck, hr Jul. Schierbeck og lieutenant F. Schierbeck
[Posten meget utydelig, kan indeholde fejl]
27
21.
Mai
Monsine Dorthea Pedersen
9. April
i kirken
Grønthandler, Johannes Pedersen og 
hustru Juliane Christine Lund
 . . .og jomfru E. Jensen . . ?? Nicolaisen . .?? og gjæstgiver . . . ?? Pedersen
[Blækket løbet ud over bogen]
28
 5. 
Juni
 Et dødfødt pigebarn
 -   -
. . . hustru Marie Petersen
[ Faderens navn helt ulæseligt grundet formodentlig vandskade]
 Gjordemoderattest fra mad. Hansen 
dat. 5. Juni. (no. 7 - 1840)
29
22. 
Mai 
 Emma Kirstine Nielsen
12. Juli
i kirken
 Jordbruger, Poul Nielsen og 
hustru Anna Pedersen
 Konen Inger Marie Rasmussen og pigen Sophie Rasmussen; lods L. Svendsen,
jordbruger R. Rasmussen 
og do. L. Rasmussen
30
4.
Juni
Caroline Wilhelmine Andersen
14. Juni
i kirken
Fruentimmeret, Peternelle Andersdatter;
angiver som barnefader tjenestekarl 
Morten Andersen
 Frue Sara Andersen og pigen Ellen Schum . .??
underofficeer Hørding, gartner Jensen og karl Rasmus Zacharias. - "Uægte"
31
 14. 
Juni
 Sophie Frederikke Wilhelmsen
9. Aug.
i kirken
Arbeidsmand, Niels Wilhelmsen og 
hustru  Kirstine Nielsen
 Jomfruerne Ulrik og Nielsen;
kjøbmand Oe - - -?? lieutenanterne Wris. . .?? og Obelitz.
[Teksten mangelfuld grundet upræcis affotografering]
32
14. 
Juni
Ane Lovise Hansen
6. Sept.
i kirken
Arbeidsmand, Joachim Hansen
og hustru Johanne Cathrine Bass
Konen R. M. Bass og pigen C. L. Øeber:
smedsvend  ..?? Sørensen, arbeidsmand A. B. Alb. . .?? 
og tjenestekarl C. F. Jensen
[Mangelfuld tekst grundet gnidret skrift]
33
 24.
Juni
Wilhelmine Rasmussen
Hjemmedøbt
24. Juli
Tracteur, Hans Rasmussen 
og hustru Ane Kirstine Svendsen
 Død inden daabens bekræftelse i kirken
34
28. 
Juni 
 Marie Emilie Olsen
16. Aug.
i kirken
Lods, Johan Nicolai Olsen 
og hustru Augusta Margrethe Sophie Svedstrup
 Moderen selv og pigen Bolette Brandt;
lodserne . .??, Espegreen, Geertsen Kempel 
og garversvend Frøde
35
 9. 
Juli
 Andrea Jensine Rasmussen
30.Juli
Hjemme 
 Skomagermester, Ole Jensen Rasmussen
og hustru Ane Kristine Olsen
Død inden daabens bekræftelse i kirken 
36
 26. 
Juli
-  -  -  -
-  - 
Handelsbetjent, Elof Solter 
og hustru Wilhelmine Mathilde Friedel
 Død før daaben
37
27. 
Juli 
 Mary Elisabeth Helen Brown
 11. Sept.
i kirken
 Skibsclarerer, William Brown
og hustru Nelly Burd
 Moderen selw og jomfru Christiane Burd;
. . ne ?? Ole Stonor i Tikjøb og D. Brown i . . .?? 
og faderen selv
[Gnidret tekst og d' herres prof. er heller ikke læsbar]
38
3. 
Aug.
 Olivia Georgine Wilhelmine Martine Jensen
27. Sept.
i kirken
Fisker, Ole Jensen 
og hustru Anna Peternille Olsdatter
 Mad. Borroe og jomfru Munthe;
brændewiinsbrænder R. Hansen, dreiermester Kjertinge 
og . . .?? Hyll
39
 11. 
Aug.
Theodora Fran. .??ca Borroe
[Gnidret skrift med rettelser]
 Hjemmedøbt
25. Aug.
Daaben bekræftet i kirken 18. Oct.
 Bødkermester, Carl Borroe og
hustru Cecilie Frederikke Jensen
 Moderen selv, kunstdreier Bense og faderen selw
40
 15. 
Aug.
 Nicoline Bentine Hansen
 23. Aug.
i kirken
Pigen, Petronelle Pedersdatter;
angiwer barnefader drager Niels Hansen
 Moderen selw og pigen Frederikke Clausen;
smedesvend H. Sørensen, skrædersvend 
C. Børner, drager Niels Hansen - "Uægte"
41
 12.
Sept.
Frederikke Therese Eleonore Grønberg
 20. Dec.
i kirken
Slagtermester, Hans Grønberg og
hustru Johanne . . .?? Kjeldberg
 Mad. Nielsen og jomfru Sørensen;
smedmester Johnsen og grønthandler Ramm 
og slagtermester Grøn
42
 18. Sept.
 Caroline Marie Hansen
 2. Mai 1841
i kirken
[ Helt ulæseligt]
[Helt ulæseligt grundet fugtskade på kirkebogen ]
43
 26. 
Sept
 Georgine Catharine Olsen
 17. Dec.
i kirken
Kjøbmand, Andreas Olsen
og hustru Ane Kirstine Hansen
Moderen selw og frue Schubel; 
smedmestrene P. Olsen og A. Olsen, 
muurmester L. Olsen
44
30. 
Sept 
 Georgine Aline Lovise Stade
14. Marts 1841
i kirken
Færgekarl, Ferdinand Adolph Stade
og hustru Emilie Jensen
 Mad. Åckerman og jomfru Groneman;
færgemand Fred Jørgens. 
styrmand H. Struck og faderen selv 
[Alt gnidret skrift, delvis gættet]
45
 2. 
Oct
 Petrea Mathilde Helle
6. Dec.
i kirken
Lods, Peter Helle-Broe og hustru
Olandine Andersen
 Moderen selw og mad. Hansen;
færgemand Børge Helle, lods H. P. Larsen
46
 5.
Okt.
Emilie Adolphine Gulstad
30. Nov
i kirken
 Skibsclarerer, Alexander Gulstad og hustru Anette Hass
Jomfru M. Thanning og moderen selv;
kammerråd Smith, assistent Gulstad 
og handelsbetjent Hass
47
6. 
Okt. 
Mathilde Amalie Lorentze Pedersen
[NB: Navnerækkefølgen er skrevet forkert i Kb. og i Fam. Search., men er her rettet til det rigtige.]
25. April 1841
i kirken
Skibstømmersvend, Niels Peder Pedersen og
hustru Lovise Christiane Struck 
 Mad. Nielsen og jfr. Jensen;
gartner Smith og ungkarl F. Nielsen
48
 10. 
Oct.
Emma Charlotte Lovise Hansen
 9. Mai 1841
i kirken
 Lods, Jens Larsen Hansen og
hustru Birthe Christine Børgesen
 Mad. Giesman og pigen C. Hansen;
lods F. Hansen og do. Joh. Børgesen og do P. Hansen
49
 15. 
Oct.
Caroline Cathrine Jacobsen
12. April 1841
i kirken
Pigen, Ane Thrine Jacobsen.
Som barnefader angiver sig selv:
Kjælderkarl Johan Jacobsen
Mad.Hansen og pigen N. C. Rasmussen;
Chr. Ramussen - Anders Rasmussen - Jens Coulthardt
Anmærkn.:
Forældrene ægteviede samme dag som barnet døbtes
50
 19.
Oct.
 Petræa Petersen
Hjemmedøbt
20. Nov.
 Betjent ved Toldvæsnet, Erik Petersen 
og hustru Karen Olsen
 Død førend daabens bekræftelse i kirken
51
 20. 
Oct.
Dødfødt pigebarn
-  - 
Tjenestepigen, Christiane K.  .?? der 
angaw som barnefader, buntmagersvend
Hendrik Gottlieb Guldager
[Moders efternavn skjult i affotograferingen]
 Gjordemoderatt. fra mad. Carstensen dat. 20. Oct. 1840
(no. 9-1840) - Uægte
52
 25. 
Oct.
Henriette Marie Hansen
6. Dec.
i kirken
 Glarmester, Niels Hendrik Jan Hansen
og hustru Leria Kirstine Gudmandsen
 Mad. Petersen og jomfru Jensen;
capitain Sm.  .?? skræddermester Hutzesieder og grønthandler Ramm
53
 26. 
Oct.
 Johanne Cathrine Hafstrøm
31. Marts 1841
i kirken
Svensk-norsk viceconsul, Herman Lambert Hafstrøm og hustru
Caroline Bernhardine Tornstrøm
 Frue Ravn og jomfru Wismer; dr. Ravn, bogholder Topp
54
 16. Nov.
Betzy Marie Sophie Hellesen
 26. Dec.
i kirken
 Færgemand, Børge Hellesen og
hustru Emilie Jensen
[I FT 1840 kaldes han 'Børge Helle Broe', og det er også dette der i tiden fremover anvendes, til tider med bindestreg]
 Moderen selw og jfr. Julie Jensen;
lods P. Hellesen, færgekarl Jens Jensen
55
 24. Nov.
Elisabeth Madsen
14. Marts 1841
i kirken
 Wægter, Peder Madsen og
hustru Maren Christiansdatter
 Spekhøker Pedersen, wægter Jens Olsen og do. Rasmus Jensen. Pigerne: [Ikke noteret]
56
 12. 
Oct.
 Maren Christiansen
(født i st. Mariæ sogn)
 29.. Nov.
i kirken
Arbeidsmand, Peder Christiansen og
hustru Johanne Olsen.
[Meget utydeligt, kan være fejltydet]
 Konen, M. Jensdatter og pigen M. Olsdatter;
kornmåler P. Pedersen, drager L. Pedersen
. . .?? F. Christiansen
[Næsten ulæselige, kan være fejltydet]
57
 20. Dec.
Anna Andrea Eleonore Rasmussen 
 4. April 1841
i kirken
 [Helt ulæseligt, men måske opvarter Ole Rasmussen og Johanne Olsen. FT 1845]
 Pigerne Birthe Larsen og Bente Kirst. Nielsdatter; 
. . .Grønbek ?? muursvend Ole Nielsen . . 
[Resten ulæseligt grundet skade på Kb.]
58
 21. 
Dec.
Caroline Mathilde Randropp
19. Marts 1841
i kirken
Underfoged, Knud Randropp
og hustru Charlotte Amalie Jensen
Moderen selw og jomfru L. Ranropp;
garwer N. C. Randropp og faderen selw
59
 23. 
Dec.
Franzine Caroline Juliane Andersen
6. Juni 1841
i kirken
Skomagerfrimester, Peder Andersen
og hustru Rebekka Petronelle Holmgreen
 Moderen selw og jfr. Stern; wæwersvend Andersen?? [gnidret] og faderen selv.  bødkersvend Sivertsen
60
 24.
Dec.
Mathilde Juliane Emilie Schow Holm
25. April 1841
i kirken
Skibstømmersvend, Emilius Olsen Holm og 
hustru Cathrine Schow
Mad. Olsen og pigen C. Schow; sergeant Truelsen, høker Petersen, skibstømmermand Niels Nielsen