Tilbage til Helsingør
Kirkebogen
Sankt Olai Kirke, Helsingør
Fødte og døbte drenge År 1835
62 poster dette år.


Nr.
Født
d.
Barnets navn
Dåbsdato
Forældrene
Fadderne og anmærkninger
1
11. 
Jan.
Niels Peter Ferdinand Olsen
20. April
i kirken
Skomagermester Peter Olsen 
og hust. Elisabeth Marie Nielsen
Moderen, md. Jensen, hjulmager Christian Olsen, 
muursvend Ferdinand Nielsen, og faderen.
2
15.
Jan
Rudolph Henry Malthe Wright
NB! Se det i 6te rubrum anførte
10. Febr. Hjemme 
12. april i Den Engelske Kirke 
i følge consulatets 
attest 28. April 1848
Contorist George Francis Wright
og hustru 
Cathrine Frederikke Rudolphine Engelsted
NB. I følge Kgl. bewilling af 10. Dec. 1855 maa forudnævnte for
fremtiden føre familienavnet Engelsted, saa at hans fulde navn herefter bliver 
Rudolph Henry Malthe Wright Engelsted
Attesteres af  ??berg [ Ulæseligt] 
Døbt i den Engelske Kirke af Herr Wade og 
indført i hans kirkebog.
3
 10.
Jan.
Johan Curry ?? Haffstrøm
[ Mellemnavnet gnidret, rettet og svært læseligt.]
 17. Febr.
hjemmed.
af skolelærer Kock,
daaben publ. i 
kirken 31 mai
 Consulat -secretair, Herman Lambert Hafstrøm og hust. Caroline Berhardine Tornstrøm
Fru Tornstrøm fra Lindkjøbing, jf. Line Petersen, owerlærer Olsen, consulatsecretair Piepersberg, lieutn. v. Treffenberg fra Kjøbenhavn, contoristerne Otto Topp og C. Ahmann.
4
10.
Febr.
Død pludselig uden daab
-  -  - 
Enken, Anne Magdalene Lund, 
født Helle Broe og skomagersvend Nathaniel Kalgreen
 -  -  -  -
Anmærkning: 'Uægte'
5
17. Febr 
Johan Frederik Christian Nissen Sømmersted
17. April
i kirken
 Brændewiinsbrænder, Christian Nissen Sommersted og hust. Elisabeth Augusta Frederikke Jacobine Trytzler
Moderen, jf. Sørup wærtshuusholder P. Nissen, 
kjøbmand Fæster, faderen
6
20.
Febr.
Niels Jensen
3. Mai
i kirken
Arbeidsmand, Peter Jensen 
og hustru Mette Cathrine Hansen 
Moderen, f. Magnussen, jomfrue Dems, 
wærtshuusholder Peter Nielsen, 
smedesvend C. Hultmann, 
færgemand Jens Børgesen 
7
25.
Febr.
 Carl Adolph Petersen
6. Marts
i kirken
Pigen, Anne Charlotte Ferber ?? og angiven barnefader smedsvend 
Peter Petersen
[Moders efternavn gnidret, delvis gættet]
 Md. Sabra, moderen, 
skrædersvend Peter N. Jørgensen og And. Nielsen
'Uægte'
8
 28.
Febr.
Hans Julius Abrahamsen
31. Mai
i kirken
Skomagermester 
Abraham Levin Abrahamsen 
og hustru Johanne Larsen 
 Madame Petersen, jomfrue Petersen, skomagermester Larsen, fragtmand Jens Larsen
9
7.
Marts
Carl Anthon Frederik Trøde
28. Mai
i kirken
Garwersvend, Gottfried Zacarias Frøde 
og hust. Johanne Hansen 
Moderen, jomfrue Ingeborg Larsen, lods J. Olsen,
garwersvend Rohde, slagtersvend Petersen 
10
10.
Marts
Christian Heinrick Erentz 
31. Mai
i kirken
Contorist, Peter Gustav Erentz 
og hustru Inger Marie Nielsen
 Moderen, jomfrue S. Braunberens, kjøbmand H. Hansen, lieutn. J. A. Braunbehrens
11
11.
Marts
Mathias Berent 
Olsen
30. Mai
i kirken
Enken, Anne Kirstine ?? 
[Efternavn rodet og gnidret, måske Hansdatter. I FT 1840: 'Anne Sophie Hansen']
og kjøbmand Andreas Olsen
 Madame Mandrup, jomfrue Schäfer, smedemestrene M. og P. Olsen, muurmester Olsen,
slagtermester Hansen.
NB: 'Forældrene blev viede dagen før daaben den 25. Mai. Vide pag. 48 nr. 14 i copulationsprotocollen'
12
19. Marts 
Jens Christian Petersen
Hjemmed. af 
skolelærer Kock d
26. Marts 
 Jordbruger, Ole Petersen og hustru Anne Svendsen
 Død førend daaben blew publiceret i kirken
13
6. 
April 
Carl Hendrik Mikkelsen
24. Mai
i kirken
 Arbeidsmand, Svend Mikkelsen og hustru Anne Cathrine Hansdatter
Frue Sneedorff, frøken Nielsen, justitsraad Weise,
hr. Howden, hr. G. Petersen
14
9. 
April 
 August Peter Petersen
20. April
i kirken
Pigen, Helene Nordgreen og soldat Peter Petersen Langaae af KR. Reg. 5. comp. 
 Guldsmed Kjerulf, underofficeer Lars Beck, pigen Ane Caroline Nordgreen, - 'Uægte'
15
17
April
Peter Ferdinand Andersen
21. Juni
i kirken
Bryggerkarl, Jens Andersen og 
hustru Margrethe Kirstine Hoybye 
 Christiane Svendsen, jomfrue Sophie Schou, brygger Rasmus Hansen, drager Ole Madsen, skomagersvendene Andersen og Christensen
16
17. April 
Peter Anthon Madsen
Hjemmedøbt den
29. April
af præsten
 Fruentimmer, Johanne Marie Hørling. Som fader angaves soldat 
af Kronens Reg. 
Peter Madsen
Død inden daaben publiceredes i kirken -
Anmærkning: "Uægte"
17
19. April 
Johan Frederik Ferdinand Edsberg
21. Juni
i kirken
Fruentimmer, Ellen Christine Palm. Som fader angaves smedesvend Carl Edsberg 
Madame Sabra, moderen, skrædermester Dahlqvist, compagnichirurg Hjort, bundtmagersvend Edsberg
"Uægte"
18
30. April 
Hermann Emannuel Jørgensen
14. Juni
i kirken
Fruentimmer, Marie Severine Jørgensen.
Som fader angaves skrædersvend Jacob Hermann Texiere
Moderen, madam Hansen, skrædermester F. Larsen, politibetjent Forsum, skrædersvend Andersen.
"Uægte"
19
3. 
Mai 
 Frederik Hellesen
Hjemmedøbt 
d. 20. Mai
af præsten
 Fruentimmer, Lovise Jacobine Maagensdatter.
Som fader angaves færgekarl
Ole Hellesen
 Madame Sabra, fisker Peter Mogensen fra Espergjerde, baadebygger Chr. Petersen, fisker Peter Jensen 
fra Snedskersteen.
Anm: Forældrene viede samme dag.
Copulationsprotokollen pag. 48 nr. 15
20
 4. 
Mai
 Hans Bertram Trojel Holm
26. Juni
i kirken
Kjøbmand og lieutnant ved det Borgerlige Artillerie, Peter Louis Holm og hustrue Nicoline Sophie Faber 
Frue agentinde F. Holm, jomfrue Anny Scherbeck, hr. skibsclarerer Ferdinand Thalbitzer, kammerjunker og prem.lieutn. i søetaten G. Van Dockum,
hr. Christian Schierbeck.
21
6.
Mai
 Lauritz Gerhard Ellermann
5. Juli 
i kirken
Kjøbmand, Johan Ellermann og hustrue Charlotte Christophersen 
Madame Giesmann, jomfrue Hvidtfeldt, 
glarmester Schrøder, assistent Thyboe 
22
10. 
Mai 
 Carl Ferdinand Madsen
21. Juni
i kirken
 Tømmersvend, Niels Madsen og hust. Margrethe Hansdatter
Moderen, Ingerline Holmgaard, jordbruger Peter Hansen, Jørgen Hansen fra Tikjøb, 
jordbruger Hans Christian.
23
15. 
Mai 
 Christian Christensen
14. Juni
i kirken
Fruentimmer, Laurine Rasmusdatter.
Som fader angav sig selv arbeidsmand Niels Christensen
 Konen Petronelle Hansen, pigen Inger Marie Jensdatter, arbeidsmand Niels Hansen og faderen. "Uægte"
24
22.
Mai
Hans Nielsen
21. Juni 
Fruentimmer, Birthe Jørgensdatter.
Som fader angav sig selv 
tjenestekarl Jens Nielsen
Maren Pedersdatter, Karen Larsdatter,
tjenestekarl Rasmus Jensen, 
arbeidsmand Niels Hansen, og faderen. "Uægte"
25
29.
Mai 
Carl Johan Permin
3. Juli
i kirken
Contorist, Hans Henrik Permin og hustrue Dorothea Marie Soeborg ??
[ Efternavn gnidret, måske Søeborg eller Sveborg]
 Frue canceliraadinde E.C. Münter fra Kjøbenhavn, jomfrue Sophie Svendsen, agent Svendsen, 
contorist Fock, contorist Permin
26
 12.
Juni ??
Peter Christian Jacobsen
19. Juli
i kirken
Færgekarl, Jacob Jacobsen og 
hustrue Wilhelmine Nielsen 
[ Fødedato gnidret, måske d. 11. ell. 1.]
 Madame Hansen, pigen Karen Nielsen, handelsbetjent Bruun, reservelods Helle-Broe, rebslager Bertelsen, færgekarlene Jørgen Jacobsen , William Andersen, og faderen. Anm: Tvilling til pigen no. 24 p. 335. 
H.H.R. No. 68 -61
27
3. 
Juni
 Peter Julius Petersen
12. Juni
i kirken
Fruentimmer, Sidse Ibsen der angav som barnefader underofficer Lars Petersen 
af K. Reg. 6. comp. 
 Moderen, madam Sabra, sergeant af Artilleriet 
P. Hansen, overconstabel Peter Olsen Gurre, tambour Daniel Jensen "Uægte"
28
13. April 
William Alexander Hannemann
16. Juni
i kirken
Skomagersvend, Mathias Jørgen Hannemann og 
hustru Dorothea Kirstine Hansen 
Madam Hansen, madam Wagner, skomagermester 
D. Hannemann og faderen. 
Anm. Af en fejltagelse anmeldt til st. Marie sogn og derfor først her udført ved daaben 
29
 15. 
Juni
 Carl Frederik Hansen
16. August
i kirken
Lods, Jens Larsen og 
hustru Birthe Christine Børgesen 
 Moderen, madame Hansen, lods Hans Jørgen With, lods F. Hansen og seilmagermester Carl Pram
30
 21. 
Juni
Frederik Ferdinand Wentzel
5. Okt.
i kirken
Skomagermester, Frederik Wentzel og hustrue Birthe Christine Momme 
Madame Abel og jordemoder Madame Hansen, skomagermester Abel, de Flyger og barnets fader. ??

[ Her kan være tale om den fra FT. 1840 skomagermst. Carl Peter Flyer. Der kan være tale om skrivefejl i FT.]

31
 25.
Juni
Carl Gustav Frederik Johansen
9. August
i kirken
Fruentimmer, Johanne Wolter.
Som barnefader angaves
Christian Thomsen,
fourer i Kr. Reg.
Madame Hansen, moderen, skibsclarerer Tauson, handelsgartner F. Schmidt, drager Mads Hansen
"Uægte"
32
30.
Juni
Søren Nielsen
6. Sept.
i kirken
Arbeidsmand, Peter Nielsen og 
hustru Anne Sørensdatter 
Konen Sidse Sørensen, pigen Rikke Sørensen, arbeidsmand Anders Rybjerg og 
færgekarl Hans Christian
33
 7. 
Juli
Carl Julius Hansen
11. Sept.
i kirken
Lods, Johan Frederik Hansen og 
hustrue Caroline Marie Hagedorn 
Madame S. Kragh, [ell. Krogh] Madame Giesmann, skomagermester Aage Petersen, 
og færgemand Børre Lind [ell. Lund]
34
13.
Juli
Niels Ole Hansen
9. August
i kirken
Fruentimmer, Margrethe Petersdatter der angav som barnefader 
møllerlærling Ole Hansen
Pigen Ane Svendsdatter, Stine . .datter??
tjenestekarlene Hans Petersen og Niels Hansen, 
underofficer Jens Hansen. "Uægte"
35
15. 
Juli 
Peter Harald Børgesen
13. Sept.
i kirken
Færgemand, Jens Børgesen og 
hustru  Anne Christine Hansen
Madame Jansen, jomfrue L. Schubel, kjøbmand Lindhardt, lieutn. J. Tegner, blikkenslager Robbertsen, skomager A. Petersen, og brændevinsbrænder Grub
36
 31. Marts
Svend Nielsen Andersen
26. Juli
i kirken
Arbeidsmand, Aage Andersen og
hustrue Johanne Nielsdatter
Moderen, jordbruger Frederik Wilhelmsen, tjenestekarlene Lars Jensen og Niels Andersen
Anm.: Blev først anmeldt ved daaben.
37
6. 
Aug 
Hans Lauritz Jørgensen
 30. Aug.
i kirken
Fruentimmer, Anne Kirstine Jørgensen der angav som barnefader 
tjenestekarl Jens Larsen 
Moderen, tjenestepige Nille Kirstine, opsynsmand ved badeanstalten N. Christensen, tjenestekarlene
N. Hendriksen og Mads Nielsen
38
 6. August
Emil Peter Jørgensen
28. Aug. 
hjemmedøbt af præsten, bekræftet i kirken 25. Okt 
 Jordbruger, Ole Jørgensen og 
hust. Botilla Banck ??
[ Moders efternavn utydeligt, delvis gættet. 
Ft 1840: 'Botilte Bang']
Frue Pedersen, og jomfrue Pedersen, skibsclarerer Kirck og assistent Bull og Emil Pedersen.
39
 11.
Aug.
Hermann Frederik Lünel
 6. Sept.
i kirken
Gartner, Niels Lünel og hustrue Frederikke Kirstine Wildtner 
Moderen, madame Carstensen, handelsbetjent 
F. Bruun, kirkekarl Hendriksen og faderen.
40
13. 
Aug. 
Carl Edward Schannon
30. Okt.
i kirken
Fruentimmer, Inger Kirstine Heintzmann.
Som barnefader angav sig selv arbeidsmand David Schannon
Enke Ane Sophie Gladt og pigen Susanne Berg, slagtersvend Peder Lørberg, do. Ammon Goldschmidt og arbeider Hans Andersen Schannon
[ Ingen anmærkninger]
41
27. 
Aug. 
Karl Andreas Olsen
18. Okt.
i kirken
Arbeidsmand, Niels Olsen og hustru Birthe Svendsdatter 
Pigen Kristine Sivertsen og pigen Sophie Larsen, muursvend Andreas Lund, tjenestekarl Poul Peersen, og Peder Peersen 
42
8. 
Sept. 
William Lorentz Brandt
13. Sept
Hjemmedøbt
af præsten
 Kjøbmand, Johan Christopher Brandt og hustru Sophie Marie Hoyer
Død før daabens bekræftelse i kirken 
43
2.
Okt
Martin Hansen Christensen 
6. Nov
i kirken
Fruentimmeret, 
Susanne Frederikke Hansen.
Til barnefader udlagt tjenestekarl 
Christen Martorinsen
Pigerne Ane Hansen og Amalie Hansen, arbeidsmand Hans Larsen muursvend Lars Hansen 
og Karl Søren Jensen
"Uægte barn"
NB: Forældrene blewe ægteviede 6. Novbr. 1835
44
6.
Okt
Carl Frederik Christian Andersen 
8. Nov.
i kirken
Skomager, Peder Andersen og hustru Rebecca Petronelle Holmgreen 
 Madame Backe, og jomfru Geertsen, bager Herholdt, skomager Retzhke og smedesvend Lundgreen
45
8. 
Okt. 
Adam Frederik Gradman 
20. Nov 1835
hjemmedøbt fomedelst sygdom af præsten Jørgensen, daaben bekræftet i kirken 
den 8. Mai 1836
 Kjøbmand, og lieutn. wed borgerartilleriet
Carl Frederik Gradman og hustru Christiane Marie Oeltze
Fru Gradman og jomfru H. Oeltze, kjøbmand C. F. Oeltze, kjøbm. J. Fliis og pastor Grüner 
46
8. 
Okt. 
Et drengebarn som døde uden dåb 4 timer gammelt 
 -  -  -
Færgemand, Christian Gottliebsen og hustru Kirstine Amalie Hansen 
-  -  -  - 
47
12.
Okt.
Christian Pedersen 
8. Mai
i kirken
Fisker, Peder Hansen og hustru 
Johanne Andersdatter ved ?? Teglgaard
Moderen selw, og konen Lisbeth Christiansdatter, fiskerne Jørgen Andersen, Ole Hellesen og faderen selw. Anm: Frederiksborg amt R.N. 31/105 
48
24. 
Okt 
Carl Albert Jørgensen 
2. Dec.
i kirken 
Kjøbmand, Mathias Jørgensen og hustru Ane Margrethe Marie Jørgensen 
Madam Jørgensen, jomfru Svendsen, owerlærer Olsen, skibsclarerer Gad og kbmd. Plum 
49
-
Hr. Abraham Jacobsen 
 30. Okt
 Se nederst!
 -  -  -  
50
 31. 
Okt
Johan August Olsen 
27. Nov.
i kirken
Lods, Johan Nicolai Olsen og hustru Augusta Margrethe Sophie Svedstrup 
 Moderen selv, og pigen Lene Blad, lysestøber Hendrik Plum, lods Peder Pedersen, garwersvend G. Fryde.
[ Nogle af navnene er gnidret, delvis gættet]
51
 10.
Nov.
Johan Daniel Brandt 
Hjemmedøbt formedelst sygdom den 21. Januar 1836 af præsten, dåben bekræftet i kirken 5. Junii 1836 
 Skræddersvend, Daniel Bernhard Brandt og hustru Caroline Fransine Larsen
Jordemoder mad. Hansen, pigen Marie Lassen, skrædermester Kock, skræddersvend Bille, og muursvend E. Fecht
52
14. Nov. 
Carl Wilhelm Olsen 
27. Marts 1836
i kirken
Lods, Jørgen Olsen og 
hustru Ellen Marie Jensen 
Moderen selw, jordemoder mad. Hansen, lodserne Peder Hellebro [ Helle-Broe] og Lars Svendsen 
53
16.
Nov.
Jørgen Peder Ferdinand Christensen 
15. Mai 1836
i kirken
Opsynsmand ved badeanstalten, 
Niels Christensen og
hustru Karen Jørgensdatter 
 Frue Aschlund og frøken Wilhelmine Rosenvinge, capitain Sneedorff, kammerraad Sneedorff, og kæmmerer de Coninck
54
18.
Nov.
Johannes Peder Berg 
22. Nov. 1835
i kirken
Fruentimmeret, Johanne Marie Berg.
Som barnefader angaves contorist Frederik Meier
Madame Sabra, skomager Berg og kunstdreier Sabra 
"Uægte barn"
55
20. Nov. 
Ludvig August Sophus Kock 
30. Dec. 1835
i kirken
Skolelærer, P. C. Kock, klokker og graver til Olai Kirke og 
hustru Ane D. Larsen 
 Moderen selw, jomfru Frederikke Gynther, malermester Bertelsen, uhrmager Larsen, 
handelsbetjent Pihl fra Kjøbenhavn.
56
20. Nov. 
Peder Poulsen (Gurre) 
17. Jan. 1836
i kirken
Færgemand Poul Pedersen Gurre og hustru Petronelle Andersdatter 
Madame Friis, jomfrue Jeppesen, færgemand Peder Backe, do. Lars Gundersen, 
kjøbmand Roholt 
57
23. Nov. 
Peder Ferdinand Kasthoff 
Hjemmedøbt den 3. Febr. 1836 formedelst sygdom 
af præsten 
 Skræddermester Lorentzen Kasthoff og hustru Helene Goldschmidt
-  -  -  
Død før daabens bekræftelse i kirken.
58
30. Nov. 
Johan Sigismund Boye 
Hjemmedøbt formedelst sygdom den 29. Januar 1836 daaben bekræftet i kirken 13. Marts 1836
 Sognepræst C. G. Boye og 
hustru Marie Adolphine født Birchner
 Moderen selw, jomfrue Gynther, oberst Oncerud ?? owerlærer Olsen, adjunkt Schow, og bogholder Meyer
[Oberstens navn gnidret, delvis gættet]
59
6. 
Dec. 
Carl Frederik Larsen 
14. Febr. 1836
i kirken
Arbeidsmand Hans Larsen og hustru Sophie Magdalene Heidemann 
Gjordemoder mad. Hansen, pigen Susanne Nielsen, arbeidsmand Chr. Marturinsen, Karl Hans Larsen og arbeidsmand Lars Jensen 
60
20. 
Dec. 
Carl Ferdinand Johansen 
19. Febr. 1836
i kirken
Enken Karen Brodersen født Pedersen.
Som barnefader angives 
sømand Carl Johansen
Madame Aller, gjordemoder Mad. Hansen, skomagermester Hansen og tømmersvend Aller.
"Uægte barn"
61
23.
Dec.
Niels Jørgensen 
17. April 1836
i kirken
Jordbruger Søren Jørgensen og hustru Kirstine Aagesdatter 
(paa Byens Owerdrew) 
Konen Sophie Jensen, pigen Henriette Pedersen, muurmester Lund, muursvend A. Lund,
jordbruger Søren Jensen 
62
27. Dec. 
Carl Frederik Johansen 
26. Febr. 1836
i kirken
Lods Hans Johansen og 
hustru Cathrine Elisabeth Pedersen 
Moderen selw, madam Giesmann, lods Anders Nielsen Espegreen, lods Anders Nielsen,
lods Nicolai Nielsen

Nr. 49: 
Aar 1835 den 30. October blew døbt i St.Olai Kirke Hr. Abraham Jacobsen, 42 år gammel, af den Mosaiske troesbekjendelse og erholdt i daaben navnet 
Andreas Christian Abraham Jacobsen 

Biskoppens bevilling dertil er udfærdiget den 29. September 1835. Hr. Jacobsen har S. . . ?? de naturlige børnekopper.
Daaben foretoges medens fredags - cou . . . ?? var tilstede i kirken. Hr. Jacobsen er Handelsmand i Kjøbenhavn. 
[Signeret:] Boye.