Tilbage til Helsingør
Kirkebogen
Sankt Olai Kirke, Helsingør
Fødte og døbte drenge År 1836
72 poster dette år.
Nr.
Født
d.
Barnets navn
Dåbsdato
Forældrene
Fadderne og anmærkninger
1
2.
Jan.
Henning Wilhelm Hansen
26. Febr.
i kirken
Brygger, og brændeviinsbrænder 
Rasmus Hansen 
og hustru Gunilda Andersen
Moderen selw, mad. Giesmann, 
wognmand Christoffer Hansen, og 
kjøbmand Roholt
2
3. 
Jan.
Niels Peder Larsen
Hjemmedøbt 
formedelst sygdom 
24. Jan. 1836
Wægter, Lars Nielsen og 
hustru Margrethe Nicolaisdatter
(NB: Døde førend daabens 
bekræftelse i kirken)
3
8.
Jan.
Jens Viggo Ulstrup
17. April
i kirken
Garvermester, Jens Frederik Ulstrup
og hustru Marie Elisabeth Hardtmann
Mad. Brusch fra Kjøbenhavn, jfr. Hartmann, 
restaurateur Brusch, og uhrmager Knudsen
4
16.
Jan.
Otto Emil Kirch
[ Måske en skrivefejl, 
staves normalt Kirck]
17. Maj
i kirken
Skibsclarerer, Niels Peder Kirck 
og hustru Petrea Christensen
Moderen selw, jfr. Sophie Christensen, 
lieutn. og kjøbmand Wachtelbrenner 
og kjøbmand M.W. Kirck
5
26.
Jan.
Frederik Wilhelm Ramm
6. Marts
i kirken
Grønthandler, Johan Mathæus Ramm 
og hustru Ellen Margrethe Hartelius
Moderen selw, jomfru Emilie Pedersen, 
skomagermester Flyge, [ Flyger og andre stavemåder]
muurmester Pedersen, 
smedsvend Matias Hartelius
6
31.
Jan.
Harald Arnold Emil Mikkelsen
4. April
i kirken
Arbeidsmand, Christian Mikkelsen og 
hustru Anna Cathrine Momme
Madam Hanck, jomfru Løwe, 
møllerne Hansen og Kjærboe, 
karetmager Tegner
7
8.
Febr.
Et dødfødt drengebarn
-  -  -
Fisker, Lars Hellesen og kone
Bodil Jørgensen
Gjordemoderattest af  E. Hansen 
dateret 8. Febr. 1836
8
11. 
Febr.
Carl Christian Kalgreen
29. Mai
i kirken
Enken, Ane Magdalene Lund født Hell. . .??
som barnefader angivet Nathaniel Kalgreen
Madam Werth, pigen Marie Andersen, 
skomagersvend Thomas Christensen, 
do. Anders Larsen,
og lods Peder Hellebro [Helle-Broe] "Uægte"
9
14. 
Febr.
Johan Edward Weisback
13. Marts
i kirken
Skrædermester, Nicolai Christian Weisback 
og hustru Eva Ulrikka Ekstrand
Moderen selw, jordmoder mad. Karstensen,
faderen og blikenslagermester Ekstrand 
(fra Kjøbenhavn)
10
18.
Febr
Julius Wilhelm Borroe
Hjemmedøbt
formedelst sygdom
d. 28. Febr.
Bødkermester, Carl Borroe og 
hustru Cecilie Frederikke Jensen
(Barnet døde før daaben bekræftedes i kirken)
11
23. 
Febr
Hans Andersen
13. Marts
i kirken
Fruentimmeret, Ane Cathrine Nielsdatter.
Som barnefader udlagt Johan Christian Andersen paa Kjærs mølle
Jordemoder Mad. Hansen, moderen selv, 
skomagermester Peder Andersen, Karl Nielsen, 
og grønthandler Johan Ravn. "Uægte"
12
29. 
Febr.
Niels Anton Johannes Nielsen
23. Mai
i kirken
Skomagersvend, Christian Nielsen
og hustru Marie Tønnesen
Wognmand Wilhelmsens kone og jordemoder mad. Hansen, skomagermester Grader, 
skomagersvendene Nielsen og S. Svendsen
13
3.
Marts
Edward Emil Eriksen
23. Mai
i kirken
Skomagersvend, Niels Eriksen og
hustru Sophie Marie Svendsen
Mad. Giesmann, pigen Sophie Hansen, 
skomagermester Lorentzen, bødkersvend Nystrøm
14
6.
Marts
Johan Peder August Svendsen
12. Jan.
i kirken
Garversvend, Niels Svendsen og 
hustru Botilla Andersen.
Moderen selw, jomfru Cuurland, handelsbetjent
C. Ekkardt, bagersvend P. Bylow og do. H. Svendsen
15
16.
Marts
Wilhelm Ludvig Svendsen
[I Ft 1901 bor han  på Carit Etlarsvej i Kbh., er gift med  Anna Julie og er forhen købmand]
20. Marts
i kirken
Fruentimmeret, Inger Marie Svendsen (Mortensen) paa Byens Owerdrew.
Som barnefader blew udlagt contorist William Ashewit (Askewidt)
Konen, Johanne Phillipsdatter, 
pigen Margrethe Svendsdatter, 
ungkarl Morten Svendsen, indsidder Lars Jensen, 
alle paa Owerdrewet, 
og wærtshuusholder Hans Rasmussen her i byen.
"Uægte barn"
16
14.
Marts
Frederik William Backe
12. Juni
i kirken
Lods, Jens Backe og hustru
Christiane Magnusen
Mad. Helene Backe, jomfru Marie Magnussen, færgemand Niels Magnussen og lods Ole Backe
17
16. 
Marts
Harald Theodor Bernhard Schmidt
12. Juni
i kirken
Handelsgartner, Frederik Frantz Schmidt og
hustru Dorthea Margrethe Andersen
Gartner C. Schmidt, lieutn. Gjerdrum, translateur Aagaard - mad. A. Mulwad fra Kjøbenhavn og jfr. Henriette Andersen.
18
20.
Marts
Niels Peder Magnussen
19. Juni
i kirken
 Jordbruger, Andreas Magnussen 
og hustru, Maren Nielsdatter 
paa Byens Owerdrew
 Moderen selw, pige konen Inger Magnusdatter,
jordbruger Hans Pedersen, tjenestekarl 
Jonas Magnussen, 
og faderen selw
19
5. 
April 
(Joseph Ephraim Bernadotte) 
 -  -  -
Skrædersvend, Niels Olsen
og hustru Anne Cathrine Bjørkholtz 
 NB: Forældrene forflyttede til St. Olai før barnets daab, hvilken er bleven foretaget i St. Mariæ Sogn den 5 te Juni
20
6.
April
-  -  - 
-  -  - 
Farwer, Peder Gustav Brunberg
og hust. Jacobine Regine Kjær
 (Mellem døde III 29. 17.)
21
7. 
April
Harald Poul Elias Hammer
5. Juni
i kirken
 Toldbetjent, D. M. Niels Jørgen Hammer
og hustru M. M. Bau . . .??
[ Gnidret, men FT 1840: Maren Margrethe]
 Mad. Friis, jomfru Grob, kbmd. Rosini,
lods L. Svendsen, og garwer Harald Elle . . .??
[Uklar skrift]
22
12.
April
Otto Christian Ferdinand Olsen
12. Juni
i kirken
Fruentimmeret, Marie Jensen.
Som barnefader angiwes L. .?? Peder Olsen
Jordemoder md. Hansen, jomfru Malhertel fra Hellebæk, regimentstambour Hans Olsen, underofficeer R. Olsen,
og b. . .?? [ Måske bøssemagersvend] P. Jensen, Hellebæk - "Uægte barn" 
NB: Forældrene blew ægteviede under barnets daab.
23
13. 
April 
Johannes Pedersen
19. Juni
i kirken
Skomagersvend, Johannes Pedersen 
og hust. Caroline Sophie Froost
Moderen, konen Christiane Holmbaum, skomagersvendene Ole Nielsen, Svendsen og Anders Pedersen. 
24
15.
April
Adam William Lillieqvist
29. Maj
i kirken
Hattemagermester, Niels Peder Lillieqvist og hustru Ane Margrethe Holmberg 
Moderen selw, jomfru Jane Staulund,
garver P. Staulund 
og klokker Kock
25
12.
April
-  -  - 
-  -  - 
Fisker, Ole Hellesen og hustru
Lovise Jacobine Mogensdatter
NB: Døde den 20. April uden at være døbt.
26
24.
April
Hans Peder Christian Nielsen
26. Juni
i kirken
Skomager, Ludvig Christian Nielsen
og hust. Marie Hansen
Jomfru Gertsen jomfru Jette Smith, smed Carl Pedersen, smed Peer Lassen og skomagersvend Christensen. 
27
1.
Maj
Edward Julius Lorentzen
24. Julii
i kirken
Skomagermester, Christian Lorentzen
og hustru Marie Elisabeth Thomsen
Moderen selw, mad. Hansen, wærtshuusholder Eyby, skomagermester Lassen og barbeer Græmm . .??
[Gnidret skrift]
28
4.
Maj
Lauritz Peder Hansen
 3. Julii
i kirken
Tjenestekarl, Jens Hansen
og hustru Pernille Sophie Larsdatter
Mad. Schreiber, frøken L. Andresen, hr. Schreiber, skomagermester Rasmussen og smed Reinsholm
29
31.
Jan.
Christian Harald Rosengreen
12. Mai
i kirken
Seilmager, Poul Johannes Rosengreen
og hustru Ane Kirstine Jørgensen.
Mad. Backe, jomfru Grave, hattemagermester Søderberg, seilmagermester Bram, smedmester Heidemann.
NB: Dette barns fødsel blev ikke anmeldt 
førend det skulle døbes.
30
30.
Apriil
Just Harald Bornholm
23. Maj
i kirken
Færgekarl, Hendrik Larsen Bornholm
og hust. Wilhelmine Marie Nielsen
Mad. Krag, jomfru J. Nielsen, seilmagermester Carl Bram, færgemandssøn Jens Worm og Lars Jørgensen
NB: Først anmeldt ved daaben.
31
28.
Maj
Lars Jensen Hansen
27. Juni
i kirken
Reservelods, Hans Jacob Hansen 
og hust. Cathrine Augustine Bornholm
 Mad. Bornholm, jomfru Th . . ?? Hansen, lods E. Hansen, færgemændene H. Bornholm og A. Bornholm
32
1.
Apriil
Peder Otto Rosenørn Olrik
2. Junii
i kirken
Auditeur, og byfoged Olrik og 
hustru Helene Christine født Rosenørn 
 Fru Sneedorff, jomfru R. S. Olrik, cancelliraad Rogert, Ops . .?? Scheel og assistent Olrik
33
30. 
Mai 
Johan Hertz Rander
10. Julii
i kirken
Styrmand, Michael Nielsen Rander
og hust. Henriette Marie Salomon
Moderen selw, jomfru L. Eilert, lods Andr. Bærentzen, styrmand Jørgen Th . .?? og . . ?? Salomon. 
[ Meget gnidret skrift]
34
31.
Maj
Daniel Peder Pedersen
26. Juni
i kirken
Fruentimmeret, Margrethe Philipsdatter.
Som barnefader angives 
tjenestekarl Lars Pedersen.
 Konen Johanne Jensen, pigen Andrea Olsen, karl Hans Svendsen, arbeidsmand Peder Iversen, do. Lars Jensen. "Uægte barn"
35
 31.
Maj
Arnold Laurentius Belling ??
[Et fornavn mere, men det er tilsyneladene udstreget.]
7. Aug.
i kirken
Smedmester, Hans Jørgen Belling
og hustru Ane Marie Møller
Mad. Marstrand, jomfru Hansen, bagermester Herold, færgemand J. Krabbe 
36
4.
Junii
Carl Gustav Åcherstrøm
15. Julii
i kirken
Færgekarl, Lars Andersen Åcherstrøm
og hustru Susanne Svanberg
Md. Rasmussen, jomfru Hornwain, lods Niels Hansen, færgemand B. Lind, brobetjent Peder Franck ?? [ En del navne med gnidret skrift, kan være fejltydet] 
37
10.
Junii
 Frederik Theodor Henning Fæster
 15. Julii
i kirken
Kjøbmand, Søren Elkjær Fæster
og hustru Theodora Chr. Marie Kusch
Mad. Kusch, jomfru Kusch fra Gurre, assistent Thyboe, garwermester Rohde og handelsbetjent Fæster 
38
16.
Junii
Herman Caspar Hafstrøm
10. August
i kirken
Svensk vice-konsul, H. L. Hafstrøm og
hustru Caroline Bernhardine Tornstrøm ??
[ Efternavn gnidret]
 Mad. Olsen, jomfru Anna Østergreen, og  . . ?? Rodemann, grosserer Sjøqvist, og ingenieur
F. von. . . .witz ?? fra Sverige. 
[ En del gnidder, vanskeligt at tyde]
39
15.
Junii
Peder Christian Hansen
hjemmedøbt formedelst sygdom
den 21. Junii
 Fruentimmeret, Ane Cathrine Svendsen der angav som barnefader soldat Christ. Tobbiesen af Kronens Regiment
 (NB: Døde før daaben blev bekræftet i kirken)
"Uægte"
40
19.
Junii
Julius Edward Nielsen
hjemmedøbt 
d. 18. Julii
Daaben bekræftet i kirken d. 25 September
 Sadelmagermester, Rasmus Nielsen 
og hustru Christiane Petronelle Møller
 Mad. Møller, jomfr. L. Schultz, færgemand Jens Møller, smed Andreas Schow og faderen selv
41
og 42
 16.
Junii
Tvillingerne:
Johan Frederik Hansen

Carl Edward Hansen

 Hjemmedøbt formedelst sygdom d. 6. Julii
Daaben bekræftet i kirken den 14. August
 Fruentimmeret, Johanne Sophie Berg.
Som barnefader angawes Lars Jensen Ølvad
Johan Frederik døde før før daabens bekræftelse i kirken.

Faddere til Carl Edward:
Konen Caroline Pedersen, moderen selw, snedkermester P. Jørgensen, malermester Frey og postbud Pedersen.
Begge "uægte"

43
20.
Junii
Edward Emil Holm
31. Julii
i kirken
Muursvend, Michael August George Holm 
og hustru Thrine Espegreen
Mad. Andersen, jfr. Hansen, færgekarl W. Andersen, faderen selw, møllersvend F. Sandru
44
21. Junii 
Wilhelm George Løber
4. Sept.
i kirken
Skrædermester, Adam Løber 
og hustru Elena Helsen
Moderen, jordemoder mad. Hansen, sadelmager Løber, gjørtler Sleckte [ Ell: 'Schlecter' - gnidret ]
45
28.
Junii
Herman Edward Lund
 24. August
i kirken
Møller, Thor Reiersen Lund
og hustru Karen Boline Susanne Pedersen
Moderen selw, og jomfru Ida Lund, faderen selw, 
R. T. Lund, samt P. F. Lund
45 
B
19. Okt.
1835
Hans Heinrick Rømeling
8. Juli
i kirken
Lieutnant wed Kronens regiment, 
H. H. Rømeling og 
frue Bolette Cathrine Reith tilforn gift med afdøde capt. Dreyer
Mad. Giesmann, konen A. D. Schow, 
skolelærer Kock og faderen selw.
46
3.
Julii
Mathias Søren Michael Christian Bille 
 26. Aug.
i kirken
Toldbetjent, Holger Adolph Bille
og hustru Karen Dorthea Meisler
Frue Bille, frøken Bille, kammerjunker Bille, 
kæmmerer Kjerulff og kjøbmand Kirck
47
8. 
Julii 
William Hartvig
14. Aug.
i kirken
Færgemandssøn, Otto Hartvig og hustru Charitas Wilh. Pouline Wilhelmi 
Moderen selv, pigen Grethe Hartvig, færgemand
P. Hartvig, lods Peder Geertsen 
48
13. 
Aug.
Lauritz Colling
4. Sept.
i kirken
Wægter, George Christian Wilhelm Colling
og hustru Ellen Marie Hansen
 Wægter Jens Olsens kone, pigen Caroline Køhler, bødker Moeberg, wægter Jens Olsen 
og muursvend Lars Nielsen.
49
19.
Aug
August Harald Davidsen 
25. Sept.
i kirken
Skræddermester, Lars Davidsen
og hustru Else Nielsen
Moderen selw, mad. Giesmann, skolelærer Kock, sadelmager Hansen, faderen selw. 
50
2.
Sept
Fritz Ferdinand Peder Christensen 
6. Nov.
i kirken
 Fruentimmeret, Inger Kirstine Nielsen.
Som barnefader angaw sig Rasmus Willadsen Christensen, soldat af Kronens Regiment
Mad. Andresen, jomfru Hansen, owerjæger Bøstrup, skrædersvend Larsen, huusmand Niels Johansen. "Uægte barn" 
51
2. 
Sept 
Hans Andreas Hansen 
5. Marts 1837
i kirken
Fruentimmeret, Gunhild Marie Larsen.
Som barnefader angives Anders Hansen, owerjæger i Kronens Regiment
Madam Mathiesen, pigen Sophie Jørgensen, skrædderm Mathiesen, faderen selv 
owerjæger Magnussen 
"Uægte barn"
52
4.
Sept.
Johan Wilhelm Nicolai Nielsen 
11. Nov.
i kirken
Muurmester, Lars Nielsen 
og hustru Inger Kirstine Worm
Moderen selw, jfr. Hanne C. Worm, muurmester Metzlaff, færgemand Fr. Worm, færgekarl W. Worm og do. Niels Worm 
53
29.
Mai.
Harald Steenberg 
11. Sept.
i kirken
Apotheker, S. A. Steenberg og 
hustru Charlotte Elisabeth Lavetz
Etatsraadinde Steenfeldt, jomfru S. Stolpe, cancelliraad Rogert, Ha. . ?? Lund og apotheker Steenberg. 
[En del gnidret skrift, delvis gættet] 
54
9.
Sept.
Dette barn er blewen døbt i St. Mariæ sognekirke 
-  -  -  -
Bagermester, Hans Peder Wulff
og hustru Johanne Cathrine Munthe
-  -  -  - 
55
15.
Sept.
Lauritz Emilius Ravn 
28. Okt.
i kirken
Lods,  Christian Ravn og
hustru Hedevig Christine Olsen
Moderen selw, mad.Giesman, lods Anders Espegreen, do. Ole Backe, baadebygger S. Jensen. 
56
24.
Sept.
Hans Daniel Grubb 
12. April 1837
i kirken
Møller, Bendt Hansen Grubb og
hustru Juliane Marie Herold
Madam Joh. Marie Herold, jfr. Pouline Thyboe, bagermester Herold, do. D. Herold, og møller Kjerboe
57
6.
Oct.
Et dødfødt drengebarn 
-  -  - 
Faderen: Lods Peder Gertsen (Kempel) 
Moderen: Ane født Larsen.
Gjordemoderattest dat. 6. Oktober 1836 af 
Mad. C. Hansen. 
58
7.
Oct.
Arent Christian Bakke 
 15. Febr. 1837
i kirken
Færgemand, Peder Nielsen Backe og 
hustru Mette Kirstine Hartvig 
Moderen selw, jomfru Carlsen, faderen selw, lods 
P. Geertsen, færgemand W. Geertsen og ha . .  ?? Reifenstein [Måske handelsbetjent]
59
8.
Oct.
 Christian Thor Meyer
 16. December
i kirken
Møller, Hermann Johanes Meyer 
og hustru Emilie Charlotte Lund.
Moderen selw, jomfru Tine Lund, 
møller Thor Lund og brygger P. Nielsen 
60
12.
Oct.
Peder Anton Eriksen 
6. Nov.
i kirken
Wognmandskarl, Anders Eriksen
og hustru Judithe Marie Pedersen
Mad. C. Hansen, jomfru M. Faith, wognmand Christian Hansen, toldbetjent Johansen, 
bedemand  ?? Wilhelmsen. [ Gnidret]
61
16.
Sept.
Carl Christian Clausen 
28. Okt. 
i kirken
Sømand, Christian Clausen og 
hustru Karen Kristine Nielsen
Mad. Hansen, jfr. Huldtmann, lods Lars Svendsen, 
lods Niels Hansen, brobetjent Franck
Anmærkn: Kjøbenhavn H.R. 441 C.
62
2.
Nov.
Rudolph Høgfeldt 
9. Junii 1837
i kirken
Fruentimmeret, Petronelle Høgfeldt;
som barnefader angiwes fransk styrmand Frederik Wulff
Madam Schau, mad. Giesmann, skræddermester Dahlgreen, smedesvend Schau
"Uægte barn"
63
17.
Nov.
Frederik Niels Christiansen 
25. Junii 1837
i kirken
Wognmand, Christoffer Christiansen og
hustru Johanne Lindqvist
Mad. Sabra, md. B . .sen ?? kunstdreier Sabra, og  . . ?? Bendsen 
[ Meget gnidret, måske ' tømmermester' ]
64
23. Nov. 
Carl Ferdinand Lynél 
19. Febr. 1837
i kirken
Gartner, Niels Lynél og
hustru Rikke Wildtner
Mad. Nygreen, jfr. Huldtman, hattemager Søderberg, smedmester Andresen, 
hattemagersvend Joach. Søderberg 
65
21.
Nov.
Christian Emil Olsen 
15. Jan. 1837
i kirken
Lods, Frederik Olsen og
hustru Lovise Charlotte Bustrup
Md. Giesmann, moderen selw, smedemester Andresen, lodserne Chr. Olsen og Chr. Ravn 
66
2.
Dec.
Johan Christian Julius Ohland 
15. Mai 1837 
i kirken
Skræddermester, Johan Joachim Ohland 
og hustru Mette Marie With
 Mad. Willumsen, pigen Christiane Wiig, skrædermester O. Dahlgreen, tømmermester Steen og haarskjær Pedersen.
NB: Faderen døde den 12. November 1836
67
11. 
Dec.
Hans Peder Frederik Heller 
1. Januar 1837
i kirken
Bødkersvend, Frederik Ludvig Heller og
hustru hanne Marie Lund
Mad. A. Heller, jfr. Sophie Ridberg, smedmester Heller, hattemager Heller, muursvend Lund. 
68
12. Dec. 
Johannes Møller Magnussen
 25. Januar 1837
i kirken
Færgemand, Niels Magnussen og
hustru Caroline Møller
Mad. Schjødt, jomfru Th. Antonii, fuldmægtig Schjødt, færgemandssøn Lars Magnussen 
69
 19.
Dec.
Peder Pedersen 
27. Marts 1837
i kirken
Arbeidsmand, Mogens Pedersen og
hustru Ellen Andresdatter
Enken Marie Jensen og pigen Cathrine 
70
20.
Dec.
Søren Hansen 
4. Mai 1837
i kirken
Jordbruger, Niels Hansen og
hustru Petronelle Rasmusdatter
Konen Ane Nielsen, pigen Sophie Rasmussen, jordbruger Poul Nielsen, g. . . karl R. Rasmussen 
og faderen selv
[ Rasmussens stilling meget gnidret] 
71
 30.
Dec.
William Ferdinand Rasmussen 
7. Mai 1837
i kirken
Fruentimmeret, Laurine Jacobsen. 
Barnefader er tjenestekarl 
Jacob August Larsen Rasmussen
Lars Rasmussens kone og pigen Wilhelmine Rasmussen, jordbruger Lars Rasmussen, ungkarl Rasmus Larsen og L. Svendsen 
"Uægte"
72
30. Dec. 
Carl Sophus Schreiber 
30. Mai 1837
i kirken
Tømmerhandler, Niels Ditlev Schreiber og
hustru Sophie Hedevig Reinsholm
Moderen selv, jomfru Aug. Riis, kjøbmand A. Larsen, kontorist F. Pedersen, kunstdreier Schreiber