Tilbage til Helsingør
Kirkebogen
Sankt Olai Kirke, Helsingør
Fødte og døbte drenge År 1840
84 poster dette år.

Desværre er enkelt poster i kirkebogens bund skadet til ulæselighed, som følge af dårlig opbevaring. Hvis du kommer under vejr med det manglende, er jeg den glade modtager af en meddelelse om dette.
Flemming Svendsen.


Nr.
Fødsels
dag
Barnets navn
Dåbsdato
Forældrene
Faddere og anmærkninger
1
31. Dec 
1839
Frederik Bagger Hansen
7. Febr.
i kirken
Brygger og brændevinsbrænder, 
Rasmus Hansen
og hustru Gunilde Andersen
Moderen selv og jomfru Banke, 
møller R. Hansen, 
bager Wulff og handelsbetjent Hey
2
8. Jan.
Carl Frederik Bruhns
23. Febr.
i kirken
Tjener, Hendrik Bruhns og hustru
Inger Bruhns født Magnussen
Konen Ane Hansen og pigen Christiane Schow
kudskene: Hendrik Laub og Hendrik Tømmermand
3
9. Jan.
Magnus Pedersen
3. Mai
i kirken
Jordbruger, Hans Pedersen 
og hustru Kristine Magnussen
(paa byens owerdrew)
Konen Bente Jørgensen og pigen M. Larsen.
Jordbruger Ole Jørgensen, do. Chr. Jensen 
og do. Jens Larsen
4
11. Jan.
Peder Larsen Bakke
1. Marts
i kirken
Sømand paa dampskibet, Ole Bakke
og hustru Frederikke Sivertsen
Moderen selw og jomfru Hansen.
Brændeviinsbrænder Hansen, kjøbmand Fæster og slagtermester Hybner
5
23. Jan.
Et dødfødt drengebarn
- -
Grønthandler, Johan Ramm og 
hustru Ellen Margrethe Hartelius.
Gjordemoderattest fra mad. J. Carstensen (1840 - No 1)
6
26. Jan.
Frederik Waldemar Johnsen
8. Febr.
i kirken
Pigen, Christiane Nielsine Johnsen der angaw som barnefader lieutenant 
Søren Frederik Undahl.
Madame Carstensen og pigen Amalie Hansen, 
sømand Peder Stoudt og C. Carstensen.
7
27. Jan.
Ludvig Marcus Larsen
[Ell. Marius, - gnidret]
[I Ft. 1845: Ludevig Larsen)
17. Mai
i kirken
Fisker, Peder Larsen og
hustru Johanne Pedersdatter
Mad. Nielsen og pigen B. Magnussen, 
lods H. Hansen do. Backe og faderen selv
8
29. Jan.
Carlo Gotthard Christian Balduin Schmidt
10.Maj
i kirken
Tømmersvend, Christoffer Gotthard Schmidt og
hustru Oline Kirstine Bakke
Mad. Carøe og jomfru E. Schliedeman,
tømmersvend F. Hansen, malersvend Schliedeman og faderen selw
9
9.  Febr
Et dødfødt drengebarn
- -
Fuldmægtig Morten Holm og
hustru Karen Marie Kirstine Gram.
Gjordemoderattest fra mad. Giesman 
dat. 9. Febr. 1840 (attest 1840 No. 2)
10
3.  Jan.
Ludvig Ferdinand Kornerup
10. mai
i kirken
Kjøbmand, Johan Peder Kornerup og
hustru Lagertha Mariane Friis
Moderen selw og frøken Lin . . ?? [Gnidret] capit Gradman, forvalter Aagesen, kjøbmand Kornerup
11
28. Febr.
Carl Otto Christian Svendsen
29. Marts
i kirken
Tømmersvend, Christian Svendsen og
hustru Rasmine Sophie Truelsen
Frue Rahsted og jomfru Ellingsen, oberstlieutenant Sejer og major Friis
12
26. Febr.
Charles Ferdinand Stonor
15. Mai
i kirken
Bødkermester, George Hendrik Stonor 
og hustru Petronelle Johansen
Moderen selw og pigen C. Coulthart, lods F. Hansen, do. H. Hansen, wognmand J. Coulthart.
13
8. Marts
Lauritz Johan Ferdinand 
C . . .?? 
20. April
i kirken
Fruentimmeret, Augusta La . . ??
Marie Pedersen  . . . .?? "Uægte"
[Kirkebogen skadet, det meste ulæseligt]
14
13. Marts
Et dødfødt drengebarn
(Uægte)
- -
Christine Robert. Angiwne barnefader smedesvend Søren Sørensen
Mad. C. Hansens gjordemoderattest
(1840 No. 4) dat. 13. Marts
15
14. Marts
Frederik Johan Edward Pedersen
28. Juni
i kirken
Muurmester, Holger Pedersen og 
hustru Ane Sophie Holm
Moderen selv og mad. Giesman, tømmermester Unmack, grønthandler Ramm og faderen selw
16
14. Marts
Christian Nielsen
31. Mai
i kirken
Ugift fruentimmer, Laurine Larsdatter.
Som barnefader angav sig selv
tjenestekarl Frederik Nielsen
Konen Sophie Svendsen og pigen Jette Jensdatter.
Muursvend C. West, karl L. Christensen og do P. Larsen. "Uægte"
17
18. Marts
-  -  -
- -
Ugift fruentimmer, Wilhelmine Karsted, - angivne barnefader: bødkerlærling
Jens Nielsen
"Uægte"
Indflyttet og døbt i Mariæ sogn
18
22. Marts
Frederik Christian Hornwain
24. Mai
i kirken
Malersvend, Lorentz Hornwain og
hustru Ane Marie Jacobine Schiønberg
Mad. Møller og jomfru Hornwain, kjøbmand Møller, portraitmaler Møller og musicus Carl Svendsen
19
1. April
Julius Emil Henry Mazar de la Garde
2. Juli
i kirken
Canceliraad postmester, 
Anthon Alexander Benjamin Mazar de la Garde og hustru Charlotte Dorthea Cathrine Monrad
Frue Nielsen og frøken B. Sneedorff, borgermester [ell. bagermester] Lundberg, cancelliraad Olrik, og capit Sneedorff. [Tvilling til nr. 20]
20
1. April
George Herman Carl Mazar de la Garde
2. Juli
i kirken
Canceliraad postmester, 
Anthon Alexander Benjamin Mazar de la Garde og hustru Charlotte Dorthea Cathrine Monrad
Frue D. Monrad og frøken S. Sneedorff, postdirecteur [??] Monrad, cancelliraad Rogert og kammerjunker von Dock . . ?? 
[ Tvilling til nr. 19]
21
4. April
Otto Emil Christiansen
26. Juni
i kirken
Jordbruger, Hans Christiansen og hustru Margrethe Jonasdatter
Konen Ane Hansen og pigen S. Rasmussen.
jordbruger P. Hansen, smedsvend H. hansen, jordbruger A. Jensen.
22
7.  Jan
Christian Frederik 
de Linde
1. Mai
i kirken
Fuldmægtig i Øresunds Toldkammer, 
Magnus Christian de Linde 
og hustru, Caroline Frederikke Schultz
Mad. Schultz og jomfru Pedersen, fuldmægtig Bull, cand. pharm. Schultz og faderen selv.
23
13. April
-  -  -
-  -
Arbeidsmand, Lars Christiansen og
hustru Sidse Cathrine Sørensdatter
Anmærkning: Indflyttet og døbt i Mariæ sogn.
24
16. April
Carl Alfred Emil Hansen
5. Juli
i kirken
Arbeidsmand, Niels Hansen og 
hustru Juliane Hansdatter
Mad. Hansen og pigen H. Nielsdatter.
Tjenende: P. Pedersen og Ole Christians.
25
16. April
Jørgen Anthon Jørgensen
19. Junii
i kirken
Brygger og brændewiinsbrænder,
Mathias Jørgensen og hustru
Johanne Cathrine Flindt
Mad. Hansen og jfr. M. Jørgensen.
bagermester Møller do. Rasmussen og 
møllersvend F. Lund
26
 28. April
Peder Hansen
21. Juni
i kirken
Tømmersvend, Christen Hansen og
hustru Karen Poulsdatter
Mad. Madsen og pigen Hanne Svendsen;
tømmersvend Unmack og Steen og slagtermester Henning.
27
3. April
Andreas Hendrik Børgesen
[ Kirkebogen skadet, hentet fra Ft 1845]
 Ju??
i kirken
[ Ulæseligt, men måske: Lods, Lars Børgesen og hustru  Anne Margrethe ??]
[Helt ulæseligt] 
28
24. April
Niels Peder Madsen
Hjemme
10. Maj
daaben bekræftet i kirken 28. Juni
 Abeidsmand, Søren Madsen og
hustru Elise Jensdatter
Konen Johane Pedersen og pigen Rosine Ottosdatter; arbeidsmændene H. Pedersen, Ferd. Jørgensen og S. Hendriksen. 
29
29. April
Gerhard August Gradman
 27. Juni
Capitain og kjøbmand,
Carl Frederik Gradman og
hustru Christiane Marie Øeltze
 Fru Gradmann og jomfru Øeltze, pastor Grüner og contorist F. Øeltze 
30
3. Mai
Christian Ludvig Petersen
17. Mai
i kirken
Slagter, Niels Hartman Petersen paa Fredensborg og hustru
Dorthea Lov. Mondt.
Madame S. Petersen og jomfru Mondt, slagter C.  Henning, lods W. Struck og 
slagtersvend J. Petersen 
31
3. Mai
Louis Emil Weisback
18. Juni
i kirken
Skrædermester, Christian Nicolai Weisback og hustru Eva Ulrikke Ekstrand 
Mad. Weisback og mad. Hansen; faderen selv og blikkenslagermester Ekstrand
32
7. Mai
Carl Frederik Hallberg
Hjemme
20. Juli
Pigen, Sara Cathrine Hallberg der angaw som barnefader afdøde arbeidskarl 
Ludvig Theilgaard 
Død førend daaben bekræftedes i kirken
"Uægte"
33
8. Mai
Frederik Carl Ludvig Bornholm 
 2. Juni
i kirken
Færgemand, Hendrik Larsen Bornholm og
hustru Ane Marie Nielsen
Moderen selw og jomfru L. Bornholm;
blikkenslager Robbertsen do. Fritz Pullich
34
9. Mai 
Jens Andreas Engmann
19. Juli
i kirken
Wærtshuusholder, Johannes Dion Engmann og hustru Ane Clausen
Mad. Rander og jomfru Löwe, hr. Chr. Schierbeck kjøbmand Hilligsøe og kbd. Roholdt 
Anmrk: Kjøbenhavn H. R. 567/143
35
9. Mai 
Ole Olsen
19. Juli
i kirken
Arbeidsmand, Hans Olsen og hustru Ane Marie Hendriksen 
Konen C. Nielsen og pigen T. Pedersen; arbeidsmæn. A. Nielsen, N. Pedersen og ungkarl O. Hansen 
36
11. Mai
Et dødfødt drengebarn
-  - 
Malermester, Carl Suhr og hustru Johanne Urban 
Gjordemoderattest fra mad. Hansen, (No. 6 1840 )
37
16. Mai
Frederik Christian Svendsen
26. Juli
i kirken
Garwersvend, Niels Svendsen og
hustru Botilda Andersen
Moderen selw og gjordemoder Hansen:
faderen selw skrædermester P. Hamberg og garwersvend Rhode.
38
22. Mai
Niels Christian George Holm
19. Juli
i kirken
Muursvend, Michael August George Holm og hustru Trein Espegren
[ Måske der menes Trine Espegreen]
 Mad. Larsen og jomfru Hansen, lods L. Hansen do. L. Svendsen og do. J. Olsen
39
22. Mai
Niels Frederik Carl Hass
 14. Juli
i kirken
Handelsbestyrer, Niels Hendrik Hass og 
hustru Frederikke Amalie Marie Hansen
Fru Charl. Hass og jomfru Mathilde Gulstad, kjøbmand Hilligsøe, skibsclarer Gulstad og fuldmægtig Gulstad 
40
2. Juni
Charles Anthoni Eskildsen Braem
Hjemme
3. Juni
Seilmager, Carl Christoffer Braem og
hustru Anna Magdalene Anthonie
(Døde før daabens bekræftelse i kirken) 
41
3. Juni
Carl Frederik Holm
[Kirkebogen skadet]
24. Juli
i kirken
Ulæseligt, men må være Kontrolør ved Øresunds Toldkammer, Carl Frederik Holm og hustru Augusta Anna ?? Ft 1845
 [Helt ulæseligt grundet skade på kirkebogens nederste del]
42
21. Mai 
Anthon Hendrik Mathiesen Hansen 
 15. Juni
i kirken
Contorist, Hans Jørgen Hansen og 
hustru Birgitte Sophie Mathiesen
Frue Mathiesen og mad. Gudman, kjøbmændene Hilligsøe og Buckholt 
43
8. Juni
Jens Gottfried Jensen
19. Juli
i kirken
Reservelods, Johan Jensen og
hustru Christiane Caroline Elisabeth Fricke
Mad. Magnussen og jfr. S. Sørensen;
lods L. Hansen, skolehusforvalter [??] Fricke og lods H. Hansen
44
13. Juni
Peder Andreas Lindqvist
28. juni
i kirken
Enken, Johanne Lindqvist.
Angivne barnefader: tømmersvend Frederik Lind
Konen Elise Hansen og pigen Anne Ryberg;
tømmersvend P. Jensen og smedesvend 
O. Ryberg. "Uægte"
45
19. Juni 
Peder Christian Møller
19. Juli
i kirken
Brygger og brændewiinsbrænder,
Lars Christoffersen Møller og
hustru Christiane U. .?? Mathilde Nissen
Moderen selw og mad. Carstensen;
smed Hilleren, bagermester Møller og faderen selw
46
25. Juni
Thorwald August Thygesen
6. Sept.
i kirken
Handelsbetjent, Emanuel Thygesen og 
hustru Marie Charlotte Hertel
 Moderen selw og jomfru Madsen; contoristerne Hansen, Clausen og Dreyer
47
5. Juli
Et dødfødt drengebarn
-  - 
Tjenestepigen, Ane Elisabeth Hansen.
Angiwne barnefader: 
Bryggerkarl Niels Hansen
"Uægte"
Gjordemoderattest af mad. Hansen, dat. 3. juli 1840 (no. 8 1840) 
48
7. Juli
Rudolph Ferdinand Jørgensen
7. Aug.
i kirken
Kjøbmand, Mathias Jørgensen og
hustru Ane Margrete Marie Jørgensen
Mad. Andresen og jomfru H. A. Søeborg;
captainlieutnant Aschlund, kjøbmand C. Svendsen og cand. pharm. W. Schiøtz
49
16. Juli
Johan Edward Frøde
16. Aug.
i kirken
Grawersvend, Gottfried Zachariassen Frøde 
og hustru Johanne Hansen
Moderen selw og jomfru C. Simonsen;
lods J. N. Olsen, smedmester G. Schmidt 
og do N. P. Lundgreen
50
24. Juli
Christian Frederik Børgesen
27. Sept.
i kirken
Færgemand, Jens Børgesen og 
hustru Anne Christine Hansen 
Mad. Hansen og jomfru Hansen;
. .?? Hansen og lods Hansen, skræddermester H. . .??
[ Meget gnidret]
 51
 8. Aug
Carl Christiansen 
23. Aug.
i kirken
Pigen, Kirstine Marie Christensen;
angiwne barnefader
muurmester Svend Wallin
Konen Karen Pedersen og pigen N. Pedersen;
s . .?? L. Pedersen, karl F. Nielsen 
og muursvend C. West - "Uægte"
 52
12. Aug.
[Næsten ulæselig grundet rettelser]
 Carl Hendrik Ludvig  Hansen
 13. Sept.
i kirken
Lods, Hans Jacob Hansen og 
hustru Cathrine Augustine Bornholm
 Mad. Hansen og jomfru Hansen, lods E. Hansen, færgemand N. Worm og lods H. H. Hansen.
- -
[ Noget tyder på at præsten har været ved at skrive barnets navn 'Bornholm Hansen', men har fortrudt]
 53
15. Aug. 
Peder Daniel Poulsen
11. Okt.
i kirken
Jordbruger, Søren Poulsen og
hustru Johanne Reiff
Moderen selv og pigen M. Pedersdatter;
bud M. Poulsen, huusmand L. Reiff 
og ungkarl P. Reiff
 54
15. Aug. 
August Emil Olsen
Hjemmedøbt
29. Sept
daaben bekræftet i kirken 15 Nov.
 Pigen, Karen Cathrine Olsen.
Angivne barnefader . . . ??
[Kirkebogen skadet, meget svær at tyde]
Moderen selw og pigen H. Colding,
skomager . . .
[ Resten ulæselig grundet skade på kirkebogen]
"Uægte"
 55
15. Aug. 
Thorwald August Lillieqvist
11. Okt
i kirken
Hattemager, Niels Lillieqvist og hustru  Anne Margrethe Holmberg 
[Ulæseligt grundet skade på kirkebogen, oplyst fra FT 1840 og 1845]
 Moderen selw og mad S . .??
garvermester Staulund,  . .?? Pedersen.

[også meget svært læseligt]

 56
19. Aug. 
Mogens Edvard Nyborg ??
[ Delvis gættet]
 3. Okt
i kirken
[Helt ulæseligt!]
[Helt ulæseligt, dog anes navnet ' Gottlob' ]
 57
27. Aug. 
Christian Andersen Lundgreen
27. Sept.
i kirken
Growsmedmester, Niels Peder Lundgreen og
hustru Magdalene Elisabeth Zemberlund
Mad. Andersen og jfm. Gottliebb, smedmester Johnsen, høker Frøde og færgekarl A. Andersen 
 58
31. Aug. 
Ludvig August Ravn
18. Okt.
i kirken
Lods, Christian Ravn og
hustru Hedevig Christine Olsen
Mad. Giesman og Juliane Ravn; baadebygger S. Jensen, lods A. Espegreen, og s. .?? J. Ravn
 59
1. Sept. 
Peder Wilhelm Simonsen 
 26. Febr. 1841 hjemmedøbt. Bekræftet i kirken 20. Juni 1841
 Arbeidsmand, Rasmus Simonsen og Petronelle Marie Poulsen
Konen, Inger Marie Jensen og pigen Susanne Hansen; underofficeer  P. Hagenby, slagtersvend Kulenberg, og tjenestekarl A. Knudsen 
 60
1. Sept. 
Caspar Hendrik Mathiasen
30. Okt.
i kirken
Kjøbmand, og lieutenant, Andreas Hendrik Mathiasen og hustru
Anne Kirstine Grunwald
Mad. Grunwald og jomfru Grunwald;
Buckholtz, contorist Mathiasen og faderen selw.
 61
3. Sept. 
Andreas Bagge Møller
Hjemme
2. Okt.
Tjenestepigen, Thrine Møller; angiwne barnefader: Translateur Aagaard 
Død før daabens bekræftelse i kirken
"Uægte"
 62
20. Sept. 
Johan Wilhelm Krause
18. Okt.
i kirken
H. . hugger?? og brolægger, Johan Herman Knudsen og hustru
Boline Emilie Frederikke Thomsen
Moderen selw og mad. Hansen;
smedmester Liliegreen, gartner P. Jensen og faderen selw
 63
1. Oct. 
Peder Frederik Mauritzen
12. Febr.
i kirken
Pigen, Bendte Kirstine Lind; angiwne barnefader: Janitsar ved ved 3. livregiment Peder Christian Mauritzen 
 Madam Lind og pigen Petronelle Lind;
sergeant Gronemann, hoboist A. Hansen og underofficeer S. W. Job. ??
Uægte, forældrene viede inden barnets daab.
 64
13. Sept. 
Emil Adolph Gulstad
8. Oct.
i kirken
Assistent ved Øresunds Toldkammer, Adolph Lauritz Gulstad
og hustru Juliane Beyer 
Mad. Gad og jomfru M. Gulstad; 
kbmd. A. Gulstad, kammerraad Schmidt 
og cand. jur. Beyer
 65
4. Oct. 
Fritz Ferdinand Larsen
25. Oct
i kirken
Jordbruger, Hans Larsen og
hustru Ane Marie Oldou
(Bergmansdahl)
Moderen selw og mad. Hansen;
svendene A. Østergreen og P. Østergreen
[ Måske der menes drejerne Østergreen 
Ft. 1845]
 66
4. Oct. 
Christian Ludvig Kastoft
12. April
1841
i kirken
Skrædermester, Lorentz Kastoft og 
hustru Lene Christine Goldschmidt
Mad. Goldschmidt, og barnets moder; 
snedker E. Goldschmidt og slagter A. Goldschmidt og faderen selw
[ Der er foretaget rettelser i navnet 'Kasthoft' til Kastoft efter faderens dåbsattest]
 67
5. Okt. 
Carl Waldemar Andresen
29. Nov.
i kirken
Skomagermester, Jens Peder Andresen og hustru Augustine Holmsted 
Moderen selw og mad. Gradman, 
garwer Ulstrup, gartner Nygaard 
 68
17. Oct. 
Christian Nielsen Espegreen
6. Dec.
i kirken
 Lods, Anders Nielsen Espegreen og 
hustru Johanne Christensen
Mad. Hansen og mad. Magnussen:
Lods C. Ravn, do. A Eskildsen.
 69
 20. Oct.
Hans Ferdinand Peder Jensen
 29. Nov
i kirken
Tjenestekarl, Peder Jensen og 
hustru  Kirstine Jørgensdatter
Frue . . .?? og frøken Knox;
fuldmægtig West, kjøbmand Thune, handelsbetjent Reinsholm
 70
25. Oct. 
Wilhelm Ludvig Tegner  Poulsen
 22. Nov
i kirken
 Bogbindermester, Carl Frederik Poulsen og hustru Ellen Marie Jacobsen
Mad. F. Tegner og jfr. Thora Poulsen, lieutenant, møller L. Tegner, 
mestersvend F. May 
og faderen selw
 71
28. Oct. 
Johannes Peder Andersen
9. Mai
1841
[Helt ulæseligt grundet skade på kirkebogen] 
 [Helt ulæseligt]
72
13. Nov.
Christian Carl Wilhelm Nielsen
16. Mai
1841
i kirken
Tjenestekarl, Jens Nielsen og
hustru Birthe Jørgensdatter
Fru Lemmick og frøken Dreier,
bogholder P. Svendsen, brygger Kjerboe og musiklærer Carl Svendsen
73
13. Nov.
Peder Simonsen
27. Nov.
i kirken
Pigen, Marie Simonsen.
Angivne barnefader: 
smedesvend Alexander Lundgreen
Konen A. K. Backe og pigen Gunild Simonsen; dreiersvendene August og Peder Østergreen
"Uægte"
74
27. Oct.
Frederik Ferdinand Eriksen
6. Dec.
i kirken
Pigen, Maren Eriksen.
Angiwne barnefader: skibstømmersvend Christian Jensen
Konen A. Nielsen og pigen L. Eriksen;
arbeidsmand H. Nielsen og J. Hansen, tjenestekarl J. Andersen. - "Uægte"
75
 8. Dec.
Wigo Kirck
17. Mai 1841
i kirken
Skibsclarerer, Niels Peder Kirck og 
hustru Petrea Christensen
Moderen selw og jomfru P. Elligers, kjøbmand Wachtelbrænder, skolelærer Kock 
og faderen selw
76
11. Dec.
Andreas Rasmussen
30. April 1841
i kirken
Brændewiinsbrænder, Hans Rasmussen og hustru Ane Margrete Pedersen
Moderen selw og mad. Giesman, lods Niels Hansen, skolelærer Kock og kirkekarl Hendriksen
77
16. Dec.
Carl Edward Andersen
Hjemme 8. Mai 1841
bekræftet i kirken 
31. Mai 1841
Færgekarl, Andreas Ferdinand Andersen 
og hustru Frederikke Reiffenstein
Mad. Carlsen og jfr. Lind, seilmagermester Braem, hjulmand A Hartman og 
færgemandssøn W. Worm
78
 17. Dec.
Carl Wilhelm Theodor de Linde
Hjemme
18. Dec. 
bekræftet i kirken 
31. Mai 1841.
Kgl. fuldmægtig  ved Øresunds Toldkammer, Magnus Christian de Linde og hustru
Caroline Frederikke Schultz
Moderen selw og jomfru L. Pedersen, cand. pharm. A. J. Schultz, st. . .?? N. Schougaard
og faderen selv.
79
18. Dec.
Frederik Wilhelm Helligsøe
23. Juli 1841
i kirken
Kjøbmand, Engelbrecht Brinck Hilligsøe
og hustru Johanne Auguste Balle
Moderen selw og jomfru Balle; handelsbestyrer Hass, handelsbetjent Mauritzen og . . .?? Flint
80
24. Dec.
Peder Andreas Jensen
9. Mai 1841
i kirken
Wognmandskarl, Christoffer Jensen og
hustru Ane Jensdatter
Mad. Hornwain og pigen M. Hansen; 
karlene Mads Jensen, og C. Larsen
81
26. Dec. 
Palle Christian Lund
21. Apriil 1841
i kirken
Kjøbmand, Peder Christian Lund og
hustru Ane Margrete Riis
Moderen selw og jomfru S. Bjerring;
lods J. Riis, handelsbetjent Høirup.
82
27. Dec. 
Niels Peter Nielsen
Hjemme
11. Jan 1841
bekræftet i kirken
14. Jan. 1841
 Wægter, Ole Nielsen og
hustru Ane Kirstine Larsen
Konen Karen Bendsen og pigen M. Rasmussen; wægter P. Sørensen, J. .?? N. Rasmussen og do. Chr. Hansen 
83
28. Dec. 
Fritz Berlinius Wilhelm Winther
Hjemme
1. Mai 1841
bekræftet i kirken
20. Juni 1841
 Muursvend, Carl Ferdinand Winther og
hustru Marie Amalie Møller
 Moderen selw og pigen L. F. Møller;
faderen selw, tømmersvend Joh. Winther og muursvend J. Dagsberg
Uden nr.
18. Nov.
Et dødfødt drengebarn
-  -
Grønthandler, [Johan] Ram og hustru Ellen Ram født Hartelius.
Gjordemoderattest No. 10 1840 dat. 18. Nov. 1840 af mad. Carstensen

Kontrollér altid selv på arkivet, ingen er fuldkommen.