Kirkebogen Sankt Olai.
Confirmerede drenge.
1853.
Tilbage til Helsingør.

 Bemærk at numrene i adresserne ikke er husnumre, men
brandforsikringsnumre - også benævnt matrikelnumre!

Et Jævnføringsregister over husnumre og brandforsikringsnumre kan købes på
Helsingør Bymuseum, Hestemøllestræde 1 - 3000  Helsingør. Tlf. 49 21 00 98.

Forkortelsen St.O. står for Sankt Olai sogn, og St.M. for Sankt Mariæ sogn.

Den 3. April - 1. Søndag efter Paaske.


No. Confirmandens navn og opholdssted. Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Fødested.
Dom angaaende kundskab og opførsel. Når og af hvem vaccineret.
Hvor anført i jævnf. reg.
1
Hans Martin Hansen i Helsingør, Steengaden No. 424.
Uægte søn af, Sidse Nielsen og Wæver J. Hansen.
13. Marts 1839
Mg.
28. August 1839
af Klem.
 
2
 Carl Ferdinand Winther, ibid, Violgaden No. 522
 Muursvend, Carl Ferdinand Winther, ibid.
13. Dec. 1838 
Kundskab: Godt,
Opførsel: Mg.
29. Nov. 1839 
af ??-chirurgh Wind.
[gnidret skrift]
 
3
Jens Viggo Ulstrup, ibid, Brøndstrædet
No. 492 
Garvermester, Jens Frederik Ulstrup og hustru. 
8. Jan 1836 
Mg. 
3. febr. 1836
af Klem.
 
4
Peter Christian Christensen, ibid, Sudergaden No. 506. 
Uægte søn af, Anne Sophie Petersen, ibid. 
7. januar 1839. 
Kdsk: Godt +,
Opførsel: Mg.
1834, 7. April
af J. O. Møller
 
5
Johannes Ferdinand Lauritz Grubb, ibid, Steengaden No. 419 
Afdøde brændevinsbrænder, Henrik Grubb og hustru, ibid. 
26. Febr. 1839. 
 Kdsk: Godt +,
Opførsel: Mg.
27. Juli 1839
af Møller.
 
6
Frederik Knudsen, ibid, Steengaden No. 413. 
Uhrmager, Hans Leganger Knudsen, ibid. 
3. Febr. 1837. 
Mg. 
Attest af comp.chirurgh Petersen, dat. 7. December 1852. 
 
7
Victor Thomas Knudsen, ibid.
Uhrmager, Hans Leg. Knudsen og hustru, ibid.
6. okt. 1838.
Kdsk: Godt,
Opførsel: Mg.
Attest af Comp.chirurgh Petersen dat. 7. December 1852.
 
8
Christian Ferdinand Schreiber, ibid, Violgaden No. 522. 
Afd.tømmerhandler, Niels Ditlev  Schreiber, ibid.
31. Juli 1838. 
Mg. 
6. Okt. 1838 
af K. Ravn.
 
9
Julius Engelbrecht Fæster, ibid, Steengaden no. 407 
Kjøbmand Søren Ulkjær  Fæster og hustru, ibid.
[ kan også læses Ulkjær ]
17. Januar 1839. 
Mg. 
27. Juli 
af J. O. Møller.
 
10
 Edvard Anton Bachfred, ibid Søstrædet No. 432.
Uægte søn af, Sophie Frederikke Rønning. 
4. Juni 1838 
Mg. 
21. Juli 1841 
af Bischoff 
 
11
Jens Jørgensen, ibid, Stjernegaden No.440.
tjener hos slagtermester Breiting.
Indsidder, Jørgen Johansen og hustru i Græsted Skovhuse. 
1. Sept. 1838. 
Kdsk. Tg,
Opførsel: Mg
27. Juni 1839 
af Klingberg.
 
12
Jens Bertel Møller, ibid, Bjergegaden 
No. 300 b. 
 Wærtshuusholder, Niels Rasmussen og hustru: --?? [noget ulæseligt] Hoiby 
18. Sept 1838 paa Christianshavn 
Mg. 
14. Juli 1840 
af Kruse
 
13
 Ernst Carl Henrik Ziebell, i Helsingør, Bjergegaden 377.
Slagtermester, Johan Henrik Ziebell, ibid.
6. Marts 1839 
Kundskab: Godt
Opførsel: Mg.
3. August 1839
af Ravn.
 
14
Harald Frederik Holstebroe, ibid, Axeltorvet No. 309
Kbmd. Jørgen Holstebroe og hustru, ibid.
8. Marts 1838. 
Mg. 
13. Juli 1839 
af Klem.
 
15
Fritz Niels Frederiksen, ibid, Violgaden No. 522. 
 Uægte søn af, Laurine Larsen i Helsingør.
8. Dec. 1838. 
Kundskab: Godt,
Opf.: Mg
18. Juli 1840 
af K. Ravn 
 
16
Lauritz Gotthardt Svendsen, ibid, Kampergaden 
No. 313
Afdøde grønthandler, Jens Peder Svendsen og hustru, ibid.
 7. januar 1839
 Kundskab: Godt,
Opf.: Mg
28 August 1839
af Klem.
 
17
Frederik Ferdinand Conrad Petersen, ibid, Stjernegaden No. 498 
Uægte søn af, Petronelle Petersen, født i St. Mariæ sogn i Helsingør.
10. Januar 1839 
Kundskab: Godt,
Opf.: Mg
 29. Juli 1840 
af J.O. Møller.
 
18
Guido Bertelsen i Helsingør, Steengaden No. 423. 
Skomagermester, Hans Henrik Bertelsen, og Hustru, ibid. 
2. Marts 1839 
 Kundskab: Godt,
Opf.: Mg
29. Juli 1840
af Klem.
 
19
Jacob Topp i Helsingør, Brøndstrædet 
No. 490. 
Contoirist, Jacob Matthias Topp og hustru, ibid.
4. Nov. 1838. 
Mg. 
10. Juli 1839
af Klem.
 
20
Carl Peter George Nissen Sommersted, ibid, Strandgaden No.245.
Brændevinsbrænder, Christian Nissen Sommersted, og hustru, ibid.
 15. November 1838
Mg. 
20. maj 1841 
af K. Ravn 
 
21
Peter Vilhelm Carl Lauritz Kasthoff, ibid Sudergaden No. 300.
Skrædermester, Lorentz Kasthoff og hustru, ibid. 
17. April 1839
Mg. 
21. August 1839
af J. O. Møller
 

 
 

2. October 1853.
No
Confirmandens navn og opholdssted.
Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Fødested.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret.
Hvor anført i jævnf. reg.
1
Carl Valdemar Borroe, Brøndstrædet No. 491.
Bødkermester Carl Borroe og hustru Cecilie Frederikke Jensen i Helsingør.
19. Maj 1839 
i Helsingør.
Mg.
8. Juli 1839
af K. Ravn
 
2
William Brown, Strandgaden No 12.
Skibsclarerer William Brown og hustru Nelly Burd i Helsingør.
20. November 
1837
Ug. 
Attest af Bischoff 7. Juni
1853
 
3
Charles Brown,
ibid.
 Skibsclarerer William Brown og hustru Nelly Burd i Helsingør.
14. December 
1838 
Ug. 
 Attest af Bischoff 7. Juni
1853
 
4
Emil August Vilhelm Frundt, hjørnet af Sudergaden No. 305 
Wæversvend Andreas Joseph Frundt og hustru, Karen D. Henriksen. 
14. Maj 1839
i Helsingør st. O.
Godt 
21. Aug. 1839
af Klem.
 
5
Christian Emil Otto,
Steengade No. 407.
Parykmagersvend Carl Julius Otto og hustru: Sophie Kirstine Larsdatter. 
17. Oktober 1839
ibid.
Mg ? 
29. Juli 1840
af Klem.
 
6
Harald Thorvald Bertelsen,
Steengaden No.430. 
Malermester Iver Bertelsen og hustru: Ellen J. Johansen 
21. April 1839
ibid.
Mg. 
9.Oktober 1839
af Klem.
 
7
Jørgen Peter Ditlevsen,
hjørnet af Sudergaden 305.
Smed Niels Ditlevsen og hustru Lovise Cathrine Broust. 
31. August 1839
i Esbønderup.
Mg. 
17. Juli1840
af Klingberg
 
8
Knud Harald Jørgensen,
Steengaden No. 426. 
Kbmd. Matthias Jørgensen og hustru Margrethe Jørgensen 
22. februar 1838
i Helsingør.
Ug. 
15. Juni 1838
af Klem.
 
9
Harald Valdemar Edvard Grønfeld, Sudergaden 
No. 499 a.
Skrædermester Christian Grønfeldt og hustru Charlotte V. Bjørk.  Ibid.
22. Sept. 1839
i st. Mariæ sogn
Mg. 
25.Okt. 1839 
af Wind.
 
10
Edward Petersen
Strandveien No.548.
Captain, Christian Leonard Petersen og hustru Elisabeth født Duncan. 
22. Marts 1838
i Helsingør, st.O.
Kdsk.: Mg, 
Opf.: Ug.
22. Juni 1838
af Klem.
 
11
Peter Svendsen af Rørtang. 
Sognefoged  ..?? [utydeligt] Svend Nielsen i Rørtang og hustru Ane Margrethe Pedersdatter. 
21. Maj 1838
i Rørtang.
Mg. 
9. August 1838
af Klem.
 
12
Peter Martin Marthorinsen, Steengaden No.425 
Arbeidsmand Christen Martorinsen og hustru:
Susanne Hansen 
14. Marts 1839 
Mg. 
8. Juli 1840
af Klem
 
13
August Edvard Stade
Sudergaden N: 499
Færgekarl,Ferdinand Adolph Stade og hustru Wmilie Jansen. 
 14. August 1839
Mg ? 
Attest af Klem
13/5 - 53.
 
14
Erik Lauritz Rasmussen
Stjernegaden No 305.
Skomagersvend, Hans Rasmussen Munkebo og hustru Karen Corneliussen. 
20. Februar 1839
i st. Mariæ sogn.
Kdsk.: Godt,
Opf.: Mg.
18. Juni 1845
af Klem.
 
15
Otto Ferdinand Grubb,
udenfor Ny Kirkegaards port No. 523.
Møller, Bendt Hansen Grubb og hustru: Juliane Marie Herold. 
29. Sept. 1839 
Mg. 
Att. af Waad, dat. 13/5 - 53 
 
16
Frederik Vilhelm Fecht, 
Sudergade No. 505. 
Muursvend, Ernst fecht og hustru Marie Hansen. 
13. Juli 1839 
Kdsk.: G,
Opf.: Mg.
25. Sept.1839
af Klem.
 
17
Christian Emmanuel Andresen, Stjernegaden No. 518. 
Smedemester Christopher Andresen og hustru, Marie Bustrup. 
25. Maj 1839 
G. 
6. Septr.1839 af Wind. 
 
18
Peter Christian Nielsen, Steengaden No. 258. 
Skomagermester Johannes Nielsen og hustru Cathrine Kobb. 
30. Juli 1839
i Helsingør st. O.
Godt. 
3. Juli 1840 af Klem. 
 
19
Emil Carl Poulsen, Steengaden No. 417. 
Bogbindermester Carl Severin Frederik Poulsen og hustru Ellen Marie Jacobsen. 
12. Sept. 1839 i Helsingør st. O. 
Mg. 
26. Juli 1840
af J. O. Møller.
 
20
 Carl Henriksen,
Violgaden No. 421.
Pigen Johanne Henriksen.
angiven fader tjenestekarl Ole Isachsen Brandt.
13. Juni 1839
ibid.
Kdsk. Tg,
Opf.: Godt
18. Juli 1843 
af Klem. 
 
21
Frederik Julius Hansen,
Steengade No. 255.
Lods, Jens Larsen Hansen og hustru: Birthe Christine Børgesen. 
30. April 1839.Ibid. 
Kdsk.: Godt,
Opf.. Mg.
14. Sept. 1839
af Bischoff.