Kirkebogen Sankt Olai
Helsingør Domsogn.
Confirmerede piger
1851.
I dette afsnit af kirkebogen har præsten, i flere tilfælde, åbenbart ikke fundet det ulejligheden værd at nævne moderens navn.
Tilbage til Helsingør.
 
 
1. søndag efter Paaske d. 27. April.
Nr. Confirmandens navn og opholdssted. Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret.
1
Ane Marie Nielsen
i Helsingør.
uægte datter af 
Laurine Larsdatter og 
tjenestekarl, Niels Madsen.
født i Nyrup sogn den 
13. November 1836.
Kdsk.: Godt
Opf.: Mg.
4. Juli 1850
af Klem.
2
Johanne Lovise Petrine Andersen. 
Hos kbmd. Bruun i Helsingør
Møller, Christian Andersen og hustru Kirstine Jensen af Esrom
30. [ulæseligt, måske debr.] 1836
Mg.
15. Juli 1837
af Taur.
3
Lovise Marie Kircheiner,
i Helsingør
Fuldmægtig, Carl Johannes Jacob Kircheiner og hustru i Helsingør
født 7. Sept. 1834.
Ug.
20. Febr. 1835
af Klem.
4
Maren Mathilde Christensen, ibid.
Arbeidsmand, Niels Christensen og hustru i Helsingør.
født 30. Marts 1837.
Kdsk.: Godt.
Opf.: Mg.
17. August 1838
af Klem.
5
Sophie Oline Marie Rasmussen. Ibid.
Skomagermester, Ole Jensen Rasmussen, i Helsingør.
født 4.Oct. 1836
Ligesaa.
14. Juli 1837
af Klem.
6
Emilie Kirstine Hansen,
Ibid.
Tømmersvend, Christen Hansen,
ibid.
31. Martz 1837.
Mg.
1. Juni 1837
af Klem.
7
Magdalene Eriksen, ibid.
Jordbruger, Niels Eriksen, ibid.
18. Martz 1837.
Ligesaa.
21. August 1839
af Klem.
8
Emilie Margrethe Kirstine Wind
Afd. batt.chirurg, Carl Frederik Wind og hustru Petrea Marie født Fischer.
2. Juni 1837.
Ug.
30. August 1834
af Wind.
9
Harriet Laura Caroline Wind.
Afd. batt.chirurg, Carl Frederik Wind og hustru Petrea Marie født Fischer.
24. November 1836
Mg.
Att. af Møller dateret 20. Nov. 1850.
10
Ottine Pedersdatter, 
i Helsingør.
Indsidder, Peder Nielsen og hustru.
født 17. Juli 1836 i
Blidstrup sogn.
Kdsk.: Godt.
Opf.: Mg.
20. Juli 1837 af Taur.
11
Frederikke Busch, ibid.
Slagtersvend, Ernst Emilin Busch og hustru i Helsingør.
9. Martz 1837
Ligesaa.
11. August1837
af Klem.
12
Charlotte Caroline Jensen, ibid.
Drager, Hans Jensen og hustru i Helsingør.
27. Dec.1836
Ligesaa.
31. August 1838 
af Klem.
13
Emma Petrea Marie Dagsberg, ibid.
Ugift fruent. Frederikke Pouline Wilhelmine Dagsberg i Helsingør.
26. Okt.1836
Ligesaa.
Att. af Klem dat.
2/2-57
14
Ane Marie Rasmusdatter. Ibid.
Indsidder, Rasmus Jørgensen, og hustru Christine Christensdatter.
23. Apr. 1837
Ligesaa.
Att. af Dreyer dat.26. Januar 1851.

 
1851 den 5te October.
No Confirmandens navn og opholdssted. Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret.
1
Anna Emilie Geertsen.
I Helsingør.
Lods, Peter Geertsen og hustru Ane Larsen.
født 5. Oct. 1836 i Helsingør.
Mg.
3. August 1838 af Klem.
2
Emma Emilie Walin, ibid
Murermester, Svend Bendtsen Walin og hustru, Ingeborg Andersen.
1. Dec. 1835 
ibidem.
Mg.
17. Januar 1836
af Klem
3
Laura Jacobine Marie Rasmussen, ibid
Kammeraad, Jørgen Rasmussen og hustru Dorthea f. Malling.
1. Januar 1836
paa Brattinsborg. [Samsø]
Ug.
25. Januar1837 af Mønsted.
4
Andrea Johanne Andersen
Færgekarl, Andreas Andersen og hustru Fr.Chr. Reiffenstein.
28. Mai 1837
i Helsingør St.O.
M.
18. August 1827
af Klem.
5
Emma Andrea Hansen
Tømmersvend, Jørgen Hansen og hustru Christine f. Tobiasen
25. Maj 1837
ibid
Ligesaa.
30. Aug.1845
af Ravn.
6
Jensine Augustine Madsen
Tjenestekarl, Peder Madsen og hustru Johanne M. Hørling.
29. Aug. 1837.
Ibid
Kdsk.: Tg.
Opf.: M.
25. Oct. 1837 
af Klem.
7
Anne Cathrine Andersen
Færgekarl, William Andersen og hustru Andrea f. Sandrew.
17. Martz 1837
ibid.
Kdsk.: G.
Opf.: Mg.
1. August 1837 
af Møller.
8
Laura Frederikke Boisen.
Instrumentmager, Joachim Frederik Boisen og hustru
H. C. Knudsen.
født 23. Juni 1835 i Østrup.
Mg.
27. Januar 1836
af Larsen.
9
Pouline Sophie Olrik.
Etatsraad kammerraad, Hans Hellesen Olrik Rd.
og hustru S. Baden
30. dec.1835 i Helsingør, St. O.
Ug.
6. Januar 1836 
af Møller.
10
Johanne Marie Olsen
Lods, Christian Olsen og hustru Johanne Sophie Bærentsen ??
[Efternavnet utydeligt, kan være forkert]
18. Februar 1837
Ibid
Kdsk.: Tg.
Opf.: Mg
17. Juli 1837
af Bischoff.
11
Karen Eleonore Christensen.
Forpagter, Jens Christensen og hustru Karen Svendsdatter.
17. Sept. 1837 
i Helsingør.
Mg.
27. Juli 1838
af Klem.
12
Emilie Theodore Allerup.
Malermester, Peter Allerup og hustru Ane Marie Nielsen.
5.Martz 1837
Ibid.
Mg.
7. August 1839
af Klem.
13
Christiane Marie Gjødesen.
Afd. søcaptain, Gjøde Gjødesen og hustru Henriette Christiane f. Schierbeck.
8. Januar 1836.
Ug.
Att. af Ravn 
dat. 13. Juli 1857.
14
Dorthea Marie Christiansen.
Jordbruger, Hans Christiansen og hustru Margrethe Jonasdatter.
20. Nov. 1836
I Helsingør St.O.
Kdsk.: G.
Opf.: Mg.
23 Juni 1837
af Klem.
15
Anne Johanne Kirstine Nielsen i Helsingør
Tjenestekarl Jens Nielsen og hustru Birthe Jørgensdatter
5. October 1837 i 
St. Mariæ sogn
Kdsk: Godt
Opf.Mg.
28. August 1839
af Klem.
16
Anna Christine Mariane Kornerup i Helsingør.
Kbm. Johan Peter Kornerup og hustru Lagertha Mariane Friis
10. April 1834
St. Olai
UG
6. Juli 1834 
af Møller
17
Lagertha Johanne Christiane Kornerup i Helsingør.
Samme forældre som oven for
22. October 1835
St. Olai
Mg
Ug.
23. Nov. 1835 
af Møller.
18
Ida Wilhelmine Sophie Rohde I Helsingør.
Garvermester Ferdinand Rohde og hustru Ane Dorthea Sørensen.
16. Febr. 1837
Tikjøb sogn.
Mg.
24. August
af Taur
19
Sophie Frederikke Henriksen
I Helsingør.
Arbeidsmand Svend Henriksen og hustru Johanne B. Hisum.
14. Nov. 1836
i Helsingør St. Olai.
Godt
Mg.
21. August 1839 
af Klem.
20
Anne Cathrine Larsen
i Helsingør
Fisker Peder Larsen og 
hustru Johanne Pedersdatter
27. Febr. 1837
I St. Olai
Godt
Mg.
22. Juli 1839
af Klem.
21
Ane Margrethe Hansen 
i Helsingør
Indsidder Hans Hansen og hustru Kirstine Nielsdatter
29. Mai 1837
i Tikjøb sogn.
Godt
Mg.
10. Sept. 1837
af Taur.
22
Julie Cathrine Unmack
Helsingør.
Tømmermester, Johan Adam Unmack og hustru Nicoline Chr. Andersen.
født 20. Martz 1837
i Helsingør.
Mg.
8. Juli 1837 
af Bischoff.
23
Julie Nicoline Casse
i Helsingør
Slagtersvend Peter Larsen Kasse og hustru Inger Kirstine Bentsen
11. Juni 1837 Ibid.
Mg.
24. Juli 1839
af Klem
24
Johanne Lovise Bertelsen
ibid.
Skomagermester, Hans Hendrik Bertelsen og hustru A. M. . .
22. martz 1837
Mg
20. Juni 1838
af Klem
25
Margrethe Catharine Caroline Brassel 
I helsingør.
.A.. ?? Rebslagermester Johan Brassel og hustru A. C. Brunnholck
17. Mai 1837 
i Birkerød
Godt
Mg.
6. Sept. 1838
af Weber
26
Andrea Cecilie Nielsen
i Helsingør
Skomagersvend Ludvig Christian Nielsen og hustru Marie Hansen.
24. Maj 1837
Helsingør St. Olai
Mg?
24. August 1838
af Klem.
27
Christophine Laurine Matthisen
i Helsingør
Snedkermester Andreas Ferdinand Matthisen og hustru Christiane Jørgensdatter.
1. Maj 1837
i Helsingør
Godt
Mg.
4. August 1837
af Klem.
28
Cathrine Kirstine Hansine Petersen
i Helsingør.
Snedkersvend Christian Frederik Petersen og h. J. M. Andersen.
12. Sept. 1837
Helsingør St. Olai
Godt
Mg.
8. Juli 1840
af Klem.
29
Nicoline Andrea Laurine Nielsen i Helsingør.
Enken, Ane Kirstine Jacobsdatter i Helsingør.
Født 14.November 1836 i Helsingør.
Kdsk.: Godt.
Opf.: Mg.
11. Sept 1839 
af Klem.
30
Thora Vilhelmine Francisca Cantzler. Ibid
Forgylder, Nicolai Ludvig Vilhelm Cantzler  og hustru Marie Lindgreen
28. Sept. 1837
Kdsk.: Godt.
Opf.: Mg.
6. Juni 1843
af Dreyer.
31
Cecilie Lovise Abrahamsen ibid.
Skomagermester, Abraham Levin Abramsen [en skrivefejl, skal være Abrahamsen] og hustru Johanne Larsen
4. Aug 1837
i Helsingør, St.O.
Kdsk.:Tg.
Opf.: Mg
8. Juni 1836
af Wind.
32
Emilie Angelique Therese Bertelsen ibid
Malermester, Ivar Bertelsen og hustru Ellen Johansen.
6. August 1835
ibid
Ug.
10. Oct.1835
af Klem.
33
Anna Sophie Vilhelmine Hilligsøe ibid.
Kbmd. Engelbrecht Brink Hilligsøe og hustru Johanne Aug. Balle.
22. Febr. 1836
ibid.
Ug.
12. Juli 1836
af Ravn.
34
Henriette Frederikke Geisler Ibid
Øconom, Henrik Garb Geisler og hustru Johanne Fr. Hey.
24. August 1834
i Esbønderup.
Ug
29. Martz 183 ?
[Utydeligt] af Taur.
35
Emilie Rusch ibid
Malermester, Christian Frederik Rusch og hustru Johanne Cronvald.
27. April 1836
i Helsingør St. O..
Mg.
15. Sept. 1836
af Klem.
36
Danie Gottliebine Kofoed
Pleiebarn, hos bagermester D. Herold i Helsingør.
født 27. Mai 1837
Mg.
18. Juni 1845
af Klem.
37
Marie Lovise Lundvall
Grosserer, P. Lundvall og hustru Cathrine M. Gundersen
3. Januar 1835
ibid.
Ug.
13. Martz 1835
af Møller.
38
Charlotte Bolette Unna
Kbmd. Simon Unna og hustru Johanne Marie f. Schrøder.
29. Oct.1834
Ibid
Ug.
28. August 1835 
af Møller.
39
Vilhelmine Emilie Vilhelmsen.
datter af Vilhelmine Dorthea Vilhelmsen.
25. Martz 1837
Ibid
Kdsk.: Godt.
Opf.. Mg.
Att. af Eschricht 17. juli 1856.
40
Marie Caroline Olsen.
fruentimmeret, Karen Cathrine Olsen ang. fader V--?? Hornwain.
19. Febr. 1837
ibid.
Kdsk.: G?
Opf.: Mg.
8. Sept. 1837
af Klem.
41
Pouline Topp.
Contorist, Jacob Mathias Topp og hustru Pauline K. Suhr
10. Sept. 1836
Ibid.
Mg.
28. Juli 1837 
af Klem.
42
Vilhelmine Caroline Andresen. 
Skomagermester, Jens Peter Andresen og hustru Augusta Juliane født Holmstedt.
13. Maj 1836
i Kjøbenhavn.
Kdsk.: g.
Opf.. mg.
16. August 1836 
af Dreyer.