Kirkebogen Sankt Olai
Helsingør Domsogn.
Confirmerede piger
1853.
Forkortelser:  St.O = Sankt Olai, St.M. = Sankt Mariæ.

Tilbage til Helsingør.
 
 

1853, 1ste søndag efter paaske den 3. april.
Nr. Confirmandens navn og opholdssted. Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret.
1
Sophie Marie Reinhardt,
i Helsingør.
Snedkermester, Hans Peter Christian Reinhardt og hustru, ibid.

født 15. November 1838. 

Mg.
27. Juni 1839
af K. Ravn.
2
Hertha Alfride Schou,
ibid.
Malermester, Frederik Svendsen Schou og hustru ibid.
Marie Cathrine Clarr.
født den 18. Oct.
1837
i Slagelse.
Ligesaa.
19. August 1838 
af Løhr.
3
 Eleonore Dorthea Ulstrup,
i Helsingør.
Garvermester, Jens Frederik Ulstrup og hustru. 
født d. 21. Juli 
1837. 
Ug. 
30. Sept. 1851
af Klem.
4
Andrea Marie Rasmussen, ibid. 
Jordbruger, Rasmus Rasmussen og hustru paa Helsingør Owerdrev.
født d. 28. Febr.
1839. 
 Mg.
7. August 1839
af Klem.
5
Johanne Sophie Frederikke Tegner, ibid. 
 Cpt. kæmner, Ludvig Ferdinand Tegner og hustru ibid.
født 20. Sept.
1837.
Kdsk.: Mg.
Opf.: Ug.
6. Juli 1838 
af Klem.
6
Ida Julie Marie Tegner, ibid. 
Afd. Cpt. hjulmager Jørgen Christian Tegner og hustru ibid. 
født 20. februar
1836.
Ligesaa. 
12. Juni 1836
af Klem.
7
 Anne Larsdatter, ibid.
Wægter, Lars Nielsen Veile og hustru Ane Jensdatter.
født 17 Februar 1839
i  Søborg sogn.
Kundskab: G.
Opf.: Mg.
15. Juli 1839 
af Klingberg.
8
Berthine Kirstine Christensen, ibid.
Sømand, Peter Christensen og hustru Laurine Bertholine Schmidt, ibid.
født 23 April 1839
i  Svendborg.
 Mg.
4. Juli 1840 
af Ørnstrup
9
Sophie Augusta Schrøder
i Helsingør.
Bagermester, Christopher Schrøder og hustru. Ibid. 
 født 10. Martz 1839.
Mg. 
11. August 1839
af K. Ravn.
10
Cecilie Nicoline Schow, ibid.
Bødkersvend, Christian Schow og hustru Cecilie Kasted, ibid. 
født 29. Martz
1839 i St.M.s
Kundsk.: G.
Opf.: Mg.
7. August 1839
af Klem.
11
Kirstine Rasmussen, ibid. 
 Arbeidsmand, Anders Rasmussen og hustru, ibid.
født 3. Nov. 1838
St. M.
Mg.
 31. Juli 1839 
af Klem.
12
Ane Marie Nielsen, ibid.
Arbeidsmand, Ole Nielsen og hustru.
født 18. Februar
1839.
Kdsk.: G.
Opf.: Mg.
3. Juli 1839
af Klem.
13
Henriette Nicoline Nielsen, ibid.
Uægte datter af Cidse Cathrine Johansen, ibid. 
født 2. Januar 1836. 
Kdsk.: Tg?
Opf.: Mg.
3. Februar 1836
af Wind.
14
Lagertha Johanne Marie Kock, ibid.
Skolelærer, Peter Cornelius Kock og hustru, ibid. 
født 6. August 1837. 
Kdsk.: Mg?
Opf.: Ug.
9. October 1837
af Klem.
15
Ane Margrethe Poulsen,
i Helsingør .
 Tjener, Mads Poulsen og hustru Ane Margrethe Andersen.
født 19. Januar
1839 i St. M. sogn.
Mg. 
7. August 1839
af Klem.
16
Frederikke Charlotte Hellesen, ibid.
 Færgemand, Børge Hellesen Broe og hustru, ibid.
født 26. Februar 1838 
Mg. 
2. August 1838
af Klem.
17
Nille Kirstine Emilie Rasmussen, ibid, tj. færgekarl O. Bache. 
Smed, Frederik Rasmussen og hustru i Rørtang. 
født 21. April 1838
i Hellebæk.
Kdsk: Maadelig.
Opf.: Mg.
29. Juli 1839
af Jacobsen.
18
Juliane Marie Christiansen, ibid 
 Jordbruger, Hans Christiansen og hustru, ibid.
født 7. Juni 1838. 
Kdsk.: Tg.
Opf.:M.
7. August 1839
af Klem.
19
Ida Marie Christine Andersen, ibid 
Afd. controleur, Johan Nicolai Andersen og hustru Christiane Margrethe Iversen, ibid. 
født 23. Februar 1839 
i St. M.sogn.
Mg. 
28. August 1839
af K. Ravn
20
Leonore Rosalie Brinkmeyer, ibid. 
 Skrædermester, Johan Henrich Christopher Brinckmeyer og hustru Ellen Christine Vecht.
født 18 Nov.  1838
i St. M.S.
Mg. 
31. Juli 1839 af Klem. 

 
 1853 - den 2den October.
Nr. Confirmandens navn og opholdssted. Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret.
1
 Augusta Marie Charlotte Piehl,
i Helsingør.
Pleieforældre, skibsclarerer, C. Groth og hustru i Helsingør.
Født 18. Dec. 1838.
Ug. 
8. Juli 1853 
af Bishoff.
2
Frederikke Christine Andersen, ibid.
 Færgemd.søn Anders Andersen og hustru Cecilie Lundgreen.
25. Nov. 1838. 
Ug.
 26. Juni 1839
af Wind.
3
Sophia Caroline Haffstrøm, ibid.
Svensk-Norsk-Wice-consul, Herman Lambert Haffstrøm og hustru Caroline Bernhardine Tornstrøm. 
28. Juli 1837. 
Ug. 
15. Juli 1838
af K. Ravn.
4
 Anna Justine Unna,
ibid.
Kbmd. Simon Unna og hustru Johanne Marie Schrøder.
8. Dec. 1836. 
 Ug.
Att. af Ravn 17. Juni 1853. 
5
Eleonore Hansine Petersen, ibid.
Brolægger, Mogens Pedersen og hustru Ellen Andresen. 
19. October 1839. 
Mg. 
8. Juni 1840
af Klem.
6
Johannesine Margrethe Christophersen, ibid.
 Færgemand, Johannes Christoffersen og hustru Christiane Salomonsen.
16. Februar 1837. 
Ug. 
16. Juni 1837 
af K. Ravn.
7
Emilie Charlotte Rasmussen, ibid
Tracteur, Hans Rasmussen og hustru Ane Kirstine Svendsen. 
født 6. Dec. 1838. 
Ug. 
29. August 1842
af Klem.
8
Ann Charlotte Gulstad, ibid
Skibsclarerer, Alexander Henrik Christian Stricker Gulstad og hustru Annette Hass.
14. Oct. 1836. 
Mg. 
9. Juli 1837
af Ravn.
9
Laura Mathilde Se..?? Gulstad, ibid.
Samme forældre. 
 30. October 1837.
Mg. 
7. Juni 1838
af Ravn.
10
Emma Ernestine Georggine Engholm, ibid.
Bagermester, George Ernst Christian Engholm og hustru S. Frederikke Undén.
17. April 1838. 
Ug. 
11. Sept. 1839
af Klem.
11
Louise Kristine Vilhelmine Christensen, ibid.
Boghandler, Johannes Vilhelm Christensen og hustru Ane Cathrine Ottilie f. Harboe.
23. Nov. 1838 
Ug. 
27. Juni 1839
af Ravn.
12
Sophie Charlotte Hass,
 ibid.
 Kbmd. Niels Henrik Hass og hustru
F. A. M. Hansen.
6. April 1839. 
Mg. 
 30. Juni 1839
af  Stein.
13
 Andrea Elisabeth Unmack, ibid.
Tømmermest. Johan David Unmack og hustru Nicoline Chr. Andersen.
født 
d. 2. April 1839. 
 Mg.
28. Juni 1839
af Bishoff.
14
Maren Larsen, ibid, tj. wærtshuusholder 
N. Søborg.
Huusmand, Lars Johannes Hansen i Blidstrup og hustru. 
25. August 1839
i Helsingør.
 Mg.
15. Juli 1841
af Klingberg.
15
Cathrine Vilhelmine Vilhelmsen, ibid. 
 Færgemand, Peter Christian Vilhelmsen og hustru Johanne Christine Hansen.
3. Januar 1837. 
Ug. 
25. Juli 1834
af  J.O. Møller.
16
Emma Frederikke Marie Hansen, ibid.
 Enken, Caroline Frederikke Hansen f. Åckermann.
14. April 1839. 
Mg. 
12. August 1853
af Dreyer.
17
Thora Oline Augusta Kjeldsen, ibid.
 Arbeidsmd. Peter Kjeldsen og hustru Ane Cathrine Kjeldsen.
11. Sept. 1838
i Kjøbenhavn.
Mg. 
Att. af Petersen
7/6 - 53. 
18
 Frederikke Hellesen, ibid
Fisker, Ole Hellesen og hustru Lovise Mogensen. 
15. Mai 1839. 
Mg. 
21. Juli 1841
af Klem.
19
Hansine Augusta Gottliebsen,  ibid
Færgemandssøn, Christian Gottliebsen og hustru Chr. Ane Hansen. 
født 
29. October 1838.
Mg. 
21. August 1839
af J.O.Møller
20
 Caroline Amalie Nielsen,  ibid.
Afd. murermester Lars Nielsen og hustru Inger Christine Worm.
10. August 1838. 
Mg. 
28. Juni 1839
af Bishoff.
21
Juliane Cathrine Ulrikke Antoinette Lassen, ibid
 Marqeur, Peter Lassen og hustru Ane Marie f. Petersen
10. December 1838
i St. Mariæ sogn.
Mg? 
12 Juni 1839
af Wind.
22
Ellen Regine Sophie Olsen, ibid
Kudsk, Ole Johansen paa Helsingør Owerdrew. 
20. Sept. 1839 
Mg. 
1. August 1840 
af Jacobsen.
23
 Frandsine Marie Brassel, ibid.
Afd. rebslagerm. Johan Carl Brassel og hustru Ane Cathrine Brunnitzhoft, ibid. 
 28. Oct. 1839.
Kundsk.: G.
Opf.: Mg.
9. Octbr. 1840
af Wibok. ??[navnet utydeligt]
24
 Anna Stine icoline Johansen.
Lods, Nicolai Johansen og hustru ?? Blickmann. [navnet utydeligt] 
7. August 1839. 
Mg.
 22. Juli 1840
af Klem.
25
 Caroline Henriette Jørgensen, i Helsingør.
Afd. arbeidsmand Niels Jørgensen og hustru. 
født den 5. Mai
1839.
Mg. 
21. April 1841
af Ryge.
26
Clara Anna Nielsen ibid, 
i kost hos M [. . ??] Toxstrøm. 
 Afdøde litzenbroder Nicolai Nielsen Svane og hustru.
født 19. Juni 1839. 
i St. Mariæ sogn. 
 Kdsk.: G.
Opf.: Mg.
22. Sept. 1839
af Wind.
27
Emma Olivia Jensine Bache ibid.
 Lods, Jens Backe og hustru, Christiane Magnussen.
31. Martz 1839
Mg.
7. August 1839 
af Klem. 
28
Dorthea  Sophie Jensen, ibid. 
 Jordbruger, Anders Jensen og hustru Kirsten Sørensen.
6. Juli 1839. 
Godt.
Opf.: Mg
21. August 1839
af Klem. 
29
 Johansine Christine Larsen, ibid
Forpagter, Hans Jacob Larsen og hustru Ane M. Oldauzen, Bergmannsdal.
29. Martz 183.9 
Kundskab: Godt.
Opførsel: Mg.
21. August 1839
af Klem.
30
 Juliane Cathinka Elisabeth Rohde, ibid.
 Garwermester Palle Ferdinand Rohde og hustru. 
 6. Sept. 1839
i Tikjøb sogn.
 Kdsk: G.
opf.: Mg.
 15.Juli 1840
af Klem.
31
 Nielsine Frantzine Frandsen, ibid.
Arbeidsmand, Frantz Frandsen og hustru Ane Chr. f. Gullberg. 
født 3. mai 1839. 
Kundsk.: Godt.
Opførsel: Mg.
14. Juli 1853 af Pedersen. 
32
Frederikke Petrea Madsen, ibid. 
Enken Petronelle Pedersen og soldat Frederik Madsen. 
10. Juli 1837. 
Maadelig. 
31. August 1837
af Wind.